”Makt-Galena” sitter kvar, men landet HEDNAS sakta men säkert

Snart tar vi etniska svenskar kanske tillbaka vårt land. Allt står att väger efter ödesvalet, men vid slutet står segern. ”Makt-Galena” Andersson, som hon numera allmänt kallas, härskar visserligen fortfarande; i spetsen för hela sin nomenklatura och SVT ägnar TV-kvällen åt att intervjua Miljöpartiets ledning – våra gröna kommunister, för att inte tala om de röda… I Ukraina drivs Putins pojkar bort från Izium och Charkiv – men vid Kherson och i söder är allt oavgjort.

Till årsskiftet skall Sverige ta över ordförandeskapet i EU med allt vad det innebär. Kommer den utrikespolitiska katastrof vi alla bevittnat under Makt-Galenas ledning att fortsätta, eller har vi chansen att ta tillbaka något av det förtroendekapital vi redan förlorat under Löfvéns tid vid makten, då denne trötte, plufsige clown stod inför hela Världen i FN och pratade smörja om att han skulle leda ”Världens första feministiska regering” ?  Vi vet också hur en snorig, DAMP-ig liten Greta skämde ut oss med sin ADHD och sitt förgrämda pjollrande, men kanske är det slut på Svenskarnas förnedring nu.

Det finns ändå en strimma av hopp, och vi måste tro på den, samt de gudar som aldrig svikit oss.

I Rinkeby med omnejd uppges de islamistiska fanatikerna inom partiet ”Nyans” fått så mycket som ca 20-35 % i vissa valkretsar. Liknande problem med dessa Islamiska Statens och Förortskalifatets hundrackor finns i Göteborgs och Malmös utkanter, men just detta val kan det hända, att Islamisterna inte får fotfäste i Rikspolitiken.

Ett fast uppträdande från varje etnisk svensk, varje humanistiskt sinnad medborgare och varje människa som älskar ett fritt land – och inte en man, inte ett öre mer åt Monoteismen är en absolut nödvändighet. Det gäller liv och frihet, bokstavligt talat – och vi bör förvägra alla Nyans-anhängare varje form av samarbete, varje form av sk ”integration”, varje form av stöd, varje form av ”handel”. De ska helt enkelt ses som Fredlösa, i alla fall om vi Hedningar får vår vilja fram efter valet.

 

Glädjande nog visar siffror från den sk ”Svenska” Kyrkans medlemsstatistik att antalet kristna i landet fortsätter att minska, till klar fördel för Hedendomen och därmed också Asatron. Hittills har inte mindre än 23 270 personer frivilligt lämnat ”Svenska” Kyrkan under årets första åtta månader. Lägg därtill alla dem, som avgått med döden, och sedan det minskade intresset för tvångskristnande av mycket små och späda barn, sk ”dop” – en avskyvärd, medeltida sedvänja som ofta innebär detsamma som indoktrinering, tvång och övergrepp emot våra yngsta medborgare, som helt fråntas rätten att välja sin framtida religion och livsfilosofi.

Det är så SANT som det var SAGT !

 

Allt som allt får vi säkert mer än 30 000 hednanden och sådär 50-60 000 kristna färre innan årets slut.

Sakta men säkert vänder vinden i Yggdrasils krona. Vi svenskar är alla blad av trädet, söner och döttrar av en uråldrig stam.

 

This land was always oursIt was the proud land of our fathersIt belongs to us and themNot to any of the others
Let them go, boys, let them go, boysLet them go down in the mud, where the rivers all run dry
– Citat från den irländska sånggruppen ”The Pouges” i låten ”If I should fall from grace with god…”

KOM IHÅG: ”Friheten är alltid värd att försvara”

”Valet och Kvalet, Kvalfylld Kvalificering” del 2

Jag ser hur människor köar i timtal i mitt förortscentrum under lördagen den 10 September. De får stå på gallerians golv, och kön – som när jag stegar fram bredvid den, visar sig sträcka sig runt halva kvarteret och mäta närmare 300 meter. Samtidigt försäkrar oss Statsmedia, att det nu bara skiljer 13 000 röster mellan ”blocken” enligt vad Regeringstrogna Aftonbladet samt undersökningsfirman Demoskop räknat ut. Vem eller vilka intressen äger den, förresten ?

SVT tillägger förnumstigt att ”också andra siffror finns” och att dessa, hämtade från SvD respektive SIFO (”Sällan Infrias Förutsägelserna Ordentligt”)  skulle tyda på att det skiljer cirka 60 000 röster. Men skillnaden är kanske totalt betydelselös, eftersom våra politiker – av alla partifärger – nu skrikande som stuckna grisar framträder i Tv-rutan och vrålar till oss att ”varje röst räknas”.

