”Att få bekräftat vad man REDAN vet” – Hedningen tar ett Gen-test

”Sorgligt nog kommer han ifrån Hydaspes kalla land,
som bara frambringar järn, hästar och soldater !”

– yttrande, tillskrivet Apollonius från Tyana, 15 – 97 ekr

”Sadly, he comes from the cold, Hydaspian lands,
which only brings forth iron, horses and soldiers !”

– attributed to Apollonius of Tyana, 3? – 97 AD

 

Såkallade Gen-tester på nätet blir allt populärare nuförtiden, och marknadsförs just nu hårt emot de Nordiska länderna. Hur många ”sanningar” och hur mycket DNA-analys kan man i så fall förvänta sig, om man köper en gen-test för strax under 2000 kronor ? Vad du får på köpet är egentligen en databas-tjänst med traditionell släktforskning i digitalt format – och den har fortfarande mycket högre bevisvärde än de högst tio generationers DNA du kan få tag i genom att spotta i ett provrör, sända in detta rör till ett certifierat laboratorium på Irland och sedan avvakta i ungefär två månader.

Du skulle också kunna prova mitokondiell DNA-analys och få besked om dina haplogrupper, vilket är åtskilligt säkrare och går åtskilligt länge bakåt i tiden, eller försöka med analys av exempelvis Y-kromosomens DNA, och spåra din härstamning enbart på fädernet, eftersom bara och endast bara män – men inte kvinnor – har tillgång till den. Kön är fortfarande en biologisk realitet, inte alls en social konstruktion som många helt felaktigt hävdar. Detta handlar bara om elementär mänsklig biologi, och det är inte ett dugg svårt att förstå.

Du bör inte tro på de PK-platityder, som cirkulerar i media och på nätet, typ ”nämen alla människor härstammar från Afrika egentligen” eller ”alla är vi en blandning” vilket inte alls är sant. Visst – 2 % vatten i apelsinjuice är också en blandning, sant nog – men vad du har i glaset, smakar fortfarande likförbannat apelsin.

Enkla överslagskalkyler av typen, ”nämen vi ärver ju 50 % av våra arvsanlag från vår mor respektive far”, 25 % från våra mor- och farföräldrar, 12,5 % från nästa generation och så vidare, tills ditt gentest – käre svensk ! – ofrånkomligen visar att du tvunget skall vara 10 % nigerian, eskimå, inka-indian och sannolikt också 138 % aborigin…Nej – de stämmer fortfarande inte – för allt sådant är ”falsk matematik”.  Redan Mendel på sin tid visste att det finns dominanta och recessiva anlag, och att det i rent medicinskt hänseende kan vara så att Nordeuropeer och Kaukasoider har ärvt anlag för Diabetes från sina ljushyade Neanderthal-förfäder, som långifrån var så primitiva som man vill få dig att tro.

Lustigt nog är vi nordbor påfallande toleranta – för laktos. Laktosintoleransen finns tydligen inbyggd i vissa västafrikanska folkgrupper, och om dessa skulle övergå till att äta en enbart nordisk kost, närmast lakto-vegetarisk med tydliga utbrott av köttfrossa kring Jul, strömmingsfiske och mycket annat, skulle Västafrikanerna helt klart må mycket dåligt och illa av det – och det ligger fortfarande inga som helst värdeomdömen i detta.

Tre stora utvandingsvågor har utgått från Afrika, under tidernas lopp. Tråkigt nog gäller fortfarande mångkärne-hypotesen, och den språngvisa hjärnförstoring och det människoblivande som plötsligt inträffade för Homo Erectus, skedde mer eller mindre samtidigt hos Heidelberg-människan och det som hette Peking-människan – men tråkigt nog förstördes och förslarvades alla de kinesiska originalfossil som fanns av denna människoras (ja – just det – jag skrev R-ordet – och Homo Sapiens var. Neanderthaliensis är och var fortfarande en ras – jämfört med rasen Sapiens Sapiens..) under Andra Världskriget, så att bara spridda rester i gips och andra rekonstruerade material återstår.

