”Njords Riken” och en Gammal nyhet…

Alla någotsånär bildade Svenskar vet att Njord är handelsfärdernas, seglatsernas och de stora havsviddernas gud, medan Ägir råder över Havsbottnen, Ran över den fria vattenmassan och dess djup, Tor över de vindar och det väder som råder till sjöss, och att Ägirs och Rans nio döttrar är själva havsvågorna... Är man Hedning, Asatroende och polyteist så är man. Man slår inte samman dessa helt olika företeelser till ett och samma, för det går inte…

De som inte vet, vem Njord är skall en dag få lära känna honom… Ordentligt, och så att det känns…

Men nu över till en ”gammal” nyhet. Den brittiska tidningen ”The Guardian” – långt mera vederhäftig och mindre vinklad än svenska media – vågade redan 31 Oktober 2021 skriva något om Vikingar och Azorerna – en nyhet av den typen som vi aldrig någonsin får läsa om i Svenska media, vars uppgift är att ständigt förklena, förtala och förbarnsliga den egna kulturen, men aldrig lyfta fram eller verkligen dokumentera..

Men den Portugisiske ekologen Pedro Raposeir undersökte sjösediment från Azorerna – en ögrupp långt ut i Södra Atlanten som förut antogs ha varit så gott som obebodd före 13-1400 talet, då den skulle ha koloniserats av just Portugisiska sjöfarare…

Än märkligare var att sjösedimenten innehöll stora mängder träkol, som visade att skog hade röjts, och djurspillning, som visade att någon fört dit ett stort antal mjölkkor och får – och dessa sediment var märkligt nog från perioden 700 – 850…

Fåravel bedrevs inte i Marocko eller Nordafrika. Kött och Biffkor samt Oxar må ha existerat i det Arabiska Spanien och Ar-Andalus, men där drack man inte komjölk i någon större utsträckning. Getter finns i Nordafrika och Spanien, ja – men inte härdiga får av Nordatlantisk typ – så vem ack vem kunde det vara som fört dit dem ? Nordamerikanska indianer och folk i Sydamerika är liksom Afrikaner ofta svårt laktosintoleranta, så de dricker eller äter ingenting som innehåller komjölk..

Genetiska skillnader mellan olika människoraser (ja – just det – jag skrev r-ordet) existerar faktiskt, och rent vetenskapligt sett – men frågan är bara hur det skall tolkas, och vad det betyder…

”Jeg er Nordmann, jeg !”

Väldigt mycket klarare blev det när man fann spår av den här lilla krabaten, alltså en Husmus eller en Mus Musculus – ty så heter den på Latin – även om möss inte är särskilt muskulösa. Dessa möss lever och frodas på Azorerna än idag – och när man gentestade dem, påvisades uppenbara likheter med Husmöss i dagens Norge, samt isolerade populationer på Orkney, ön Man, Katanäs eller Caithness i Skottland, samt enstaka möss från Irland, där Lochlann eller sjöfolket från norr gjorde sig hemmastadda, som en gång under Kung Sigtrygg Silkeskägg av Dublin.

Bevisen är ovedersägliga. Azorerna koloniserades av Nordmän och Vikingar under perioden 700 – 850, före Portugiserna, före någon annan var där – men somliga forskare vill motbevisa genom att påstå att det i modern tid finns svaga spår av ”nordiska” husmöss också i dagens Portugal – men vad betyder det ?

Den bruna råttan, Rattus Norvegicus – anses också komma från Norge. Engelsmännen trodde – när de först observerade den i stort antal i London Docks på 1600-talet, och senare på Dickens tid under Drottning Victoria – att den konkurrerat ut den inhemska svarta råttan eller pestråttan, som spritt Digerdöden omkring sig under medeltiden, till stor skada för hela Storbritannien. Denna kristenhetens plågoris finns också i Mellersta Östern och bland Mohammedaner – men alla möss och råttor inklusive japanska och kinesiska dansmöss och andra mutationer kommer ytterst från Central-asien, och Indoeuropéernas gamla hemtrakter.

Mössen i sig är inte det avgörande beviset, men allt pekar åt samma håll. I de Nordiska sagorna nämns Hvitamannaland och flera andra öar förutom Vinland, och de beskrivs som gröna paradis, där det också fanns vulkaner som på Island, jättestora valar och annat mera.

Azorerna har verkligen vulkankratrar, och de Portugisiska upptäckare som kom dit på 1400-talet kallade dem Satanazes – de Satans öarna ! där djävulens egen hand skulle visa sig ur dimmorna och gasmoln – allt delvis inspirerat av St Brendans och irländska munkars senare resor – mycket om detta kan man läsa i boken ”The Phantom Atlas” av Edward Brooke Hitching – en Engelsman som skrivit om fiktiv geografi och geografers misstag genom årtusenden… Själv köpte jag mitt exemplar i Londons Marinhistoriska Museum i Greenwich, UK – eftersom jag tillika råkar vara Geograf – och att Azorerna och Satanzes verkligen är en och samma ögrupp, anses nu längesen bevisat, till skillnad från Buss-ön, som sjöbussar och sjöbusar placerat mitt i Nordatlanten, Hy Breasail eller High Brasil – man teoretiserar om att Vikingarna nog var där också – och många platser förutom detta.