Bildkälla: TT

Allra värst skränar och skriker ”Magadan Magda” Andersson på Torget i Rinkeby, där hon enligt tidningen Barometern påstått att ”Det vi älskar är under hot” samtidigt som hon under lite lätt skenheliga former avbrytit sin TV-intervju i gårdagens SVT-utsändningar för att omfamna sina ”super värvare” i sektor Nordväst. Det är delvis sanning, eftersom denna kvinna älskar makten mer än någonting annat, liksom hela Nomenklaturan och sitt eget Maktparti.

Vi såg redan förra valet hur desperat Nomenklaturan klamrar sig fast med hjälp av ”Akbar Annie” och vilka kategorier av röstande man nu försöker ”snabbvärva” och vilka det är, som denna luggslitna Regeringskoalition försöker förlita sig på.

Jag kan själv med egna ögon se, hur människor tvingats köa som boskap. Gamla svenska pensionärer, så trötta och utslitna att de knappt kan stå på benen. Barnfamiljer med skrikande, snoriga ungar. Gravt ”multi”-handikappade i rullstol, uppenbarligen med en mental förmåga, långt långt under genomsnittet. Under förra valet fanns flera artiklar i pressen om valfusk, och det avslöjades också hur ett visst Regeringsparti sände sina nya ”supervärvare” till sjukhem och hospice, ungefär som en icke-svenskspråkig ”hemhjälp” åt dessa gamla. Syftet var förstås ”välvilligt” som alltid, men kan vi förutsätta något om hur det där gick till i praktiken ? Jag tar tiden på proceduren, observerar mina med-väljare eftersom jag för länge sedan förhandsröstat – det är en säkrare metod, ifall man nu kan kalla valet såvidare säkert.

Det uppges att bara 55 % eller mindre anses rösta i vissa sk ”kranskommuner” i den nordvästra sektorn – och vid min ”spontana mätning” kommer det fram till att flera röstande fått köa i över fyra-fem timmar – är det då konstigt att valet är impopulärt ?? Vad är det för omständigheter de röstande tvingas leva och köa under ??

Jag ser med egna ögon hur muslimska kvinnor ”vallats in” av sina män i valbåsen, trots att det inte är tillåtet att vara mer än en person i varje bås samtidigt. Jag ser hur valhemligheten, som fortfarande existerar som princip, om och om igen har röjts, stampats och hoppats på, och blivit liggande på marken.  Jag har sett hur bunt efter bunt med Islamist-partiet ”Nyans” Valsedlar legat i tjocka drivor, väl synligt på bästa plats bland de andra partierna, samtidigt som SD:s, Medborgerlig Samlings och Landsbygdspartiets valsedlar plockats bort, medan ”FI” eller vissa ”Galna Gretors” skamlösa initiativ smygande tagit några av dessa andra småpartiers plats, så att vissa valsedlar tämligen systematiskt lyser med sin frånvaro i vallokalerna.

Allt detta har jag bevittnat, med egna ögon. Jag skulle kunna ange klockslag, datum och plats ifall man frågade ut mig via Polisen, men det kan vara farligt – mycket farligt till och med – att skriva mera i en bloggartikel som denna – särskilt med tanke på vad jag upplevt i mitt omedelbara grannskap de senaste dagarna.

Lägg därtill mysteriet med ”de nya valförrättarna” som oförhappandes hölls kvar hela Valnatten i Länsstyrelsens lokaler på Kungsholmen anno 2018, tills att den ansvariga personalen ”blev trött och ville gå hem” som jag skrivit om tidigare. Vilka var dessa ”Nya Valförrättare” från den Nordvästra Sektorn ? Vilken röd färg hade de på sina nya käcka jackor, likt vilket gatugäng som helst ?

Varför försvann över 500 Förtidsröster på något mystiskt sätt hos Postnord i Falun av alla platser, och hur kom det sig att någon eller några Postnord-anställda uppenbarligen tyckte, att dessa röster från Falu-bor i Utlandet, eller de som försökt förhandsrösta på annan ord, plötsligt inte skulle räknas i det svenska Riksdagsvalet ?

Än så länge är sådana incidenter ”väldigt väldigt sällsynta” har vi etniska svenskar fått höra.

Men – ”Duwääth Grabbet Abo ! – Vi e the nüa Valförättarna !!”

 

”Duwääth Grabbet Abo ! – Vi e the nüa Valförättarna ! Tjacka Korrset duwääth nu Massa – kristna vibben ABF !!”

 

 

”De gamla parollerna”

”Frihet, Jämlikhet, Broderskap
– ack, det torde svårligen gå.
Får vi total frihet,
kan vi ingen jämlikhet nå.
Råder total jämlikhet,
blir dina friheter mycket små.