Det är sedan länge högsta mode ibland paleontologer och ”paleoartists” att stereotypt skildra exempelvis Denisovaner som genomgående svarta i hyn, trots att vi bar har kvar i stort sett enstaka tandfossil, och vi vet med säkerhet, att det bara tar trettio generationer – ungefär – för att stänga av eller aktivera den gen som styr melaninet eller detta med pigmentering, och som gör mörk hudfärg till ljus, eller tvärtom. Denisovanerna levde helt och hållet i en arktisk och centralasiatisk miljö, och var sannolikt bleka, eller  gulaktiga i hyn. Varför det stora språnget från en hjärnvolym långt under 1000 kubikcentimeter för tidiga Homo Erectus till de allra senaste exemplaren – innan utdöendet – med 1400 kubik neuroner eller mer egentligen skedde, har aldrig förklarats. Det kan mycket väl antas ha skett på flera kontinenter, dvs dels i Asien, Europa och Afrika – men aldrig någonsin Amerika eller Australien.

Vad du får – för ett 2000 kronors gentest – är – i motsats till ett för 20 000 eller mera, om du nu alls har råd eller lust att lägga ut den summan – högst 40 generationer bakåt i tiden, men inte längre – absolut inte mer än de senaste 1000 åren av utveckling, eller inte ens det. Kyrkböcker och släktforskning har högst bevisvärde – men i just er hednings fall – i Nordvästra Skåne – förstördes alla arkiv under slutfasen av det Stora Nordiska Kriget vid 1600-talets slut – vi kommer inte ens till dess början.

Bild, som talar sitt tydliga språk och som tyvärr inte kan motbevisas…

Att drömma om en ”mänsklighetens urmoder Eva” eller Embla är också totalt, kapitalt och brutalt förgäves i Hedningens fall – han är redan bortom en såpass enkel ”vad kom först, hönan eller ägget” hypotes.

Han är etnisk svensk – varken mer eller mindre – det är vad testet visar. Han kommer från de södra delarna av Götaland, närmare bestämt Skåne – på både mödernet och fädernet – och hans släktnamn – vilket databasen också tar hänsyn till – är delvis spritt också in över vad som är danskt område – idag, över 3 sekel senare. Han har enstaka släktingar – i ett enda fall i Australien – och i Mystic Seaport, Connecticut USA – som ståtar med ett av Amerikas största marinhistoriska museum, och liksom genom ett under eller en ren slump, ja ett sammanträffande fått besök av Draken Harald Hårfagre – när just det skeppet var världens absolut största seglande museumkopia av just ett Vikingaskepp, tänka sig.

 

Ph.D from Miskatonic University in the state of Euphoria ? (Kanske det…)

Inga icke-nordiska gener har påträffats i er hedning – punkt slut ! Inte en enda procent. Han hade gärna tänkt sig – jomenvisst ! – att en av hans förfäder skulle kunna ha instuckits under de svenska fanorna i form av en tysk, en böhmare exempelvis, en irländare eller en engelsman, eftersom hans förfäder tråkigt nog bara har varit enkla bönder, knektar och bondesoldater – varken mer eller mindre… De förlorar sig i det trettioåriga krigets töcken, ja – de tillbringade en livstid i krig.

Längre var inte deras generationsskiften, längre sträckte sig inte deras levnadslopp – och där har ni er hedning !

Senare förlöpte sig hans släkt genom två århundraden enligt det gamla och välkända schemat Bonde, Präst, Ämbetsman (eller Ombudsman, ja Tjänsteman!) enligt en numera bortglömd bok av en viss Sten Carlsson, utgiven år 1962. Roligare än så, eller mer pittoresk än så blir inte er Hednings historia – aldrig någonsin – det är vetenskapens och källforskningens nuvarande ståndpunkt.

Detta är hans anor, varken mer eller mindre.

