Gammalsvenskby befriat – och Sveriges regering rullar tummarna som vanligt..

Igår hände det. En blå-gul fana vajar återigen över Gammalsvenskby, Sveriges sista utpost i öster. Vi kan tacka Ukrainas folk och dess hjältemodige President Volodymir Zelensky för den saken, för i honom ser vi den sorts ledare, som vårt eget land numera tragiskt nog saknar. Ukraina har utkämpat den kamp, som Sverige och hela västvärlden inte velat utkämpa. De har tillfogat Ryssland ett par svidande nederlag, men än så länge är kriget långtifrån slut, vilket är mycket viktigt att betona.

DE har fört den kamp och tagit de förluster, som Sverige fegt undandragit sig. När tänker DU ge dem ditt fulla, oreserverade stöd ?

Under ”Magadan Magdas” eller Magdalena Anderssons regering försvårades, byråkratiserades och försenades all hjälp till Ukraina, såväl civilt, humanitärt som militärt. Och den senaste svenska Regeringen har sedan sitt tillträde inte skickat någon som helst militär hjälp till Ukraina, den heller. Det är en ren ynkedom, och mycket mindre än vad flera grannländer gjort. Vore det någon verklig tåga i den svenska Regeringen skulle den ögonblickligen ha kallat upp den ryske ambassadören till UD, och i klara och otvetydiga ordalag förklarat för honom att vidare hot och vidare förstörelse riktad emot Gammalsvenskby och etniska svenskar i Ukraina ovillkorligen kommer att besvaras med vapenmakt – för ryska soldater HAR hotat Gammalsvenskbyborna med att förstöra byn via artilleri-eld från Dnjeprs östra strand, vilket skedde i samband med deras utmarsch från byn för två dagar sedan, den 11 November.

Föreningen ”Svenskbyborna” har redan förklarat läget i byn, och redogjort för hur omgivningarna och Dnjepr-stranden minerats, hur drivor av skräp och avskräde lämnats kvar av ockupanterna, hur ryska armén förstört alla tillfartsvägar och skadat civila hus och bosättningar, och hur alla elstolpar välts ned, i uppenbar avsikt att försvåra lokalbefolkningens överlevnad under kommande vinter. Man har också redogjort för hur Gotlands Hemvärnsbataljon och den Svenska Försvarsmakten nu ställt upp för att skicka humanitära hjälpsändningar, samtidigt som Sveriges nuvarande regering inte lyfter så mycket som ett enda finger för att hjälpa till.

Istället är det hela tiden frivilliga – däribland jag själv – som hela tiden stött föreningen Svenskbyborna med donationer och bidrag. Andra föreningar bildade av helt vanliga svenskar, som ”Blågula Bilen” och ”Operation Aid” har också hjälpt till.

Donera dina pengar – de behövs för Chersons och Gammalsvenskbys återuppbyggnad !

Tidningen ”Hela Gotland” har berättat om hur den enda asfalterade infartsvägen, ”Kungsvägen” kallad, bekostad av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustav, Folke Hubertus, son av sitt land och folk, nu förstörts och hur ryssarna också hotat med terrorbombningar.  Ryssarna har redan förlorat Cherson, som de påstod skulle bli huvudstad i en ny konstlad folkrepublik, och ISW och andra Internationella, öppna källor har redan berättat om hur ryssarna fört bort 40 000 barn och ungdomar till det inre av Ryssland, i avsikt att beröva dem deras nationalitet och språk, samt hur de också fört med sig mer än 15 000 målningar och artefrakter från muséer i Cherson, allt i avsikt att förstöra Ukrainas nationella identitet, och utrota det Ukrainska folket.

Vore det inte för det faktum att kriget nu förs i Ukraina, skulle samma öde kunna övergå alla etniska svenskar – och inte bara dem i Gammalsvenskby. Det bör vi minnas och komma ihåg, och det är just därför som deras kamp också är vår – och den förblir oerhört viktig.

