”Nej här hjälper varken BÖNER eller KLAGOSÅNGER – För HANDLINGENS väg gör alltid skillnad…”

Epikuros, en hednisk filosof som levde för över 2300 år sedan, avslöjade det verkningslösa och meningslösa med Monoteism, och tron på Allsmäktiga gudar redan dåförtiden. Ändå finns det dem, som tror på totalitära och farliga samhällssystem som Kristendom eller Islam. Och allra mest absurt, är deras tro på bönens makt, samtidigt som de förnekar värdet av verkliga handlingar.

Titta på situationen i Australien just nu !

Vad har just Australiens invånare, för att inte tala om hela Australiens djurliv, gjort för att straffas så svårt och hårdhjärtat av en påstått allsmäktig, allvetande och allgod gud ? Allah, JHVH-1 eller ”gud” kan enligt min mening inte alls vara god, så länge han straffar och brännskadar oskyldiga koalor och kängurus.

Inte heller kan han vara allsmäktig, för då hade han mycket enkelt kunnat förhindra detta. Antingen är han inte allvetande, eller också inte allsmäktig, utan tvärtom en mycket svag och kraftlös gud, som varken orkar eller vill hjälpa de allra mest oskyldiga varelserna i hans skapelse, och med det menar jag inte människorna, utan just djuren – för de har inte förtjänat detta. Vår kära statstelevision påstår att mer än 480 miljoner djur skulle ha dödats, enbart i New South Wales – men det är oklart vad man egentligen menar med detta. Menar man enbart högre djur, eller räknas enskilda fåglar och exempelvis termitsamhällen, och betraktas då exempelvis en myrstack som en organism, eller kanske flera ?

SVT, som inte kan antas vara en objektiv källa, utan hårt politiserad, säger också att utländska media gravt skulle ha överdrivit den mänskliga påverkan som utlöst bränderna (att det enbart skulle vara klimatförändringar eller blixtnedslag som skulle ligga bakom, kan man nog utesluta på en gång – dessutom har det så vitt jag vet inte förekommit någon helhets- framställning över hur stor andel av bränderna som i själva verket är anlagda av just människor, eller orsakade av oaktsamhet). Till och med SVT har fått erkänna att polis i New South Wales arresterat mer än 182 personer för att ha orsakat bränderna, och av dem är minst 24 de facto pyromaner, som agerat med ont uppsåt.

HÅLL KÄFTEN kära svenska Journalistkår… Det går INTE att sluta sig till att det bara skulle vara ”klimatförändringar” som ligger bakom Australiens bränder – inte när människor de facto och bevisligen ligger bakom…

Bönerabblande och litanior lär i alla händelser inte hjälpa Australiens invånare det minsta, oavsett om det nu är människorna eller djuren som drabbas hårdast, och oavsett om det är kristna i Australien som sitter och åkallar sin gud, eller om det meningslösa bönerabblandet kan tänkas ske i vår del av världen.

Det enda som verkligen hjälper emot bränderna, är att gå ut och försöka släcka dem, eller rädda de varelser och livsmiljöer som nu räddas kan. Så gjorde jag när den stora Kårböle-branden härjade för nu snart 18 månader sedan, vilket jag redan berättat för er om, ifall ni nu följt min blogg så länge. Även jag agerade nämligen i egenskap av hemvärnsman som frivillig den gången, och för övrigt lär det enligt statstelevisionen vara så, att de som bekämpat bränderna i Australien sedan i September, till absolut största delen utgjorts just av frivilliga. Man kan förstås diskutera om det är den bästa metoden just i Australiens fall, och man kan naturligtvis ifrågasätta om bränderna i Kårböle eller på andra ställen i vårt land – som den i Västmanland, då jag också gjorde insatser – inte är löjligt små jämfört med förhållandena i andra Världsdelar, eller hur stor proportionell andel av Australiens yta som berörts – ingen säker bedömning lär existera av den saken på svenska heller – eller hur långtgående skadorna på Australiens biotoper i själva verket blir.

Men för tillfället är allt detta underordnade problem.

Det enda säkra är, att böner inte hjälper.