”Charta Marina” och Olaus Magnus katolska fantasi-foster har också spelat in, men Azorerna och sedimenten där förblir ren och handfast verklighet – som ej kan motbevisas. Nordiska sjöfarare var verkligen där – allt tyder på detta. Hur var det då med Kanarieöarnas Guancher ? frågar någon. De ljushyade och blonda Berber, som påträffats långt utanför Arabiskt område i Nordafrika ?? Enligt vissa svenska barnböcker från 1950-talet skulle Guancherna ha varit både blonda och blåögda– men se – det stämmer inte alls !

Guancherna var enligt alla urkunder och avbildningar svarta i hyn, och eftersom vi har kvar deras förtorkade kroppar, mumifierade i Teneriffas heta vulkansand, vet vi att de var just Berber, och kom från Nordafrika. Deras variant av Hedendom, som de nyss återupplivat (år 2001) – under namn av en ”kyrka” för att undkomma Katolsk förföljelse och Spanjorerna, och inte Portugiserna – som förslavade dem – liknar på pricken Berbernas – och visst dyrkar de sina vulkaner, och de gudomar man kan finna där.

Att ”Satanzes” eller ”de satans öarna” var en ögrupp väster om Kanarieöarna, och långt ute i Atlanten, var redan känt på 1400-talet…

Nu återstår bara att förklara, vad de ”blonda” Berberna man på 1800-talet påträffade i Atlas-bergen kommer ifrån… Jo, hela 1600-talet igenom, och nästan fram i modern tid, fanns Barbareskstaterna och deras Korsarer, som också plundrade och förslavade 1600-talets Islänningar, Engelsmän från Cornwall och Orkney-bor.

Det land som inte försvarar sig, och det folk som inte besitter någon militär teknologi riskerar alltid att förslavas, av kristendom såväl som islam. Så har det varit i alla tider, och där finns en läxa för oss Nordbor av idag, värd att minnas. Antingen håller vi de kristna, katolikerna och islamisterna borta från vårt eget område – eller så förslavar de oss – direkt eller indirekt, med alla till buds stående medel… Och hela vårt kulturarv, vårt språk och identitet förstörs.

På Azorerna var befolkningen för liten för att hålla emot, för där fanns mestadels bara skog, och de få inbyggare där kan ha funnits, gav upp direkt – och så gick det som det gick. I andra fall går det bättre. Vill ni veta var Stora Potemkin-ön och Furst Potemkins Öar ligger någonstans ? Rätt svar är att de finns – de är inte som Langerhans Öar – och de finns nära staden Cherson i Ukraina. På Stora Potemkin-ön har jag själv landstigit, anno 2004. Där fanns en hel del kaserner från Sovjet-tiden och mycket annat, som till exempel huggormar.

På denna ö sprängdes igår ett stort ryskt ammunitionsförråd av Ukrainskt Marininfanteri,  Specialtrupper och Kustjägare. En känd Engelsk ”tankesmedja” jag ofta citerat har berättat om det. I månader har ryska trupper och vad som finns kvar av Ukrainas sista Marinkårsregemente slagits om öarna och floddeltat.

De Ukrainska förbanden vägrar ge sig. De kämpar vidare, för sitt land och sina liv.  Gammalsvenskby ligger under ständig beskjutning, enskilda fordon ned till personbils storlek och hjälpsändningar kan inte komma fram. Bybor dödas dagligen, också bland de svenskspråkiga och våra landsmän.

Vad gör SVT, svenska media och den samlade svenska journalistkåren i detta läge ? Påminner de oss om Hans Majestät Konungens Jultal, kanske ?? – Ty Carl XVI Gustav, Folke Hubertus – vårt folks kung och ende Statschef – nämnde faktiskt Gammalsvenskby i just det talet, December 2022. Han har ju – som jag själv – ljusa minnen från just den orten, under fredens tid.

Jo  SVT lanserar taffliga Transvestit-kabaréer – på bästa sändningstid. Detta är mumma för den röd-gröna vänstern och Putins alla ”nyttiga idioter” – förutom alla de andra medborgare som redan idiotiserats eller befinner sig på en treårings mentala nivå. Våra barnfamiljer och spädbarn förutsätts titta på sådant, särskilt under fredagskvällar och helger. Pensionärer skall också flocka sig vid Dumburken för att beskåda de sexuella perversionerna, även om sådant finns på nätet i överflöd, och lätt kunde förvisas till programtablåernas absoluta baksida, där hela ADHD-HBTQB skiten ändå hör hemma.

Jag kan inte säga att jag skäms över mitt fosterland, kära medborgare – för just jag behöver inte skämmas.

Däremot äcklas jag. Äcklas, över det som skall föreställa Sverige av idag. Äcklas, över politiker och mediafolk, som inte kan ta sitt ansvar, och som inte förstår vad som verkligen är nödvändigt. Äcklas, över Politikers oförmåga. Äcklas, över ett land utan moralisk ryggrad och en fast, nationell grund att stå på.

Ute i Njords riken, om så övärld, delta eller skärgård gäller lyckligtvis något annat. Var och en styr sin egen farkost, var och en för befäl ombord, och väljer fred, krig eller något annat. Med muskulösa möss i lasten eller inte. Njord själv väntar oss, Ran, Tor och Ägir. Tids nog skall vi få möta dem, allihop – och vi sörjer aldrig, rabblar inga böner heller.

Böner är för barnungar och kristna. Däremot blotar vi, ty havets gudomar kräver sina offer.