Under Korpfanan..

I Östra Ukraina pågår fortfarande hårda strider under slaget om Sieverodonetsk. Svenska media har som vanligt inte observerat vad som hänt, och ignorerat det senaste skeendet, som utlöstes när ryssarna fick ett frontgenombrott vid Popasna. Det enda som vi här på Hedniska Tankar kunnat notera, är en mycket slarvig och oinsatt artikel skriven av Ossi Carp samt medarbetare – båda två verkar sakna väsentlig militär kompetens. Tvärtemot vad ISW och andra insatta bedömare utomlands säger, har Ryssland haft framgång med sina två inringningsförsök vid Popasna respektive Izium. Faran för att fler Ukrainska förband blir inneslutna i en ”kittel” vid Sieverodonetsk är långtifrån över, precis som Hedniska Tankar förutspådde redan i april, långt före svenska media alls observerade detta skede i kriget.

Svenska media spekulerar nu osakligt och oupplyst om att President Zelensky skulle inbjudit till nya fredsförhandlingar, samtidigt som han klart och tydligt deklarerat, att Ukraina inte kommer att uppge en enda tum av sin jord till de ryska aggressorerna – vilket är fullt förståeligt för alla bedömare utom Putins svansdinglare i Sverige.

Denna bild från sajten liveuamap.com redovisar vad som håller på att hända, och visar läget vidpass klockan 16 idag. Trots gott motstånd i norr, och det faktum att ryssarna inte lyckas lägga nya pontonbroar i norr, där terrängen är kuperad och småbruten, precis som i huvuddelen av Sverige, når Ryssland framgång i söder, och kan skära av Sievorodonetsk och Lychansk söderifrån. Sker detta, mister Ukraina ungefär två brigader och en väsentlig del av sina stridskrafter på detta frontavsnitt. Vad som sker vid Izium är också illavarslande.

Rysslands mål på operativ nivå torde framgå ganska tydligt, även för rena civilister som Carp och därmed likställda. Genom att rycka fram från sydkusten norrut försöker man skära av väsentliga delar av Donetsk oblast, för att skapa ännu en jättelik inringning. Det var detta som hände vid Mariupol, där nu alla de ukrainare som bjudit ett sådant heroiskt motstånd, och vunnit outplånlig ära i hela den fria Världen, fortfarande går ovissa öden till mötes. De kan mycket väl komma att avrättas, utsättas för rysk tortyr eller hamna i fångläger under rent helvetiska förhållanden, enbart därför att de tillhört Azov-bataljonen – där både soldater med judisk, ukrainsk och rysk bakgrund tjänstgjort – trots att vissa medier i Sverige fortsätter att papegojmässigt upprepa de ryska lögnerna om att detta på något sätt skulle rört sig om ”högerextrema” eller ”nynazister” – precis som man här i landet stämplar islam-motståndaren och aktivisten Rasmus Paludan som påstått ”högerextrem”.

Idag har ett toppmöte hållits, där det sidsteppade och kvästa Sverige – vars NATO-medlemskap nu är åtskilligt osäkert, pga Turkiets veto – spelar en ytterst undanskymd roll, i kölvattnet på den Socialdemokratiska Regeringens totala misslyckande med att tala Turkiet till rätta. Trots det uppenbara som nu skett – se vårt inlägg märkt ”Som man sår, får man skörda” jamsar den svenska pressen ständigt med, och upprepar fåraktigt de halvdebila flosklerna om att ”problemet med Turkiet nog löser sig” trots att Joe Biden själv så sent som igår deklarerade, att han och USA inte kommer ge den minsta hjälp till Sverige i detta avseende.

Mötet är en förberedelse inför ”Ukraine Contact Groups” konferens på NATO-basen Rammstein i Tyskland i morgon. ”Magadan Magda” Andersson har mörkat, hymlat och kommit med rena bortförklaringar inför mötet. Hon har redan i april vägrat att ge mer väpnat stöd till Ukraina, som fortfarande är hotat av rysk invasion, och de fåfänga förutspåelserna om att hon skall lyckas förhandla med Erdogan kommer säkerligen aldrig infrias. Till och med DN har nu upptäckt, hur Ann Linde spolierat alla chanser för Sverige att gå med i NATO, och hur hon allvarligt skadat Sveriges rykte och trovärdighet utomlands.

