Äntligen slut på neutraliteten…

Äntligen enas Norden i militärt avseende. Island, Norge och Danmark har ända sedan 1945 väntat på den dag, då Finland och Sverige skall göra gemensam sak med hela det västliga Europa. Nu uppges det Socialdemokratiska partiet (som tyvärr ännu är i regeringsställning) ha sagt ja, och därmed finns en klar majoritet i den svenska Riksdagen för att inte sitta och passivt gå Rysslands och Putins ärenden längre.

Dessvärre har partiledningens beslut skett med ett extremt stort demokratiskt underskott, och något som liknar en hemlig konklav, en sådan som man traditionellt tar till i Vatikanen, då en ny Påve ska väljas. Insynen och medinflytandet har varit lika med noll för hela vårt folk; och det faktum att vi styrs av en liten, makthungrig Nomenklatura som helt och hållet skiter i alla medborgares och etniska svenskars åsikter framgår också tydligt, men vad är väl annat att vänta när det gäller dessa Socialdemokrater, vars sinne för demokrati numera är lika med noll och intet.

Försvarsmaktens devis kräver också frihet från Islam, frihet från kristendom och frihet från alla totalitära åskådningar.

 

I den nuvarande situationen, då Regeringen Reinfeldt – en av de värsta regeringar Sverige någonsin haft – nedrustat hela försvaret, avskaffat värnplikten och gjort vårt land värnlöst – en utveckling som bara förvärrats under Regeringen Löfvén är en anslutning till NATO det enda tänkbara, och enda sättet att snabbt bygga upp ett slagkraftigt försvar. Den dag då vi militärt kan stå på egna ben är inte kommen än, men den kommer när värnplikten återinförs, och Försvarsanslagen sätts till 3,5 % av BNP – ju snarare detta kan ske, ju bättre är det.

I veckan har det också uppgetts, att Sveriges nuvarande Utrikesminister Ann Linde för första gången uppmärksammat situationen i Gammalsvenskby, där etniska svenskar befinner sig under rysk ockupation. Detta sker först efter cirka tre månaders krig, och visar hur inkompetent, svag och oförmögen att handla vår nuvarande regering är.

En svensk regering som verkligen vore värd namnet hade ingripit till Gammalsvenskbybornas räddning, och begärt deras återlämnande till Sverige, avbrutit de diplomatiska förbindelserna med Ryssland ifall inget gjorts för att förhandla om saken, eller förklarat Ryssland krig, vilket vore ett moraliskt val med tanke på vad som just nu sker i Ukraina, och en tanke som jag för min del fullt ut stöder. Regeringen Putin skall inte få komma undan med folkmord, utan straffas för sina brott.

Neutraliteten har tjänat ut som koncept, för oförmåga att handla, då världen står i brand är oförlåtligt, och lika brottsligt som att föra angreppskrig, eftersom det i realiteten betyder att man låter diktaturstater komma undan med sitt övervåld. Jag vill erinra alla mina läsare om vad Nils Ferlin, den svenske poeten skrev under brinnande krig anno 1943, och påminna er om situationen i Mariupol och Ukraina, där ett grannfolk ännu slåss för sin etniska överlevnad.

Neutralitet

Mäst säjer ja mådä
för ja tycker att dä ä
liksom ingenting ä sagt
när en bara säjer dä.

Ja gräver i min jord
å behåller mina ord
å Bibeln ha jä lagt
så den lyser på mitt bord

Gu skydde prosten å staten
och innerligt tack för maten

(Nils Ferlin, 1943)

Neutralitet är aldrig något alternativ. Antingen står man upp för vad man tror på, eller också har man ingen heder alls..