Sorgligt nog är det så”

– en smula fritt efter en dikt av Alf Henriksson

Man har sagt mig – och det har också framförts i bladen – att det varit för lite ideologisk debatt inför det svenska Riksdagsvalet just i år. Istället har samtliga partier ägnat sig åt personvalspolitik, och i det oändliga ältat sakfrågor. För egen del skulle jag föredra sakfrågorna, med bibehållet sinne för proportioner – för utgår vi endast från ideologierna, så ser vi att de ofta leder oss fel – och för till smått absurda konsekvenser.

Detsamma gäller om ideologiska principer, drivna in absurdum.

Min gamla farmor, som avled 1997 och som blev över 90 år gammal hann med att uppleva två Världskrig, och uppfostra tre barn under det andra. Hennes åsikt om politiken var att alla partier i Sverige till slut måste bilda en stor koalition, en samlingsregering – en tanke som kom till stånd redan på 1920-talet, och som konkretiserades än mer under det andra Världskriget. Den utmynnade i Saltsjöbadsanda, och en mer försiktig form av konsensus – vilket länge var att föredra.

Med tanke på Världsläget, Europa och mycket annat – kan svensk konsensus kanske hjälpa oss nu ?

Asatrons Dag, 2022

Have du tre trånader, ulv!
Have du nio trångmål, ulv!
Detta driver därtill
detta driver till ökning
Trivs med det du, ditt leda troll!
Njut du den läkedomen

Jag har redan nämnt Uppsala Runforum, en organisation som på sina hemsidor har hävdat, att magiska runinskrifter inte finns, och att de heller aldrig funnits. Det är mycket lätt att motbevisa. Sigtuna-amuletten, vars runtext delvis återges här ovan, är en renodlad förbannelseformel som innehåller såväl talet tre som talet nio, och den nionde i nionde – ett datum som infaller idag – är det passande att nämna Naud-runan, och att Nio är Odens tal – tror ni mig inte, så se mina texter om runor och esoterica i länkarkivet. Tre är Ass-runans tal, tre är Oden, Tor, Frej, Nornorna och många guda- och gudinnetriader i otaliga kulturer och religioner tillika – men tre upphöjt till två eller multiplicerat med sig själv blir något helt annat, ty även våra förfäder kunde räkna – vilket redan Björketorpsstenen och många andra tidiga runiskrifter bevisar.

Ord och runor har förvisso sin magi, och ibland skriver er hedning om inte rena förbannelse-formler, så ett och annat klart förgripligt. Han har en fallenhet för historieberättande, hänsyftningar, överdrifter – hyperbole – och i misshugg råkade han publicera en text för några dagar sedan, vars innehåll han bittert ångrar – ty även hedningar kan visa ånger.

Den handlade till stora delar om orättvis förföljelse, vilket kan drabba alla och envar, men innehöll också en rad förgripliga yttranden om vårt lands Försvarsminister – i satirisk och sarkastisk form  – och det är ju inte första gången er hedning kommenterar storpolitik – han har haft föraningar, varsel, tydor om hela valrörelsen – men nu k-u-n-d-e hans uttalanden tolkas på ett annat sätt än de var avsedda att tolkas – nämligen mot bakgrund av det löjligas skimmer, gamla Lumparminnen, ett korvbråk i Simrishamn 2012.

Så – förbannelser och eder existerar – i det lilla som stora formatet, särskilt för dem som verkligen vandrat med Oden, och som haft honom som fulltrui.

En man som inte gjort det, men som så att säga vandrat Lokes väg är John Lydon, alias Jonny Rotten, som fått skylta i svenska tidningar som SvD och Aftonbladet idag.

Han sjöng ju på sin tid om Drottning Elisabeth den II:a – och konstaterade att ”God Save the Queen – it’s a something something regime” och ifrågasatte, om Drottningen sådan hon framstod i press och media alls var en människa. Det var ord, som han fick äta upp. När det var som värst, kunde han knappt visa sig ute på gatorna, enligt John Lydon själv, och hur det var när han en dag vaknade upp, och fann att Disney Corporation köpt upp rättigheterna till hans gamla låtar – via andra bandmedlemmar – eftersom man prompt skulle göra en TV-serie om Sex Pistols har han beskrivit i ändlösa Youtube-intervjuer – jag rekommenderar dem starkt – Johnny Rotten var en av min ungdoms idoler – liksom sin hjärnhinneinflammation, som han ådrog sig i unga år – hans senare hustrus svåra handikapp, och mycket annat.