Det framgår med all önskvärd tydlighet, att Sveriges nuvarande Regering inte är skickad för att dra försorg om försvaret av vår nation, och att den fullständigt misslyckats med att hålla vad den lovat inför hela vårt folk, nämligen att återupprätta Nordens och Baltikums militära enighet, och leda oss in i NATO.

”Magadan Magda” och hennes Putin-vänliga regering utgör ett stort misslyckande på alla områden i svensk politik. Det finns bara ett enda alternativ kvar för oss etniska svenskar – och det är att rösta bort henne i höst – en gång för alla.

Först när hon är borta, kan vi komma med i NATO. Först när islams terror-sekter och ljusskygga kurder motas bort från vårt land, kan vi trygga vårt försvar.

Från fronten vid Charkiv, där Ukraina fortfarande inte lyckats mota bort de ryska styrkorna från sitt eget statsterritorium, rapporteras om hur Iskender-missilier – som tidigare riktats emot Sverige och Finland – nu baserats norr om den ryska gränsen nära Belogrod. Det återstår att se vad slags stridsladdningar de bär – den här gången. Amerikanska underrättelsekällor har meddelat, att delar av ryska första pansararmén kraftsamlat längre norrut, och nu förbereder ett nytt anfall emot Charkiv.

Vid fronten i söder, har ryska styrkor förskansat sig vid Kherson. Det sker inga Ukrainska motanfall, utan fronten står stilla i riktning Kryvyi Rih – och den viktiga järnvägsknutpunkten Snihurvika. Också i Gammalsvenskby – som ”Magadan Magda” och hennes Quislingar nekat all hjälp under hela det Ukrainska kriget, hör man ljudet från striderna i norr. Man befinner sig inte långt från fronten, men så länge Sveriges Regering vägrar hjälpa till, är man bortom all räddning.

 

Att i detta läge – till skillnad från alla västmakter och alla NATO-länder – vägra att sända Ukraina annat än ynka 500 miljoner i sk ”humanitärt stöd” är inte tillräckligt, och underminerar ytterligare Sveriges åtskilligt kantstötta förtroende inför alla NATO-länder. Vi behöver hålla en stram kurs, och tydligt visa var vi står.

Defaitism, pacifism och rödvinsvänsterns eviga Kakabaveh-och-fasa kackel kan inte längre tillåtas.

Vi här på Hedniska Tankar står upp för NATO. Vi står upp för ett enat Norden, där nordiska soldater tjänstgör under samma fana.

Det här är en bataljon danska infanterister, samlade under den Hedniska, Asatrogna KORPFANAN, som i motsats till den kristna Dannebrogen aldrig fallit ned från skyn; utan fortfarande hålls upprätt av starka, kämpande knytnävar.

Leve det fria Ukraina !

Hell våra fäder – Hell våra kämpande soldater – Hell Nordens styrka och samlade enhet !!

Vårdagjämning 2022 – och ett krig, som ännu pågår

Idag är det Vårdagjämning, ett viktigt datum för alla Hedningar. Vinterhalvåret slutar, och ett nytt halvår börjar. I Mälardalen är det den första varma vårdagen, men landskapet är ännu bart efter vintern – och vi är i den tid då ”föråret” slutar. Människorna njuter av vårsolen, men glömmer vad som sker bara några hundratal mil bort i Öster. Mariupol brinner, och Ukrainas folk får offra sig för Västeuropas frihet – är en hållning, likt den vår Regering står för egentligen moralisk ?

På statstelevisionens sedvanliga nyhetsutsändningar 1930 erinrar man om Sverker Göransson, och det svenska ”enveckasförsvaret”. Ukrainas armé har stått utan nästan all hjälp i tjugofyra dagar nu, frånsett en del tillförda vapen. De har kanske visat resten av Världen vad vi alla borde göra, och vad vi borde ha slagits för. Amerikanska bedömare skriver nu att Rysslands invasion ”nått sin kulmen” och att Ryssland ”doktrinärt sett borde avsluta kriget, reorganisera sin armé eller sluta en separatfred, eftersom målet att erövra hela Ukraina nu framstår som onåbart.

En Ikon för dagen ?

Mariupols fall framhålls som oundvikligt, och man vet att minst fyra ryska örlogsfartyg nu beskjuter staden. Cirka 200 000 av 450 000 civila uppges finnas kvar i stadsområdet, och under dagen har det förekommit uppgifter, som säger att Rysk militär tvingar med sig civila ukrainare i riktning österut för att ”omlokalisera” dem till städer långt inne i Centralasien och Sibirien – ytterligare folkrättsbrott rapporteras också – de kommande dagarna kommer att visa, om dessa uppgifter är sanna eller inte – i dagens av mobiltelefoner översållade Värld, kommer det bli svårt att hålla något sådant hemligt.

