”Hedningen” sjunger Barry Sadler…

Om inte föregående hymn var tillräckligt allmängiltig eller enkel nog att förstå för er, kanske jag måste drämma till med något ÄNNU ENKLARE, ja så enkelt att det nästan blir ett pekoral, eller något universellt.

Barry Sadler var en amerikansk sångare, kioskbok-författare, stabssergeant och galning, som av okänd orsak blev omåttligt populär under det fjärran 1960-talet, men som kom i bråk med kriminella grupperingar och därför slutligen blev mördad – i Guatemala.

Även jag har en del av dessa attribut eller förvärvade egenskaper, utan att vara fullt lika galen, och kanske är det därför som man inte mördat mig ännu, fast  jag intet ont anandes hamnat i fejd med flera kriminella grupperingar och organisationer. De som ännu sitter i styrelsen för Nordiska Asa Samfundet är bara ett smärre och ganska oskyldigt exempel. Ingen som lever i dagens Sverige kan undgå att se effekterna av tung kriminalitet, och man frågar ibland om vi inte bör förbereda oss på ett slags krig, oavsett om ett sådant eländigt sakernas tillstånd kan tänkas bryta ut inom eller utom landet. I Guatemala har jag dock aldrig varit, fastän jag tror att förhållandena kan vara långt mycket värre där än i dagens Sverige – eller det slags internationella populationsgenetiska soptipp man gjort vårt land till under nu snart tre decennier.

Allt slags mänskligt avskräde, som egentligen ingen vill hysa inom sina gränser och som ingen vill ha, hamnar här förr eller senare.

I Ukraina råder dessutom fullt krig i detta nu, medan vår nya Regering likt den förra knappast lyft ett enda finger för att råda bot på den saken.

Barry Sadler var som sagt en person, som försökte skriva så att det som skrevs blev allmängiltigt, eller universellt. Man skulle kunna beskriva honom som ett slags kioskböckernas och Vietnam-erans Per Lagerkvist, ehuru en ganska misslyckad sådan, eftersom jämförelsen måste utfalla till vår Nobelpristagares absoluta fördel. Egentligen var det under just kriget i Vietnam, som hans huvudsakliga karriär infann sig, och nästan allt han skrev eller sjöng, rörde sig om just det.

Vår tid präglas däremot av kriget i Ukraina, som snart kan bli världsomfattande.

 

I’m going home, my tour is done
I’m going home, I’m a lucky one

But I left friends behind me
Who won’t come home no more
Yes, many friends remain forever
On that bloody shore

But at night when I sleep
I know my dreams will be
about my friends
I left across the sea
I’ll hear boisterous young men laugh again out loud
We’ll all be together in a happy crowd

Slussen vid Nova Kachovka – där Aifurs forsar i Dnjepr en gång låg – och kanske kommer att ligga – om man spränger hela dammen…

But then I hear the sound of bullets whining overhead
Feel the crash of mortars, and all my friends are dead
My friends they fought and gave their all
My friends they died for freedom’s call

As my dream is ending, they’ll come and say good-bye
Though I’ll get wide awake, a tear I’ll cry
And they say something which fills my heart with pain:
Tell them about us, oh Heathen; don’t let us die in vain

I’m going home, my tour is done
I’m going home, I’m a lucky one…

 

”Thy holy Wings…”

”Bred dina vida vingar” anses vara en vacker kristen psalm. Men det är inte riktigt sant, eftersom melodin är stulen, och kommer från en dansk-svensk folkmelodi från Skåne. Att sjunga psalmer på FN-dagen – som jag beskrivit i inlägget ovan, är ett solklart exempel på kristen appropriering eller med andra ord en ren smaklöshet – men nåväl, då må ingen misstycka att jag för min del inte är sämre, utan skriver min egen, helt egna h-e-d-n-i-s-k-a version.

Den stämmer inte helt med ursprungsmelodin, fast stämmer kanske ändå till eftertanke.

Låna oss dina vita vingar, o Freja, när vi fjärran far.

Giv oss Tor och all hans styrka, och låt intet lämnas kvar.

Giv oss din ro och sällhet

Odens visdom, och hans råd.

När folkens fiender skall betvingas, Freja – utan nåd !