Det är klart, att det var sjukdomen och lidandet som delvis formade honom, och fick honom att sjunga som han gjorde. Hans framtoning på scen och lätt nasala, hånfulla tonfall kom från Sir Lawrence Oliviers tolkning av Richard III – en halvvuxen kung, som omtolkats till ett puckelryggigt monster. ”it’s supposed to be Shakespeare, you know, it’s supposed to be good” för att citera John Lydon själv.

Verklighetens Kung Richard III dog 32 år gammal på Bosworth Field, efter sitt olyckliga anfall på hästryggen, framför sina trupper och iförd full rustning.  Hans kvarlevor återfanns på en parkeringsplats i staden Leicester 2012, nära Greyfriars kyrka, och anses numera säkert identifierade.

Kungar och Politiker får stå ut med mycket här i Världen, inte minst när Oden själv kallar dem till sig. Turligt nog är er hedning inte en av dem, men han har sitt eget kungadöme på nätet, som vi kan se – men han byter inte bort det.

”My Kingdom for a horse ” ?

Reträtt, mitt i svekdebatten ? Ja – kanske det – men kom ihåg att jag redan utropat valets segerherrar, och att jag haft varsel och syner om en Engelsk drottning, så sent som igår. Vid middagstid överföll mig tankarna, och jag visste med mig att något hade hänt. Ju äldre jag blir, ju oftare kommer dessa syner och varsel, ofta i samband med något jag själv upplevt eller skrivit.

Jag vill inte precis tolka det som ett tecken på visdom eller nyfunnen självinsikt, men så är det.

Och Gudarna må förlåta mig somliga rader, som Nils Ferlin närapå sa…

 

 

Uppåkra och dess Kungligheter

Om det nu är Asatrons Dag i morgon – den nionde dagen i den nionde månaden på ett vanligt kalenderår, och er Hedning förklarade Riksdagsvalet i Sverige för avgjort, 4 dagar för tidigt och helt utan hänsyn till varesig prognoser, eller de mest elementära fakta – så firar er hedning faktiskt Uppåkras och Kungligheternas Dag, just idag – även om det är tre dagar försent. Han kan inte ens utropa ”För Sverige – i Tiden !” denna Tors Dag, eftersom hans läsekrets kanske inser att det kan ha hänt honom något, som förvisso blir minnesvärt – på det mest personliga av alla plan.

Foto: Johan Nilsson, TT

Så sent som i måndags rapporterade ju Cecilia Klintö i SvD hur man återstartat utgrävningarna av Uppåkra, Skånerikets tusenåriga huvudstad med ett stadsområde vida större än Birka, lika stort som stadsholmen i Stockholm, eller den romboid; som det medeltida Lund liknar på kartan. Hon citerade Mats Roslund, professor i Historisk Arkeologi och lät honom något kryptiskt säga att Hövdingahallen i Uppåkra inte skulle få benämnas just Hövdingahall, utan att den tvångsmässigt måste kallas Härskarhall, eftersom detta ord påståtts vara gendermässigt neutralt. Sådana dunkla, halvkvädna visor från antingen journalisters eller professorers håll får mig att Härskna, inte Härska, och ännu mera genant blir dessa gendermässiga krumsprång på journalistikens bakgård när vi får se att  SvD:s pappersupplaga – där artikeln talande nog publicerats – talande nog innehållit ett helt tomt spaltutrymme på 4-5 rader, en vit pappersyta som låter ana att det inte bara blivit något fel i spaltbrytningen, den aktuella artikeln kan ha utsatts för censur.

Men, alltnog – Lunds Studenter har som synes stått i parad med sina nationers fanor, om än här inte genomförts full parad för Fana och Standar, eftersom det bara kan ske under mycket speciella omständigheter, företrädesvis i vårt Rikes nuvarande huvudstad. Och jodå – Media kan berätta att Kungaparet besökt Uppåkra under arrangemanget ifråga, och vad gäller Konung Carl XVI Gustav, Folke Hubertus – kung av sitt folk – har det ju förunnats er hedning att möta Konungen hela två gånger under samma sommar, 1997 – ty han har faktiskt vederfarits den höga nåden.

Det är en historia han berättat för er många gånger, särskilt det andra mötet i Borgholm, då hans majestät ensam och oanmäld steg ombord på det historiska fartyg hedningen för tillfället seglade. Hans kompanjon och vapendragare Sigge var nära att fara ut emot Konungen med hårda ord, ty han kände inte igen mannen i brun läderjacka och solglasögon, och det gjorde inte den hedning, som skriver dessa rader heller. I hans minne står i eldskrift de ord som på sin tid uttalades av Magnus Barfot, den kiltklädde kungen av Norge, om Stolkonungar, Härkonungar och till och med Sjökonungar och hur de två senare slagen av monarker nog inte kunde anses ha några vidare utsikter att härska länge på jorden, för på sjön är var och en herre över sitt, och till och med den som är Konung i land, måste fråga om lov; då han skall ombord på en annan mans skepp.