Det enda som hjälper är handlingens väg, och handlingens väg är också Hedendomens. Det betyder, att förlita sig på mänsklig kraft, mänsklig förmåga och offer – för att arbeta är också att offra och blota, och för övrigt det bästa offer man kan ge, överlägset ekonomiskt bistånd, överlägsen all välgörenhet – för huvuddelen av det arbete som nu förestår, ligger onekligen på Australiensarna själva. De kan inte förlita sig på någon kristen gud. De kan inte förlita sig på böner, eller allmosor från resten av Världen, oavsett om nu resten av Världen är välvillig, och möjligen kan bidra.

Vad de däremot kan förlita sig på, är däremot sig själva.

Böner och liknande leder ofta fel, för människorna strider likt gudar och makter ofta inbördes, och vill ofta varandras undergång. Det visste redan Epikuros, för 2300 år sedan.

BÖN är VERKNINGLÖST. Endast och endast bara INSATS räknas !!

Till sist en liten rolig serie från Reverend Onan Canobite inom The Church of the Subgenius (se under ”adiafora” i arkivet här ovan), När det verkligen gäller, vem hjälper dig då ? Inte fan är det den kristne guden eller allah i alla fall, för dessa gudar är totalt maktlösa emot naturkrafterna. Björnen i seriestrippen nedan skulle säkert konstatera, att själva björnarnas gud är mäktigare i så fall, för den hejdar ju den påstått allsmäktige att intervenera. Åskan finns, elden existerar, och förmodligen är det förnuftigare att räkna med åskan, elden, stormen eller naturens krafter, och inse att Polyteisterna har rätt, om vi nu alls skall blanda in religioner i vad vi ser omkring oss, dagligen och i den här Världen.

Så kan det gå ! Tacka Skade och diverse björnar för det…

 

Årets Julgåva 2019 – till Björnhem i Ryssland…

Varje år brukar författaren till denna blogg skänka bort en mindre summa i Julklapp till någon som förtjänar det. De kristna tror att de på något sätt skulle ha monopol på välgörenhet, trots att deras religion på intet sätt är ”godare” än någon annan, utan snarare tvärtom. Vi Asatroende kan också vara lika så ”goda” som någon annan, om inte bättre, därför att vi Hedningar följer den nordiska naturen och dess regler.

Kanske har någon läsare därute uppmärksammat Vår kära statstelevisions programserie ”Björnungar på Rehab” som sänts i två delar i kunskapskanalen, både denna vecka och föregående. TV-programmen är fortfarande tillgängliga för visning genom att följa denna länk. Programserien skildrar Gordon Buchanan från BBC, och hur han besöker den ryska familjen Pazetnovs rehabiliteringscenter för föräldralösa björnungar i den ryska byn Bubonitsy, som ligger ungefär halvvägs mellan Pskov och Moskva, inte långt från Velikje Luki och sådär 150 km från den lettiska gränsen. Inom parantes kände jag en gång en gammal tysk ingenjör, som under kriget slogs just vid Velikje Luki i skogarna där, men han är numera borta sedan länge, och det är en annan historia.

BBC:s programserie, om hur de små föräldralösa björnarna växer upp i varandras sällskap och med så lite mänsklig kontakt som möjligt, eftersom man inte vill att de ska påverkas av människor, utan opåverkade kunna återvända till naturen och överleva där, kan ni se på denna länk.

År 2018, när BBC:s program spelades in, hade Pazetnovs familjedrivna center – som inte får några statsbidrag – räddat 228 övergivna björnungar, vars mödrar skjutits av jägare, eller som blivit föräldralösa på annat sätt – exempelvis för att romer och många likställda i Ryssland ännu far runt och tvingar björnar att dansa, eller håller dem i burar för pengar – och alla dessa björnar återvände så vitt man vet till naturtillståndet. Pazetnovs började sina björnstudier på 1990-talet och björnarna i Bryansk skogar – som var närapå utrotade med endast 6 stycken kvar i livet – har idag en sund och vild population på över 100 stycken.