Hans farfar blev kyrkoherde i ”Svenska” Kyrkan, men märkvärdigt nog snarast icke-troende – och kanske minns ni det samtal jag redan relaterat emellan en 5-6 årig Hedning och denne prästman, som förfäktade att prästers tro på gud – eller den katolske påvens – inte var bevisbar, och följaktligen inte alls något krav. Märkligt nog gav han också den unge Hedningen – som fortfarande bara var ett barn – böcker som ”Människor i Fest och Vardag under 500 000 år” från Bra Böckers Förlag, en ren omarbetning eller ett plagiat, översatt efter ett franskt original år 1968 – då hedningen var exakt 4 år gammal – men i denna garanterat kätterska bok kan man finna den åsikten, att redan Neanderthalarna hade passerat gränsen för människoblivandet, en tanke som er hedning senare kom att ta fasta på.

Roligare eller trevligare än såhär blir han aldrig, för han är långt bortom all frälsning, och vid hans dödsbädd kommer det gå alldeles som hos Von Döbeln enligt Runeberg, där Prelaten drevs ut, och denne konstaterade: ”Här har jag gjort nog, som människa och som präst”

Hedningen vet vad han vet, blir vad han är och redan har varit – och inte ens gentester förmår ändra honom. Där finns inga kända motbevis, helt enkelt.

Köp er ett dyrare test, analysera om och om igen – och ni kommer till samma tråkiga slutsats.

Skall vi slå vad ?

Muharrem och hans ”Center-Extremister”…

Centerpartiets nya ledare skall heta Muharrem Demirok. Ingen som helst kritik får riktas emot detta, eftersom det redan ansetts vara förutbestämt sedan mer än en månad tillbaka. Vad partistämman och partistyrelsen än beslutar, så är det mest en tom formalitet. Bräkande som ett får, falsk in i det sista står Annie Lööf där, med en spricka mitt i sitt Centerparti – inte bara för att hon råkar vara kvinna, utan på högsta allvar.

Centerpa-skit – för dig som vill ha MER ISLAM – och som ingenting begriper… ”Väädegjund” framförallt !

Det är ingen hejd på de tårefyllda avskeden, känslosamma till tusen, Annies fån-bligande, tanketomma ord om ”vilken spännande resa det varit” och ännu mer idiotiska, till intet förpliktigande ord från en viss kvinnlig ledarskribent i SvD, som mitt omdöme och mina försök till god smak faktiskt förbjuder mig att nämna vid namn.

Och jodå, lille Muharrem försäkrar att han ”bara e en helt vanlig kille från förorten, asså”, uppvuxen söder om Stockholm, nära Botkyrka, där en viss Ebba Östlin nyss ”kuppats” bort, beroende på ett tjugotal hastigt inträdda ”nya partimedlemmar” som bara några timmar tidigare inte alls var medlemmar i just (S) enligt vad man rapporterade. Samma Ebba skulle också ha manifesterat ”Fel ledarstil” när hon bestämde sig för att stänga ett fyrtiotal fritidsgårdar, ungdomsgårdar och liknande i kommunen, där det helt uppenbart och öppet försiggick narkotika-försäljning, numera i ABF:s och det Bidragsindustriella Komplexets regi. ”Väädegjund” framförallt, oavsett hur grund och osaklig den än är, eller må vara.

”Stureplans-Centern” har triumferat. Eskil Erlandsson – vars öde jag beklagat i flera år – har röstats bort i en #MeToo #BooHooHoo skådeprocess av sällan skådat slag, ett rent justitiemord, värdigt Roland Freisler. Inte mindre än fyra såkallade högt uppsatta ”Centerkvinnor” vittnade plötsligt om hur en man, som snart skulle pensionerats, skulle ha suttit och tafsat dem allihop på benen under bordet i det Svenska Riksdagshusets matsal – men underligt nog var de hux flux bara tre – den fjärde centerkvinnan blev högst äcklad, och ville inte vara med om den skådeprocess, som hennes sk ”medsystrar” eller offentliga gråterskor hade satt igång.

Kände Annie Lööf till detta ? Skedde det med hennes goda minne och godkännande ? Var hon fullt införstådd med den saken, och tillät hon – utan moral, utan vidare spisning – utan ”Väädegjunden” hemifrån flickrummet i Småland eller någonstans – som hos de två mörderskorna i Vetlanda kanske – att allt detta skulle ske.

