Storbritannien har HEDNATS ! Majoriteten är inte längre kristen…

Morgonposten, företrädd av sådana storheter som Boris Benulic och Egor Putilov, är en svensk nät-tidning som utmärker sig för sig synnerligen egendomliga rubrikstil och ett sakinnehåll, som inte står den legendariska nät-publikationen ”Höglandsnytt” efter… Men redan den 30 November publicerade de en artikel, som bygger på artiklar från ansedda ”The Guardian” och ONS, den Brittiska befolkningsstatistikmyndigheten.

Redan David Bowie deklarerade att han var HEDNING ! Gack du och gör sammalunda på länken här !!

 

59,3 % av Britterna ansåg sig vara kristna år 2011 – men nu har andelen gått ned till 46,1 %, enligt 2021 års nyss bearbetade siffror, som alltså först offentliggjordes under senhösten 2022. Tragiskt och oroande nog har gruppen Muslimer ökat från 4,9 till 6,5 % men ändå håller hedningarna alla dessa fanatiska monoteister och kalifatets anhängare stången. 6 % av britterna vägrade att svara på frågan om vilken religion de egentligen har, men är troligen hedningar de också. Andelen som deklarerar ett klart avståndstagande från kristendomen, och säger att de saknar all religion (Agnostiker eller rena Ateister – som också är Hedningar per ren definition) har vuxit från 25,2 till 37,2 procent.

Liten framtidsbild av hur det kan se ut om något tiotal år. DANELAGEN eller ”Danelaw” kommer återuppstå… We will rise again…

 

I Storbritannien finns också 74 000 organiserade ”heathens”, ”pagans” eller rena Asatroende, plus 13 000 wiccaner, alltså anhängare av Keltisk Hedendom. Asatru Alliance, det största forumet för Asatron, har mer än 3200 medlemmar, och tillämpar inte new age avarter som ”forn sed”.

Mer oroande och negativt är att andelen vita britter har minskat från 87,5 % i England och Wales år 2001 till ca 74,4 procent av befolkningen. Men vad det blir 2031 lär vi inte få veta. Skumma politiker har hindrat ONS att fråga efter etnicitet eller födelseland i kommande undersökningar, och sanningen sopas under mattan av dunkla krafter. Städer som Manchester, London, Birmingham och Luton har nu en icke-vit majoritet, och är snarare internationaliserade samhällen än städer i England.

Gruppen asiater ökar från 7,5 procent till 9,3 procent. I kategorin ingår tre grupper: asiater, brittiska asiater och walesiska asiater. I absoluta tal är gruppen nu 5,5 miljoner personer, jämfört med 4,2 miljoner 2011. Gruppen svarta ökar från 3,3 procent till fyra procent. Där ingår svarta, svarta britter, svarta walesare och kariber eller afrikaner. Där är ökningen från 2011 en halv miljon personer, nu 2,4 miljoner totalt. Nästa kategori är blandade eller flera etniska grupper, dvs personer som angett mer än en etnisk grupp i undersökningen. 1,7 miljoner personer uppger sig tillhöra kategorin. Slutligen finns ”annan etnisk grupp” vilket utgör 2,1 procent. Även det en ökning från 2011 då den låg på en procent.

I huvudstaden London är 36,8 procent vita britter, vilket är en minskning från 2011 då 44,9 procent tillhörde kategorin. I fyra städer är vita britter i minoritet: London, Birmingham, Manchester, Leicester och Luton. De tre förstnämnda är också delar av de metropolerna med störst befolkning i Storbritannien. I Leicester tillhör 59 procent kategorierna svarta och övriga minoritetsgrupper som inte är vita. Siffran i Luton är 54 procent och storstaden Birmingham 54 procent.

Dagens Storbritannien är alltså hårt internationaliserat vad de största storstäderna angår, men situationen är en helt annan i mindre orter och på landsbygden. Hedendomen har fortfarande en chans – och kan komma tillbaka på bred front..

 

 

Dags att fira ned ”Union Jack” ? Och HISSA KORPFANAN !!