”Up Helly Aa” inte på Upphällningen… Stones of Stenness står UPPRÄTT i Odens Namn !

Detta inlägg skulle egentligen ha skrivits för exakt två dagar sedan, eller kanske igår – men såsom varande Asa-trogen Hedning hade jag inte tid. Disablotet och mina små Husfrejor upptog all min vakna tid och uppmärksamhet, trots att jag naturligtvis kunde skriva samtidigt – om så krävs behärskar jag nämligen den från Allfader Oden stammande skrivkonsten och runorna nästan i sömnen, instinktivt och utantill. Det sitter i generna – kanhända !

Alltnog – på Shetlandsöarna, Orkney eller Jorkna – för så hette det allra först – och i Skottland firar man – nu som förr – Up Helly Aa den 31 Januari – och den traditionen är inte på Upphällningen, lika lite som ”Groundhog Day” i USA – ett ämne jag skrivit om tidigare år.  Onda tungor och kristna säger naturligtvis, att detta inte är några riktiga folktraditioner, att detta bara är Kvasi-Keltiska, Kvasi-Europeiska upptåg, utan någon verklig religiös eller andlig mening och innebörd, men då förenklar man mycket grovt.

Kulturfenomenen må vara nutida, javisst – men deras utövare ljuger inte, påstår sig inte var någon del av någon påstådd, men falsk ”forn sed” men talar fortfarande sanning om vad de gör, och däri sitter det viktiga. Up Helly Aa är som det Keltiska Imbolc en helig uppståndelserit, en förberedelse inför den vår som skall komma, en hyllning av Brigid eller Freja, som är samma gudinna i lokala tolkningar, men samma Hestas eller Vestas härd – och med eld skall firas, när vintern går emot sitt slut och våren börjar.

Kaxa Asa-Brasa ! Firas värdigt, det som firas skall – låt oss även bränna Koran och Bibel – Knall och Fall !

I Lerwick, på Shetland hålls den största ceremonin, en spelad eldbegängelse av den siste frie Nordiske Jarlen av Shetland, med hela hans hird som drar genom staden – fortfarande i symbolisk form. Och ”Groundhog Day” är fortfarande firad till åminnelse av murmeldjuret Punxsutawney Phil – som symboliskt lyfts upp och hälsar solens flammande eldklot just idag. De kristna, muslimerna och Abrahamiterna i gemen blir förstås väldigt skrämda och rädda av allt det här, eftersom dessa Hedniska ritualer avviker från deras blinda Monoteism, och deras närmast totala oförmåga att förstå varje religion eller andligt uttryck, som avviker från deras egna. Dessutom fruktar de kristna alltid sitt eget helvete och den eld, de önskat åt andra, medan Hedningarna vet att elden kan bemästras, att den inte är något farligt, och att den skyddar och renar.

På Shetland, i Skottland och på Orkney bejakar man nämligen det Nordiska ursprunget och de Nordiska traditionerna – vilket den nutida Svenska Nomenklaturan och de styrande i vårt samhälle aldrig gör. Istället hatar och förbannar de allt Nordiskt, och förföljer hänsynslöst allt som kan ge oss rötter, stolthet och förmåga till självständigt tänkande, eftersom de vill ha oss till valboskap, blinda och andäktigt fromma, antingen den totala underkastelsen kommer med någon påstådd Jeschua ben Yussuf, eller kanske med Allah.

Och inte bara det. Häromdagen slapp något plötsligt igenom censuren, när det populär- och vulgär-historiska nät-magasinet ”Världens Historia” råkade skriva om  the Stones of Stenness (ja – de stavas faktiskt så – Sten Näs – begrips ! ) men givetvis utan att ens ana vad dessa resta stenar är och var till för – och vad ändamål de en gång tjänat – och fortfarande tjänar – därför att Hednisk tid är cyklisk tid – och inte ett linjärt förlopp – något okunniga, halvtaskiga kristna brödskribenter i svenska media inte kan förstå, inte inse, inte begripa – just därför att de är instängda i sin egen litenhet och kristenhet.