FN misssion

Förlåt oss våra synder

som vi sonar med vårt blod.

Skänk oss klar syn och ärligt sinne

för en ny dag, skön och god.

och inom Midgårds hägnad

belöna varje insats, de stora som de små.

För oss så till Norden åter,

när vi till slutlig vila gå.

FN dagen, 24 Oktober 2022

Vi ser ett vackert svenskt höstlandskap framför oss – och några nötta, solkiga minnesstenar. De är resta så sent som under 1990-talet och vidare framåt, men bär ändå spår av vittring, nötning och av tidens tand. ”Så snabbt de mänskliga erfarenheterna glöms bort av omvärlden – särskilt vissa människors erfarenheter” tänker någon. Det är er berättare, Hedningen – som tänker så.

En Pastor, en Skolchef och några åhörare anländer till platsen, eftersom Hedningen kommit först fram, i den tidiga och råkalla morgonen, som fortfarande osar av dimma och fukt efter ett nattligt höstregn, så kallt men ändå så inbjudande, som just ett höstregn kan vara i Sverige. En fetlagd man ifrån ett nära grannland pratar och flinar inför ett gäng kontorister från en närbelägen kontorsbyggnad i grå, rå betong – och detta gör han rakt fram, även om dagen eller vad som skall ske, knappast lämpar sig för några fräcka skämt.

Publiken – inte mer än ett tjugotal personer högst – radar upp sig på två raka linjer, för man kan egentligen inte tala om led. Men i andra ledet står ändå er hedning., nu gråhårig, ibland några lika gråskäggiga män – vissa hålögda och slitna nu, efter allt de varit med om, fast de inte ens passerat medelåldern och heller inte nalkats ålderdomen. Där finns ”musik tillika” som Carl Michael Bellman en gång skrev. En trumslagare, en trumpetare – men det är också allt vi bestås denna minnesdag, i detta svenska nu, då vi skriver anno 2022 efter en från början romersk och därmed hednisk tideräkning.

Hedendomen finns i alla tider, och hos alla folk. Hos alla nationer. Hos alla fria män, alla fria kvinnor – varje fri människa – för Hedendomen ligger inte bara i människans natur, nej – den är kvintessensen av allt det mänskliga, liksom Polyteism. FN, United Nations – är en icke-religiös organisation, instiftad till Humanismens, Hela mänsklighetens och alla kulturers, nationers och folkslags fromma. Lägg märke till att jag inte använder ordet ”mångfald” – för mångfald är för mig detsamma som pöbel, ja en simpel och o-ordnad hop – för det är alldeles uppenbart, att inte alla kulturer, religioner och nationer är lika mycket värda, eller ens likställda.

Vår skolchef kommer mycket snart att göra detta fullkomligt klart för oss.

 

Vissa namn, datum och platser på denna sten har retuscherats, då vi numera måste skydda våra egna

 

En blond kvinna delar ut ett papper med en kristen psalm, ”Bred dina vida vingar” – ”Thy Holy Wings”.

Hon borde verkligen inte ha gjort det.

Det är smaklöst, ytterligt smaklöst till och med, att ”i Jesu namn” försöka appropriera och lägga beslag på en dag som är till för alla – men INTE allah – för det är INTE samma sak – på FN-dagen – den enda VERKLIGT sekulära helgdag som är tilldelad hela mänskligheten, kan ingen religion och framförallt inte dessa påstådda frälsare eller denne påstått ”allsmäktige herre” likt någon Vladimir Putin ha företräde framför alla andra.

Vår skolchefs ord förklarar för oss alla ”vad som gäller” – eller vad det gäller – och det är detta:

Vilken nation har oftare än alla andra vält omkull och omöjliggjort FN:s gemensamma beslut, sedan organisationen bildades i slutet på andra Världskriget ? Det finns bara en sådan nation, och därtill några andra verkliga ”skurkstater”, såsom Iran, Kina och Nordkorea som just detta år utgör det största och tydligaste hotet emot Världsfreden, förutom då några icke-statliga aktörer, såsom Islamiska Staten (IS) eller dess avläggare, kända under flera olika namn.

