England – också ett Vikingaland

Under 2015 lär populationsgenetiker i Storbritannien ha gjort en undersökning av 2000 Engelsmän av idag, och kommit fram till att det i stort sett skulle vara så att endast 10 % av deras arvsmassa kommer från Vikingarna, eller Anglo-saxiska förfäder. Men den slutsatsen har snabbt blivit ifrågasatt av bland annat arkeologer, som hävdar att man inte alls kan dra slutsatser om dagens 61 miljoner stora befolkning utifrån ett så litet sample, eftersom det är helt fel metod, och inte statistiskt korrekt. Daily Mail, en kvällstidning, hävdar nu att minst 20 % av arvsmassan i dagens Storbritannien kommer från Vikingarna, och att dessa var ”ovanligt bra på att dra till sig kvinnor” vilket är en lustig formulering, men kan stämma, eftersom kvinnor blev mycket bättre behandlade i den hednisk-nordiska kulturen än hos de kristna.  Minst 35 000 Vikingar koloniserade också Danelagen, eller det civiliserade område där Nordiska lagar upprätthölls.

De nya slutsatserna från deember 2016 kan man ta del av här, tack vare Cambridge University Press, men saken har också debatterats fram och tillbaks i brittiska media. Den vetenskapliga tidskriften Science Nordic har också publicerat ettt debattinlägg, och de flesta forskare är nu ense om att Vikingarnas påverkan på det engelska kulturlandskapet och den senare befolkningshistorien kanske är större än man hade kunnat tro.

Thor News, vår systersajt i Norge, har publicerat länkar till en liten karta från British Museum, som visar hur många gårdsnamn, ortnamn, platsnamn och andra geografiska namn Vikingarna lämnade efter sig i England, och alla dessa namn används fortfarande. Lägg därtill hela det Engelska språket, som trots sin latinisering till stora delar fortfarande är nordiskt…

Nästan hela Danelagen och angränsande områden är fortfarande fulla med Nordiska namn – landskapet vimlar av dem…