”Världens Historia” inleder sin mycket dumma och fördomsfulla text med att tala om ”offer” – samma kristna skräck och hat-propaganda som alltid, med andra ord. Ifall de okunniga och dumma brödskribenterna bara konsulterat en enda källa till, och bekvämat sig till elementär källkritik och grundforskning, hade kanske dessa blinda vrak kunnat komma någonstans, andligt och mentalt sett – men nej, nej.. de var förstås för lata och oföretagsamma, likt de flesta sorgliga svenskar av idag.

”Stones of Stenness” är förstås ett megalit-monument, riktigt nog – och byggt redan under Hebridisk bronsålder, för över 3000 år sedan. I och för sig har man firat festmåltider på denna plats – det enda ”offer” som någonsin ägt rum där – några andra arkeologiska bevis finns inte – ben av boskap, får (den största andelen – glöm inte vad Imbolc är för slags fest för kelterna) samt ben av varg och kanske hund – som aldrig ätits, men däremot begravts – har hittats på platsen. Men – aldrig någonsin ben av människor, som i de kristna halvparanoida skräck-fantasierna om Gamla Uppsala och så vidare, och så vidare i all bigott förljugenhet, ja halleluuja… Att äta biff eller fårkött är inget större ”offer” och knappast konstigt, för det gör de flesta kulturer idag också, utom halvgalna ”Veganer”, Hel-galna Gretor och därmed likställda..

Måltidsresterna upphörde i alla senare kulturlager. På Vikingatiden, när Shetlands, Orkneys och Skottlands nutida inbyggare fick nytt blod och kanske 30-40% av sin befolkning kom Nordborna, och därmed en mycket mer utvecklad civilisation än under bronsåldern. Nu åt man inte inom stencirkeln, utan iakttog vad vi skulle kalla god hygien på vad man insåg var en större kultplats, och något man ville bevara. Nu firade man bara giftemål på platsen istället – så vitt vi vet – och hedrade Freja – samt Diserna – just i den årstid då vi nu befinner oss – och under Midsommar, samt sommarhalvåret.

”The Odin Stone” enligt en bild från 1800-talet

Lokal tradition vet att berätta, att den såkallade Odens sten – som fortfarande står kvar ungefär i mitten av det enorma ”stenskeppet” – vi rör oss inte med en cirkel – utan just ett skepp – som Ales Stenar – ingen ”ellips” – var till för giftemål, ätter eller klaner emellan. På ena sidan stenen stod brudens familj, på den andra sidan stenen brudgummens. Brud och Brudgum – man och kvinna som det skall vara (något annat är inte fruktbart, eller ens hållbart, för på andra sätt blir inga barn gjorda – detta handlar om elementär mänsklig biologi, och har man inte ens förstått det, kan man lika gärna gå och hänga sig, eller bli given åt Oden.. ) skakade helt enkelt hand – som Nordbor alltid gör – genom hålet i stenen – som sitter på ungefärligen rätt höjd – grästorven har förstås vuxit på tusen år – och se ! – hålet är precis lagom stort för att detta skall gå att genomföra. Inga ”dragningar” åt lungsiktiga eller rakitis-sjuka barn från Englands Viktorianska industri-städer här inte – för sådant fanns aldrig på Orkneys öar – där luften var frisk, och gräset städse grönt.

Bara skönhet och glädje, som det är och skall vara – och visst inte ”offer” därför att giftemål oftast inte innehåller något sådant. Min muslimska grann-fru säger visserligen att om man gifter sig med fel person, kan det förgifta hela livet – men Islam har ju bara sina ”hedersmord” och ”balkongflickor” som vi alla vet – och inga skilsmässor – vilket däremot var fullt möjligt i Norden redan under Sagatiden, och långt tidigare.

I tusentals år har Stones of Stenness fortsatt att vara en helig plats, orörd och stilla i ett nästan lika orört landskap – bortsett från modern färjetrafik på behörigt avstånd, långt borta vid horisonten. Men – så var det då de kristna rövhålen, markägarna och allt det andra. Allt som de kristna och Monoteisterna rör vid, förstörs, ödeläggs, går käpprätt åt Hels Vite – och allt det sköna och goda i livet, spolieras helt när denna ohyra i människohamn kommer sättandes.

