Utlandet börjar reagera emot Kulturförstöringen…

Stölderna från Universitetsmuséet i Bergen, där närmare 300 av Norges allra yppersta konstföremål från Vikingatiden försvann, och den uppsåtliga ”selektionen” och ”kasssationen” av värdefulla föremål från Molnby-utgrävningen och förstörelsen av andra kulturskatter i Sverige börjar nu uppmärksammas även utomlands.

Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Stockholms län har fortfarande ingen som helst förklaring till det inträffade. Hur kunde man slänga tjogtals med värdefulla amulettringar med Asatrons symboler från 900-talet direkt i metallåtervinningen, och vägra att ta hand om dem ?

Riksantikvarieämbetet har bekräftat, att fynden var av stort vetenskapligt värde, men redovisar inte hurpass vanligt sådant här blivit sedan Miljöpartiets mycket märkliga ”kulturpolitik” infördes år 2015. Såhär skriver man på sin hemsida:

Det är beklagligt att många metallföremål har kasserats varav flera med ett högt vetenskapligt värde. Gallring bör ske i dialog mellan undersökaren och länsstyrelse för att urval till konservering och eventuell gallring av metallföremål sker på bästa sätt. Länsstyrelsernas hantering av gallringsfrågor är ett område vi kan komma att följa upp och utvärdera ytterligare.

Lama efterhandskonstruktioner, försäkran om att vi ”tillsätter en utredning” och tomma beklaganden, helt till ingen nytta. Känns mönstret igen från sommarens skandaler med Transportstyrelsen och alltfler genomkorrupta, hutlöst agerande myndigheter i Stefan Löfvéns Sverige ?

Hur kan man från Myndighetshåll tillåta, att vackra föremål som de här målinriktat förstörs och fördärvas ?

Johan Runér, arkeolog vid Stockholms Länsmuseum har larmat och agerat. SvD har skrivit debattartiklar Populär Arkeologi och flera sammanslutningar för såväl professionella arkeologer och amatörer reagerar – men ändå händer inget.. Förstörelsen bara fortsätter. Ingen vet egentligen hur många föremål som försvunnit, för RAÄ och Länsstyrelserna sitter ju själva på alla data, och kan effektivt hemlighålla vad som hänt, i alla fall tills någon vidare utredning sker.  Jag citerar, från en fransk nät-tidskrift:

The findings are usually quickly disposed of in order to make way for construction machines and building workers.

This was kept secret until this week’s declarations by Johan Runer, archaeologist at the said museum. He tried to raise the alarm before but only met indifference from the Liberal Swedish Media. According to Runer, this has been going on since at least 2016 as he recalls the example of an entire human settlement from the Bronze and Iron Age that discretely got levelled to allow road works for Sweden’s E6 motorway to progress. We do not know so far if this practice only incriminates this museum or is part of a greater scale.

The money argument for a national museum implanted in one of the most prosperous countries on Earth (for now, before the “New Swedes” do what they do best) does not make sense. There is no shortage of funds in Sweden to host more refugees and promote multiculturalism in every media, but the money seems to vanish when it’s time to preserve European common heritage.

— —

It was even kept relatively secret until one researcher who could not take it anymore had to tell the world. Why do they not invite other museums around the world to collect and protect their artifacts in their name if money is an issue? I know at least ten museums around me that would stop everything they are doing right now to plan a trip and bring back the artifacts to add them to their collection.

Why don’t they store them in labelled wooden boxes as it was done for hundred of years? If not, let them ask for voluntary work to take care of the findings or let it be given to the native people that are interested in this culture. Even if used as door stops or cutlery, they’ll take better care of it than any Swedish government.

Varför blev det plötsligt så viktigt för Miljöpartiet (som leder vårt kulturdepartement) att förstöra alla spår från landets Forntid ?

Vad som sägs här är mycket klokt. Man gör inget som helst att samarbeta med andra vetenskapliga instanser, inom och utom Sverige för att bevara föremålen. Istället förstör man dem bara. I Sverige finns inte bara Historiska Museet eller Länsmuséerna, utan också Svenska Fornminnesföreningen, Vitterhetsakademin, små kommunala muséer, och till och med vissa bibliotek – som det i Järfälla Kommun – har arkeologiska samlingar.

Men Nej – Men Nej – enligt den nya sk ”kultur” politik som (Mp) infört, måste föremålen förstöras. Man vägrar samarbeta, man finner inga andra lösningar – och varför ? Sker det inte målinriktat, och på grund av ett illa dolt Sverigehat, kanske ? Det finns branschorganisationer och förbund för yrkesverksamma arkeologer också, som nog borde få ett ord med i laget – men RAÄ och Kulturdepartementet vägrar att lyssna. Och vem bär egentligen ansvaret ??

Fd ledarinna för Disney-klubben. Värdig Minister för Svensk Kulturpolitik ? Säg BAH ! åt vår Kulturminister…

Terminally ill patients suffering from the Liberal Cancer like Alice Bah Kuhnke (“New Suede” and Sweden’s Minister of Culture) are the ones that now approve those decisions and define what should compose Swedish History and choose what will be Sweden’s future. The same people that consider that the ideal treatment for returning ISIS fighters to Sweden should be more love and integration.

 

The struggle to erase Swedish history, break down Swedish culture and force the Swedes to assimilate into the multicultural globalist phenomenon is going according to plan. — —

By destroying elements attached to the idea of Viking culture, which valued financial success, bravery and putting one’s people first, Sweden’s self-loathing decision makers  try to erase the few traces that show Sweden as something else than a multiculturalism-infected petri dish.

Destroy a people’s history so they cannot find a common heritage to fight for and you can start anew and create the society you seek.

Så långt de utländska reaktionerna. Regeringens motiv blir alltmer klara. Den dolda agendan har avslöjats, och nu går det inte att tiga längre.