En Härkonung, slutligen – har blott kort tid på sig att skaffa sig ära och ryktbarhet, så framt han vill och gitter, men se stolkonungar är av ett annat slag.

Men när Hedningen igenkände sin konung och rätte länsherre, gick till och med han ned på ett knä, och så bad han ödmjukt om förlåtelse, och svor konungen evig trohet, ty en sådan konung ville han gärna tjäna, i alla sina livsdagar. Konung Carl XVI Gustav har tjänat sitt land och folk längre än alla andra Kungar och Drottningar före honom, från Erik Segersäll och vidare framåt, ja vida längre än Gustav V, den regerande konungens farfars far. ”Gör kronan på hans hjässa lätt” står det i Kungssången, och det är väl i dessa dagar endast Drottning Elisabeth II av Storbritannien, som idag avled i sitt 96:e år, som härskat längre bland Europeiska monarker, ty hennes era på tronen varade längre än 70 år.

Hur mycket hon betytt för England, och hela det Brittiska Samväldet bör ha stått klart för oss Svenskar redan vid jubileet i somras, och vad er Hedning nu beträffar, erinrar han sig vad han skrivit om Prins Daniel, hertigen av Västergötland som på sitt sätt bevisat, att vi lever i en demokrati, där till och med en ofrälse man från Ockelbo, kan gifta sig med sin egen Kronprinsessa.

Hedningen erinrar sig också andra händelser, skeenden och platser. Han tänker på Konungen av Jordanien, som varje år brukar hålla sitt Jultal – ”The King’s Speech” inför sina undersåtar, oavsett om de utgörs av muslimer, kristna eller judar – för den Nordiska Julen, som kallas Yule eller Noel, och är av Asatroget ursprung, se den kan alla fira. Han minns en av de många ”skjutningarna” i sin hemkommun, den som utspelades vid en lokal korvkiosk ungefär 150 meter från Hedningens bostad, och som resulterade i ännu ett dödsfall, en ung man som inte lever längre. Kort efter det dödsfallet satte den invandrarfamilj som äger den lokala tvättinrättningen, praktiskt taget vägg i vägg med korvkiosken upp en bild på det svenska kungahuset, och började flagga med den svenska nationens fana.

Det stämmer till eftertanke.

Konungar och Kungamakten har också en andlig betydelse. Så har det varit också i Japan, där Kejsaren representerar en tradition, åtskilligt äldre än båda Kungahusen i Sverige eller Storbritannien. Konungarna av Thailand, exempelvis – är andliga och i viss mån enande figurer de med, höjda över den vanliga politikens Värld, även om det åligger dem att hälsa nya Premiärministrar och Regeringar välkomna, precis som överallt annars.

Också i Uppåkra låg det hedniska gudahovet nära Hövdingahallen, och detta Uppåkras hövdingadöme i Skåne varade i en tidrymd, som översteg tusen år.

Jag rekommenderar starkt Dick Harrisons utmärkta bok i ämnet från i Våras, och råder er till att undvika vissa böcker om Gamla Uppsala, som utgetts av vissa kvinnliga sk ”forskare”. Men vilka de är, och vilken boktitel det gäller, säger jag för dagen inte.

Jag blir prosaisk, och förlorar mig i fakta om Nepals kungahus, och vad en brittisk småskolelärarinna lär ha skrivit om Kleopatra VII – jodå – det fanns verkligen sju olika Kleopatror – men bara två Drottningar Elisabeth av England – i alla fall hittills – ”how different, how different indeed from the home life of our own dear old queen”.

Den verklighet vi alla får leva i är inte Tolkien, inte ”Game of Thrones”. Den är handfastare och ibland på blodigt allvar, som vi kan se av dags- och världsnyheterna. Det är just därför envar må vara herre över sitt, samtidigt som vi behöver goda och rättvisa konungar, som bär sina kronor med ett lättat och gott hjärta.

Valet och Kvalet, Kvalfylld Kvalificering ?

Det kan vara ytterst farligt i dessa dagar att skämta om kvinnor och korv, åtminstone inom den svenska kommunalpolitikens så ytterligt skimrande värld. Kom ihåg vad jag skrev för två inlägg sedan; om vad som hände en god kamrat i Simrishamn för tio år sedan. Som av en ren händelse har jag just idag – i den svenska valrörelsens elfte timme – fått se reklamaffisch efter reklamaffisch som uppmanar invånarna i Stockholm att rösta på ett extremparti som FI i det svenska kommunalvalet.