Just dessa är de skyldiga, och det råder inga som helst tvivel – säger Skolchefen – att det är Ryssland och bara Ryssland som mest flagrant och upprepade gånger ideligen och hela tiden bryter emot alla FN:s portalkonventioner, genom sitt omänskliga överfall på Ukraina. Sådan mellanstatlig aggression kan inte och får inte tolereras, inte enligt FN, för den kastar tillbaka hela mänskligheten till det nu passerade stadium av utveckling som rådde under Andra Världskriget, och än tidigare.

FN har urholkats sedan dess bildande, och vissa personer har i likhet med en plump Donald Trump velat avskaffa hela organisationen som sådan, vilket skulle innebära att alla dess insatser och mandat faller ifrån, vilket kommer innebära döden inte bara för miljontals människor utan hela språk, kulturer, nationer och mycket mer. Lägg märke till att jag inte använder ordet ”religioner” för en verklig krigare har ingen religion – förutom sin inre hedendom.

Varje samfund av frivilliga och utvalda kan tendera till elitism, men i detta finns också den stora faran, och fröet till det totalitära, som skall och kan bekämpas. FN kan reformeras, och bli vad det en gång var – som under Dag Hammarskjölds tid – vår skolchef talade just om honom – och vilken makt i Midgård bar egentligen skulden för Hammarskjölds död, även om det inte blivit fullständigt bevisat – likaväl som sabotaget emot Enehodar, eller förstörelsen av Nordstream 1 och 2 ?

Var det inte just Ryssland, eller det före detta Sovjet ?

Det sägs att alla krig är märkvärdigt lika för de som är med och utkämpar dem, oavsett vilka vapen de använder; och oavsett om de som deltar eller har deltagit nu råkar överleva eller inte. Det stämmer också, och i Hedningens innersta ekar alltjämt skolchefens ord, medan han känner någonting rinna utefter sin vänstra kind, just där, i den kalla höstmorgonen.

Det är en enda tår – bestående av saltvatten – som rinner ifrån er hednings ögon. För så mycket är också sant, er hedning gråter över de kamrater han förlorat, över någon som höll på att dö redan under det första Ukraina-kriget och som han inte fått återse, fast just han – av tolv döda som jag saknar – visades upp i levande tillstånd och oskadd, på svensk TV. Och en hedning vänder aldrig någonsin andra kinden till, ens om han så skulle bli pryglad eller misshandlad till att sjunga kristna psalmer, vilket han följdriktligen aldrig någonsin gör, eftersom detta råkar vara frivilligt.

I alla fall i Sverige, FN-dagen den 24 Oktober, common era 2022.

Er hedning är också frivillig, samt redo att arbeta och offra sig för fredens sak – för den sortens frivilligt blot är det största blot eller offer som finns att ge. För dem som genomfört det väntar Valhall och dess härlighet – men för de som inte valts eller korats att komma dithän, finns bara ett stilla bortbleknande hos Hel, som också sägs hela och hölja.

Vi Asatroende, Nordbor, Stabs-sergeanter, ”camp rats” med flera har lika stor rätt att delta i denna dag som någonsin våra stupade kamrater, och deras anhöriga. Vad jag predikar är inget kaffedrickande, inget kalas på bakelser likt den 6 November utan ren, klar och hård verklighet – blod, svett, kroppsvätskor, självuppoffring men inte självutplåning, hårt arbete och tårar. Inget annat.

Jag struntar fullständigt i vad ”mångfalden” eller pöbeln på internet tycker om detta, lika mycket som åsikter från pöbel utanför internet, för den delen. Berömmelse är flyktig, och förbytts i glömska, förnedring eller hån bara efter någon dag – eller några år. Asatron är inte och kan heller inte bli någon ”sed” – inte FN-dagen heller. Den är just en dag vi bör fira i enlighet med trohet och trofasthet mot dess ideal, och därmed punkt. I FN-dagens firande ingår aldrig någonsin några kristna psalmer, eller alls någon kristendom överhuvudtaget, lika lite som någon islam. Sådant passar sig överhuvudtaget inte. Sekulär Polyteism däremot; är i enlighet med FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna.

 

 

Falska Samer SKÄMDE UT SIG mitt i Centrala Uppsala

Taktiken hos den sk ”Svenska” Kyrkan är känd sedan länge.