Azov-regementet – som SVT fortfarande skäller för nynazister och benämner med öknamn, skamligt nog – kämpar en hård, skoningslös strid i vad som är ett av Europas största stålverk, och utlandet kan bara bevittna vad som här sker. Människor offrar livet för allas vår frihet. Ett större blot och offer kan aldrig tänkas, än att ge sitt liv för friheten – och det är VÅR frihet detta regemente dör för att försvara. Vi borde alla hedra deras minne, om vi nu inte kan göra annat.

En annan skildring av slutstriden vid Mariupol, och ett heroiskt sista försvar. (Källa ”Jomini of the West”)

Och kriget i Ukraina visar kanske en sak. Det är ute med islam, österländsk despoti, kristendom och Putinism. Inget av detta kan försvaras i längden. I morgon segrar den västerländska Humanismen, Polyteismen och Hedendomen. Kanhända befinner vi oss ändå i början av en ny tidsålder, kanhända spirar något nytt också ur denna meningslösa förintelse av en stad. De amerikanska bedömarna menar, att även om det nytillkomna Marininfanteriregementet och de sju bataljonsstridsgrupper som omringat staden nu skjuter den sönder och samman, så kommer de ändå förlora så mycket av sitt manskap att de ändå blir upprivna, och de kommer därför sannolikt inte kunna fortsätta sin erövring av Ukraina på annat håll. Stadserövringen kostar mycket mer, än vad som skulle låta sig vinnas.

Ryska rester i vårsolens glans – 20 km från Mykolaiev, och ca 80 km från Gammalsvenskby

Initiativet har förlorats också på annat håll. Anfallen emot Kryvyi Rih fortsätter, men ryssarna står ännu 20 km från den staden. I Kachovka och Cherson demonstrerar befolkningen fortfarande på gatorna, trots närvaron av ryska säkerhetsstyrkor. Vid Severodonetsk pågår fortfarande strider – här ett klipp från de ukrainska styrkorna.

Luftvärnselden skakar Kiev, och i förorten Brovary på östra sidan Dnjepr, anländer bussar med evakuerade – för Ukrainarna lyckas faktiskt med att evakuera sina egna från den terror och de bombardemang, som ryssarna utsätter dem för. Vi här på Hedniska Tankar fortsätter att träget bevaka situationen, nu när vi inte kan hjälpa Ukraina på annat sätt – genom att föra fram vad svenska media inte vill se, att rapportera om den militära situation, som svenska media hela tiden ignorerar. Utländska experter antar nu att kriget kan fortsätta som en blodig utnötningsmatch i veckor eller månader – om omvärlden inte griper in på allvar, och visar Ryssland att fortsatt krig och fortsatta illdåd och grymheter emot ett fredligt grannfolk är en civilisatorisk omöjlighet.

”Vårbild” från Irpin utanför Kiev, nu två dagar gammal – det kunde lika gärna vara Sverige – men kriget emot despoterna, utkämpas DÄR !

Oden, Valfader – ryttarnas och stridernas gud – uppstod en gång på Ukrainas slätter, efter vad många forskare tror. Och Ruriks ättlingar är honom i sanning värdiga.

Överallt strider denna vår, överallt det totala kriget. Men ur den striden växer något nytt, och kanske ett starkare Ukraina.

Bilden ovan – klicka på den för att nå en förstorad vy – visar situationen vid Sievorodonetsk, som denna viktiga knutpunkt heter på Ukrainska. Det bedöms, att den ryska anfallskraften nu är uttömd, och att man inte lyckas omringa staden – Ukraina kan mycket väl omgruppera sina två brigader och resterna av en enstaka lokalförsvarsbataljon åt sydöst, för att undvika ett nytt Mariupol – i längden vinner de på det – eftersom terrängen söder om staden inte är helt platt, och gynnar försvarsstrid.

 

Vid Charkiv har ryssarna heller inte lyckats knäcka motståndet, eller nå fram till stadskärnan. Det antas, att de ryska styrkorna – om minst en förstärkt division – nu försöker bryta sig ur i riktning Poltava – enbart för att utsätta ännu en Ukrainsk stad för förstörelse genom artillerield, men det återstår att se om de verkligen kan lyckas med denna manöver, eftersom den ukrainska armén fortfarande har stridskontakt, och kan beskjuta dessa ryska förband i sin tur.

