Arkeologer hittar 400 långhus i Jellinge, Danmark

Jellinge, platsen där Gorm den Gamles och Harald Blåtands kungshögar ännu ligger, har under alla tider räknats som en central ort i det Danska Riket, och var att betrakta som dess huvudstad, långt innan Köpenhamn byggdes på 1100-talet. Nu har arkeologer avslöjat, att  Jellinge närmast var en stad långt tidigare i historien än man hittills har trott.

Mer än 400 långhus från järnåldern eller närmare bestämt 300-talet till 600-talet har hittats, och de har en genomsnittlig längd på 33 meter och en bredd på 5 meter, varför det är väl tilltagna byggnader det är fråga om, även om alla av dem inte existerade samtidigt. Allt detta enligt vad den danska nät-tidskriften ”Vitenskap.dk” meddelar.

Otaliga stolphål täcker den danska fosterjorden. Spår av vad som var en stad, redan på 300-600 talet…

Det har varit väl känt av arkeologer att ett långhus från järnålderna kan stå i 60-70 år, om det bebos och underhålls kontinuerligt, fast halmtaket såklart måste bytas helt eller delvis med tätare intervaller än så. Med en genomsnittlig längd av 33 meter var husen i Jellinge knappast de längsta eller största i Norden, för i Uppland och på Åland har man hittat hus och hallar från samma tidsperiod med längder upp emot 50 meter, och ibland nästan dubbla bredden emot de danska.

Slarvigt underhållet järnåldershus vid Körunda nära Ösmo. Jag har själv firat Jul i det vid temperaturer på minus 35 grader Celcius…

Om vi då tänker oss att kanske 100 långhus eller lite mer existerade samtidigt nere i Jellinge, blir det ändå en mycket stor stad eller bosättning efter dåtida förhållanden, för varje 33 meter lång och 5 meter bred hall kunde innehålla en storfamilj på upp emot 30 individer, och dessutom ge plats för en fungerande ladugård med alla tillhörande djur.  Detta bör överslagsmässigt ge åtminstone 2500 invånare som fanns på platsen samtidigt, men även om det låter som en liten ort enligt nutida förhållanden, må man betänka att Stockholm och Köpenhamn inte hade mer än 3000 invånare vardera under Medeltiden, och att de då räknades som två av de allra största städerna i hela norra Europa. Här har vi nu en hednisk stad – Vitenskap.de omtalar inga fynd av kristna artefrakter – som var minst 600 år äldre än så.

Minst 300 år före Gorm den Gamle och Harald Blåtand fanns det alltså vad som kan liknas vid en levande stadsbygd i Danmark. Man har hittat bevis för att högt specialiserade smeder, krukmakare och andra hantverkare fanns på platsen, och att det antagligen var ett handelscentrum för åtminstone hela Jylland, eller hela Danmark inklusive Skåneland.

Långhusen var bekväma och stora bostäder, med plats för alla slags aktiviteter.

Nytt från Danmark är idag också, att Fyens Amts Avis erkänner att det tog tre hundra år från det tidiga 1000-talets kristnande INNAN Danmark blev kristet på allvar, för så länge fanns en levande Asatro i Danmark, anser man numera. Och – om vi räknar från 1970-talet fram till idag, så finns det säkert över 5000 Asatroende i Danmark också – varav 500 registrerade i det största samfundet !

Fornminnen SKÖVLADE och förstörda i både Danmark och Norge

”When they poured across the border,
I was cautioned to surrender –
This, I could not do.
I took my axe, and vanished.

I have changed my name so often,
I’ve lost my wife and children
but I have many friends,
and some of them are with me….

J’ai changé cent fois de nom
j’ai perdu femme et enfants
mais j’ai tant d’amis
j’ai la Suede entière

– Leonard Cohen, ”The Partisan” (något förändrad)

Hatet och fördomarna emot Asatron och den Nordiska kulturen växer. Det är inte bara inom Regeringen Löfvén, Miljöpartiet eller andra ytterlighetsgrupper inom politikens Värld, eller på något verklighetsfrånvänt och förvridet Kutlurdepartement som dessa tendenser bitit sig fast – numera ser vi dem livs levande, ute i samhället, på gator och torg, mitt ibland oss och på Dagstidningarnas nyhetssidor.