Jag citerar:

In December 1814 Captain W. Mackay, a recent immigrant to Orkney who owned farmland in the vicinity of the stones, decided to remove them on the grounds that local people were trespassing and disturbing his land by using the stones in rituals. He started in December 1814 by smashing the Odin Stone. This caused outrage and he was stopped after destroying one other stone and toppling another.[8] The toppled stone was re-erected in 1906 along with some inaccurate reconstruction inside the circle

”Sådana kristna har vi – Sade bonden om Svinen” är ett svenskt ordspråk.

Men – ännu stod och står the Stones of Stennes upprätt, likt fria hedniska män och kvinnor. Igår var en Odens dag – Idag är en Tors för styrkans – i morgon var en dag för Frigg – i Västnorden och på Orkney – fast i Svea Rike gällde då som nu något annat. Men visste ni att ”Odens Flisor” finns som skepps-sättning i Sverige, både på Öland och i Västergötland, och att man i samma Västergötland haft en ”Sankt Odens källa” strax efter reformationen. Hur kristen var då Västergötlands befolkning månne, på en skala från 1 till 24 ?

Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Bara hedendom och polyteism består och återstår, för det är det enda vackra, naturliga och sanna här i Världen.

Samekultur är INTE sk ”Världskultur”

Nu lite ”kulturknutteri”. De såkallade Världskulturmuséerna i Sverige – belägna i Stockholm respektive Göteborg – bygger i allt väsentligt på vad som en gång fick heta Etnografiska Muséet, vilket är och förblir ett betydligt bättre namn. Under den förra Regeringen – som trodde sig vara ”en moralisk stormakt” vilket den aldrig någonsin var – den var bara ett skändligt misslyckande, moraliskt, reellt och till och med juridiskt, vilket framgår inte minst av den nuvarande NATO-debatten – började man plötsligt babbla osammanhängande om ”Världskultur” vilket är att förhäva sig, inte kalla saker vid dess rätta namn och att allmänt förfalska med PK-floskler.

Också Same-kulturen skall nu kallas Världskultur, och tvångsmässigt globaliseras, lagom till den sk ”Samernas Nationaldag” den 6 Februari. Men Samerna är inte, har aldrig varit och kommer aldrig någonsin vara en ”nation”. De har ingen Armé, inga väpnade styrkor – och därmed faller hela nationsbegreppet. De är ett ”stamfolk” – javisst – men för den skull inget ”urfolk” och heller ingen ”ursprungsbefolkning” vilket endast och endast bara de etniska svenskarna är – och alls kan vara, felaktigt antagna ”definitioner” av Samebegreppet till trots. Det finns inga som helst arkeologiska eller andra bevis för ”samers” existens på nuvarande svenskt territorium före tidigast 500 fk. men etniskt svensk närvaro i samma område är dokumenterad redan under äldre jägarstenålder, långt in i ”Lappmarken” och inte bara i Bottniska Vikens kusttrakter. Följaktligen och bevisligen är alltså Samerna inget ”urfolk” och heller inte mera ”ursprungliga”. Därmed punkt.

 

Museimannen Ernst Mankers utställning i NORDISKA Muséets källarvåning stod sig från 1939 till långt in på 2000-talet, med obetydliga moderniseringar. Senare stängdes den helt, i och med att de Samiska föremålen nu överlämnats  eller kommer överlämnas till ett museum i Jokkmokk, vilket är konsekvent och riktigt.

 

De är och förblir en del av Sverige, ingenting annat. Samer på Norskt, Finskt och Skoltsamiskt eller Ryskt område tillhör respektive nationalstat – och därmed punkt. Att hävda något annat är att LJUGA och dessutom en billig lögn, en PK-fantasi som helt överdriver det sk ”Sametingets” roll och de påstådda ”Samer” som har rösträtt i detta falska ting. Enligt tingets egen definition, antagen för flera år sedan; är det endast och endast bara personer i vars hem det under uppväxtåren talades flytande samiska och inget annat som kan räkna sig som ”samer” överhuvudtaget – för kan man inte Samiska – i någon av alla dess dialekter och former – så är man inte Same, utan svensk. Enligt samma Sametings åsikt. Och därmed punkt.