I Norge använder man idag ordet ”NIDINGAR” om de som bröt sig in på Bergens Universitetsmuseum. Samma ord kan nog också användas om ISIS sk ”Frihetskämpar” – mer än 150 av dessa ”återvändare” finns nu i landet enligt SÄPO, och samma Kulturminister ivrar förstås för, att de allesammans måste stanna här. Rena sammanträffanden ? Eller delar av en gemensam politik ??

”Kulturpolitik” modell ISIS och Kunkhe – Samma sak kan hända även här…

Regeringens politik talar i mycket för sig själv – för vad är avsikten ?

Vad är en Niding och en Varg Veumr, eller Varg i Veum, alltså en varg eller förbrytare som kränker också det allra heligaste, förresten ? Kan man använda de orden om de som bröt sig in på Universitetsmuséet i Bergen med syfte att fördärva och ödelägga ett helt folks historia ? Kan man använda samma ord om Sveriges Kulturminister, eller de som förstör och ödelägger kulturföremål i vårt land ??

Ja, ni bestämmer själva, kära läsare – men vad gäller IS och dess förespråkare – i den svenska regeringen så väl utanför, tycker jag nog att det ordet kan användas.

De som låter sådana saker som redan skett i andra länder ske även här, ger jag inte mycket för, hursomhelst… Den sortens styrande får vi nog avlägsna fortast möjligt, med fredliga medel i nästa val..

Sagt och tyckt om Blot-Sven, den siste rättmätige kungen (?)

Långt bort i de södra delarna av vårt land sitter en man jag inte känner. Han heter Sven Olof Yrjö Collin, och råkar annars uppbära en professur i Kristianstad, förutom att han har utsets till hedersprofessor vid ett Ukrainskt universitet. Dessutom är han Kantian, tror på yttrandefriheten och väl även det kategoriska imperativet, liksom att använda det förnuft vi besitter – och – det säger jag er – redan detta är Hedniskt, även om Immanuel Kant från Königsberg, salig i åminnelse, annars sägs vara en av kristenhetens största filosofer.

Han har mycket klokt att säga, bland annat över det faktum att alla människor inte alls har samma värde, men väl samma värdighet och rättigheter. Det faktum att man bör undvika att slentrianmässigt förenkla och förflacka begreppet Människovärde på den svenska socialdemokratins sätt, har även jag behandlat, men annars kan ni läsa hans kloka funderingar här.

Vid Östanbro, på gränsen mellan Uppland och Västmanland, vilar ännu den siste hedniske Kungen i sin gravhög.. De kristna mördade honom år 1084

Vida intressantare – för oss hedningar och Asatroende, är dock vad han säger om Blot-Sven, den siste rättmätige Kungen av Sverige, eftersom han mördades och ersattes av en kristen ursupator, Inge den Äldre. Och våra konungar har ju varit kristna sedan dess, men deras mandat står inte på svensk grund, allra helst som vårt land nu är Arvrike och inte Valrike som förut.

En Kung som inte är folkvald och inte har fått mandat av folket på Rikets Ting, är inte värdig att styra landet. Så ansåg man förr, under Heden tid !

Hör här alla vad Sven-Olof – som ju också heter Sven – själv skriver:

Enligt historierna, vars sanning nog överglänser de heliga skrifternas sanningar, var det BlotSven som gav folket i Strängnäs rätt att avliva Eskil, en högljudd missionär, tillika biskop, som pläderade för den nya, totalitära monoteistiska läran, kristendomen. Eskil avrättades, men gavs evigt liv av påven, som gjorde honom till helgon, och denna, det totalitäras förespråkare, förekommer än i dag i staden Eskilstunas namn.

BlotSven hade dock den gudabenådade gåva som hans namne, 932 år senare njuter av, en god sömn. Den sömnen, plus oaktsamma vakter, gjorde att hans svåger kunde rida in där han bodde, tända fyr på husen, och när BlotSven flydde från lågorna, mörda vår hjälte, BlotSven.

Därvid tog Inge, svikaren och förrädaren, den kristne, tillbaka kronan och etablerade kristendomen hos svearna. Därefter förekom inga blot. De hedniska gudarna fördrevs. Och Uppsala tempel brändes ner.

Denna historia, mer sann än det gudabenådade samlaget Maria hade med den helige ande, berättar att vi kanske hade sluppit nästan 1000 år av totalitärt förtryck, om bara BlotSven hade varit mer uppmärksam och mindre tillitsfull. Han insåg inte att högsta vaksamhet anbefalles, ty det kan finnas kristna i omgivningen. Att kristna ger ord som de inte håller, ty över ordet, över hedern, över omtanken, står deras tro på det groteska, guden, som kräver fullständig underkastelse, annars väntar helvetets eviga eldar.

Den kristne sviker överenskommelser, dvs den kristne har ingen heder gentemot människor. Den anfaller i ryggen, dvs den kristne har inget mod. Den låter familjens blod rinna, dvs den kristne visar ingen tillit.

Medan BlotSven, som lyssnade på folket, som höll den gamla överenskommelsen och som tog bort de totalitäras oljud, gemenligt mördades.

Visst lär oss denna historia att Svennar kan man lita på, medan kristna är svekfullt folk.

​Öllsjö den 12 augusti 2017

 

Så långt denne professor, kunnig i så väl filosofi som etik. Jag har kursiverat en mening i hans text här ovan, men jag måste säga att jag håller med honom, ”ty mycket är gott, som de gamle sägs” står det i Havamal.

MOTSTÅNDETS ESTETIK – Det innebär HEDENDOM !

Dessutom kan vi konstatera en sak. Hedendomen och Asatron är och förblir en folklig motståndsrörelse i vårt land. Den står över både höger och vänster, och den tycker inte om extremism, men står för vad som är sunt och gott. Hell Asar och Vaner ! Hell Blot-Sven, den siste rättmätige Kungen, och frid över hans stolta minne !

