”Hurriyet” berättar om Vikingar i Istambul ?!??

Hurriyet heter en av Turkiets mest orädda dagstidningar. Trots att Turkiet är en muslimsk despoti och inte längre en demokrati under President Erdogans ledning, skriver tidningen ofta förstulet kritiskt om olika ämnen. Hösten 2009 kom det till öppen konflikt mellan tidningen och Erdogans styrande nomenklatura, lika igengrodd och korrupt som nomenklaturan i vissa andra länder, där Regeringen vägrat avgå trots att två gånger i rad blivit bortröstad av det nationella parlamentet.

Den gången kritiserade man inte bara Erdogans smutsiga affärer, utan också Putins, och det slutade med att tidningen köptes upp (ett ofta använt ”redaktionellt knep” för att tysta politiskt misshagliga individer) och att en del journalister sparkades.

Konuşma özgürlüğünü yaşa! Paganizm yaşa!
(en MANING till våra Turkiska läsare)

Tidningen skrev för två dagar sedan att man hittat lämningar efter Vikingar i Istanbul, vilket låter som en minst sagt märklig nyhet. Något Istanbul fanns ju inte före 1453 som alla vet, och då var Vikingatiden för längesedan över, och hade sänkts i den kristna medeltidens och islams mörker, som ännu inte lämnat oss.

Artikeln handlar om hur man funnit spår efter en bebyggelse, befolkad med Väringar (alltså svenska och ryska Vikingar, i internationell litteratur benämnda ”Varangian Rus” ) som polska arkeologer nu grävt fram. Förstaden Bathonea, på andra sidan Gyllene Hornet rubriceras som en internationell hamnstad på sin tid, och man erinrar om lagtexter från Michael VII Dukas, kejsare av Bysans, som var så rädd för Nordbor att han bara släppte in dem i grupper om högst 35 man per dag, genom portar i Konstantinopels väl bevakade murar.

Bathoneas raka murar och kajer finns kvar än idag. Här kunde över 1000 av Väringarnas skepp finnas på samma gång, enligt Bysans krönikörer.

Ändå fick kejsaren sin makt just av det berömda Väringagardet, som Harald Hårdråde och många andra Nordiska kungar ledde i strid – och utan dem hade Bysans varit som noll och intet. I dessa dagar, då Haga Sofia blivit moské, och inte längre kan besökas som museum, kan vi erinra om de två väringagardister, Halvdan och Arne, båda svenskar från Roslagen som ristade sina namn i marmorbalustraden utanför Drottningarnas galleri i just Haga Sofia.

Kanske utplånar muslimerna nu deras namn för evigt, men Hürriet kommer med förstulen kritik – man erinrar om en annan tid än den muslimska, och redan detta är enligt somliga politiska krafter i Turkiet nästan ett brott… De flesta västerländska regeringar och kyrkor har som vi vet officiellt protesterat emot att mänskligheten berövas Haga Sofia – ett UNESCO Världsarv, som Turkiet nu trampar på, men ”Svenska” Kyrkan och Regeringen Löfvén kröker förstås servilt sina syltryggar i inställsam vördnad för despoterna, precis som vanligt…

”För Bysans och Västerlandet – anno 911 – 1400 – Hela 489 år av vakttjänst, 489 år av STRID !”

Nej, några svenska väringar stod aldrig på vakt i Istanbul, men väl i Konstantinopel, som sagt. Bland de första svenskar som nått Istanbul, får vi annars räkna karolinen och den skånske fältprästen Sven Agrell, som 1709 sändes av Karl XII till sultanens hov. Han kunde berätta om allehanda muslimska fasoner och övergrepp, bland annat emot Turkiska kvinnor, som inte fick gå ut på gatan ensamma, utan ”stängdes in bakom galler som i fängelse, vaktade av snöpta morianer” som han skrev.

Och: ”Då dessa eländiga stackars kvinnspersoner, som inte var vana att se annat folk än sina egna, blevo oss vars på gatorna, så blevo de ömkligen stående och beundrade oss, så länge de kunde hava ögonen på oss och våra uniformer för det myckna omkringlöpande folkets skull !”

Vivat Carolus Rex !!

 

Där hör ni ! Detta skall ni fullkomligen rätta er och packa er efter – som en annan känd svensk kung sa, på sin tid. Agrells ord är fortfarande aktuella, för Turkiets kvinnor lever då som nu under det hårdaste förtryck.

Om detta skriver förstås tidningen Hürriyet i Turkiet inget alls, ty man vågar kanske inget skriva. Men en hel artikelserie, om vår gemensamma svensk-turkiska historia, eller hur vi en gång var fria folk, som vågade utbyta åsikter och erfarenheter vore nog på sin plats, eller vad säger ni ?

Yaşasın Atatürk, tüm Türklerin gerçek babası!