Nütt von Deutschnyland und Sveriget !

Från Nordrhein-Westfahlen, Förbundsrepubliken Tysklands mest folkrika stat, rapporteras om hur Josefine Paul, jämställdhets- flykting- och integrationsminister i delstaten, vill återinföra STASI- och Gestapo-metoder. Hon är sedan länge högt rankad medlem i ”die Grünen” eller den tyska motsvarigheten till våra Gröna Kommunister, de såkallade Miljöpartisterna, som snart dessbättre kan komma att åka ur Sveriges Riksdag med buller och med bång.

Josefine Paul har föreslagit att man skall upprätta särskilda angiveri-centraler, där alla människor som har ”felaktiga åsikter” om homosexuella, migranter, muslimer, svarta och romer skall anges i anonyma telefonsamtal, förslagsvis av deras grannar. Också handlingar som inte är olagliga skall tas upp av de nya angiveri-centralerna, och inrättandet av varje sådan skvaller-central – det blir ganska många av dem i hela förbundsrepubliken – kommer att kosta minst 140 000 Euro eller sådär 1,5 miljon per styck.

Sind sie ”woke enough” ? Ziggedy Heil-San Hoppsan !”

Underligt nog tycker Vice ordföranden för kristdemokratiska CDU i delstatens lantdag, Dirk Kalweit, att det hela liknar hur man rapporterade ideologiska avvikare till Stasi under den kommunistiska DDR-epoken. Från Sveriget rapporteras samtidigt om hur den ”nya landsmodern” Magadan Magda, som hon numera kallas, ”inte har bestämt sig” om Das Partei skall införa fastighetsskatt för alla svenskar eller också inte.

Magadan Magda har heller ”inte bestämt sig” vilka tvångsmedel hon skall införa på Bostadsmarknaden i Sveriget – ett land som även är känt som ”Absurdistan” sedan hennes Ministerkollega Anders Ygeman tydligt och klart deklarerat att det är oacceptabelt att det finns ”problemområden” eller no-go-zoner som behärskas av krimininella invandrargäng runt om i landet – men en lösning är ju att förbjuda de etniska svenskarna att bo där de vill, en annan att ge gratis och extremt subventionerade lyxbostäder till kriminella invandrare. Efter valet får vi alla se, vilken väg det allsmäktiga Partiet väljer.

Kanske funderar också ”Landsmodern” på att skaffa sig en ny mustasch, modell ”frimärke” – men hon ”har inte bestämt sig”. Även Josefine Paul i Tyskland lär ha skaffat sig en sådan, och hon är för övrigt öppet lesbisk och mycket mycket ”woke” där hon sitter som minister i den nya, fin-fina Lantdagen. Kanhända tycker även Magadan Magda att sådana mustascher är höjden av PK, och synnerligen klädsamt.

”Genau so ist schon BESSER – Nicht Wahr ??”