Ni minns kanske hur Universitetsmuséet i Bergen blev hänsynslöst plundrat i Augusti, och nu är tydligen samma kriminella gäng i farten igen, enligt vad Norska media berättar. NRK eller den Norska Rikskringkastningen – fortfarande bra mycket sanningsenligare än svensk statstelevision, med dess förljugna reportage – vittnar idag om hur skattletare förstört en hel arkeologisk utgrävning i Kristiansand, i södra Norge – i en stad som också har direkt förbindelse med Danmark – och som vi ska se, är det kanske ingen slump, utan en del av ett större mönster, som lokala media inte ser, därför att de inte utför jämförande journalistik eller tänker strategiskt, vilket man som bekant måste göra ibland..

Fylkeskonservatorn, den norska motsvarigheten till Sveriges Länsantikvarier, är mycket upprörd. Någon har begått ett svårt brott, som medför flera års fängelse enligt den norska strafflagen. Metalldetektorer har tydligen använts, för att förstöra den värdefulla utgrävningen, och stora kristna kors inristade i marken markerar platserna, där dessa hundar och vandaler har varit framme.

Utgravningsområdet er like ved Sørlandet sykehus, ved Egshaugen, hvor det også finnes graver som har vært registrert tidligere.

Også der har det vært uvedkommende som har gått med metallsøker på ettermiddags- og kveldstid.

– Kan det være gull de er på jakt etter?

– Det er umulig å vite, men det kan godt være det er edelmetall de har ønsket å finne, sier fylkeskonservator Yvonne F. Willumsen

I Vendsyssel på Jylland gräver främmande ligor sig rakt in i orörda bronsåldershögar. Syftet är att förstöra oförstörda gravar.

Islam eller meningslöst hat emot Nordbor är ett troligt motiv

I Danmark händer mycket likartade händelser, som aldrig förr observerats just i det landet. Också här är det fråga om skattsökare som gräver hål, med exakt samma teknik som i södra Norge. man är på jakt efter ädelmetall, och man plundrar hänsynslöst. Uppenbarligen är det utlänningar som varit framme, för ”vanliga” kriminella från de Nordiska länderna är inte alls intresserade av sådana här saker, utan föredrar numera att skjuta ned varann i privata uppgörelser ute i storstädernas förorter och randområden istället – arkeologi är liksom inte den syrianska eller jugoslaviska maffians sedvanliga gebit, men här har väl nya ligor kommit in, och visste man inte bättre, skulle de exempelvis kunna vara från Östeuropa, eller sk ”Rumänska EU-migranter”.

Också ”Extra-Bladet” i Danmark – en kvällstidning av den allra värsta sorten, som ofta ägnar sig åt sensations-journalistik – har uppmärksammat de senaste händelserna.

Jyllands-posten skriver i en sakligare ton om vad som hänt.

Det här är långtifrån några oskyldiga pojkstreck, utan organiserad kriminalitet på hög nivå. Vid Klokkerholm utanför Aalborg har en hel gravhög, av bronsålderns stor-högs typ blivit allvarligt demolerade, och sådana gravhögar har ofta en diameter på trettio meter eller mer.  Anledningen till att man byggde dem så stora var just därför att de aldrig skulle utplånas ur landskapet eller röras – de döda skulle få vara ifed, och några tjuvar eller illgärningsmän skulle aldrig kunna nå in till den centrala gravkammaren, men vad våra dagars yrkeskriminella från utlandet inte vet, är att dessa gravhögar mycket ofta var brandgravar – som vid Gamla Uppsala till exempel – och att svenska storhögar, liksom de i Danmark därför innehåller väldigt lite guld eller dyrbarheter överhuvudtaget. För okunniga tjuvar eller sk ”fornsedare” säger gravgodset eller de enstaka krukskärvor och brända benbitar av djur och människor man kan hitta inte så mycket, men för arkeologerna och vetenskapen säger de en hel del. I Danmark finns också ekkistgravar, där bronsålderns döda ligger försänkt i evig sömn, inuti ”tidskapslar” som aldrig skulle röras, men surt regn och nedfall från EU-länderna samt dålig miljövård överlag, har redan omöjliggjort chansen att hitta fler sådana i orört skick.