Sk ”Fäbod-jänta” eller Seriös Partilederska – välj själva

Angående ren symbolpolitik eller tidens tecken kan vi notera hur vår nuvarande Statsminister står i statstelevisionen och grötmydigt påminner oss alla om att Uppsala är ”hennes hemstad” och ett större krig österut, som om vi alla skulle låta lura oss av denna skenbart ”Landsmoderliga” gest. SVT har också vågat publicera ett kortare nyhetsinslag om Yabloko, Rysslands sista liberala oppositionsparti, som åtminstone i staden Pskov – känd från Ruriks krönika – inte fruktar att ge luft åt uppenbart kritiska åsikter rörande Vladolf Putler och hans krig i Ukraina.

Och Yabloko – ”äpplet” är för en gångs skull inte någon rysk motsvarighet till Miljöpartiet, eller ens en känd folkvisa, utan ett liberalt eller ”frisinnat” parti. Som ni vet, har jag själv såsom varande hedning alltid slagit slag på slag för de frisinnade eller liberala krafterna, vilka de nu verkligen kan anses vara.

Från Moskva meddelas, att man har förtroende från FN som överstatlig organisation, men att IAEA skulle stå under inflytande av vissa Europeiska stormakter. Som av en ren händelse har Ukraina begärt att ställa turbinhallarna och reaktorerna i Enehodar under FN:s kontroll, men Säkerhetsrådet med dess permanenta medlemsstater existerar fortfarande, liksom Rysslands rätt till ett absolut veto. Måste vi då ifrågasätta en viss herr Putins uttalanden, när de gärna inte kan bli så mycket klarare ?

Till och med Dagens Nyheter – alltid servilt Regeringstrogen och aldrig någonsin ”oberoende liberal” – har börjat ifrågasätta meningen med statstelevisionens dagliga opinionsundersökningar, som baseras på ett svagt urval om cirka 1000 förment slumpvis valda intervjupersoner. Vi ser också, att Regeringsmajoriteten svänger hit och dit som någotslags sinus-kurva, eller om det nu skall vara en tvåfas växelström, och inte trefas.

Våra partiledare påstås publicera kravlistor med över 100 punkter, Akbar Annie vägrar att godta Nooshi som kommande allianspartner, fast SVT hela tide föregriper det verkliga valresultatet, och presenterar enbart två stora block, som vore dessa Regeringsalternativ ett gudagivet faktum.

Partiet ”Nyans”, liksom Centerpartiet och Miljöpartiet med tydliga kopplingar till de ”Grå Vargarna” i Turkiet, en organisation som anses ha mer än 694 politiska mord på sitt samvete är fortfarande väl etablerat i minst 14 kommuner i Sverige, ifall vi skall återgå till den kommunala nivån. Hur stort inflytande partiledare Yüksel och hans ”grå vargar” i den svenska politikens värld kommer att få, återstår väl att se – men de representerar fortsatt extrem Islam, precis som FI representerar en lika extrem, definitivt odemokratisk ideologi av ett helt annat slag.

Att diverse ”småpartier” av Mp eller ”Akbar Annie” typ uppenbarligen dras med vissa säkerhetsrisker, liksom Transportstyrelsen och därmed vårt Regeringsparti – vet vi också.

Man har – helt oförhappandes, och bara fyra dagar kvar till valet – konstaterat att mer än 100 000 patienter på Svenska Sjukhus – huvudsakligen etniska svenskar i högre åldrar efter vad som är sannolikt att tro – plötsligt råkat drabbas av ”vårdskador” vad det nu kan bero på, men alla språkkrav inom hemtjänsten eller språkkrav för vårdpersonal överhuvudtaget avfärdar givetvis vårt Regeringsparti såsom varande ren rasism. Undrar ni varför ? Det gör inte jag…

Idag, förresten – är det årsdagen av slaget vid Breitenfeld, och den nionde denna vecka kan vi fira Asatrons dag – varför skall jag återkomma till.

För egen del tar jag gärna på mig flera tröjor i vinter, för Ukrainas skull, och begränsar all elkonsumtion till ett minimum, om det nu krävs av mig. Vårt Miljöparti har redan föregripit utvecklingen i världen på sitt eget förvridna sätt, genom att kräva ett förbud emot utomhuseldning och svenska vedspisar. Men – redan 2019 vann den folkliga opinionen, och civilmotståndet i denna fråga.

