”Runexpert” uttalar sig i Östra Smålands Tidning…

Vad allt kan man inte få läsa av tokigheter i svensk landsortspress ! En viss Henrik Bruun Williams, som uppges vara professor i Nordiska Språk vid Uppsala Universitet, försökte i fredags tämligen krampaktigt övertyga den lilla landsortstidningen om att Hovrätten för Nedre Norrlands domstol om att inte klassa bärandet av Tyr runor som hets mot Folkgrupp skulle vara fel, och att just han alltså skulle veta bättre än lagrådet, och flera av vårt lands ledande jurister, trots att han inte alls är jurist själv. Hans språkkunskaper kan man inte ifrågasätta, riktigt nog – men runologi är nog en särskild vetenskap.

Såhär ser en sk Bruun Williams ut.

Det verkar vara lite rättshaverist eller politiserad förståsigpåare ellerProfessoriasis” över detta – offren för denna svårartade sjuka blir allt fler och fler i landet, i takt med att Regeringskrisen och det allmänna samtalets totala förbistring har blivit ett faktum. Människor med ”Professoriasis” tror sig vara experter på precis allting, bara för att de har en akademisk titel, och gör ofta de allra märkligaste uttalanden rakt ut i luften – helt utan att ta hänsyn till fakta eller konkurrerande teorier.

Bruun Williams hävdar att han skulle vara en ”världsledande expert” på runor enligt artikeln, och påstår att Runalfabetet helt och hållet skulle vara härlett ur ”förjudiska bokstäver”, som han uttrycker det. Några som helst akademiskt godtagbara bevis för denna minst sagt originella teori har aldrig presenterats, även om Östra Småland inte nämner varifrån påståendet kommer. Detta är en hypotes, som framlagts av en annan forskare, och som sedan åtskilligt förgrovats av tidningen.

År 2003 publicerade forskaren John Troeng en hypotes i tidskriften Fornvännen, som gick ut på att enstaka runtecken ur den äldre runraden skulle vara inspirerade av Nabatéeiska bokstäver. Det rörde sig totalt om 5 tecken av 24, men aldrig mer än så. Troeng trodde också, att ett tusental arabiska bågskyttar ur den romerska armén, som stationerats i trakten av Straubing i det nutida Österrike, skulle ha fört dessa runor till Danmark av alla platser, och ”totalt omdanat det danska samhället” efter att ha flyttat dit, men några som helst arkeologiska bevis för den saken har man aldrig någonsin hittat. Och även Troeng har tvingats erkänna, att huvuddelen av runorna i den äldre runraden har ett helt annat ursprung, varför hans hyptoes förblir obevisad, och baserar sig på utseendemässiga likheter mellan de olika symbolerna, vilket ju k-a-n vara en ren tillfällighet.

Troeng menade också, att den äldre runraden skulle ha skapats först på 200-talet – vilket helt motsägs av modernare fynd, som flyttar dess ursprung bakåt emot år noll. Utomlands skrattar människor åt Bruuns förvanskningar, vilket man ju kan förstå. Vore han någorlunda ärlig, kunde han ju ta med i beräkningen att det finns en ”gotisk” teori som förlägger runornas upphov till Svarta Havsområdet, en annan teori som säger att Sydskandinavien är deras hemvist, och flera teorier som pekar emot Alpområdet, eller Etruskerna.

Redan tidiga fynd som Negau-hjälmarna – kända för forskningen i mer än sjuttio år – tyder på detta, men Bruun Williams vill inte veta av några konkurrerande teorier, utan tycker att bara och endast bara hans egen åsikt måste vara absolut rätt, trots att den bara i bästa fall kan ge blott och bart en utseendemässig likhet för fem runor – och vad betyder det ? Många civilisationer och kulturer har använt upprättstående pilar (som Tyr-runan) som symbol, och denna runa är inte ens med bland de fem tecken, som Troeng på sin tid försökte förklara… Nästan alla andra seriösa runologer har idag helt andra förklaringar än Bruun Williams och hans påhittat ”förjudiska” civilisation.

Den futtiga lilla Östra smålandstidningen, som är just småaktig och inget annat, nämner förstås inte något av det här, utan fortsätter med tendentiösa, politiserade skriverier.

