Skumma kristna och katoliker vill ta Aborträtten ifrån de svenska kvinnorna – bildar hemlig lobby-grupp…

Den svenske Kardinalen Anders Arborelius har avslöjats som den störste av hycklare. I ett reportage i den kristna nät-tidningen avslöjas hur katolikerna i Sverige bakom kulisserna försöker ta aborträtten ifrån alla svenska kvinnor, och förhindra att den blir grundlagsskyddad. Mäns och kvinnors självklara rätt att bestämma om de vill ha barn eller inte, och att kunna få en livsduglig, frisk och stark avkomma skall avskaffas, allt enligt de hemliga intriger som de kristna håller på med, dolda bakom sitt firande av den sk ”Livets Söndag” som de vill fira den tredje advent.

”Livets söndag” som de påstår skall uttrycka glädje och tacksamhet över livet, är i själva verket till för att avskaffa Sveriges nu mer än 50-åriga abortlagstiftning, precis som i USA. Föga förvånande är ”Svenska” Kyrkan, ”Livets ord” och många frikyrkor med på tåget, och ”Världen Idags” artikel visar, att agitationen blir allt högljuddare och smutsigare.

Skall vi finna oss i detta, Svenska Folk ?

Är det inte dags att vi kastar ut Katolikerna och de fanatiska abortmotståndarna ur landet, innan vi får det som i USA ??

Varje kvinna borde ges rätten att SJÄLV bestämma över vilka barn hon vill föda – och SJÄLV bestämma över sin egen kropp.

De kristna och Monoteisterna vill göra slut på den friheten…

Själv tycker jag att vi borde bilda ett Algis-runans förbund och sätta hårt emot hårt, vad gäller abortmotståndarna. Kvinnans fri och rättigheter har alltid varit starka i Norden. Här har vi inte premierat ärftliga sjukdomar och handikapp, och tvingat mödrar att föda barn till varje pris, även när det stått klart att barnen inte kunnat få ett värdigt liv, och varit helt oönskade. Numera kan föräldrar få bestämma själva, och ha sin frihet. Borde vi inte garantera den friheten i morgon, för hela vårt samhälles skull ? Det heter FRAMÅT – inte TAMFÅR. Låt oss skapa ett nytt och bättre släkte, högvuxna som Nordens furor, sega som Malungs Läder och hårda som Svenskt Stål !

Eugenik, inte Abortmotstånd är svaret – det garanterar rätten till ett värdigt liv…

DÅLIG JOURNALISTIK och FAKE NEWS i Svenska Dagbladet. Dick Harrison MISSTAR SIG TOTALT angående Odensjakten

Det finns många väldigt dåliga artiklar i Svenska Dagbladet, vars journalister ibland utmärker sig för helt undermålig research. Nu trodde jag visserligen inte att Dick Harrison, historieprofessorn från Lund, skulle sänka sig så lågt – men hans senaste kria om Asgårdsreien eller Odensjakten är ett verkligt botten-napp, och ett exempel på utelämnade basfakta om ämnet.

Vad Dick Harrison skriver är rena löjan. Fake rent igenom, och det är minst sagt förvånande att en seriös populärhistoriker som han inte tar hänsyn till rena fakta. Han påstår, att Odensjakten skulle vara ett 1800-talsfenomen, att den skulle vara en sen folktradition som bara är spridd från det kontinentalgermanska området, att tysken Jacob Grimm skulle ha uppfunnit alltsammans år 1835 och annan idioti i samma stil.

Inget kunde vara felaktigare.

Traditionen om ”The Wild Hunt” är inte bara känd från kontinenten, utan också från England, Norge, Danmark, Sverige, Island och Färeöarna. En av de tidigaste Engelska källorna nämner i skrift guden Wodens jakt genom himlen på Vinterkvällarna i skrift redan år 1091, och därmed är det ställt bortom all rimlig tvekan, att företeelsen är minst Vikingatida. ”King Herla” – en förvanskning av ”Härfader” – ett av Odens många namn – nämns som den vilda jaktens ledare hela medeltiden igenom, och i Frankrike blev ”Herle King” eller Kung Herla – jämför också Odens-heitet ”Härjan” till ”Herlechim” och så småningom familia Herlechini;

Redan Tacitus, den romerske historieskrivaren, nämner i ”Germania” (skriven kring år 79) germanstammen ”Harii” som hade en förkärlek för nattliga räder, och maskerade sig med svart och vit ansiktsfärg, så att de såg ut som vålnader och spöken – ledda av Odin.

De dödas andar troddes fordomdags rida under vinternätterna – också Norrskenet tyddes som dem…

 

Också på Keltiskt område fanns samma föreställning om ett jagande, manligt väsen redan på 800-talet eller tidigare, och på slaviskt område trodde man att guden Jarilo – slavernas motsvarighet till Frej – ledde den vilda jakten genom molnen. Föreställningarna är alltså inte bara just germanska, utan finns hos ALLA Indoeuropeiska folk, vilket tyder på deras höga ålder. Om herr professor Harrison bara bekvämat sig till att läsa på, skulle han på Engelskpråkiga Wikipedia – en synnerligen allmän källa – ha hittat följande:

In West Slavic Central Europe it is known as divoký hon or štvaní (Czech: ‘wild hunt’, ‘baiting’), dzëwô/dzëkô jachta (Kashubian: ‘wild hunt’), Dziki Gon or Dziki Łów (Polish), Дзiкае Паляванне (Belarusian: ‘wild hunt’) and Divja Jaga (Slovene: ‘the wild hunting party’ or ‘wild hunt’). Other variations of the same folk myth are Caccia Morta (‘Dead hunt’), Caccia infernale (‘infernal hunt‘), or Caccia selvaggia (‘wild hunt’) in Italy; Estantiga (from Hoste Antiga, Galician: ‘the old army’), Hostia, Compaña and Santa Compaña (‘troop, company’) in Galicia; Güestia in Asturias; Hueste de Ánimas (‘troop of ghosts’) in León; and Hueste de Guerra (‘war company’) or Cortejo de Gente de Muerte (‘deadly retinue’) in Extremadura.