Inom ramen för ”Operation Unifier” utbildas svenska och ukrainska soldater nu gemensamt. Dagen kommer, då vi också utför en gemensam INSATS !

(Bildkälla: Anders Blom, Försvarsmakten )

”Inte sedan Carolus Rex och Hetman Ivan Mazepa… men vid slutet, står SEGERN !!”

Själv har jag ägnat en bit av gårdagen till att tala med en ny Ukrainsk väninna. Hon har ingen bostad kvar i det egna landet, men tycker att det kan vara som det vill och kan med den saken. Vad hon däremot önskar sig, säger hon – är ett nytt bibliotek. Jag har svarat henne att jag alltjämt äger ett eget, på sådär 4000 volymer. Har man ett bibliotek, kan man också inhämta kunskaper – och eftersom inte alla kulturer, religioner och folkslag blir eller är likvärdiga, så kan man koncentrera sig på sin gemensamma historia, och undfly de makter, som står för barbari och förstörelse. Sådan är hennes mening !

Låt oss AVRÄTTA bröderna Kia…

”Tag allt vad mörker finns i grav
Tag allt vad sorger finns i liv.
Och skapa dig ett namn därav
– och det åt dessa giv.

De som förrått sitt land,
de har ej ätt, ej stam, ej son, ej far. ”

– En smula fritt efter JL Runebergs dikt ”Sveaborg”

 

Fredrik Reinfeldt – som nu påstås söka befattningen som Ordförande i Svenska Fotbollsförbundet – är en av de allra sämsta ledare och Statsministrar vårt land någonsin har haft, möjligen undantaget Stefan Löfvén. Det var Reinfeldt som hävdade att det svenska försvaret var ”ett särintresse” och som påstod att alla etniska svenskar skulle vara barbarer. Han avskaffade värnpliktssystemet, och nedrustade hela Sverige till en nivå, där landet inte längre kan försvara sig emot en fientlig invasion, samtidigt som han ökade invandringen från muslimska länder till aldrig tidigare skådade nivåer, under den falska förespeglingen att detta skulle ”berika” Sverige.

En LANDSFÖRRÄDARES ansikte.. Ganska skrämmande, eller hur ?

Men detta var inte de enda skador, Fredrik Reinfeldts vanstyre ledde till. Galningen bestämde också, att den svenska Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och hela rättsväsendet skulle ”berikas” och göras ”mångkulturellt”. Som en direkt konsekvens av hans beslut anställdes bröderna Peyman och Payam Kia vid MUST, den svenska militära underrättelsetjänsten respektive SÄPO. Peyman Kia växte upp i kriminalghettot Gottunda utanför Uppsala, och kommer från Iran, men tilldelades på osäkra grunder svenskt medborgarskap år 1994. Han anställdes vid ”Kontoret för särskild inhämtning” (KSI) som är en av underrättelsetjänstens mest centrala delar, men har nu visat sig begå förräderi emot Sverige i mer än tio år, samt samarbetat med ryska GRU och Irans underrättelsetjänst, samtidigt som han tjänat miljonbelopp på detta.

Tillsammans med sin bror står han nu åtalad för grovt spionage, grov obehörig befattning med hemlig uppgift och ännu flera grova brott. Enbart grovt spioneri i sig innebär ett fängelsestraff på lägst fyra år, eller upp till arton år, men de skador de här personerna redan vållat vårt land borde redan i sig föranleda mycket hårdare straff. Payam Kia har sedan i November förra året varit häktad för samma brott, och har tidigare också varit anställd vid SÄPO.