Inte förrän långt efter 500 efter – inte före ! – vår tideräkning kan man tala om Renägare, i motsats till Renjägare, vilket är en helt annan sak. Samer har aldrig jagat eller dödat vildren, per definition, men det har etniskt svenska jägare och samlare gjort, inklusive Komsa-kulturens medlemmar vid Norra Ishavet och på Ofoten, och därmed punkt – men genetiskt sett var ingen av dessa grupper Samer, därför att det inte existerar något specifikt samiskt genom, eller ens en identifierande haplogrupp, vilket det däremot gör när vi kommer till de genetiska svenskarna och Nordborna – en grupp som i allt väsentligt varit oförändrad sedan så långt tillbaka som 100 000 år före kristus, enligt vad fullt vederhäftig forskning kunnat bevisa. Det är faktiskt Nordborna, inte samerna – som är ”de första Européerna”

Det har heller aldrig funnits särskilt många Samer – inte jämfört med antalet Nordbor, som redan under Vikingatiden uppgick till över tio miljoner individer samtidigt.

Den Samiska befolkningen har alltid varit en försvinnande liten minoritet, aldrig någonsin majoritet – inte ens i sitt eget fiktiva land ”Sápmi” som aldrig någonsin existerat i verkligheten, annat än som ett rent geografiskt hitte-på objekt. Rena lögner, som att denna fiktiva nation skulle innehålla över 2 miljoner invånare är trams, nonsens, idioti och lika overkligt som en sorts förvridet och puerilt data-spel, eftersom Sametinget redan slagit fast att det bara och endast bara kan finnas maximalt 20 000 rena Samer i dagens Sverige – och såvärst många fler har de heller aldrig varit. Språket, inte genetiken fäller avgörandet – för detta är Tingets mening, och detta ”ting” är den enda och endast möjliga juridiska företrädare sagda folkgrupp alls har – per definition. Därmed punkt !

Räknar vi dessutom med Samer på Norskt, Finskt och Ryskt statsterritorium, blir siffran av idag omöjligt fler än 65 000 + 6000 + 8000 = 79 000 – och såvärst många fler har de FORTFARANDE aldrig varit, inte en enda gång under sin historia. Följaktligen är de INTE, kan heller aldrig BLI och har heller aldrig VARIT någon Världskultur, eftersom det begreppet är och förblir TOTALT MISSVISANDE.

De var, är och kommer vara en stamkultur på Nordiskt område. Därmed punkt och endast punkt – allt annat är osanning, och den som påstår något annat, kan inte skriva.

 

Tre Nornor från Ribe. Ribe ligger i DANMARK – inte i något påstått ”Sápmi” som inte finns i geografin…

Men – nu har NORDISKA (inte ”etnografiska, inte ”globala” etc) Muséet stängt sin stora Manker-utställning över Samernas öde – och det är väl vackert så. Utställningen har funnits i över 70 år, inte alls bara i 15 år, som ”Sveriges Radio” lögnaktigt påstår – för det är 1) dålig journalistik och 2) rent faktafel = fel i sak.

Idag, 2 Februari har exakt 477 samiska föremål återbördats till det såkallade ”Ajtte Museum” från Statens Muséer (i Sverige – fortfarande kivas en massa dumskallar till akademiker, ”kulturknuttar” och idiotiska ”förståsigpåare” om det är i Stockholm eller Göteborg det såkallade ”Världskulturmuséet ligger – men det är totalt djävla BETYDELSELÖST, och fortfarande förhävelse, dynga och dravel därför att Norden och Sverige INTE HAR någon ”Världskultur” lika lite som det fiktiva Sapmi.)

Ingen sann och äkta Svensk, än mindre någon påstådd ”Same” (ja ”Same – same but different !”) vet var detta FÖRBANNADE Ajtte ligger, existerar, är beläget.

Det är ett sällsynt dåligt, ja opedagogiskt, tramsigt, värdelöst PK-floskel-namn som det lokala Samiska Muséet i JOKK-MOKK (ingen annanstans !) har valt.

IIdag denna Tors Dag öppnar emellertid Jokkmokks marknad lagom till Distinget i övriga Sverige – och det är FORTFARANDE vackert så, ja skönt, övermåttan behagligt, på alla sätt rätt och riktigt att så sker.