Skadegörelsen på Kulturarvet fortsätter… I Sverige och i Norge…

Riksantikvarieämbetet, RAÄ, försöker idag förneka journalisten Ola Wongs skrämmande avslöjanden i Svenska Dagbladet, Svd om hur det svenska arkeologiska kulturarvet systematiskt förstörs till följd av utebliven metallkonservering, som samvetslösa entrepenörer i byggbranschen inte behöver betala för, samt bristande kontroll från svenska myndigheter. Ändå kan Ämbetet inte förklara de värsta övergreppen emot vårt kulturarv, och hur tusenåriga amulettringar och andra artefrakter från Asatrons tid i Sverige systematiskt kastats och förstörts.

Ta utgrävningarna i Molnby, norr om Stockholm till exempel, vilka beskrivits i lokaltidningen ”Mitt I”.

Tusenåriga amulettringar från järnåldern gick till metallåtervinningen eftersom arkeologifirman som grävde helt enkelt inte hade möjlighet att ta hand om fynden. Svenska Dagbladet har uppmärksammat att liknande saker händer regelmässigt vid utgrävningar i Sverige.

Det känns fel och sorgligt att förstöra över tusenårigt rituellt konsthantverk. Kulturnämndens ordförande i Vallentuna, Lovisa Kronsporre, tycker att frågan bör diskuteras politiskt. -Jag förstår om folk blir upprörda över det här, säger hon.

Allt fler etniska svenskar, ja till och med Centerpartistiska politiker blir upprörda över hur Regeringen Löfvén behandlar vårt kulturarv…

I Norge utsattes Universitetsmuséet i Bergen – som har en stor samling världsunika fynd från Vikingatid och Järnålder – för en fräck stöld i helgen. Tjuvarna kunde enkelt och lätt klättra in på muséet via en byggnadsställning, krossa en glasruta och vandra in. Sedan valde och vrakade de, slog sönder monter efter monter och tog minst 245 värdefulla föremål, har det visat sig. Larmet utlöstes minst två gånger, men ingen reagerade. Ingen lyfte ens ett finger för att försvara en av Norges viktigaste konstskatter. Polisen reagerade inte heller, utan kom som vanligt för sent till platsen, och så slutade denna dystra ”Norgehistoria”. Nu har det lagts ut offentliga listor på Facebook över de stulna föremålen, för att förövarna skall kunna åka fast och inte komma undan, innan föremålen försvinner ut ur Norge för all framtid. Polisen förnekar dock att det skulle röra sig om ett rent beställningsarbete enligt de norska tidningarna, som skrivit mycket om saken.

Såhär lätt är det att sno ovärderliga kulturskatter i Norge. Man bara ”vandrar in” och Polisen gör ingenting ingenting åt det, förrän det redan är försent…

Varför har myndigheter i Sverige och Norge så dåligt skydd för våra kulturföremål ? Varför säger direktrisen för ”Forum för levande historia” i Sverige att just svenskar och nordbor skall sakna all kultur, och varför beivrar man inte stölder som de här ? Själv anser jag – och flera med mig – att det finns ett politiskt syfte och en dold agenda bakom alltsammans. Ett historielöst, rotlöst och identitetslöst folk består av rädda och skrämda människor, som inte vet vilka de är och var de kommer ifrån. Rädda och identitetslösa människor är lätta att kontrollera, och de kan politikerna sedan lura och domptera som de vill. Därför är det viktigt för (S) i Sverige och Arbeiderpartiet i Norge att ta ifrån de etniska svenskarna och norrmännen deras identitet, och det gör man bland annat med att systematiskt undertrycka fakta – eller se till att viktigt bevismaterial kommer bort.

Sedan kan man bara stå där i talarstolarna och ljuga, ljuga, ljuga för sina egna medborgare, och säga saker som ”Men ingenting kan ni dumma Nordbor skapa för er själva ! Allt gott har kommit utifrån! Ni måste underkasta er, stå med mössan i hand och bocka, bocka, bocka. Nu inför vi sharia-lagar och katolicism, för ni har ju ingen egen lag”

Så dräper, dödar och dompterar man två hela folk – men se – den bluffen går inte alla av oss på !!

Gudarna ser vad som sker ! Låt inte förövarna komma undan….

Ovärderliga föremål i guld och silver, som snart kanske smälts ned och blir förstörda för alltid…RING POLISEN om ni ser några spår…

Tragiska incidenter som dessa har i och för sig inträffat förr i historien. I Danmark stals till exempel de berömda Gallehus-hornen – ett av världens tidigaste och mest betydelsefulla runfynd, men det var på 1800-talet, när Nationalmuseum i Köpenhamn var betydligt sämre bevakat än det är idag.  År 2007 greps till och med fyra personer av utländsk härkomst för att ha stulit sentida kopior, men kopiorna återfanns tre dagar efter stölden…  Den gången rörde det sig om ovanligt ”klantiga” tjuvar, men tydligt är, att vi måste börja försvara oss emot all denna kriminalitet, och kräva att också muséerna gör något för att skydda vad som faktiskt är en betydelsefull epok inte bara i Nordens, men Europas och hela Världens historia.

”We go into the arms of those who remember us – only then, can we truly come home”. Utan det förflutna, har vi ingen framtid…

Varför finns det så många politiker och andra, som hela tiden förnekar vår rätt till ett kulturarv, och vill ta ifrån oss vår identitet och historia ? Varför hatar de oss vanliga svenskar, norrmän och danskar så mycket, trots att de också tillhör samma folk, ett folk som har bott här i tusentals år ?

