”Ay-a-Tollah-You-so, good people !” eller ”Dagens Ayatolla !”

För ett tag sedan meddelade den ansedda tidningen ”Jerusalem Post” att en av Irans ledande Ayatollor, en viss Abbas Tabrizian, som skall ha över 210 000 följare på sitt Asociala Media-konto ”telegram” förfäktat den åsikten, att alla personer som vaccinerats mot Covid-19 skulle ha blivit Homosexuella.

Man undrar, hur den store (?) Ayatollan, som ju ska vara en vis (?) man, har kommit fram till denna slutsats… Har han alls några belägg för saken – och vilka då i så fall ??

Honom får vi räkna till arga Ayatolla-rullorna i byn, ja till Ayatollorna de små, med rosende liljor målade i hyn…

Samtidigt står det också alltmer klart, vilka krafter i Sveriges Riksdag som hela tiden stöder islamisterna, och den Iranska diktaturregimen med all dess unkna, nattståndna Monoteism… ja för övrigt är det väl ungefär, samma diktatorer här som där…eller ?

De som öppet stöder förtrycket är medskyldiga till dess existens…