Den är en andlig ockupationsmakt, utgjord av en aggressiv, totalitärt sinnad Evangelisk-Lutheransk rörelse som helt saknar varje laglig rätt till sina absurda krav att ensamma få roffa åt sig makten över hela Sverige, och inkräkta på både politisk frihet, statsfinanser, kultur och samhällsliv – vilken den inte har den minsta rätt till.

Staten skildes från denna Kyrka redan år 2000, dvs redan för mer än 22 år sedan; och Sverige – vårt Sverige ! – är en sekulär stat. Så skall det också förbli.

Därför har ”Svenska” Kyrkan inte heller den minsta rätt, juridiskt; moraliskt eller praktiskt, att företräda vår nation. Det kan endast och endast bara staten och olika myndigheter göra, eftersom de enligt lag faktiskt har monopol på all statsceremoniell verksamhet. Mer än 46 % av våra medborgare är inte medlemmar i den påstått ”Svenska” kyrkan heller, utan har redan lämnat den i avsky och protest – och denna ebarmliga kyrka är inte ett enda dugg svenskare än exempelvis Livets Ord, eller kanske Maranata.

Nu är dess allra värsta Ärkebiskop (eller rättare sagt Ärkesbiskopinna) denna kyrka någonsin haft snart ute ur bilden, eftersom en viss Antje Jackélen har tänkt avgå. Under hennes tid vid makten (2014-2022) har den påstått ”Svenska” ökenreligionens andel av hela befolkningen sjunkit från 64,6 till 53,9 % – på bara åtta år har man gått från två tredjedelar till nästan hälften av befolkningen – och fortsätter man att förlora mer än 10 % på varje åtta års-period, är kristendomen i landet kanske helt utdöd inom mindre än 60 år – eller en enda livstid..

Det är ändå bäst så, om ni frågar mig, och de barn som föds idag, kanske får chansen att leva i en värld utan totalitära läror, krig och allt det lidande, som Islam, Kristendom och andra Monoteistiska religioner alltid fört med sig, just därför de kräver absolut ensamrätt inom all andlig verksamhet och vägrar att erkänna någon annan gud eller lära än sin egen.

Kontrollera själv med denna ”svenska” kyrkas siffror, om ni inte tror mig. Ingen av dess ”främsta företrädare” har skadat den så mycket, styrt så dåligt eller så kapitalt misslyckats med att försvara vad som är moraliskt skändligt – för att begränsa människors fria tänkande med irrationellt svammel om en ”allsmäktig herre” som alla måste lyda, är faktiskt en avskyvärd skändlighet – vilket redan filosofen Voltaire visste på sin tid.

Målning av Oksana Sjatjko från Ukraina, anno 2018. Kristendom är självutplåning, och därtill en mycket skadlig filosofi…

Till och med Kristina Lindh i Svenska Dagbladet, svassande som en liten pudel i sin kristna undergivenhet, brist på objektivitet och allmänna kryperi inför ”överheten” vågar ändå till slut erkänna huvudproblemet – ”Svenska” Kyrkans inställning till Islam, samt samma kyrkas totala politisering, dess krav på att få ta över hela sektorer inom samhället, och dess totala förakt för allt som andas demokrati, riggade och meningslösa ”Kyrkoval” till trots – knappt ens någon medborgare alls röstar ju i dem... Inte lär det bli bättre under den redan utsedda efterträdare, som valts med garanterat sken-demokratiska, ”riggade” metoder, och som hittills manifesterar sin kyrkliga gärning med att dela ut broschyrer till ungdomar i Västerås stift, som gör reklam för könsbyte, hormon-behandlingar eller lockar dem att bli ”queer” – låt vara med indirekta metoder – och sedan helt ologiskt påstår att detta skulle vara meningen med Bibeln och kristi lära… En sådan religion eller en sådan verksamhet har ingen mening, för sånt där kan man ändå inte tro på.

Teckning av ”Steget Efter” – satiriker på Twitter

Nu ger sig hycklerskan Kackélen och hennes ”svans” också i kast med våra Samer, som blir huvudämnet för denna artikel. ”Samerna skall få en ursäkt” heter det, men Svenska Folket och de etniska svenskarna – som i närmare 700 år utnyttjats, förslavats och indoktrinerats av denna kyrka, får givetvis ingen ursäkt alls. Lika lite ber de kristna om ursäkt för Husförhör, Konventikel-plakat och Häxbränningar samt tortyr av oliktänkande, vilket man rutinmässigt ägnat sig åt genom många sekler.