En norsk bloggare jag nyligen läst, säger såhär angående den ökande kriminaliteten, rasismen som drabbar oss och allt det andra våra politiker kommer dragandes med:

Vi levde som jegere, fiskere og sankere. Nordmenn har siden bodd i Norge, spredt, i desentraliserte og homogene folkestammer. Vi er stedbundet. Ingen andre har befolket Norge lengre enn nordmenn. Vi kan hevdes å være langt mer «jordet» enn de fleste andre folk andre steder. Vi var få i antall, og vi var utbrytere.

— —

Historisk har vi aldri hatt noen annen religion enn naturen. Våre guder har alltid vært den. Vi har alltid valgt våre egne konger, dronninger og ledere. Tjente ikke disse til folkets forventninger, ble de byttet ut. Var de tyranniske eller korrumperte ble de ikke sjelden tatt av dage. Var andre kandidater bedre skikket, ble de gamle utkonkurrert og demokratisk valgt. Folkeviljen var altoverskyggende. Norge kan således hevdes å ha verdens eldste demokrati. Våre tre hovedting som heter det samme i dag, Eidsivating, Frostating og Gulating, var operative samlingsplasser for direkte folkedemokrati for kanskje mer enn 3 500 år siden. Vårt direkte demokrati er eldre enn det greske i antikken. På våre ting stemte likemenn og kvinner over alle viktige beslutninger. Kvinner og menn var likestilte, men det var tradisjonelle og naturlige kjønnsroller, der man egenkultiverte den bærekraftige storfamilien. Kvinner har i vår tradisjon hatt både stemmerett, arverett, rett til å eie jord og å skille seg. Voldtekt og urettmessig mishandling har i tusenvis av år medført meget strenge straffer i Norge, og har blitt ansett som æreløse handlinger. 

Till detta skulle man kunna lägga, att rasism emot svenskar och norrmän – något som blir alltmer tydligt – och ren kulturförstörelse, stöld av konstskatter annat sådant inte är små eller obetydliga brott det heller – och att rättvisan till sist måste segra, i alla fall. Det kommer en dag när vi inte längre står lydigt med mössan i hand och bockar, och då blir det synd om förövarna…

 

”KOM IHÅG”…..

Gå med i Nordiska Asa Samfundet du också. Ingen kyrkoskatt ! Ingen Sharia !! Inga Påvar !! Inga ”Allsmäktiga herrar” som du ska krypa till korset inför… Vi har dessutom lika många manliga som kvinnliga medlemmar…

Allt du behöver göra är att betala 239 kronor om året till:

Paypal: info@asa-samfundet.se
Bankgiro: 556-3002
Swish: 123 097 20 91

Vid övriga frågor eller funderingar var vänlig och skicka e-post till: info@asa-samfundet.se
eller ring på: 08-519 70 720

(OCH TROGEN KÄRLEK, VISSNAR ALDRIG…)

”Back on Track” – Nordiska Asa Samfundet BYGGER UPP där andra bara River Ned…

Om vi nu förblir optimister, tror att det finns hopp trots allt och förutsätter, att Mr Trump och Mr Kim Jong-Un INTE förklarar atomkrig, och att Jorden inte alls går under, uppstår kanske snart frågan om vad vi då bör ägna vår återstående livstid och existens åt.

Herrar Trump och Kim kanske inte behöver ”käka blypiller” trots allt, och slipper ”åka ut ur prästbetyget”, ”tjacka spikskor och listigt dra i väg”, ”vandra vidare”, ”uppsöka de sällsammare jaktmarkerna”, ”skåda Hel”,  passera över Gjallarbron och möta Garm, ryckas bort, promenera hädan, lämna det jordiska samt dra en sista suck, giva upp andan och hemkallas, sluta sina dagar och gå till förgängelsen samt vandra all världens väg, ifall ni förstår vad jag menar.

Och för övrigt är det väl ungefär…

Samma Despoter här som där…

Jag tror på ”Ballots, rather than Bullets” och hoppas att befolkningen i respektive stat kan avsätta dessa Satans despoter, snarast möjligt, samt att mänskligheten trots allt gått framåt och lärt sig något sedan 1945, även om det ibland verkar otroligt, och mycket vanskligt att tro.

Tanken på en ”varg” som uppslukar solen, och ”muspels söner” som med eld förbränner jorden, inträffar faktiskt då solen går i Nova om sådär 6 miljarder år..

Ingen hedning har någonsin försökt räkna ut tidpunkten för Ragnarök, och slå fast ett datum för när det skall inträffa, eftersom ingen av oss Asatroende är lika dum i huvudet som de kristna och muslimska undergångsprofeterna. Den moderna forskningen säger att Solen blir supernova om sådär ytterligare 6 miljarder år, och då förgasas mycket riktigt Jorden till ren energi, och vår planet upphör att existera. Först då inträffar alltså Ragnarök. Detta förutspås också I Voluspá, som klart och tydligt säger att ”det ska födas en andra sol” och att Solen ska få en dotter, när Muspels söner släpps lösa, allt förbränns och Världsbranden inträffar. (52:a – 57:e strofen). Men Örnarna, samma örnar som omnämns i ”Arla i Urtid, när Örnar golo” ska flyga till en ny värld, står det – och den första bemannade farkost, som verkligen flög till en annan Värld hette också mycket riktigt – Örnen !

Ett rent sammanträffande – eller ?