I Ukraina, slutligen; har de Ukrainska pressreleaserna blivit allt färre till antalet. Artilleribeskjutningen däremot, har långtifrån tystnat, för detta krig utkämpas och avgörs nu huvudsakligen med artilleriets hjälp, oavsett om det är eldrörsartilleri, raketer, HIMARS eller till och med missiler vi talar om. Vi vet, att vår Regering gång på gång förvägrat Ukraina varje form av vapensystem, som skulle göra dem i stånd att bjuda effektivt motstånd eller till och med segra på någon front. På vems sida står ”Magadan Magda” ?

Från den ryska sidan kommer ”milbloggers” med rapporter om frisläppande av fångar, Ramzan Kadyrovs bedyranden om ”tusentals” Tjetjenska stödtrupper, idéer om att personer som vårdas på sjukhus i de två delrepublikerna Donetsk och Luhansk skall rekryteras i den mån de nu är simulanter, och fäder till de barn som nyss börjat i de ”nya” ryska skolorna där enbart en viss version av historien lärs ut, står i uppenbar fara för att tvångsvärvas, snarast möjligt.

I och med att deras barn går i rysk skola, har regimen ändå tillgång till familjefädernas hemadresser. Kontrollera själv med de utmärkta underrättelsekällor som trots allt finns utomlands angående det Ukrainska kriget, som inte kommer att avta; oberoende av de illusioner man försöker tuta i oss i vissa svenska media.

Jag själv har valt sida. Den sida jag valt, är inte den som ser ut att vinna i vårt nära förestående Riksdagsval; och jag vågar faktiskt säga eller rättare sagt skriva just så, kanske beroende på ”Äpplets vänner” i den närbelägna staden Pskov.

Krig åt Palatsen, men Fred åt stugorna ?

Ja, kanske är det min självklart Hedniska slutsats för dagen, trots faran i att skriva det ovan skrivna.

Hur står det till med skribenter som Kajsa ”Ekis” eller rättare sagt Dekis Ekman ? På vilken sida står alla dessa, och hur är det med medias objektivitet, oberoende av public service, statstelevision, två rikstäckande dagstidningar – och en allt smalare ”åsiktskorridor” i det land av konsensus eller kanske politiskt kaos, som ännu heter Sverige ?

En Kyrka MINDRE i Sverige, Gudarna ske Lov och Pris !

Nu över till en ganska glad nyhet. Sedan i helgen har vi lyckligtvis en kristen kyrka mindre i Sverige. De lär vara över 6000 till antalet, men av dem är det troligen mindre än 2000 som alls används någon gång under året, och de flesta av dessa lokaler för en utdöende förtryckar-religion behövs inte mer. Nu har den kulturhistoriskt skäligen ointressanta kyrkan i Sjösås brunnit ned till grunden, och genast är de kristna konspirationsteorierna igång, precis som vanligt.

”One church less, one church less, one church less that we don’t have to care about…”

Den kristna nät-tidningen ”Världen idag” spekulerar en massa om att ett torgmöte i Arab-byn Araby utanför Växjö, där Rasmus Paludan framträtt skulle ha med kyrkbranden att göra, fastän detta är helt obevisat och ingen teknisk undersökning har lyckats slutföras av Polisen. Med tanke på hur låg uppklarningsprocenten vanligen är, kan vi nog inte vänta oss att man någonsin får fram några misstänkta – allting kommer ändå bli nedlagt och avskrivet, för så gör svensk Polis för det mesta. Inga större kulturvärde har gått till spillo, utom en sällsynt dopfunt från 1200-talet, då trakten kring Växjö först kristnades – innan dess fanns det ingen kristendom i Värend värd namnet.

Man lär ha räddat ett exempel på Kristen Sado-Bög-Porr från 1600-talet, inte 1400-talet som det felaktigt angetts i media. Ett sk ”krucifix” eller en avgudabild av en halvnaken man som långsamt blir ihjältorterad har räddats ur lågorna, och de kristna jublar över denna uppenbart sadistiska och sexuellt snedvridna framställning, som de säger sig bli alldeles ”frälsta” av. De påstår att avgudabilden skulle ha med ”universell kärlek” att göra, men något mer frånstötande och sjukt får man leta efter.

Är detta ”Kärlek” ? Liknar det inte Sado-Bög-Porr och meningslösa ”snuff movies” ??

Nej, vet ni vad, kära läsare. Kristendomen är inte annat än en enda stor sjuk dödskult, som excellerar i tortyr, mord och skuldbeläggande. Vi får hoppas, att Växjö stift står fast vid sitt löfte om att aldrig mer bygga upp den kristna styggelsen i Sjösås igen, och med tanke på hur många helt onödiga kyrkor och moskéer det finns i vårt land, borde det faktiskt vara ett sunt och naturligt alternativ att man bygger upp ett Hedniskt Gudahov på den gamla och vanprydande kyrkans plats istället.