Den svenska staten, vår lagstiftning, historia och kultur svartmålas å det grövsta i det program för ”festligheterna” som man satt ihop, och Sveriges samer förväntas alla sjunga med i hyckel-psalmerna om ”Söte lille Jesus” och ”Herran” som de måste lyda, lyda, krypa på knäna inför och åter lyda..

De ska ”göra avbön från synden och samlas kring lammets tron” heter det, redan i inledningen. I de ”bekännelser” som de inbjudna ”Samerna” tvingas rabbla, likt småbarn eller skolbarn – står det uttryckligen: Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet

Tydligare än så kan diktaturens kreatur inte uttrycka sig. Detta är Hitlerism, Stalinism, Maoism, Putinism – och svensk Kristendom av idag.

Byt bara ut namnet på ”Guden” – och ni kommer att inse att alla totalitära läror är av exakt samma slag.

Vad är detta för Folk-förrädare till Samer, som SVIKER hela sin kultur och sina förfäders tro ?

Vad innebär det förresten att vara Same – och har någon äkta Same någonsin smutsat ned sig själv till den grad, att han eller hon skulle gå i kyrkan ?

Samerna är ett icke kristet nomadfolk av de sju årstiderna, de fria vidderna och de öde fjällen, inflyttade i Norden och på svenskt territorium nära tiotusen år efter de etniska svenskarna, vilket är antropologiskt och genetiskt bevisat. De är inte kristna, och har inget behov av att förstöra sin egen kultur – att så fegt, ynkligt och servilt svika sitt arv är det sämsta och lägsta någon som alls vill kalla sig same överhuvudtaget kan göra.

Alla dessa ”same-advokater” med sitt dumma prat om Sydsamer, övergående i ”Skogssamer” och nu också Stockholms-samer som aldrig kört snöskoter, aldrig besökt Norrbotten och aldrig ägt en enda ren inte skäms – för skämmas borde de – nu när de fegt går med på att få sin egen kultur approprierad, besmittad, förstörd, krossad och satt på museum i Uppsala Domkyrka.

En verklig Same är van vid folkligt och kulturellt motstånd. Han – eller Hon (något tredje finns icke !) är inte queer, men HEDNING Han bär sk ”lappkniv” och den bär han inte för ros skull. Inget same-blod rinner i mina ådror, det kan jag lova er. Jag är helt igenom etnisk svensk sedan fyra generationer tillbaka, både på fädernet och mödernet –  men ändå…

Måste jag kalla på de verkliga Nåjderna från fordom ? Blir ni Nåjda eller nöjda då ? Måste vi kalla på Nordman eller någon annan pyntad pajas, som får slå på Trolltrumman åt er, gott folk ? Måste jag frambesvärja skuggan av Evert Ljusberg – den bäste President den Fria Jämtländska Republiken någonsin haft, medan Solens söner finner Biennäjdä själv, liggande naken på fjällets dagg, en vacker vårdag, medan hon savar som en ungbjörk och skrevar med benen, allt under de tre Akkornas vård, de som är Urd, Skuld och Verdandi. Bieggolmai med kastskovlarna är Ull, Asatrons Vintergud. Horagalles är Thore-Karl, åskguden Tor liksom Jummala och Perkele.

Kristendomen har ingen rätt att appropriera Samerna och förstöra deras kultur, men de är en del av de Nordiska kulturen, och deras Hedendom är också vår.

RES ER SAMER ! RES ER UPP – GE INGEN NÅD ÅT KYRKAN – RES SEITARNA PÅ NYTT, ta tillbaka era kultplatser – utan jesus.

Lämna Kyrkbänkarna, för ni har int nå där e göra !!

VÄND ÅTER TILL VILDMÄNNEN, åter till Lappmarkerna. Vildmannen på Lapplands vapensköld är Starkodder, den hedniske kämpen – och i hans tecken ska vi segra.

Vad innebär det att vara en äkta vildman ? Lapplansbrigaden badar isvak efter bastubad med vedträ i hand – och inte ens vinterns snö kan besegra den !!