”Svenska” Kyrkan FÖRLORAR stort – HEDNISK MAJORITET i Sverige inom 5 år

”Svenska” Kyrkan – ett samfund som inte är ett enda dugg ”svenskare” än något annat – eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i vårt land fortsätter att FÖRLORA medlemmar. Bara under Oktober månad 2022 HEDNADE sig 14 281 medborgare, och de SLIPPER nu betala Kyrkoskatt i resten av sina liv. På grund av en uppenbart bedräglig och skadlig regel, som inget annat samfund, ingen annan samhällssektor, inga företag och inga myndigheter tillämpar tvingar denna Kyrka de som försöker gå ur i November och December månad att vara medlemmar i ett helt år extra, och beslagtar deras pengar. Kyrkan skyller lögnaktigt ifrån sig med att ”det inte skulle gå” att registrera utträden under de sista två månaderna av året, men det är en LÖGN eftersom man publicerat statistik på detta sedan åtminstone 1972.

Följaktligen har den här organisationen ingen rätt att fortsätta bluffa, ljuga och stjäla från vårt svenska folk, och den borde bötfällas och ställas inför domstol så snart det bara är möjligt.

Gör SLUT på Bedrägerierna ! Den här organisationen påstår att den säljer ”evigt liv” – men det är bara BLUFF !! Gå inte på sådana OETISKA försäljningsmetoder…

Hittills har 42 897 goda medborgare HEDNATS under årets första tio månader, och fortsätter det i den takten, kommer det att bli 51 476 eller fler HEDNINGAR i vårt land innan årets slut. Det motsvarar en mellanstor stad. Enligt preliminär befolkningsstatistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, fanns det 10 508 669 invånare i vårt land i slutet på September månad – förutom alla de personer som tagit sig in i landet illegalt, och som inte skall vara här, utan borde utvisas. Om vi antar, att befolkningsökningen i oktober i år inte var annorlunda än förra året, så skulle det innebära, att det fanns 10 514 084 invånare i Sverige den 1 November i år. Detta är mycket mer än vårt land kan försörja, och ingen hållbar siffra inför framtiden – vilket våra Miljöpartister nog borde notera..

Kyrkan ljuger också om sitt medlemsantal, och påstår att den skulle ha över 5,6 miljoner medlemmar, men det är inte sant. 2021-12-31 uppgick medlemsantalet enligt dess egen statistik till 5 633 867 medlemmar, men nu måste vi dra ifrån ett netto på 34 588 på de som GÅTT UR och inte mer vill ha med denna hyckel-organisation att göra under Januari till Oktober. Då återstår bara 5 599 279 personer, och till det måste vi lägga den ”generationsväxling” på minus 0,6 % som kyrkan kunde konstatera redan under 2021, och den generationsväxlingen, orsakad av kristna dödsfall och mindre antal döpta barn, är antagligen inte mindre i år.

”Dop” är en BARBARISK och fullständigt OETISK ceremoni. ALDRIG I LIVET skall du ”döpa” dina barn – du vill väl inte utsätta dem för ”religiös doping” ?

”Generationsväxlingen” innebär en förlust på ytterligare 33 595 kristna, bara i år. Det gör, att ”Svenska” Kyrkans verkliga medlemsantal nu bara uppgår till 5 565 684 personer, och FÄRRE ska det bli inom kort ! Med en befolkning om minst 10 514 084 individer, innebär det att bara 52,94 % av befolkningen är medlemmar i ”Svenska” Kyrkan – medan resten, dvs 47,06 % redan blivit HEDNINGAR.

Du som vill Hedna dig, och spara ungefär en miljon kronor under ditt vuxna liv – så mycket blir det faktiskt, om vi räknar med 2-3 % ränta på ränta – kan använda blanketten här, och GÅ UR det kristna förtryckar-samfundet. Så enkelt blir du en FRI MÄNNISKA och får SJÄLV bestämma över mer av dina pengar – bra eller hur ?

Enbart medtaget ”generationsväxlingen” så kommer ”Svenska” Kyrkan och dess förtryckar-apparat förlora ytterligare 3 % av sitt medlemsantal inom 5 år. Detta är förutbestämt av befolkningsutvecklingen, och det kommer INTE gå att ändra på. Det innebär, att vi når en hednisk majoritet i vårt land inom detta årtionde, och då får nog alla dessa skrikiga och bråkiga kristna vi tyvärr har i landet ändra attityd fortast möjligt, och sluta missionera, dvs sluta tvinga sin religion på alla oss andra…

Med tanke på att ungefär 1 % av medlemsantalet försvinner genom frivilliga utträden eller HEDENDOMENS popularitet, så innebär det ytterligare 5 % eller så medlemsförluster inom kort – och de kristna har INGEN CHANS att ta tillbaka den andelen. Utvecklingen från år 2000, då ”Statskyrkan” avskaffades, visar att medlemsandelen GÅTT NED från 88% till 53 % i år – och det innebär att 35 % eller mer än en tredjedel av svenska folket har HEDNATS under den tidsperioden.

Om utvecklingen fortsätter så i 22 år till, kommer kyrkan ha mindre än 20 % av folket som medlemmar – och ASATRON kan komma tillbaka på bred front.

Vi är som Särimner. Vi ger oss aldrig.

Vid slutet, står segern !

Du och Du ! Ta med din Fru !! HEDNA HEDNA HEDNA…