Vi hedningar har inte fått en enda offentlig plats att tillbe naturen och våra sunda, friska gudomligheter på.

Att bygga upp kyrkan i Sjösås igen skulle kosta mer än 80 miljoner, skriver man- och det är ett alldeles onödigt projekt, för vårt land behöver inte fler kristna ”andaktsplatser” och liknande. Ett enda Gudahov i Småland, tillägnat Frigg eller Freja, skulle faktiskt inte skada – men kristendom och islam skadar hela samhället genom sjuka värderingar !

Freja vet vad VERKLIG Kärlek är – Vi behöver inte någon Bög-Jesus !!

”Träd fram, du Hämndens Gud…”

Igår hade Vidar namnsdag enligt den nuvarande svenska almanackan. Odens son med detta namn brukar betecknas som Hämndens gud enligt Asatron, och förvisso finns det mycket som kräver Hämnd i den mänskliga tillvaron. Rysslands orättfärdiga angreppskrig på Ukraina, till exempel, kommer nog att varda hämnat intill tredje och fjärde led, liksom alla de ryska filtreringslägren, människorättsbrotten och de med tvång genomförda deportationerna av barn och vuxna i Ukraina.

För någon dag sedan besökte Ukrainas utrikesminister Sverige, och bönföll vårt lands Regering om några ynka Archer-pjäser och effektiva Lv- och pv-robotar. ”Magadan Magda” och hennes ryssvänliga regering nekade Ukrainarna detta stöd rakt upp i ansiktet, och har som vanligt förhalat leveranserna av artilleriammunition, något som Ukrainas stridskrafter är i desperat behov av. Oppositionsledaren, Ulf Kristensson, kallar ”Magadan Magda” och hennes insats för en svag och ynklig satsning, vilket det också är.

Under mer än sex månaders krig har Sverige genom Magdalena Andersson och hennes korrupta regering nekat Ukraina allt väsentligt stöd, gång efter gång. Andra länder i Europa gör som framgår av nedanstående diagram oerhört mycket mer för att hjälpa Ukrainas sak, och det är Hedniska Tankars fasta övertygelse att den Socialdemokratiska Nomenklaturan och dess handgångna kreatur en gång skall få betala priset för vad de gjort, och deras brist på solidaritet med hela Europas sak.

Regeringen Anderssons insatser är så totalt obetydliga, att hjälpen till Ukraina inte ens omfattar 0,05 % av BNP. Ren ynkedom !

Stöd den politiska oppositionen i vårt land, och rösta inte på ”Magadan Magda” och hennes eländiga potemkin-kulisser !

I veckan har det också kommit fram att Sverige ligger nära den absoluta botten ibland alla OECD-länder när det gäller antal vårdplatser per 1000 invånare. Bara fyra av OECD-länderna har färre sängar per person, bland dem rena U-länder och banan-republiker i Sydamerika som Mexico, Costa Rica, Colombia och Chile. Sådan är den såkallade ”Välfärd” som det Socialdemokratiska partiet bjuder de etniska svenskarna på ! Sverige har knappt 2,07 vårdplatser per 1000 invånare – vilket kan jämföras med 7,91 platser i ett nära grannland som Tyskland.

Måtte Hämnden träffa och slå ned de ansvariga hårt och snabbt, och låt oss göra rent hus med Lille ”Mollgan” Johansson, Akbar Annie och hela rasket…

Det behövs bara en större trafikolycka eller en enstaka terror-attack i Stockholms innerstad för att akutvården skall vara alldeles överbelagd, och svenska medborgare riskerar då att dö i hundratal och tusental. Vidar, sägs det, bär en sko av skinn som kommer från alla överblivna läderbitar som använts vid skomakares hantverk, och med den skon skall han en gång fläka självaste Fenrisulvens käftar, så att odjuret dör och aldrig mera reser sig.

Att tron på Vidar och hämndens timme var levande verklighet, och visst ingen saga ser vi bland annat på figuren på Gosforth-korset från Englands tidiga 900-tal

På vilken sida kommer DU att befinna dig när 11 Septembers ÖDESVAL står i svensk politik ? Står du för fortsatt förfall, välfärdsstatens urholkning, brist på solidaritet med Ukrainas kämpande folk, och fortsatt mass-invandring. Ja, i så fall kan du ju gå och rösta på (S) och stödja Magda och hennes förbannade slödder.

Står  du upp för ditt land och Europa, väljer du Vidars väg. Då väljer du hämnden, och en nyare, sundare framtid – och röstar på Oppositionspartierna.

Valet är ditt, men här på Hedniska Tankar stöder vi tanken på fredligt, folkligt motstånd som den bästa vägen framåt…