»Der er tale om en voldsom ødelæggelse af et smukt og hidtil meget velbevaret fortidsminde, som der er passet godt på af lodsejer. Hvem der har gravet hullet, vides ikke, men drengestreger er det næppe. Der er tale om ganske store mængder jord, der er flyttet, og det har taget tid,« skriver Vendsyssel Historiske Museum.

»Der har desværre de seneste år været flere tilfælde af overgreb på vores fredede fortidsminder. Formålet er formodentligt at finde oldsager af værdi,« lyder det endvidere.

Hvad gerningsmændene har fået med sig, vides heller ikke, da synlige fortidsminder er fredede, hvilket betyder, at ikke engang arkæologer må grave i dem. Derfor ved man ikke, hvad der har været i højen af værdigenstande.

  • Jyllands-Posten, 2017-10-10

De kriminella vet inte ens vad som är i de gravhögar de förstör, eller vad de representerar…

Experter från Vendsyssels Museum har konstaterat, att tjuvarna måste ha haft kartor med sig, och att de grävt ett 2,80 x 1,5 x 1,5 meter stort hål rakt in i sidan på gravhögen, vilket innebär att de forslat bort flera kubikmeter material. Sådant kan man inte göra på en enda natt, utan det måste ha skett under en längre tid, eventuellt med hjälp av flera personer, och är alltså en del i en organiserad verksamhet, liksom också övergreppen i Norge.

Mina hedniska vänner i Danmark – och de är många, många fler än dessa simpla tjuvar och gravskändare kan tro – har i kväll på sociala media konstaterat:

de skal være adskilte fra hver verden undtagen Nastrand og det værste og laveste helvede”

Svekfull död skall en gång finna dem. Vi ska hitta dem, säger man, och då skall vi lära dem folkets lag, fast den ej står att läsa i bok…

Nástrand, enligt Lorentz Frölich (1898) och Voluspás 24:e strof… Låt oss bara hoppas, att Polisen i Danmark griper de här kriminaldårarna INNAN vi Hedningar gör det… Annars kommer det bli mycket, mycket synd om dem…

I tusentals år har Bronsålderns storhögar varit fredad mark. Lokala bönder och alla andra medborgare i landet har respekterat gravarnas helgd, och aldrig vågat röra dem, inte ens i tider av yttersta nöd. Nu kommer främmande kulturer in i våra länder, och vi får se hur vår egen kultur skändas och förstörs. Vi lever fortfarande i ett rättssamhälle, även om det mer och mer börjar naggas i kanten, tack vare utlänningarnas och de kriminella klanernas skull. En gång sätter vi oss kanske till motvärn, och det blir inte trevligt för de kriminella, och all den förbannade drägg, som vågar stå emot oss..

Oh, the wind, the wind is blowing,
through the graves the wind is blowing,
freedom soon will come;
then we’ll come from the shadow….

Frukta vanligt folks vrede, o ni rika och mäktiga… En dag vaknar den stora vreden…

Minnet av Jarlar, minnet av tappra män… Självständiga länder och riken, som faktiskt lever än…

Från Danmark rapporteras enligt NRK, den Norska statstelevisionen, att arkeologer där gjort epokgörande fynd, som skall vara i Värlsklass. En jarls grav från antingen Harald Båtands eller Gorm den Gamles tid har grävts ut vid Fregerslev, nära Skanderborg på Jylland. Hittills har man funnit spår av en rik hästutrustning, som inte var underlägsen någon centraleuropeisk riddares. Vidare utgrävningar startar i april, och som man förstår kan det dröja länge innan de är klara, eftersom det är en stor och närmast kunglig grav man nu gräver ut.  Också lokala media på Fyn har skrivit om det hela.