Nu när mänskligheten har 6 000 000 000 år på sig att fortsätta utvecklas, kanske vi löser de flesta av våra nuvarande problem och utvecklar interstellär rymdfart så småningom, varpå vi blir i stånd att lämna solsystemet, kolonisera nya världar precis som Voluspá förutspår att vi kommer göra, (Våra förfäder gjorde det också – ”Vinland” eller Nya Världen upptäcktes mycket riktigt av oss – och ”Viking” sonderna till Mars uppkallades efter samma kultur..) och syssla med mycket annat kreativt, utvecklande och gott… För övrigt insisterar Asatron på att det finns Nio Världar, liksom den moderna Astronomin; ifall vi nu anser, att Pluto skall höra till Solsystemet trots allt.. Moderna människor har försökt lokalisera de nio världarna utifrån Asatrons kosmologi, men det stämmer såklart inte med Solystemets verkliga utseende, även om INGEN – absolut INGEN antik kosmologi – utom vår (åter ett ”sammanträffande” som ingen kan förklara) säger, att det faktiskt finns just nio Världar…

Från Island noterades det i sommar att Världens Första Officiella Gudahov för Asatro (ja, just Gudahov – det är INTE fråga om ett ”tempel”, för så säger man inte !) nu planeras invigas i Maj eller Juni 2018, med generösa bidrag från den Isländska Staten, som också ska ha investerat i det mycket innovativa och nyskapande designprojektet.

Som jag redan berättat har Jim Lyngvild i Danmark redan byggt Ravnsborg, en stor anläggning döpt efter Fader Odens korpar, men detta är en privat byggnad och ett hem, som inte tillhör något särskilt samfund.

Nordiska Asa Samfundet – som nu har över 700 medlemmar – har nu genom sin för tre månader sedan inledda insamling passerat den punkt, som uppnåddes innan ett visst slags patrask, som kallar sig ”Fornsedare” infiltrerade och försökte förstöra hela den hedniska rörelsen i Sverige. Jag har redan förklarat, hur dessa idag strax under 80 personer hela tiden aktivt motarbetat, opponerat emot och försökt förstöra snart sagt varje förslag till Gudahovsbygge, och hur en narkoman, som aldrig någonsin borde ha valts till kassör, förskingrade alla de insamlade medlen förra gången någon försökte sig på att finansiera ett Gudahov i Sverige.

Hela vår rörelse har förlorat 17 värdefulla år, som kunde ha använts till uppbyggnad, och mycket mer än så.

Det är allt, vad ”fornsederiet” lyckats att skapa under hela den tid som gått, och märkligt nog har det samfundet ingen policy emot droger, som fortsätter att förekomma och brukas vid snart sagt alla dess sammankomster, gillen ”blot” och aktiviteter.

Inom Nordiska Asa Samfundet, däremot – grundat för tre år sen – har man nu tagit som motion till nästa årsmöte att hålla absolut nolltolerans emot allt sådant, och följer därmed också Svensk Lagstiftning, som det är och bör vara.  13 000 kronor och mer än så, insamlat av 35 individer under knappa tre månaders tid är en liten summa, och ett litet, litet steg på vägen emot det legala erkännande, som redan finns i andra länder. Du kan själv bidra genom att följa länken här.

 

 

Innan vi slutgiltigt befriar oss från allt som luktar ”forn sed” och Monoteism dröjer det kanske ännu några år – men framtiden kommer… I det stora som det lilla… Vad gäller världspolitiken som rent lokalt – visdomens röst tystnar aldrig – och vid slutet, står segern…

Mr Trump och Armageddon

USA är och förblir det enda landet i Världshistorien som använt Atomvapen emot sin omvärld. Och kanske är det dags igen, innan vi ens vet ordet av. Sedan Donald Trumpen politiker som på goda grunder anses vara psykiskt instabil – kom till makten, har hotelse efter hotelse kastats ut över Världen. Redan under Presidentvalskampanjen sade Mr Trump att han ”inte tvekade” att använda atomvapen till och med i Europa, något som han i efterhand motiverade med att ”Europe is a big place, you know…” ungefär som om detta skulle ursäkta en ensidig kärvapenattack. Frågan är väl då också vilken del av Europa Donald Trump tänker angripa med kärnvapen först av allt, givet vilken del som upptar den största landytan. med tanke på Trumps och den kristna högerns illa dolda Sverigehat, ligger Skandinavien nog minst sagt i farozonen…

Med den kristna högerns maktövertagande i USA kom det kalla krigets retorik tillbaka…

För tillfället har han också hotat Nordkorea med atomkrig, och sagt att han tänker släppa lös ”fire and fury, the likes of which the World has never seen”, eller en storm av eld och raseri, som aldrig skådats i Världshistorien, med andra ord. I och för sig är det kanske inte första gången i mänsklighetens historia som atomkrig är en fruktansvärd realitet, för även under Kuba-krisens år på 1960-talet och under den svenska Socialdemokratins 1970-tal, när jag själv växte upp och gick i småskolan, tutade man i oss barn att atomkriget faktiskt var nära förestående.

På 1960-talet var sådant här satir och komedi. Nuförtiden liknar det verkligheten i betänkligt hög grad…

Poeter som Olle Adolfsson sjöng sånger om det, Staffan Westerberg tog upp det i barnprogrammen, och naturligtvis förekom det också som ett faktum i Civilförsvarets broschyrer från föregående årtionde. Också i USA självt och i hela Västvärlden var pessimistiska tongångar om framtiden allmänt förekommande, så länge 1960- och 1970-talen varade, och ändå uppfattar vi såhär i efterhand åtminstone 1960-talet som ett framtidsoptimistiskt årtionde, då det mesta var glatt och ljust.

Aktuell skrift från en tid, när Svenska myndigheter faktiskt brydde sig om etniska svenskar, och inte hela tiden satte utländska intressen före sina egna medborgares…

Men om historien bevisar någonting, som bör man komma ihåg att 1960-talet snarast blev vapenbegränsningarnas och de begynnande SALT II-samtalens årtionde, och som vi sett har det gått över 72 år sedan 1945 – och mänskligheten har faktiskt lyckats AVSTÅ från att använda just atomvapen, både vad gäller enskilda stater, stormakter och kristna och islamska terror-organisationer, som numera finns över hela världen.. Också i USA förekom braskande och starkt överdriven, sentimental anti-krigspropaganda, som det här kända klippet från Lyndon B Johnssons presidentvalskampanj – röstade man inte på honom, skulle hela jorden vara räddningslöst förlorad, så var budskapet…

Att kulturpessimistiska tongångar omväxlar med kulturoptimistiska, är i och för sig inget nytt det heller. På 1360-talet predikade den katolska kyrkan öppet att Apokalypsen och Världens Undergång stod för dörren i Digerdödens form, men vad som verkligen hände var att renässansen kom istället, och med den förlorade kyrkan sin makt -och Jorden gick inte under alls !