Upprättstående pilar finns också i våra GPS:er, på kartor och trafikmärken, ja också på kartonger, som en symbol för ”denna sidan upp” till exempel. Hur skulle man nu kunna förbjuda allt det här, eller kalla det för hets emot folkgrupp ? Och vem är det egentligen, som hetsar emot vem ? Diverse högerextremisters användning av Tyr-runor är inte renhårig eller ärlig den heller, visserligen; men både Lagrådet, Hovrätten för nedre Norrland och alla sansade jurister har för länge sedan konstaterat att det inte alls finns något underlag för förbud, och att detta bara skulle motverka sitt eget syfte, eftersom extremgrupperna då bara skulle gå över till en annan runa eller en annan symbol istället, och det blir löjligt, ja helt absurt att försöka förbjuda hela alfabeten…

Är inte det här, som Bruun Williams och flera med honom håller på med, snarare en hets emot den Nordiska kulturen, och vår gemensamma historia ? Förra året kunde vi se hur Annika Larsson, en förvirrad textilarkeolog från Uppsala Universitet, förfalskade mönster från Oseberg-skeppets textilier genom att lägga till varprader som inte alls fanns i fyndet. Internationella Experter redovisade mycket snabbt att det ”Allah” som Annika Larsson helt felaktigt tyckte sig utläsa, inte alls existerade i verkligheten.

Nu drabbas vi åter av en annan förfalskare och ”fake news” makare från just Uppsala Universitet – betecknande nog. Bruun Williams är i farten, och har skyr inga medel för att omedelbart förklara hela runraden som judisk, bara för att hans egen judeo-kristna etik ska få vinna ännu en seger. Vem och vilka finansierar egentligen denna form av politiserad ”låtsas forskning” som bara bygger på populärvetenskapligt dravel, och överdrivna generaliseringar ? Är det månne i hopp om fler politiskt beställda bidrag, som Bruun Williams alls uttalar sig ?

Så kan det ju vara, även om det i dagsläget inte finns några bevis för det heller…

Annika Larsson från Uppsala Universitet förfalskade bevisligen flera fornfynd. Nu försöker Bruun Williams från samma Universitet med samma slitna trick…

På 1600-talet trodde de kristna i Europa att alla bokstäver och alfabeten måste komma ifrån Hebreiskan,  eftersom de ansåg att bibelns berättelse om Babels Torn var bokstavlig sanning. Även Olaus Rudbeck, den gamle histrionen och Atlantica-författaren vid just Uppsala Universitet tog upp just den helt skruvade teorin.

Redan på 1700-talet hade de här mycket rasistiskt färgade teorierna, som påstod att endast judarna eller ”herrens folk” skulle kunna komma på bokstavstecken, men att alla andra folk helt skulle sakna den förmågan utdömda av den gryende etymologin eller språkkunskapen.  Olof von Dalin, den svenske vitsmakaren och skalden, skämtade med dem när han skrev att det svenska namnet ”Adam ju måste vara en förvrängning av ”av damm eftersom det ju står i Bibeln att människan skapades av jordens stoft, och att ”Eva” måste vara en förvrängning av ”Eh, va ?” vilket var det första Adam sa, när han fick se den splitt nakna Evas fina kvinnokropp alldeles intill sig…

Också August Strindberg, som annars sysslade med Guldmakeri och Konspirationsteorier i sina sk ”Blå Böcker” hävdade envist, att Hebreiskan eller det judiska alfabetet ”bara måste” vara upphovet till alla språk, och var rasist, han också.

Svärmare, Mystiker, Kabbalister och andra har i århundraden försökt blanda ihop runor med Hebreiska bokstäver, Tarot och annat, men det blir inte sanning bara för det…

Inte ens på 1800-talet togs detta på allvar, och sansade vetenskapsmän världen över, trodde inte på Strindbergs amatörmässigt ihopsnickrade teorier, som liksom Troeng och Bruun Williams bara bygger på tillfälliga, helt slumpartat förekommande utseendemässiga likheter…

Att tro, att just nordbor eller andra folkslag inte skulle vara mäktiga att inte själva, utan förebilder någon annanstans ifrån vore istånd att skapa sig ett alfabete, är nämligen just RASISM och inget annat – eftersom det frånkänner vissa folkslag förmågan att TÄNKA SJÄLV.

Till sist påstår Bruun Williams – rakt ut i luften och emot alla källor – att runor inte skulle ha någon symbolisk betydelse. Detta är GROVT FELAKTIGT, vilket vi vet av Havamal, vars avslutande del, Runatal, är ett bra bevis på raka motsatsen av vad han står och hasplar ur sig. Också de isländska, norska och angelsaxiska runverserna, Björketorpsstenen och flera andra stenar från Smålands närhet ger bevis – och TISTILL, KISTILL, MISTILL… skriver jag er – ifall ni nu vet varifrån dessa hemskheter kommer.

NAS, Nordiska Asa Samfundet uppgavs för en dag sedan enligt för Hedniska Tankar obekräftade uppgifter förbereda en debatt-artikel, och ett officiellt ställningstagande vad Bruun Williams angår – men till dess – undgå alla dessa Bruuna Päron, och håll er till sunda läsefrukter istället..

 

Annonser