Så segrar inte ondskan, denna vår. Makterna är med den Ukrainska sidan, och vad som än må ske, är detta inte slutet för den fria Världen eller det fria Ukraina. Än är det långt till Ragnarök, och vårens, växtkraftens och framtidens makter börjar så smått att segra. Det är hedendomens, polyteismens och frihetens seger vi ser…

Vad ”Magadan Magda” kanske inte vet, och vad svenska Media INTE vill berätta…

Nej, detta är ingen HEMLIG manöver – Det är en såkallad ”Heimlich Maneuver

Medan Finland och dess president Sauli Niinistö nu direkt förhandlar om ett tänkbart kommande NATO medlemskap gör Svensk Såsialdemokratur ingenting, utan behåller sina traditionella skygglappar. Kanske har ni läsare redan observerat, att det sägs och skrivs ytterst lite om några protester emot Rysslands angreppskrig i Ukraina från de Baltiska staterna – detta är förstås ingen tillfällighet. Polen och USA samarbetar redan nära om flygunderstöd till Ukraina, trots att NATO förvägrat President Volodymyr Zelensky i Ukraina varje form av stöd i form av en NFZ – ”No Fly Zone” eller en flygförbudszon, som skulle kunna kyla ned den väpnade konflikten.

Nu får inte bara vi, utan hela Baltikum snart se vad ett NATO-medlemskap är värt – och under tiden står det klart att den svenska Regeringen med ”Magadan Magda” i spetsen inte kommer att vidta några som helst åtgärder till stöd för invånarna i Gammalsvenskby, utan bara helt passivt se på, medan de förvandlas till en historisk kuriositet. Frontlinjen går fortfarande bara några kilometer från deras hem, i Cherson och på den östra stranden av Dnjepr. Vad som sker är i högsta grad symboliskt, för utan en samlingsregering eller en valseger från oppositionen i nästa val, finns det en viss risk att alla etniska svenskar; också i vårt eget land går samma öde till mötes.

Att bara passivt sprida information om ”hur man hjälper flyktingar” räcker inte. Det är inte sådana åtgärder vi i Sverige bör begränsa oss till, i den rådande situationen. Vi MÅSTE vakna NU, och inte låta oss kvävas eller luras av ”Magadan Magdas” eller medias vita små lögner. De av oss som kan, och som har möjlighet, rätt sorts utbildning, rätt sorts erfarenhet och förmåga måste aktivt ta tag i situationen, också på andra sidan Östersjön, och framförallt måste alla svenskar vara beredda, och förbereda oss på ett långvarigt krig.

”And no more freedom, anywhere…” – DET ÄR SÅ SANT SOM DET ÄR SAGT OCH SKRIVET, gott folk !

Det ryska huvudanfallet emot Kiev fortsätter. De försöker ringa in Ukrainas huvudstad västerifrån, inklusive allt hårdare attacker emot Zhytomyr. Hur bred den ryska täten väster om Kiev blir, saknar för tillfället all betydelse. Det viktiga är att man redan slåss i Kievs nordvästra förorter, där höghus också beskjuts – ”tänk Arlanda och Upplands Väsby – tänk Rinkeby och Tensta” och ni har en god uppfattning om situationen. Ryssarna har ungefär 18 bataljonsstridsgrupper här, och från öster kommer en svag, stödjande framstöt – det färglagda område där den 15:e ryska motoriserade infanteribrigaden står, är på intet sätt erövrat, utan består av två stora ”kolonner” liknande den numer famösa kolonnen nord Kiev – och Ukrainska flygvapnet är fortfarande aktivt väster om sin huvudstad.

Vid Charkiv fortsätter Ryssland att bombardera civila i en ”öppen” stad med raketartilleri, robotar, strategiskt bombflyg, attackflyg, konventionellt artilleri, stridsvagnskanoner emot enskilda hus, men undviker varje form av inmarsch, tills de dödat tillräckligt många civila och staden blir ”uppmjukad”. Ukrainarnas civilmotstånd är lika hårt som förut, till skillnad emot vad vi ser hos vår egen befolkning, uppblandad som den numera är med 20 – 21 % främmande folkelement, vars lojalitet emot Sverige som nation nog i en del fall tyvärr måste ifrågasättas. Det var ju inte längesen, utan för ca 14 dagar sedan; som vår egen älskade Regering och nya ”Landsmoder” erkände, att Sverige blivit föremål för omfattande desinformationskampanjer – och vilka grupper runt om i världen och i vårt eget samhälle som låg bakom det, är också helt och hållet klarlagt.