Kristendomens undergångsfantasier och dödslängtan gjorde sig gällande även på medeltiden…

Även kring år 1000 spred den kristna kyrkan ut att jordens undergång snart skulle vara kommen, och på samma sätt spred kristna och muslimska fanatiker ut att år 2000 skulle innebära jordens undergång, men som vi alla fått se gick inte jorden under då heller. Frans G Bengtsson refererade till och med till hur de kristna missionärerna ljög för hedningarna i norr, och ville tvinga dem att omvända sig extra fort, med den väntade apokalypsen år 1000 som argument.

Kring år 2000 förutspådde man istället att alla tvättmaskiner, rakapparater och i stort sett all hushållselektronik skulle gå i strejk och att apparat efter apparat skulle explodera, men som vi vet hände knappast det heller…

Minns ni de ”år 2000-säkra tvättmaskinerna” som man ville sälja på lättlurade svenskar…

Forskare som studerat vad som kallas Eskatologi, eller med andra ord föreställningarna om Ragnarök, Armageddon, den stora Världsbranden och Universums Undergång, har kommit fram till att det nästan varje år i Världshistorien sedan år 66 ungefär framstått en ny Abrahamitisk dåre, en riktig galning ur de tre stora ökenreligionerna, som hävdat att jorden skulle gå under.

Den senaste kristne idioten lär heta Horacio Villegas och påstår att Jungfru Maria sagt åt honom att Trump skulle inleda atomkriget mot Nordkorea 13 maj i år, men vi får väl se vart den nuvarande diplomatiska tvisten leder. En galning som Trump är inte att lita på, och Världen har återigen kommit farligt nära ett större krig, men som vi alla förstår finns det dock gradskillander även i helvetet, och förhoppningsvis kan vi väl alltid hoppas, att herrar Kim Jong Un, Trump och allt vad de heter inom en snar framtid får ”käka blypiller” snarare än att Världens alla andra invånare behöver göra det. Eller så visar vi allihop att Världen gått framåt, trots allt, och avsätter dessa despoter med fredliga och demokratiska medel…

 

Konfliktforskare vid Uppsala Conflict Data Program har visat, att Världen inte alls blivit en våldsammare eller dödligare plats sedan 1945, utan tvärtom bara fredligare. Antalet döda i olika väpnade konflikter sjunker, liksom de väpnade konflikternas antal. Dock har det visat sig, att antalet väpnade konflikter i Världen återigen börjat stiga under de senaste 3-4 åren, men ändå har de inte blivit tillnärmelsevis så blodiga som Andra Världskriget, eller krigen i Vietnam och Korea.  Det påstås dock, att ”väpnad konflikt” enligt forskarna betyder mer än 50 döda per år, och med det måttet råder redan INBÖRDESKRIG i städer som Stockholm, Göteborg eller Malmö för att inte tala om Chicago, även om invånarna på dessa platser kanske inte alls upplever saken så…

Vad konfliktforskare, jurister och internationella dplomater, inklusive nedrustningsförhandlare och Trump själv och alla hans små ”spin doctors” än kommer fram till, så spelar det ju faktiskt ovanligt lite roll för OFFREN ifall antalet mord per capita gått ned med 0,02 % enheter, trots Stefan Löfvéns propaganda, och trots allt trams om att ”jamen brottsligheten i landet minskar”. Dessutom spelar det ingen större roll för folk heller – oavsett vilka de är och oavsett var i Världen de bor – ifall de nu har ”tur” nog att inte dödas i ett konventionellt krig, utan ”bara” faller offer för ännu en Monoteistisk terror-attack, signerad IS eller någon annan.

Slutresultatet blir ju detsamma i alla fall. Folk dör, helt enkelt, och deras anhöriga gråter lika mycket, även om inga som helst atomvapen eller ens kemiska vapen kom till användning, Brysselkonventionen upprätthölls, och allt till synes var frid och fröjd….

How do you like them beans, Babe ?

Bortom all kriminalstatistik och konfliktforskning finns ett stort, ovedersägligt faktum. Det är vad folk TROR eller KÄNNER om framtiden som är det viktiga, inte vad forskarna förutspår eller skriver i sina rapporter. Tror vi att Jorden ska gå under, ja då finns det också en viss chans att den faktiskt gör det, inte minst därför att folk världen över envisas med att rösta fram undermånliga vrak som Trump till makten. Ytterst sett handlar det faktiskt om vilken religion vi väljer, och vad som är vår grundinställning.

För en knapp vecka sedan sände SVT, den svenska statstelevisionen – som är ytterst manipulativ – en intressant programserie med den svarte amerikanske skådespelaren Morgan Freeman, som undersökte var alla dessa föreställningar om Armageddon egentligen kommer ifrån, och hur de kristna hela tiden vill, medvetet eller omedvetet, att Jorden ska gå under.

Nej just det – Jesu förkunnelse är INTE en fredlig lära… Han sa det rakt ut själv…

Redan i Judendomen, Essénerna och alla de fanatiska judiska sekter, som slogs emot Romarna på 60-talet av vår tideräkning fanns föreställningen om en Apokalyps, ett terror-krig, där små friskaror skulle besegra den romerska stormakten, och Messias komma… Teorin om denna heliga terror har övertagits av islam, men vi måste komma ihåg att den hela tiden förkunnas i den kristna bibeln.