Spår av en ovanligt rik hästutrustning åt en Jarl har redan säkrats – han var Danakungens närmaste man på Jylland under 900-talet

I mer än 1100 år har Danmark varit en självständig nation och ett självständigt rike. Landet har överlevt ockupation, kristnande, feodalism och invandringsvågor söderifrån, men alltid återvunnit sin frihet. Och befolkningens absoluta huvuddel har alltid varit infödd, samt dansk, trots täta kontakter med de nordiska grannländerna. Än idag är 88,67 % av Danmarks invånare av danskt och nordiskt ursprung, vilket är en större andel än i Sverige. Att påstå att Danmark är en ”globaliserad” nation är helt enkelt inte sant. Landet är och förblir nordiskt.

Anläggningar som Aggersborg och de andra ”Trelleborgarna” som också fanns i Skåne kunde rymma brigadstora enheter. Inte mindre än 5000 man, lika väl organiserade och beväpnade som någonsin de romerska legionerna. Detta var vad en dansk jarl kunde leda i strid…

Från Sverige rapporterar UNT, Uppsala Nya Tidning om Gnistagraven, som arkeologer undersökt ii tre långa år, men som först nu genomgått allt dokumentationsarbete. Graven, som är från 500-talet tillhör en man som måste varit direkt underställd Sveakungen i Gamla Uppsala. Tidingen berättar:

I anslutning till krigarens skelett finns flera ägodelar som vittnar om den nya rikedomen: delar av en hjälm, svärd och sköldar, infattade granater och ett stort antal djur, däribland mannens jakthästar och fåglar. Rikedomen i föremålen är enligt forskningsgruppen i samma klass som de från de kända båtgravarna i Vendel och Valsgärde.

Gravhögen är en så kallad brandgrav, och därför är alla ägodelar sönderbrända. Men tack vare moderna metoder har man kunnat analysera föremålen på ett sätt som kan göra Gnistahögen och dess fynd jämförbara med andra stora gravfält, som de i Sigtuna och Birka.

Några av fynden från Gnista – där vilade tills nyligen en svensk Jarl från 500-talet

Sköldprydnader med ansikten – alla hedniska ornament, som liknar Odensmasker – prydda med halvädelstenar vittnar om sällsynt rikedom. Vendeltidens hjälmar, delvis inspirerade av sena romerska kavallerihjälmar hade ofta galtar eller andra djur på hjälmkrönet, och även om inte alla fynd från Gnista visats än, rör sig detta om en praktutrustning. Dåtidens Sveakung styrde en stor här, och de gamla folklanden Attundaland, Fjärdhundraland och Tiohundraland i Upplands centralbygder kunde redan då säkert ställa upp mer än 2200 krigare till häst.

Modern rekonstruktion av hur männen kring Sveakungens jarl kunde ha sett ut

”Ett land har alltid en armé” sade en gång självaste Mao Tse Tung, den kinesiske statsmannen. ”Sin egen – eller något annat lands…” Hittills har vi i vårt land – Sverige – räknat oss som självständiga i mer än tusen år, eller ända sedan Erik Segersälls tid, eftersom han brukar räknas som den förste i kristna källor omnämnde Sveakungen. Det är dags att omvärdera allt detta nu. Uppsalahögarna, fynden vid Gnista, Vendel, Valsgärde och många andra platser visar att Sverige var en självständig och väl rustad nation flera hundra år dessförinnan, och själva riksgrundandet måste nu flyttas bakåt i tiden, till en helt hednisk, Asatrogen epok.

Vi tar inte order av någon.

Vi styr oss själva.

Vi är en egen nation.

Vi skriver inte under några avtal och deklarationer, särskilt inte under hot.

USA eller Amerikanska Hedningar styr inte över Asatron. Det gör bara vi, och det Isländska Asatrufelagid.

Vi är Hedningar och Asatrogna…