De ”Galna Gretorna” SJUKARE än någonsin… Utvecklar Ny-religiös UNDERGÅNGS-SEKT

En hel del Riksdagsmän i Sverige har uttalat sig under det gångna dygnet och sagt att den vänster-dominerade Klimat-rörelsen utvecklat sig till en religion, eller ett slags sjuk undergångs-sekt, som man inte får kritisera. Notiser från den kristna nät-tidningen ”Världen idag” bär syn för sägen. Man har arrangerat en riggad ceremoni på Sinai Berg, där den judiske uppviglaren Moses påstås ha fått ”lagens tavlor” efter att han sett Jehovas buske fatta eld och gå upp i lågor.

Ska DETTA vara basen för en värdig religion ? VEM kan tro på sådan skit ??

I samband med en så kallad ”omvändelseceremoni” ska religiösa ledare från olika religioner presentera ”tio universella budord” för klimaträttvisa och tvinga folk att gå med på den nya läran. Också den påstått ”Svenska” Kyrkan – som inte har den minsta rätt att representera Sverige, och inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, eftersom Kyrkan slutgiltigt skildes från staten redan år 2000 har förstås hakat på arrangemanget, lika ”PK” eller förment politiskt korrekt som alltid. Den representeras av Biskopen för Stockholms stift, Andreas Holmberg, som redan vid sin invigning 2019 påstod att ”Klimatet är den viktigaste frågan i kristendomen” – en ganska häpnadsväckande ”nytolkning” av bibelns lära.

Ceremonin, kallas ”en profetisk kallelse till klimaträttvisa”, skriver de att Sinai berg är ”en plats av uppenbarelse i det kollektiva medvetandet hos kristendomen, judendomen och islam”. De hävdar att även Muhammed ska ha tagit emot budskap från Gud på denna plats – men enligt Islam besökte aldrig någonsin profeten just Sinai. Det verkar lite som om de Monoteistiska religionerna dömer sig själva till döden, genom att hänge sig åt tomma undergångsbudskap och urvattnade profetior.

Deras senaste ”utspel” förblir en ren PR-kupp och lurar nog ingen – samtidigt som det visar hur i otakt med tiden de blivit, och hur föråldrade de är för 2000-talets människor. Dessa patetiska försök att sminka upp sig och värva nya proselyter påminner mest om förförelsekonsterna från den på sin tid så berömda Babyloniska Skökan, ett i forntiden ökänt prakt-luder.

”Pappa, pappa – Vem var den Babyloniska Skökan ?” – ”Jo, lille vän, det var en tant från Babylon, och förresten kan du fråga din Mamma – OCH SÅ, LILLE VÄN TALAR VI INTE MER OM DEN SAKEN….”

 

Arrangörerna babblar osammanhängande om att ”frigöra religionens kraft” och att de ”behöver en ny vision” eftersom Islam, Kristendom och Judendom helt uppenbart inte fungerar längre. Om de alla antog hedendomen rakt av istället, skulle de slippa att hymla och fromla om sin undergångs-hets.

För övrigt är det så, att jordens klimat ALLTID förändrats, även om man kallar detta för någon ”kris” eller inte. Redan på Bronsåldern var världens klimat åtskilligt varmare än nu, och vindruvor växte på våra breddgrader. Påståendena om en ”massutrotning” i djurvärden är ett intet emot den sk ”Megafaunans” död i slutet på Kvartär-epoken och den senaste istiden, och det är långtifrån säkert att detta berodde på någon mänsklig påverkan. Dessutom har jordklotet upplevt ännu större och ännu värre ”massutrotningar” flera gånger förut under sin historia, och varken livet eller jorden gick nu under bara för det….

Uppfattningen att dagens klimatförändringar helt och hållet skulle bero på mänsklig påverkan, delas inte av alla forskare – och den massutrotning som skedde vid slutet av Krita-epoken var inte framkallad av människor, den heller.

För ungefär 250 miljoner år sen skedde den sk ”Permiska Extinktionen” då 70 % av alla landlevande djur och 80 % av allt liv i världshaven försvann, och tillika dog ett otal insektsarter. Men – livet på jorden repade sig mycket snabbt, och världen gick på intet vis under – tvärtom utvecklade sig bara en ännu frodigare och livskraftigare flora och fauna.

Sk ”Miljökatastrofer” har inträffat otaliga gånger under årmiljonernas lopp – men jorden har INTE gått under, bara för det…

Dessutom är det inte säkert, att en miljökatastrof är av ONDO för människan som djurart. Anledningen till att vi alls finns här, beror på en utbredd torka i Afrika. Om den torkan aldrig infunnit sig, skulle våra förfäder aldrig klivit ned ur träden, lämnat de krympande djunglerna och börjat gå på två ben, ut på savannerna – och därmed skapat den moderna människan.

Under nittonhundratalets mitt var forskarna förbryllade över hur Homo Erectus kunde öka sin hjärnvolym från i början ca 700 kubikcentimeter upp till 1400 kubikcentimeter under den årmiljon, som utmärkte dess existens. Kom också ihåg att hjärnvolymen hos en genomsnittlig negress av idag ligger ungefär lika högt, dvs 1300-1400 kubikcentimeter – medan den moderna människans hjärna krympt och blivit mindre och inte större i genomsnitt.

Torkan i Östafrika och Olduvai-klyftan, där Homo Erectus levde för 2 miljoner år sedan var helt avgörande för intelligensens utveckling – liksom Istiden, eftersom Homo Erectus också kan ha utvecklat en stor hjärna helt oberoende av sina afrikanska förfäder – och det skedde antagligen också med ”Pekingmänniskan” från Kina.