Åtal är offentlig handling i Sverige, och får därmed citeras

Åklagaren kan bevisa att ”Peyman Kia direkt eller indirekt hanterat motsvarande åtminstone ca 380.000 kr i USD i kontanter under tiden september 2016–juli 2017 och att Peyman Kia dolt pengarnas ursprung samt att pengarna härrör från främmande makt”, vilket står att läsa i stämningsansökan. Man har säkrat omfattande bevisning i form av datorer, mobiltelefoner, telefonlistor, hårddiskar, USB-minnen med mera för att styrka de båda brödernas kontakter med ryska agenter. Det har bland annat hittats en hårddisk som Payam Kia försökt förstöra och kasta i en papperskorg, efter att hans storebror greps i september. Dessutom har anteckningar säkrats där den yngre av de båda bröderna skriver om ”omfattande penningtransaktioner med kontanter och guld, metoder för att dolt ta emot pengar, flyktväg, back-up plan, och försök att dra sig undan lagen”

Båda bröderna är skrivna på adressen Hörnbovägen 2, 756 55 Uppsala. Peyman har personummer 19800911-0332, medan hans bror har personnumret 19870823-1553.

Om rätten befinner dem skyldiga, är de att betrakta som Landsförrädare, och vi får hoppas att det svenska folkets vrede hinner upp de här personerna så småningom.

Dödsstraff förekommer inte i svensk rätt, men i ett fall som detta anser jag dödsstraffet faktiskt moraliskt berättigat, trots att jag personligen råkar vara motståndare till all användning av dödsstraff i fredstid- av moraliska skäl. Bröderna Kia och de som anställde dem har ställt alla svenskars säkerhet i allvarlig fara, och hade det inte varit för det faktum att Ryssland redan gjort stora förluster i sitt Ukrainska krig, hade deras handlingar sannolikt fått mycket svårare konsekvenser än någon av oss kan överblicka – liksom Fredrik Reinfeldts.

Det talades om ”MÅNGFALD” men det ledde till FÖRRÄDERI – och de som anställde personen till höger är också SKYLDIGA

Sverige avskaffade dödsstraff i krigstid redan på 1970-talet, vilket var ett fullständigt absurt beslut – och det kan nog vem som helst i hela världen utom en svensk Riksdagsman av Socialdemokratiskt eller ”Vänsterblivet” snitt lätt inse. Det ligger i sakens natur att om krigstillstånd råder, så kan folk bli dödade. Det är inte svårt att förstå.

Bröderna Kia har förberett döden för tiotusentals, kanske miljontals svenska medborgare, och därmed har de förverkat rätten till sin existens. Nu kommer självfallet inget ont hända dem, så länge de befinner sig i den svenska rättvisans klor, för sannolikt får de väl reducerat straff, eller bara några fåtal år i ett mycket bekvämt inrett svenskt fängelse, och pengarna de tjänat på att förråda oss alla, bostaden och deras lyxbilar får de nog också behålla.

Annat är det i Ryssland och Iran – det land de kommer ifrån, och vars intressen de hela tiden tjänat. I Ryssland får de flesta fängelsekunder tuberkulos efter en tid, och i Iranska fängelser lär det titt som tätt hända ännu värre saker. Utvisning efter avtjänat fängelse i Sverige vore ett alldeles för milt straff – och en avrättning av de här personerna – döden genom hängning eller nackskott – vore faktiskt att föredra, i alla fall som jag ser det. Det skulle ha ett viktigt signalvärde inför främmande makt, och klart och tydligt tala om för Omvärlden att vi svenskar inte längre stillatigande kan acceptera allvarliga kränkningar av våra fri- och rättigheter, eller regelrätta invasionsförberedelser, som det ju tydligen varit fråga om i det här fallet.

Om en person utvisas, blir ju vederbörande inte ens frihetsberövad – utan är fri att utöva sitt liv precis som han eller hon (något tredje gives inte!) finner lämpligt, bara det inte sker på den lilla, lilla yta – inte ens 1 % av Jordytan – som omfattas av svenskt statsterritorium. Inte heller sker det några kroppsstraff, vilket däremot den Iranska rättvisan föreskriver – i enlighet med Islamsk Sharia – och eftersom bröderna Kia stött just en Sharia-diktatur – vad är väl då mer lämpligt, att de själva får prova på Islams lagar ??

Häng dem ! Häng dem allesammans !! Häng dem högt !!!

DÖD ÅT FÖRRÄDARNA !!