Känns hon igen, ”Vår nya Landsmoder” fru ”Magadan Magda” eller Magdalena Andersson, som hon ibland också kallas ?

(Konstverk av Sven Boberg, 1910 på ”Skissernas Museum” i Lund )

Inget mer har för tillfället influtit om Rysslands lydtrupper, och de med den mystiska bokstaven ”Z” märkta specialenheter, som också rör sig genom det ukrainska vårlandskapet, men vilka de är och vad de är till för att göra, kommer snart nog att visa sig – åtminstone för de etniska Ukrainarna. Att muslimer och Tjetjener i stort antal fungerar som ”lydtrupp” lika väl som de mystiska män, som då och då fortfarande dyker upp i de Polska flyktinglägren, vill svenska media förstås inte nämna. Ca 48 000 av de påstått ”Ukrainska Flyktingarna” kommer inte från Ukraina överhuvudtaget, utan återstår att identifiera.  Det är ju bara för pinsamt, svenska journalister kan ju bli kallade för rasister eller nazisterprecis de ord Putin använder om Ukrainas nuvarande Regering – så de tiger hellre, spelar hellre med i komedin – och spelar Putin rakt i händerna…

Man skriver inte ett enda ord om de enheter från FSB, samt det ryska nationalgardet (Z-trupperna) som etablerar sig i Cherson just nu, och vad de kommer att göra med den stadens civila. Nejdå, vi ska bara få höra om gråtande spädbarnsmorsor i Karlskrona hamn, Röda Korsets basar i Älmhult – och sådana saker… Vladimir Vladimirovitj kunde inte ha ”nyttigare idioter” än de som flitigt flitigt jobbar för honom hos Schibstedts, SVT och Bonniers.

 

Ukraina har noterat några få enskilda framgångar nära Charkiv och Luhansk-Donetsk, där man kunnat gå till motattack i vissa lägen. Som jag redan antytt, är dess flygvapen på intet sätt besegrat, heller inte vad Ukraina nu kan uppvisa av marina styrkor åt Odessa och Dnjestr till. Situationen i Mariupol är mycket ansträngd för civilbefolkningen, men militärt sett är staden på intet sätt erövrad eller i ryska händer – och det bör betonas – SVT och svenska medias största fel är att de genomgående ignorerar det militära läget, förminskar Ukrainas chanser till motstånd, och fokuserar på lidande och gråtande civilbefolkning – vilket INTE HJÄLPER NÅGON eftersom alla är klart medvetna om vad det Ukrainska kriget innebär för civilbefolkningen i alla fall. Amerikanska analytiker är övertygade om, att den länge väntade landstigningsoperationen emot Odessa, kan bli verklighet inom 24-48 timmar  – men Mykolaiev håller fortfarande ut – detta är ett typexempel på hur svenska media ignorerar det verkligt farliga i den nuvarande situationen, och vad de helt missat, genomgående missar och glömmer bort att rapportera.. Temat ”kärnkraft” är som IAEA visat bara ett villospår – som SVT svalt.

Vad kommer Ryssland att göra härnäst ? Kommer SVT fortsätta med att rapportera ”Maskirovka” – men inte väsentliga nyheter ??

Avgörandet i hela kriget finns hos Rysslands Reservister, och i hur stora truppreserver Ryssland har – eller får.

Också den dummaste svenska journalist eller civilist borde vid det här laget ha begripit, att Putin offrar sina bästa trupper i Ukraina – och hans resurser är inte oändliga – lika lite som USA:s. I alla krig är det det militära motståndet, och folkens egna förmåga till kamp och uppoffring som är den avgörande faktorn – och hur stort förtroende de har anledning att hysa för sina regeringar. En minoritetsregering eller en ren expeditionsministär, vars enda syfte är att sko sig själv, behålla makten och aldrig överlåta något till oppositionen – som i Sverige – inger inget förtroende, precis. Vi ska inte inbilla oss, att ”Magadan Magda” eller Sverige nödvändigtvis får ”massor” av trupp från USA i ett skarpt läge – för de truppmassorna finns inte.