Detta budskap ekar också i Voluspá, som i en av sina strofer förkunnar att allsköns onaturlighet, broder emot broder och föräldrar emot deras barn, är tecken på den yttersta tiden. Våra hedniska förfäder blev rent förfärade över Kristi idiotiska lära, och vad de såg och själva kunde läsa i den kristna bibeln skrämde dem mycket djupt, ja äcklade dem till och med, eftersom det germanska ättesamhälle där de växte upp just betonade släktens och ättens enighet, samhällsansvar och sammanhållning – allt sådant som de kristna och islamisterna vill förinta, till och med idag…

I och för sig har alla kulturer haft sina föreställningar om Ragnarök, eller ett slut på universum, konstaterar Morgan Freeman i programserien. Men hedniska, polyteistiska religioner som Asatro och Hinduism ser inte världsundergången som slutgiltig, eller en avslutning på ett linjärt tidsförlopp, och det måste man förstå.

Ragnarök är INTE slutet, det står helt och klart utskrivet i Voluspá. En ny jord ska stiga upp när gudarna dött och stupat, och Mode och Magne tar över efter Tor. Balder och Höder kommer tillbaka från Hel, och Vidar härskar i Odens ställe. En ny världscykel börjar, med ett innehåll som vi inte känner till och som vi inte kan veta något om, men Ragnarök är bara som vintern och hösten, något som händer i naturen varje år, och innebär långtifrån ett slut.

Buddhismen tillbakavisar frågan om Världens slut som irrelevant, därför att den hursomhelst är en världsfrånvänd och dödstillvänd religion, precis som kristendomen, som också hyllar det eviga utslocknandet, och ser Världens totala förstöring som ett mål i sig, vilket vi Hedningar INTE gör… och just därför är de Abrahamitiska Ökenreligionerna ytterst farliga religioner.. I USA lär det till och med finnas republikanska senatorer som i Trumps anda sagt, att Miljöförstöring och klimatförändringar är något bra, eftersom detta påskyndar världsbranden och jesu förväntade återkomst..

De kristna är galna…liksom muslimerna.. båda dessa religioner ser Armageddon eller Total förintelse som sitt slutmål…

Den fråga som Morgan Freeman och många med honom ställer sig, vid programseriens slut är om vi egentligen kan fortsätta leva med Monoteistiska, Totalitära samhällssystem. Polyteism är svaret, och den enda väg som erbjuder sig bortifrån alla dessa kristna tvångstankar, och Monoteismens eviga religionskrig…

Också en ”Fridsfurste” eller hur ?

Kung Haralds Borgmurar

International Business Times skriver om nya rön kring fästningen Borgring, en av de många Vikingatida ringborgarna från Harald Blåtands tid i det Danska Riket. Egentligen är detta ingen nyhet, eftersom Borgring upptäcktes redan på 1970-talet, och naturligtvis är långtifrån den första Ringborg man påträffat, eftersom Trelleborg nära Slagelse på västra Själland varit känd sedan åtminstone 1800-talet. Det nya är att man använt LIDAR och högupplöst markradar för att spåra strukturer inuti fästningen, och avslöjat konstruktionen bakom muraar, bevakningstorn, portar och mycket annat.

Borgring ligger vid ett dåtida sund nära Köge bukt, och var antagligen den andra i en serier om tre väldiga borgar, som bevakade Själland. Alla rundborgarna byggdes under 950-talet, då Danmark fortfarande var ett hedniskt land, och arkeologer och forskare är för länge sedan enade om att de varet skydd emot kristna tyskar och hedniska slaver. Akademiska uppsatser har också skrivits om saken. Redan Trelleborg på Själland rymde en inre garnison på minst 1300 – 1600 krigare, och lika mycket i några yttre långhus nere vid en flodstrand; vilka nog var avsedda för danskarnas vendiska allierade. Själland ensamt kunde alltså samla en ledungsflotta på 6400 man, permanent beredda att rycka ut till hemortens försvar.

 

Men det var inte allt man upptäckt av Kung Haralds borgar. Det finns ännu fler… Vid Limfjorden på Jylland ligger den enorma Aggersborg – kanske döpt efter latinets ”agger” eller vall, med plats för 6400 yrkessoldater, som en centralfästning mitt inne i landet.

Totalt känner man nu till över 10 borganläggningar, som måste ha varit spridda över hela det danska väldet på Harald Blåtands tid. Denna karta redovisar inte alla av dem, men Skåne och sydjylland hade säkerligen också sina garnisoner på över 6400 man även de, och sammanlagt fanns i det danska riket en stående armé på över 25 000 personer. På grundval av de över 130 gravar som hittats på Trelleborg, Själland, vet man att härlägren var stadigvarande bebodda under minst en 40-års period, och att man tränade, utbildade och samlades vid dem, förutom att där också måste funnits skickliga vapensmeder och hantverkare av alla slag, stall för spaningskavalleri, skeppsbodar och små handelsplatser. Dåtidens hedniska Danmark var väl försvarat och väl organiserat. Idag har Danmark mycket färre yrkessoldater, och i fallet med det odugligt ledda Sverige tror man numera, att en stående styrka om 19 000 man på något sätt skulle kunna försvara fler än 10 miljoner invånare när kriget väl kommer. Även om nutidens vapen är effektivare, förstår vem som helst av oss ändå att det inte räcker.

Varje del av riket måste försvaras. Ingen del av riket fick uppges.

Karta över det danska riket omkring 970, med allierade stater och områden i gult.