In the Netherlands and Flanders (in northern Belgium), the Wild Hunt is known as the Buckriders (Dutch: Bokkenrijders) and was used by gangs of highwaymen for their advantage in the 1700s.

Kort sagt, företeelsen är känd från hela Europa, och visst inte bara germanskt område, som Harrison helt felaktigt skriver. Han har FEL I SAK, och frågan är väl varför en såpass undermålig och svag artikel skall publiceras i Svd.

Jarilo, slavernas Frej, är intressant i sammanhanget. Hans namn kommer ur samma indoeuropeiska ordrot som Jara-runan, ordet Jahr eller Year, det vill säga År och äring, som vi ju ofta talar om i samband med just Frej. Årshjulet välver sig också under vinternätterna och årets längsta natt, och därifrån kommer själva ordet Jul.

I många delar av Sverige har man låtit Julmaten stå framme under Lussenatten eller Midvinternatten. Då skulle Oden och de döda förfäderna kunna slå sig ned i stugan, och låta sig väl smaka. Till och med barnvisans ”se då tittar tomtar fram ur vrårna” har ett helt klart hedniskt ursprung, och har med traditionerna om den vilda jakten att göra. Själva tomtarna är ju avledda av ”tomten” – den gårdstomt som den förste ägaren eller brukaren av en gård röjde, och alla efterföljande släktled tänktes bo kvar på samma plats, anförda av Jolner eller Jultomten – som ju är Oden…

Betecknande nog är – som jag visat er tidigare år – en hel del sägner om förfäderna i tomte-gestalt överflyttade från Västsverige och Norge till England. I en Värmländsk folksaga försöker en ovis och oklok man flytta ifrån sina förfäder, men se det går inte ! Tomtarna sticker upp huvudena ur varje bytta och kärl på flyttlasset, och ropar ”vi flötter idag, vi flötter idag..” . I en engelsk saga från Northumberland säger de istället ”Aye, we’re flitting too, George – we’re flitting too..” och observera att de säger just ”flitting” med ett nordiskt ord, och inte ”moving” på modern engelska..

Man kan aldrig flytta ifrån sina förfäder. Man kan aldrig förneka sitt ursprung. Dick Harrison gör sig bara dummare än han är, när han sysslar med sin eviga ”Christian Belittlement” eller ett uppsåtligt förnekande av Asatron…

Allt fler och fler delar Asatrons syn på Lussi…

Allt fler och fler människor i Sverige och de Nordiska länderna återtar den hedniska Lussi-traditionen och kapar alla band med kristendomens mörker.

Alla har de insett ljusfestens ursprungliga betydelse, och avhänder sig det katolska låtsas-helgonet som ska ha arbetat på bordell, stuckit ut sina egna ögon, burit sina avhuggna bröst framför sig på en bricka som ett slags makabra ”lussebullar” och annat hemskt, som visar hur illa de kristna behandlar sina stackars kvinnor. Från Jonna Jinton kom idag följande vackra vittnesbörd om hur Freja, Lussis upphov och ljusets sanna härskarinna bör hedras.

 

Nättidningen ”My Newsdesk” berättade om en viss sångerska från Göteborg benämnd Melisha, som trots sitt utländska namn är svenska med norskt påbrå, och även tar upp rent nordiska och hedniska motiv som Kulning, den norska ”Lussi Långnatt” traditionen och andra motiv, som för tankarna till ren hedendom.

Alla Nordbor och svenskar vet, att Lussi och Freja är kvinnor. De är inte män, utan just biologiska kvinnor – en del av vårt släkte som kristendomen alltid tryckt ned, försökt tysta och överrösta. Det är just detta som är det väsentliga i firandet, för det är själva kvinnligheten och kvinnan som ljusbärerska, giverska av nytt liv och hopp som vi firar. Firar vi något annat, så är det inte Lucia längre, utan bara en dum och fånig travesti.

”Alla kan inte vara Lucia” lyder ett svenskt ordspråk. Män kan till exempel INTE vara det, av helt naturliga skäl. (Ur serien ”Socker Conny som Lucia” av Joakim Pirinen)

 

I Bollnäs gick det så långt, att några elever på en ”Vänsterbliven” sk Folkhögskola hade utsett en halvkönis till man som Lucia, och gav sig till att försöka Lussa inför Gävleborgs Regionfullmäktige. Lyckligtvis avbröt den rådige och duktige politikern Mattias Eriksson Falk de här sakramentskade dumheterna, och försökte återföra den snedvridna församlingen till sunda förnuftet.

Den stackars köns-förvirrade ”hen” det gällde föstes – kacklande som en liten höna, får man förmoda – ut ur lokalerna, och förpassades ut på gatan. Det var alldeles rätt och riktigt att så skedde, och Matthias Eriksson Falk skall ha en stor eloge för sin samhällsvänliga och uppfostrande insats. Våra barn skall i framtiden inte behöva mötas av parodier och någotslags halvtaskiga, allmänt kladdiga och jobbiga transvestit-kabaréer i stil med nedanstående person – och Lucia är som sagt av kvinnligt kön, inte av manligt..

Amen Halleluja i skägg och läppstift… Recitera bibeln baklänges och dricka surmjölk Fräls Fräls – SUG ! Visst är han misslyckad och lite bakom flötet

(Citat från The Kristet Utseendes vackra låt ”Club Raki Turkiye”)