”Å när vi säjj Jokkmokks Markne så men vi Jokkmokks markne – BEGRIP !!”

Det är OCKSÅ skönt, övermåttan behagligt, ja på alla alla alla sätt RÄTT och RIKTIGT att de 477 föremålen – av okänt värde – återlämnas till sina rättmätiga ägare, som inte ingår i någon Världskultur, utan en Nordisk Stamkultur, som alla andra. Det applåderar jag, ställer mig starkt positiv till, bejakar osv osv – eftersom föremålen faktiskt inte har något större värde för oss etniska svenskar, och heller inte ingår i vårt kulturarv, utan just det Samiska kulturarvet – och ingenting annat.

Därmed mycket slut, punkt, finito, the end, schluss damit !

Och Horagalles eller Tore-Karl är FORTFARANDE den Nordiske Tor, dagen till ovansklig ära.

Biegg-Olmai är fortfarande vinterguden Ull.

De tre Akkorna är fortfarande motsvarigheten till våra tre Nornor.

”Soldottern” enligt de sk sydsamerna är fortfarande Siv.

Vår mytologi är också deras, deras tro är också vår. En Asatro, En nation – därför att vi egentligen är SAMMA folk från början, samma nordbor just, samma Sverige, samma nation. Inte två olika nationer, men olika regioner och traditioner – javisst – men ett land, ett folk, ett rike.

Förstår ni nu vad ”Samekultur” är för något, och varför rätt ägare skall ha rätt föremål ?

Hur kommer det sig att så många ”samekvinnor” i realiteten är över 175 cm långa, slanka och blonda ? Säg vad kan det bero på ??

Samtidigt hos Wagners Gospodins vid Motorväg M03, utanför Bakhmut…

иди на три быкви, Российские свиньи !

 

Självklart vet inte så många av er, mina svenska läsare – vad den äktryska frasen ”Idi na Tri Bykvi, Rossiskoje Svini !” betyder. Som den hedning jag är kan jag tala några ord och meningar ryska, eller nöjaktigt läsa Kyrilliska bokstävlar. Egentligen möter vi här en förmildrad och förvanskad variant av ”Idi na Chuj” eller ordagrant ”Gå till Kuken !” som är ett ryskt uttryck för det svenska ”Dra åt Helvete !” vilket ryska yrkeskriminella mycket väl kan tänkas använda. Chuj eller – ävenså eufemistiskt – Fuj – är ett sk ”three letter word” på ryska, eftersom de stavar CH med en runa eller bokstav.

Engelskan har istället ”four letter words” – särskilt massmediokra Amerikaner pratar hela tiden så – men våra Nordiska svordomar bygger istället för sexualia – som alla andra folkslag och nationer använder i pejorativt syfte – på i grunden religiösa begrepp, som är hämtade från Asatron, och inte alls från kristendomen, som många felaktigt tror.

I vår kultur värdesätter vi sex, och skjuter inte ned kvinnor eller barn. Så har vi aldrig gjort, men ”Naströnd” och ”Hels Vite” – alltså dödsgudinnans straff – väntar alla dem, som följer  ”forn” eller rysk sed – vilket är en djävla osed.Nás” betyder ett ruttet lik, som ligger på marken, och som inte längre vet eller förmår någonting, vilket också är en händelse; som ser ut som en tanke.

Anskotans” på modern Isländska, som i ”Anskotans Doni !” betyder ordagrant ”den som skjuter på dig” vilket betyder ”Fan” på svenska, ”Fanden” på danska och ”Faen !” på norska – alla tre ord kommer av ordet Fiende – Fiend på engelska, Feind på Tyska.

Rysslands Militära styrkor, samt i synnerhet Wagner Group, såkallade ”frivilliga” anförda av Jevgenij Viktorovitj Prigozjin – ursprungligen Varmkorvs-försäljare från Leningrad – har sedan Februari 2022 gjort sig till hela mänsklighetens fiender – och det torde i alla fall vara allmänt känt.