Kort därefter lanserades ADHD-HBTQB som Centerpartiets huvudsakliga politiska program. Fjollan Fredrik Federley skulle – i kraft av sin nya ”Regnbågsfamilj” och en ”frigångare” – alltså en dömd pedofil, som sagda fjolla sammanlevde med – vara Sveriges och Centerpartiets högsta representant i EU-parlamentet.

Tillika fanns där i bilden en 8-årig stackars flicka, numera över 12 och i tonåren, som fick följa med på alla ”hemma hos” reportagen hos ”de fryntliga farbröderna”, stryktäcka, slätkammade – med tycke av Adam Alsing och Edward Blom. Vad kommer hända henne, och hur kommer hon reagera och agera, när hon har vuxit upp? Förvandlas hon till en ny, lyckligt hån-flinande ”Galna Greta” som blir bortburen av Tysk Polis från ett brunkols-brott, som på vilken Rockfestival Wacken som helst, eller ett Stonehenge-jippo – kanske ? Gör hon andra ”snabba inspel” på brottets bana, trots att herrar Gardell och Lewengood ingått skilsmässa, kulturella som de ju är – och fullt sansade utan att ens försöka vara eller bli politiker, något som de inte kan vara och inte blir.

Fjollan Federley kröp mycket hastigt till korset, och skulle bli präst i Svenska Kyrkan – liksom diakonen Anna Ardinkänd för att ha gett upphov till Julian Assange-affären, sin påverkan till och med på hart när Riksåklagare som Marianne Ny, eller sina pinsamma krumsprång i juridikens underbara värld, där Anna Ardin och hennes medsystrar #MeToo #BooHooHoo trodde att minsta ofredande skulle bestraffas som fullbordad grov våldtäkt, prostitution var lika med våldtäkt, mäns sex med kvinnor var ”brott emot könsmaktsordning” (nej, jag skojar inte – det förslaget fanns !) och ”manlig blick” skulle bestraffas, ungefär som ”Onda ögat” under medeltidens häxrättegångar – trots att homosexualitet är en biologisk återvändsgränd, som aldrig passar för det stora folkflertalet, av helt uppenbara skäl.

I Anna Ardins sällskap fanns den mystiska ”Enköpingskvinnan” som också hoppade av från Assange-processen, åter en av de värsta rättsövergreppen i hela Sveriges moderna historia, inte minst med tanke på vilka konsekvenser den fick för Mr Assange, i flera år straffad med husarrest på en latinamerikansk ambassad för ett brott han aldrig begått – vittnesmål i Assange-saken om vad som försiggick i LO-borgen en viss natt, finns fortfarande ute på nätet..

Kräktes ”Enköpingskvinnan” i vassen utanför Joar Blås borg, eller ett lokalt diskotek med samma namn ?

Vägrade hon att ställa upp på hela den sjuka anklagelse-leken, och vad Anna Ardin, Annie Lööf et consorties tyckte att hela Sveriges politik skulle handla om ?

Ja – sådana frågor kommer vi aldrig någonsin att få veta svaret på, goda medborgare – men lille Muharrem ni vet – han jungfrutalar om friskolor, och centerns suveräna skolpolitik. Vi minns alla ”Kunskapsskolorna” som var och är Koran-skolor, Studieförbundet Ibn Rushd, hela det bidragsindustriella komplexet, ABF i Botkyrka – inte ”Arbetarnas Bildningsförbund” längre – utan ”Absolut Brottsligt Fusk”.

Minns ni den somalisk-svenske Moderate Riksdagspolitikern Abdirizak Waberi, som befanns skyldig till att ha förskingrat mer än 12 miljoner SEK, då han stulit av medel som skulle varit till för skolbarn i Sverige, och överfört de pengarna till sina somalier i hemlandet ?

Minns ni ”de nya Valförrättarna” från Järva – dessa djärva ny-rekryteringar, som plötsligt släpptes ut från Valmyndighetens och Länsstyrelsens lokaler en viss valnatt, eftersom tjänstemännen inte hade laglig rätt att hålla dessa vrak kvar längre ?

Duwääth Grabbet Abo ! Vi ee Centerpaskit ABF Nüa valför-rätt !