Illustration av Josef  Lada till den Tjeckiske författaren Jaroslav Haseks berömda roman ”Den Tappre Soldaten Schweik”

– Blick från arresten i Maria-kasernen, Budejovice – Där Svejk möter sin gode vän, skol-läraren…

 

Vladimir Putins Ryssland har faktiskt samma problem. Ryssland har – likt Fredrik Reinfeldts Sverige – begått det allvarliga misstaget att delvis skrota sin värnpliktsarmé, som på sin tid – under Sovjetväldet – kunde ställa upp mer än 20 miljoner soldater. Nu har man övergått till ett kadersystem med fast kontrakterad personal, främst naturligtvis inom de luftburna trupperna. (Nej, kära totalidioter på DN respektive SVT- det rör sig inte alls om ”fallskärmsjägare” – ni har inte ens förstått vad ”lufttrupp” är för något, att den kommer per hkp, inte via fallskärm…behöver jag ens skriva mer om er okunskap ?) Värnpliktsarméer fungerar i längden säkrare än kontrakterade soldater, då dessa oftast går miste om all folklig förankring – dvs om de uppför sig som Putins Armé redan gjort och gör…

18 Februari i år tillkännagav Vladimir Putin personligen, att årets värnpliktskull i Ryssland skulle kallas in tidigare än normalt. Svenska media ignorerade såklart nyheten, men redan här torde seriösa försvarsbedömare ha fått upp ögonen för vad som höll på att ske.

Ryssland kan i en enda årskull mönstra 627 000 män, ungefär (nej, de förlitar sig inte på ADHD-HBTQI personer eller kvinnor) men dessa behöver utbildas, och vad som faktiskt erbjuds är i de flesta fall två månaders grundutbildning, samt 3-6 månaders ytterligare utbildning, innan rekryterna skickas vidare till ett ryskt krigsförband – som är att skilja från blott och bart utbildningsförband, om ni nu inte insåg det, kära Bonnier-klan, kära (S) och (mp) märkta ”i natt jag drömde…” och ”vi sätter oss i ringen, laj blaj la sjungare” i det genominfantiliserade, småbarns-aktiga drömland, som en gång var Sverige.

En hel del av de som var värnpliktiga i Ryssland, och som var inkallade hösten 2021 – i motsats till de verkliga, kontrakterade soldaterna – eller ”specialisterna” som man ofta säger i Ryssland – tjänstgör redan i Ukraina. Totalt har Ryssland tillgång till 2 miljoner truppreserver, om vi tar hänsyn till de årsklasser som ”nyligen” gjorde sin värnplikt, eller fick någon gedigen militär utbildning. Situationen kompliceras naturligtvis ytterligare av att Ryssland inte kan lämna något MO eller Militarnoje Oblast obevakat – vem som helst kan ändå inse att trupper behövs också i Kaliningrad, i St Petersburg Oblast, Murmansk-området, Fjärran Östern och till och med vid gränserna emot Kazakstan och Kina – men Ryssland har sannolikt tillräckliga resurser för att fortsätta kriget emot Ukraina ändå – och folkliga protester från ”vanliga” ryssar kommer INTE att hjälpa.

Rysslands SMD eller södra militärdistrikt (skilj från oblast, det är en mindre enhet) har tillkännagivit, att de redan ökat mängden reservister i aktiv tjänst från 400 till ungefär 38 000. Samtliga av dessa uppges vara ”veteraner” med krigserfarenhet, bland annat från Afghanistan, Kaukasus eller Tjejtjenien. Dra själva era slutsatser av detta, samt gissa vilket beteende dessa ryssar kommer att iaktta, så snart de sätts in i strid. Tror ni de följer ”ROE” – alltså ”Rules of Engagement” eller Folkrättens regler, kanske ?

Själv är jag vid det här laget 57 år gammal, om ni vill veta – och inte ens lämplig att tjänstgöra hos Gospodin Vladimir Vladimirovitj, i vars tjänst tillräckligt många svenskar i mediabranchen eller andra branscher redan står. Och hur förhåller det sig med ”Akbar Annie”, samt Mp + V egentligen – vår egen älskade Regerings allra mest omtyckta stödpartier ?

Maria-Kasernen, České Budějovice (tyska: Budweis) som den såg ut, 2019 – arrestlokalerna ligger på bottenvåningen, till höger (jag har redan varit där)