”Aldrig mer Halal !” – SVT, Särimner och KÖTTETS LUSTAR…

Det är svårt att hitta något positivt i SVT:s nyhetsbevakning och svenska mediers allmänna journalistik, denna Friggas Fredag. Men – hedning som jag är, försöker jag oavbrutet. En positiv nyhet för någon vecka sedan, var att Järfälla Kommun utanför Stockholm har vägrat att köpa in mer Halal-kött till en liten och högljudd minoritet av extrema muslimer, som krävt att just detta skulle serveras i de kommunala skolmatsalarna.

En enda modig Kommundirektris gjorde det enda rätta, och gick emot de religiösa fanatikerna.

KOM IHÅG: De som är grymma emot djur, är förr eller senare också grymma emot människor !

 

Sedermera ställdes en ”Enkel fråga” i Riksdagen, vilket jag även skrev om – direkt i denna blogg – vilket ni redan vet ifall ni tillhör mina regelbundna läsare.

Regeringen  Löfvéns Utbildningsminister Anna Ekström vägrade svara på frågan, som var ifall det var Djurskyddssynpunkter eller religiösa fanatikers ”frihet att utöva sin tro” som skulle styra.

Kunde en liten minoritet av religiösa galningar verkligen kräva, att hela det svenska samhället skulle underkasta sig just deras sätt att se, och sälja billigt, importerat Halal-kött från EU och Mellanöstern – där flera länder har väsentligt sämre djurskyddslagar, skydd mot ökad antibiotika-användning, dålig livsmedelshygien osv

Till slut blev även den (S)tyrande (S)harians eller Regeringen Löfvéns representanter tvunga att svara, att det faktiskt var djurskyddslagstiftningen, och vad vi i vår svenska kultur anser som självklart, som skulle vara det styrande – inte en liten invandrad minoritets groteska och osmakliga krav.

Nu visar nya data, att detta uttalande lyckligt nog också omsatts i praktisk handling – och inte bara fagra ord !

Svenska Kommuner köper nu in Svenskt och Nordiskt, närproducerat kött i aldrig tidigare skådad utsträckning. I Bengtsfors kommun, till exempel – och många andra svenska kommuner – är 98 % av köttet nu svenskt – och inget billigt Halal-kött utifrån ligger längre på tallrikarna i svenska skolor, universitet, sjukhem, äldreboenden eller regementsmatsalar.

Detta är väldigt miljövänligt, har det visat sig, och ökar också vår självständighet och förmåga att klara oss själva, vara självförsörjande och uthålliga gentemot omvärlden. Även Världsnaturfonden varnar för import av billigt lammkött, som står för den största delen av den Halal-slaktade maten.

Man bör inte köpa importerat lammkött alls, tycker de – eller i varje fall skära ned på konsumtionen av importerat kött, som produceras under oetiska förhållanden. Världsnaturfonden har istället alltid varit för hållbarhet, som exempelvis en human jakt, eller närproducerad mat under enkla, sunda förhållanden – Hedniska ideal – som det är lätt att ta till sig..

Är inte det en positiv nyhet, så säg ?

 

 

ALDRIG MER ”HALAL” ! – GÅ ÖVER TILL SÄRIMNER….

 

och göd inte sådana här…

Ännu en SEGER för SÄRIMNER – ALDRIG MER ”Halal” i svenska skolkök och i offentlig verksamhet.

Ibland kan jag som Hedning åstadkomma MYCKET med små medel. Och även i Riksdagshuset, har man fått mina Hedniska Tankar på sista tiden.

Igår skrev jag om Asatrons dag, som var i måndags, och om Turid/Trud – vars blotta namn betyder ”styrka” – och se ! – positiva resultat visar sig genast. Ett fall av såkallad ”synkronicitet” eller samtidiga händelseförlopp, men sådant är jag van vid, såsom varande Asatrogen. Anropar man en av våra 147 gudamakter, så finns det stor chans att denna eller denna hör, men gåva kräver att gengåva gives..

Kanske kommer ni också ihåg mitt inlägg om den progressiva, Sverigevänliga Kommundirektören i Järfälla Kommun, hon som vägrade att beställa in mer Halal-kött till Skolmatsalarna i den kommunen, och som ansåg, att svenskt djurskydd, modern lagstiftning och svensk kultur måste gå före en liten, liten minoritet av religiösa fanatiker och djurplågare från Mellersta östern..

