Byrjendur – mot en ny början för Asatron i Danmark

Our voice is not afraid of any other voice – but our differences are differences – not empathy… We need a new unity !”

 – Sagt av Milan Fras i Rockbandet ”Laibach”, 1992

Allt fler och fler människor i de Nordiska länderna känner sig kallade till Asatron, och vill formulera dess budskap i enlighet med den ideologi, som jag i många år fört fram här på bloggen ”Hedniska Tankar”.

Från Danmark kommer nu ännu en internet-sajt, där ett samfund kallat ”Byrjendur” som funnits ända sedan 2015 lägger fram sina ideologiska principer, vilka allesammans kommer mycket nära eller rättare sagt är slående lika min egen hedniska grundfilosofi. Dansk Asatro har länge varit starkt, och enligt en del beräkningar finns nu mer än 8000 organiserade Asatroende i det landet, om man ser till alla organisationer och samfund som öppet publicerat sig, och alltså är exoteriska, eller öppna för vem som helst.

Självfallet bär det tilläggas, att inte alla hedniska samfund, i Danmark eller någon annanstans är just det (det finns esoteriska riktningar av Asatro också, och de är inte för ”vem som helst” för där måste man komma med per rekommendation, och via personkännedom och personliga färdigheter – Samfundet Särimner som med mer än 700 medlemmar verkar i Sverige och även inom den svenska statsförvaltningen, är just ett sådant esoteriskt samfund – vi är ett slags ”stay behind” rörelse – bland annat )

Mot EN NY VÅR i Danmarks Rike. ”og det er FRÖJAS sal…”

Snarare än att diskutera olika sorters blot, namnen på dem, kalenderfrågor eller enskilda gudomar och hur de uppfattas, har Byrjendur formulerat den egna ideologin först av allt, och det tycker jag är bra. Grunden, säger man, är Folkmedvetenhet, och att man som Asatroende är medveten om att man de facto tillhör ett visst etniskt ursprung och en viss kultur, samt ett historiskt sammanhang – vilket alla människor och alla folk enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna faktiskt HAR rätt till – även det svenska folket, trots att just dess rättigheter idag ofta förnekas eller förvanskas av en del politiker, liksom rättigheten till en svensk eller nordisk kultur och historia överhuvudtaget. Detta innebär emellertid inte alls, att man på något sätt skulle anse sig bättre eller överlägsen någon annan etnisk gruppering, folkstam eller kultur respektive religion – några sådana värderingar läggs inte alls i detta – eller för att citera den danska sajten:

At være folkebevidst er at være bevidst om, at man tilhører et folkeligt fællesskab og at man således identificerer sig med folkestammen, hvilket indebærer ansvarsfølelse for dennes lykke og trivsel, samt stolthed over både tilhørsforholdet og selve folkestammen. Vi mener, at alle folkeslag alene har glæde af en sådan tilgang.

För det andra är Asatron tydligt anti-totalitär, och värdesätter yttrandefrihet, uttrycksfrihet och rätten till en individuell livsföring, utan överhöghet från kyrka eller stat.

Som stolte nordboere bliver man desværre nemt tillagt ønsker om at ville undertrykke andre, hvilket vi kan afvise da vi er i bund og grund er antitotalitære, altså imod tvang, ensretning og centraliseret magtmonopol, og vi hylder den nordiske tradition for frihed, lav magtdistance og tillidskultur. Så sådanne beskyldninger grunder frem for alt i uvidenhed og paradoksalt nok en manglende vilje til at acceptere forskellighed.

Vi er også natursakralister (Se fodnote 3), da vi anser naturen for at være hellig og dermed ukrænkelig, hvilket betyder, at naturen ikke skal lide unødig overlast, men skal varetages og anvendes i taknemmelighed og med omtanke. Som del af den nordiske folkeæt har vi tilmed et særligt ansvar for og tilhørsforhold til den nordiske natur. Ligesom vores kultur, fædreland og slægt ikke er noget vi ejer, men noget vi har ansvar for at hævde, dyrke og overlevere i samme eller bedre stand end modtaget. Således er det vores ansvar og hellige pligt med fornuft, at værne vores nordiske natur mod unødig rovdrift og tilsvining (uden at være forblændet af illusionen om klimatosseriet).