Metoden för återanpassning – som är fullständigt unik – går ut på att endast små ungar, på 1-2 månader kan träna sig själva för att återanpassas till naturen. Först föds de upp per flaska med näringsrik mjölk, och får ligga i mörka ”kuvöser” som efterliknar riktiga björniden med samma temperatur, vilket sker kring den ryska Julen i Januari eller Februari. När de växer till sig får de leka i en konstgjord ide-miljö tillsammans och bekanta sig med varann, tills det blir tillräckligt varmt för dem att överföras till en naturlig utemiljö.

Detta år, 2019, omhändertogs hela 9 stycken björnar, enligt nyhetssidan från björncentret. I Mars-April överförs björnarna till en öde och öppen stuga i skogen, med halm på golvet och omgiven av ett flera kvadratkilometer stort hägn, där björnungarna kan utforska naturen och lära sig äta av den, klättra i träd och annat som en ung björn behöver, utan att behöva vara rädda för jägare eller andra björnar. Man hoppas att det inte blivit som med Martin ”E-types” Erikssons berömda björn i Sollefteå björnpark, som omedelbart när han plockade upp den, bet honom i näsan så att blodet sprutade.. De ryska björnarna på centret visas inte för allmänheten, utan får vara ifred för människor så mycket som möjligt, och bortsett från att man utfodrar dem med äpplen framåt hösten, samt med gröt den första tiden, får de rå sig helt själv.

Efter den stora äppelfesten, som i infaller i Augusti-September, blir björnarna tjocka och feta. Under tiden har de också fått komma och gå som de vill i flera månader, och efter en sista invägning, då de måste komma över 45 kg för att ha fettreserver nog för att klara en rysk vinter, släpps de ut långt från människor i ”tomma” björnrevir. Årets nio björnar uppges redan ha lämnat centret, och några av dem blev försedda med radiohalsband, som töjs ut i samma takt björnen växer, samt faller till marken inom ett år. De flesta av dem sover nog lugnt i sina iden, som björn i Vinterbo.

 

Enligt Naturvårdsverket finns nu 2980 björnar i Sverige, och man har på senare år börjat tillåta björnjakt, vilket är alldeles onödigt. Till skillnad från Ryssarna är vi svenskar i alla fall – med undantag av samerna – tillräckligt sportsliga för att inte störa björnen i idet, och redan i de svenska landskapslagarna, nedskrivna på medeltiden men härstammande från hednisk tid, var det förbjudet att jaga björnen där – i idet och om Julen skulle även björnen ha sin frid. Likaså var det förbjudet, att fälla en hona med ungar, eller göra björnungar föräldralösa utan att ta hand om dem.

På större gårdar hände det, att man höll sig med sk ”husbjörn” som vaktdjur vid den egna hallen, men den vanan har vi lagt bort nu.

Det ryska björnforskningscentret får i alla fall tysjatja rublu eller Tusen rubler av mig, vilket är ungefär 180 kronor i svenskt mynt.

Om alla ni läsare skänker en liknande summa, kan centret nog säkert fortsätta sin verksamhet – och så uppmanar jag er att tänka på den ryska björnen under Julen !

För övrigt har väl de flesta björnar – med möjligt undantag av den E-type adopterade – betett sig ganska anständigt i år; för vi kan faktiskt notera följande:

  • Det är inte björnar, som orsakar bilbränder i Sverige. Ingen björn har setts göra sådant
  • De ökade andelarna mord, försvinnanden och våldtäkter på svenska kvinnor har inga björnar bland de inblandade
  • Inga ”ensamkommande” björnar har setts dyka upp vid den svenska gränsen för att ljuga om sin identitet och ålder
  • De kräver inte heller, att vi ska förse dem med gratis honung, gratis tandvård, gratis bostad, gratis allt annat.. Utan sköter sig själva..
  • Det är inte björnar som sitter och tigger och brummande kräver folk på pengar vid varje Domus, ICA-butik och livsmedelsaffär i Sverige
  • Under kravallerna i Kronogården i Trollhättan i helgen var inga björnar närvarande, och finns heller inte med bland de misstänkta
  • Inga björnar har slagit Joakim Lamotte på käften, men det har många andra…

Nej, björnar bär sig i alla fall åt som folk, nu är människorna i vårt land inte gör det längre..