ALDRIG MER HALAL ! Sunt tänkande och omsorg om djur och natur MÅSTE gå före..

Monoteister och religiösa svärmare skall inte ha inflytande över våra svenska skolor, för där skall undervisningen baseras på fakta och inte Ökenreligioner !

Riksdagsledamoten Markus Wiechel har tydligen kommit på samma hedniska Tanke som jag, för han har ställt en sk ”Enkel fråga” till Regeringen Löfvén.

Halal är en avskyvärd slaktmetod, som plågar djuren. De får kippa efter andan med avskurna luftstrupar och halspulsådror, tills de förblöder. Ofta sker ritualslakten utomlands, och köttet importeras på ”hemliga” och oseriösa vägar till Sverige, där det sedan hamnar i skolmatsalar, sjukhusmatsalar, matsalar på regementen och i annan offentlig verksamhet. Så kan vi inte ha det i vårt land ! Svensk allmoge har alltid präglats av en human syn, vad det gäller våra husdjur, och den måste gälla inom det moderna jordbruket också.

Den muslimska vidskepelsen skadar både djur och människor…

Frågan lyder i korthet, om det är Svenskt djurskydd enligt lag, förnuft och humanitet som ska styra i vårt Sverige, eller om det är den (S)tändiga (S)harian, som Regeringen Löfvén både vurmar för och stöder. Jag citerar, från Riksdagens egen hemsida:

Religiös ritualslakt, exempelvis kosher- eller halalslakt, innebär att nerver, artärer samt mat- och luftstrupe skärs av med ett i bästa fall djupt snitt. Detta sker dock samtidigt som djuret i flera minuter är vid fullt medvetande. Ofta sker det dessutom i samband med att djuret hålls fast i en fasthållningsanordning. Fasthållningsanordningen kan se ut på olika sätt men dess primära uppgift är att se till att djuret kan avblodas under alla de minuter som djuret har kvar sitt medvetande. I många fall blir djuren mycket stressade av dessa anordningar, som dessutom ibland innebär att djuret hängs upp och ned.

Vidare kan kniven som används inte nå två stora artärer bakom halskotpelaren som samtidigt fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna, vilket innebär att djuret är medvetet om vad som händer. Resultatet förutom extrem dödsångest är alltså en mycket långsam och plågsam död.

I Sverige är det lyckligtvis sedan 1937 olagligt att utföra ritualslakt utan föregående bedövning. Ett flertal länder runt om i världen distribuerar dock ritualslaktat kött till Sverige, trots att dessa produkter med rätta aldrig hade fått produceras i vårt land.

Mot bakgrund av detta önskas utbildningsminister Anna Ekström svara på följande fråga:

Är djurvälfärden i Sverige tillräckligt viktig för att ministern och regeringen ska verka för ett totalstopp inom det svenska skolväsendet av importerat ritualslaktat kött eller andra produkter som framställts på ett sätt som strider mot svenska djurskyddslagar, och om inte, varför?

 

Utbildningsminister Anna Ekström vägrade att svara på frågan. Istället skickade hon fram sin partikollega Jennie Nilsson, vars svar dock antyder att Regeringen Löfvén börjat svänga bort från den (S)tändiga (Sharian) och åter till sunda, normala och svenska värderingar, utifrån en civiliserad värdegrund.

Redan det är en stor seger. En seger för förnuftet, och Särimner !

Det är redan i dag möjligt för upphandlande myndigheter att ställa specifika krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel. Upphandlingsmyndigheten har bl.a. tagit fram stödverktyg som hjälp för att ställa sådana krav i upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten har, inom ramen för livsmedelsstrategin, haft ett särskilt uppdrag från regeringen att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor.

Regeringen anser dock att inte tillräckligt många upphandlingar ställer djurskyddskrav och vill därför göra det obligatoriskt för myndigheter att vid upphandling av animaliska livsmedel ställa krav både på djurskydd och på låg användning av antibiotika. Ett arbete med detta syfte har därför inletts.

Det är alltså djurskydd och sunt förnuft, som måste gå före. Arbetet är inte avslutat än, har vi fått veta – men i framtiden borde ingen offentlig verksamhet, vare sig skolor, sjukhus eller vad det än vara må; någonsin servera Halal !

Kom över till oss ! VI GER MER !!

Claris Majorum Exemplis” – Följ den gamle Majorens klara exempel !!