”Stopp ett tag” vrålar nu de kristna fanatikerna – var inte Harald Blåtand ”den Harald, som gjorde danerna kristna” enligt den berömda Jellinge-stenen, och den påhittade biskop Popo, en man vars namn ännu på tyska är ett slangord för ”bakdel” eller ”stjärt” och som rimligen aldrig funnits. Det må vara hänt, men det hände först efter det att Kung Harald regerat i över trettio år av de femtio hans regering kom att vara, och det var först på hans ålderdom, då han blivit sjuklig och svag. För övrigt kan vi fråga hur djupt denna kristendom satt, då samme Harald också drog i härnad emot England med sina söner, och energiskt försvarade sitt rike emot alla kristna, intill det bittra slutet.

Kung Harald visste redan, vad Gustav II Adolf och Karl X Gustav visste efter honom. Ett försvar av riket blir aldrig någonsin framgångsrikt, om man bara sitter passivt ned och väntar. Släpper man in kristna, islamister och andra innanför det egna landets gränser i större antal, då uppkommer förr eller senare en situation som närmar sig inbördeskrig, och då har man erövrarfolken och deras Monoteistiska ideologi redan etablerade inuti vårt eget land. Det fick inte bara hända, det insåg Harald Blåtand gott och väl. Det gällde att avvisa erövrarna, innan de fått minsta chans att installera sig i det danska riket, och bästa sättet var en rejäl ”pre-emptive strike” eller att besegra fienden på andra sidan havet, redan innan han försökt korsa det…

Att som i vår tid försöka skicka mindre än 1000 svenska FN-soldater till Mali för att försöka hindra erövringsvågor därifrån, är ”too little, too late”. Redan långt innan 1000-talet hade man formerat Ledungsflottor i de nordiska länderna. Varje härad eller hundare – av hundratal – märk de tre folklanden i Uppland, som fortfarande heter Tihundraland, Attundaland och Fjärdundraland ställde upp med vapenföra män, och bestämmelserna om varje Hamna, Skeppslag och Attung som ledungsflottan var indelad i, fanns kvar långt fram i tiden, liksom detaljerade bestämmelser om hur mycket livsmedel och exakt vilka ”folkvapen” varje man i ledungsflottan var skyldig att utrusta sig med. Under Kung Haralds tid hade detta system existerat i mer än 200 år, och vad han gjorde var bara att ge borglägren en mer fast struktur, och utrusta dem med permanenta garnisoner.

Ändå vägrade de svenska arkeologerna under Kulturmarxismens 1970-tal att acceptera, att Trelleborg i Skåne varit en i raden av danska garnisoner. Istället tramsade och flamsade man helt ohistoriskt att ”Trelleborg” skulle betyda en borg byggd och befolkad av smutsiga trälar, eller att förledet ”Trelle” skulle syfta på trätrallar eller trälagda gator, inuti borgen, fastän inget kunde vara felaktigare. Först 1995 vågade man rekonstruera en bit av den ursprungliga Trelleborgen – innan fick man inte det för Sverigefientligt sinnade politiker…

Emellertid är inte sista ordet om Vikingarnas stridskonst sagt ännu. Vi vet från anglosaxiska krönikor att innan slaget vid Edington, 878, anföll en dansk här om tiotusentals krigare Wessex och Engelsmännen norrifrån, medan en norsk här uppges ha landstigit på Englands sydkust, och missat att möta danskarna med bara sex timmars felmarginal. Nästan på samma sätt gick det 1066, när den engelske Harald Goodwinsons här nätt och jämnt lyckades slå nordborna vid Stamford Bridge, men på två dagar fick i ilmarscher bege sig ned till Hastings vid kanalen och möta Normanderna – ett slag som han mycket riktigt förlorade. Historiska fakta är ovedersägliga, men tänk nu på det viktigaste: I en tid helt utan radio, telegraf och några sambandsmedel överhuvudtaget – utom kurirer (som knappast kunde ro och segla runt hela England) – Hur sköttes då samband och ledning av såpass stora styrkor ändå med så stor precision ?

För att låta en här marschera över hela England, övervintra där och sedan möta en norsk här (nja, med 6 timmars fel) krävs en mycket noggrann kännedom om terräng och stridsfält, det som vi i våra dagar kallar ”preparation of battle space” med NATOs terminologi, och antagligen något som liknar ytterst detaljerade kartor. Logistik, och mat, vatten, förnödenheter och mycket annat måste också vara kalkylerade och mängdbestämda i förväg, och i de exakt planerade fästningarna som Aggersborg, Fyrkat och Trelleborg ser vi hur ytterst noggranna dess beräkningar var.

Vikingatågen var inte alls några slumpvis organiserade plundringståg, utan del i en uppifrån ledd, noggrannt förberedd och bra genomförd verksamhet. Något annat ska vi helt enkelt inte föreställa oss. Krig är krig – det handlar om överlevnad – och att besegra motståndaren innan han ens kommer in i ditt eget land, är det bästa tillvägagångssättet.

Nej såhär slogs man INTE – det ger kortvarigt skydd mot projektiler, men inte FRAMGÅNG i strid…

Ny forskning om vikingatida sköldar och skadorna som funnits på dem dokumenterar, att Vikingarnas stridssätt inte alls var någon tung och orörlig kopia av någon grekisk eller romersk falang, eller en passiv ”sköldmur” annat än möjligen undantagsvis, i inledningen på ett större fältslag, då det gällde att skydda sig emot pilar och projektiler, innan man kunde komma upp på stormavstånd och ANFALLA vilket är ALL krigförings ändamål, och väsentliga kännetecken.

ANFALL – beslutsamt genomfört och med KRAFTIGAST tänkbara vapen och sammanhållning, är och förblir BÄSTA FÖRSVAR…

Andra sajter på nätet har redan avslöjat mer om den danske arkeologen Rolf Warmings resultat, och hur vikingatidens rundsköldar användes. De användes som vapen, och för att bokstavligt talat slå och banka motståndaren överända och ned i jorden, inte alls som något passivt skydd… Det gällde att inte låta fienden sätta sig fast på någon stödjepunkt, utan att knäcka honom, så fort han ens försöker att sätta sig ned…