Minns ni hur en viss ledande Folkpartistisk – nej förlåt Liberal – Kommunpolitiker i Järfälla och Jakobsberg begärde kontrollräkning av alla röster efter samma riksdagsval, då det befanns, att den (S) märkta majoriteten eller hastigt påkomna koalitionen vunnit med en enda röst – i en hel kommun med mer än 40 000 invånare, lustigt nog ?

Minns ni Valfusket i Falun, 2019 – då det plötsligt befanns, att en hel säck med 145 röster från huvudsakligen etniska svenskar bosatta i utlandet på något mycket mystiskt sätt ”kom bort” bland Postnords anställda – eftersom postsäcken gömts undan på en för tillfället mycket lämplig plats – och hur ingen skyldig hittades, ingen blev dömd – naturligtvis inte, detta är Sverige, vuxen-dagiset nummer ett, Center-pa-skits förtrollade drömland och stamort på Jorden.

Vet ni vad, goda medborgare – för det är ni väl ?

Jag skulle hellre rösta på en hårdför, pragmatisk och realpolitisk Eurokommunist som Nooshi Dagostar, innan jag röstar på Centerpaskit, eller dess svansdingel inom Miljöpartisterna. Nooshi bär inte ens näbbstövlar, inte palestina-sjal heller. Hon vinglar inte omkring på den utrikespolitiska arenan.

Hon har helt och hållet anammat den grundsats, som uttalades av C-H Hermansson på sin tid – ”Någon Djävla Ordning får det vara på ett parti” !!

I Centerpartiet råder ingen ordning alls – för det har fortfarande en djup spricka i mitten, orsakad av de nya Islamistiska Center-Extremisterna.

Som etnisk svensk och hedning – varken mer eller mindre – kommer jag aldrig någonsin att rösta på Herr Effendin Muharrem Demirok – för vilken jag inte hyser det minsta av förtroende.

Jag ber honom – på det mest personliga av alla plan – naturligtvis om ursäkt, alldeles genast innan de politiska skåde-processerna och skenrättegångarna börjar,  precis som vanligt.

”Cancel Culture”, obefogade maktkamper, sjuka uteslutningar på garanterat osaklig grund – allt som inte är politik i sak. Centerpaskit är i sin nuvarande form inte ett värdigt Regeringsalternativ – det saknar moral, värdegrund – alltsammans – och är så långt bortom räddning, att till och med Kristdemokraterna och Ebba Bush plötsligt nästan framstår som vettiga – ifall jag inte vore Asatroende…

Statsministern och ”Krokodilerna”…

De som varit med ett tag vet naturligtvis att ”Krokodil” en gång i tiden var en Sovjetisk Skämt-tidning och inget annat – och enligt media-legenden – som vi inte skall tro för mycket på – kom det sig så att en vanlig Sovjetisk städ-gumma kom på de unga intellektuella under ett mycket sent redaktionsmöte någonstans, med sprit och cigaretter under en mycket sen fredagskväll, kantänka. Vredgad utbrast städerskan – som ännu inte var någon lokalvårderska, än mindre lokalvårdare eftersom hon faktiskt var en kvinna – repliken ”Sitter ni här ännu, era Krokodiler !” – och så fick en helt ny form av tidskrift sitt namn…

Hedning som jag är kan jag notera att den svenska dagspolitiken på det allra högsta av nivå – den nationella nivån – omedelbart vänt sig mer än 180 grader – inom loppet av en enda vecka. Den man jag nästan kallade för skurk eller i alla fall ”fegis” förra veckan, viker nu inte ned sig för Turkiet – utan står plötsligt upp för Sveriges sak. Det är ju nästan så att man kan tro att just han också fått en ”Hednisk Tanke” till skänks, men för all del – som jag redan råkat skriva i ett helt annat sammanhang – ”jag skriver inte filmrecensioner”.

Hur skall vi vanliga Hedningar alls hänga med i denna lustiga dans, detta spel inför de gallerier, där vi befinner oss ?

Karikatyr från utlandet. Kolla in HUNDTURKEN !