Endelig er vi antimonoteister (Se fodnote 4) og har derfor en direkte modvilje mod religiøst sandhedsmonopol og kan på ingen måde acceptere, at mennesker der dyrker deres egne guder bliver kaldt vantro og det der er værre. Vi forbeholder os retten til at være kritiske overfor monoteisme, både ud fra et historisk synspunkt, men i sandhed da også ud fra et fremtidsrettet perspektiv.

ENA: Etnopluralisme – Natursakralisme – Antimonoteisme er vigtige standpunkter, da de netop søger at beskytte hhv. folkestammernes, naturens og gudernes eksistensgrundlag (se Magterne, Jorden og Folket).

Natursakralismen, eller medvetenheten om naturens helighet, skall inte överdrivas eller slå över i ”klimatosseri” skriver man på den danska sajten. Snarare är Etnopluralismen, kampen för rätten till det egna landområdet – en okränkbar rätt till – och den nationella självständigheten viktiga mål, och det innefattar också kampen emot totalitära läror, som till exempel Monoteism, och avskyvärda religioner som Islam och Kristendom, vilkas mål alltid varit att undertrycka den fria och starka, stolta människan.

Sådant vänder man sig i det goda gamla Danmark nu alltmer bort ifrån, och i stället vill man i styrka och frid dyrka sina fäders gudar och gudinnor. Vem kan alls invända emot den saken, ifall vi faktiskt har religions- och åsiktsfrihet ?

”Jydske Vestkysten” intervjuar OBEROENDE Asatroende i ett höstlikt Danmark

”Jydske Vestkysten” är en liten dansk lokaltidning, som gör precis det som svenska media inte gör, och aldrig någonsin vågar. De intervjuar Hedningar och Asatroende, och låter andra slags tankar än de som hela tiden skall dominera i samhällsdebatten – på de styrandes order ! – ta utrymme, stämma och form.

Jag har märkt att den danska lokaltidningen ofta vågar beröra hedniska ämnen, och därför har den nu blivit sedd av Särimner. (”Du ser inte Särimner, men Särimner ser dig – också när du sover” – gammalt Asatroget ordspråk). Idag intervjuar man Mikaela Ruberg Bang, oberoende Asatroende med ungefär ett halvårs erfarenhet, och Martin Theodor Svolgart med sex års praktisk erfarenhet som hedning och Asatroende, liksom hans 17-årige son.

De uppger, att över 1000 oberoende asatroende, som inte är medlemmar i något samfund, finns i Danmark, och förklarar:

– Asatro strækker sig over længere tid end lige vikingetiden. Hvert samfund lærer det, de skal bruge, og så tager de det med videre.

Så är det. Det här är inte någon tom och stillastående ”forn sed” som en del klantskallar låtit sprida ut i Sverige, ingen falsk vikinga- eller drogromantik. Det här är en äkta, levande tro, lika gammal som den Nordiska naturen själv, och för vissa sitter den till och med i generna, därför att tron kan traderas genom århundraden, i ätter och familjer.

Naturen er vores tempel, siger Martin.

De talar om Hávamáls etik, som inte vänder sig bort från livet, likt Kristendomens frånstötande döds-kult. Här finns ingen ”nattvard” eller rituell kannibalism. Här finns inget tvångsvärvande av nyfödda, något ”dop” eller annan religiös doping. Här finns inget tvång,  inget bönerabblande, för en äkta Asatroende ber aldrig någonsin till sina gudar, gudinnor eller makter. Vi offrar eller blotar istället, för i naturen måste du först så något, sedan odla det och så till sist skörda – du kan aldrig bara sitta och ”be” om att du ska få saker helt gratis…

Och den danska tidningen skriver, mycket riktigt:

Formålet med blót er at hidkalde og hylde guderne og måske sige det, man har på hjertet til en pågældende gud. For asatroende hidkalder, de tilbeder ikke guderne.

– Asatro handler ikke om at underkaste sig en straffende gud. Vi skal gøre os fortjent til at få hjælp af guderne ved at vise vores værd, siger Martin. — — – I asatro er der ingen gud, der siger, hvad du må og ikke må, men jeg går op i at være et godt menneske, så min søn har lyst til at bære mit navn videre. — – Vi elsker bare de gamle dygder…

Så är det också. I Asatron finns ingen ”synd”, inget syndabegrepp. Du blir inte dömd eller fördömd av någon högre makt på grund av dina dåliga handlingar, men ihågkommen och ärad för det som varit fullgott, och vad som utförts väl. Och i nästa inlägg skall vi möta just en sådan man från Danmark, som gjort slika ting, och vars namn länge kommer leva vidare…