Nej, slaget om Bakhmut är INTE över ! Staden är INTE inringad…

TRO INTE PÅ VAD SOM PÅSTÅS PÅ STATSTELEVISIONEN SVT ELLER I SVENSKA MEDIA – DE LJUGER !!

Igår försökte man förespegla oss i SVT ”Rapports” vanliga 1930-utsändning att slaget om Bakhmut skulle vara över, och att de Ukrainska styrkorna inringats och besegrats, vilket INTE är sant. Internationella bedömare och de bästa kortfattade källor som finns – inklusive den källa som levererat kartan här ovan – efter nära fyra månaders fullständig tystnad (källan var alltför bra, alltför sanningsenlig – vilket kan vara farligt för båda parter i den pågående konflikten) vet betydligt bättre, än att hänga med på SVT:s, DNs eller SvD:s lortreportage.

Vad som i själva verket hänt i just Bakhmut, är att ryska styrkor hunnit fram till motorvägen M03 utanför stadskärnan, ca 2-3 kilometer bort, men de har inte alls fullbordat någon inringning, trots vad de påstår i sina egna media, trots alla lögnerna i Putins trollfabriker och svensk, ryssvänlig mainstream journalistik.

Ukraina har än så länge reserver – och i Vitryssland och Belarus pågår för dagen samövningar mellan Vitryskt och Ryskt flyg, vilket är den verkliga orsaken till varför Ukrainas president begärt flygunderstöd från väst – men om denna orsak och anledning, vågar de militärt inkompetenta journalisterna i Sverige ingenting skriva, samtidigt som en viss ”herr expert” i SvD inte inser det pinsamt uppenbara. Rysk missil-trupp, med Iskender-robotar, utbildas just nu också på Vitrysk mark. Vad tyder detta på, kantänka ?

Vidare kan källorna visa att 6000 ryska fängelseinterner på något mystiskt sätt bara ”försvunnit” från ryska fängelser mellan November 2022 och Januari 2023. Under perioden September till Oktober 2022 – eller den senaste fullbordade ryska mobiliseringsvågen – ”försvann” mystiskt nog 23 000 tungt kriminella fångar.

Återigen – använd ert sunda förnuft ! Vad tyder detta på ? Alla dessa fångar fick inte ”fribrev” eller någon ”plötslig benådning” – men jo – de rekryterades av Wagner Group, vilken numera inte bara omfattar såkallade ”kameler” eller obeväpnade am-bärare, som följer efter de 12-manna troppar (inte patruller, inte grupper, utan just troppar av tropps storlek – är ni alls med i matchen ?) av mördare, rånare och våldtäktsmän, vilket är just precis vad Gospodin Prigozjin och  vår käre Vladimir Vladimirovitj de facto använder sig av, överallt där den sk ”Wagner Group” dyker upp…

Ni är väldigt dåligt insatta i läget, ack ni hedna och ludna – samt svenska medborgare i övrigt.

Men denna Tors Dag är jag – den okände hedningen – med er som vanligt. Jag är som Särimner, och jag återföds ständigt varje dag och alla dagar, intill Ragnarök och tidens ände. Jag är en folkets man, och även det Ukrainska folket kan aldrig någonsin besegras, så länge det tänker, handlar och känner sig som ett enda folk – för att nu travestera Erik Gustav Geijer – han som en gång kallades ”den svenska historiens fader”.

Kanske tror ni att jag skämtar, ironiserar och driver med er – eftersom jag bytt ut några ord i den nu avlidne tecknaren Hans Lindströms teckning från 2000-talets början här ovan. Jag ska inte nämna hur original-versionen av samma teckning såg ut – Någon Abrahamit kan ju bli ”kränkt” och det vore ju såå förfärligt såå eller hur ? Men nejdå – Alltnog. Jag menar 100% allvar, vilket också en hel del sk ”skämttecknare” alltid gör och alltid har gjort, fastän deras teckningar inte längre är på modet – ingen vågar ju längre skämta eller skapa i dagens Värld – inte med sådana skämt som gamle Herr Lindström, i alla fall.

 

Lustig Dans !” eller hur, kära Miljöpartister, kära herr och fru Andersson, kära ”Svenssons”… Skrattar bäst, som skrattar sist…

 

Слава Україні !