Vårt sinne för humor tycks fortfarande vara till hjälp, även om det sinnet förstås råkar vara av det lätt makabra slaget. Och jodå, Finlands yngsta kvinnliga Statsminister Sanna Marin förklarar omedelbart att ”Nej visst nej – Finland och Sverige kommer obönhörligen fortsätta sin ansökningsprocess tillsammans” trots att detta redan är överspelat, och Finland förmodligen gör allra bäst i att utnyttja sitt realpolitiska läge fortast möjligt – eftersom både Finlands och Västs ställning – liksom Sveriges – kraftigt skulle förbättras av ett ensamt finskt inträde.

Enligt media uppges Ulf Kristersson till och med ha sagt, att något svenskt förbud emot Koranbränder och någon (S)-märkt Sharia inte kommer på tal, i alla fall inte för tillfället. Det Turkiska försöket att diktera lag och rätt i ett land som Sverige, ser ut att skändligen ha misslyckats.

Effendi Erdogan är inte någon Atatürk, alla turkars fader, lika lite som Stefan Löfvén var någon landsfader i Sverige, lika lite som någon Ko-ögd Magdalena Andersson – med sin Putin-retorik om att alla som är emot svensk Socialdemokrati på något dunkelt sätt måste vara nazister, nya partier som ”Medborgerlig Samling” inbegripet – och vad deras företrädare nu ”hastigt och lustigt” kan råka ut för.

Erdogans måttlösa populism, värdig en Donald Trump eller någon annan klump fungerar bara under förutsättning att han vinner det Turkiska parlamentsvalet i Augusti, och därmed kommer att fortsätta blockera Sveriges NATO-ansökan i all evighet, eller för flera år framåt – minst. Någon reell opposition i Turkiet, eller några som helst demokratiska alternativ finns inte. Inga ”Bergsturkar” eller PKK:s efterträdare göre sig besvär, lika lite som de lokala Imamerna. Så kommer framtiden att bli, spår jag som varande god hedning, och vi svenskar skall aldrig för ett enda ögonblick tro att ”Nu så kommer President Joe Biden säkert att gripa in till vår förmån” eftersom Sverige, Arktis och NATO:s norra flank är fullständigt, ja totalt ointressant ur Amerikansk Utrikespolitisk synvinkel sett.

Biden-administrationen är fullt upptagen med helt andra saker…

År 1979 var ”Joe’s Garage” en LP med Frank Zappa…

Nuförtiden anklagas President Joe Biden på fullt allvar för att ha gömt hemliga handlingar hemma i sitt garage, också enligt ”Time Magazine”

På detta skall vi allihopa tro, enligt Trumps anhang och anhängare och den kristna högern i just USA, som visat sig vara mäktig att syssla med liknande saker.

”Veten I än, eller vad ?”

Visserligen ligger det i sakens natur att USA:s president mycket väl kan tänkas ta del av hemliga dokument – av de mest skilda slag – men jag vill ändå tro, föreställa mig – men inte veta – att man inte för seriös världspolitik med sådana medel – eller att den sortens ”avslöjanden” -likt dem från helt okända Turkiska hacker-grupper – tjänar så mycket till.

För dagen meddelar också en viss tankesmedja västerut att St Petersburgs troll-fabriker pumpat ut, att de nu har minst en ”frivilligbataljon” bestående av huvudsakligen Turkar, därpå Serber och slutligen Svenska frivilliga, som skulle ha anslutit sig till Rysslands sak.

Visst – sådana svenska medborgare finns, eftersom Svensk Socialdemokrati i årtionden varit alldeles för frikostig med att dela ut svenska medborgarskap. Etniska svenskar, däremot; strider inte för Ryssland, utan för Ukraina – även om Svenska Dagbladets sportjournalister i likhet med Magdalena Andersson rakt fram kallade dem för nazister, före striderna vid Azovstal – där flera Ukrainska Bataljonsstridsgrupper utplånades, och gick in i rysk fångenskap – med sina sista överlevande. De fick betala i blod, till slut. Det kan också vi svenskar – mig själv inbegripet – få göra, fortare än vi någonsin anar.