När klimatet blev torrare, blev det svårare att hitta föda och vatten – och då måste hjärnorna växa. Samma sak skedde i de kalla delarna av Världen – ont om föda drev på evolutionen även där.

Nej, alla Homo Erectus såg inte ut som afrikaner – ganska många av dem levde i Asien, och hade vit hy (vilket bara tar sådär 3000 år att utveckla)

Växtätande däggdjur är också påtagligt ointelligenta, i alla fall i jämförelse med köttätarna. Det var just därför att Homo Erectus övergick till att äta högvärdigt animaliskt protein eller med andra ord kött, som gjorde den intelligent, och därmed skapade förutsättningarna för vår existens, sådär 2 miljoner år senare. Jakten som företeelse gynnar intelligensen – för att jaga måste man kunna tänka och handla, hantera vapen och utveckla ledarskap.

Homo Erectus uppfann elden, och banade till slut väg för Homo Sapiens var. Neanderthaliensis, vars hjärna nådde hittills oöverträffade 1550 kubikcentimeter för manliga individer. Problemet med Neanderthalarna var antagligen, att de inte uppfann något skriftspråk – och genom deras 500 000 år, var deras kultur märkvärdigt konstant. Varje individ var tvungen att hålla hela kulturens kunskapsmassa i huvudet, bokstavligt talat; och trots stora luktlober, en stor pannlob (som bland annat styr spatial uppfattningsförmåga, eller förmåga att orientera sig geografiskt, och minnas händelser och platser – ett slags ”inre karta” vilket alla jägare och jägarfolk MÅSTE ha) och mycket annat, nådde var. Neanderthaliensis sitt ”bäst före” datum…

Dags för DIG – helt utan klander – Lära dig hantera spjut och jakt – bli en DJÄVLIGT BRA NEANDER !!

Att återgå till växtföda, som ”klimatvänstern” och dess fanatiska vegetarianer vill, gynnar oss inte som djurart eller samfundsvarelser. Tvärtom vrider det bara klockan tillbaka till rena apstadiet.

Vad som utmärker oss, Homo Sapiens var. Sapiens som djurart är förmågan till specialisering. Vi uppfann tvåsamheten, och heterosexuell kärlek, vilket förstärkte våra par-relationer och samspelet mellan man och kvinna – och därmed skapade vi kärnfamiljen och ett oöverträffat sätt att uppfostra våra barn eller yngel på. Neanderthalarna, har vissa forskare sagt – levde i storfamiljer och uppfostrade sina barn kollektivt, vilket ledde till ett dåligt lärande. Tvåsamheten gav vissa par förmågan att bli föräldrar, medan skickliga jägare (företrädesvis av manligt kön, därför att man inte kan släpa med sig småbarn under jakt) helt kunde ägna sig åt jakten, de som hade förmåga att sitta och kladda med lera kom att specialisera sig till krukmakare med tiden, och så vidare.

På så vis föddes den mänskliga civilisationen. Framgångsrika jägare kunde dela med sig av köttet till de som kunde bidra med något, och på så vis utvecklade vi ätter, klaner, stammar, hövdinga-dömen och så småningom hela nationer, vilket varit det bästa sättet att organisera oss på ända sedan bronsåldern.

Vårt största problem är nu att vi uppfunnit skrivkonsten, och så småningom datorer och mobiltelefoner, vilket skapat en konstlad värld, och riskerar att sätta hela evolutionen ur spel. En Miljökatastrof skulle förmodligen ta livet av U-ländernas befolkning FÖRST, och få ned världsbefolkningen från dagens alldeles ohållbara 8 miljarder – som tär alldeles för mycket på planetens resurser till mer humanare, hållbarare och förnuftigare 1-2 miljarder, som det var innan den industriella revolutionen. Visst – för de övertaliga blir det en ”katastrof” – men minns att digerdöden lär ha utplånat ca hälften av mänskligheten den också, och trots ett visst tungsinne hos de överlevande, födde detta en renässans, och gjorde slut på medeltidens kristna mörker…

Vore en ”klimatkatastrof” egentligen så illa ? Vi skulle lika gärna kunna ställa oss upp och hävda, att den skulle sätta fart på evolutionen igen, få oss att utvecklas ännu mer, möta nya utmaningar, öka vår ledarskapsförmåga och föda fram Homo Sapiens var. Superior – en helt ny och BÄTTRE människoart… ja vem vet ?

Ändrad miljö och ändrade förutsättningar ÖKAR evolutionen – inte tvärtom. Utmaningar ger utveckling, hedendom och Polyteism !

Det antal gånger som diverse obskyra sekter, ”Galna Gretor” domedags-profeter och andra förutspått ”Jordens snara undergång” är inte litet. Diverse religiösa fjantar har hävdat detta nästan alla år som gått i vår tideräkning, men VERKLIGHETEN har alltid kommit detta kristna och muslimska TRAMS på skam...

För jorden HAR inte gått under, Ragnarök har inte inträffat, och så kommer heller inte att ske på flera årmiljoner än. Inte förrän solen går i Nova, om sådär 2-3 miljarder år eller mer, lär vi få uppleva den saken, och då har vi säkerligen utvecklats ända dit hän, att vi faktiskt kan fara genom kosmos och FLYTTA på oss..

Vi ska bli en ny och bättre ras, en mänsklighet på den hedniska tankens vingar.

Tänk om det är HEDNINGARNA som sitter inne med sanningen, och inte Katastrof-förespråkarna, Miljöpartister, Monoteister och de kristna…

Vi ska erövra världsalltet, på samma sätt som våra förfäder styrde mot Vinland, och vi ska aldrig rädas skeppsbrotten, katastroferna eller bråddjupen.

Det heter FRAMÅT ! och inte TAMFÅR…