Bokslut för Hedniska Tankar, Januari 2021

Hedniska Tankar konstaterar att månaden Januari 2021 nu passerats, och därmed är vi inne i Göje månad, som Februari egentligen heter på svenska. Detta är också månaden för Disablotet och Distinget, samt Distingsmarknaden i Uppsala, som jag skrivit om förr. (Se under Huvudrubriken ”Högtider och Blot” avsnittet Disablot ovan).

I år har Stockholms handelskammare felaktigt utlyst ett Disting redan i morgon, den 2:a Februari, när det av hävd alltid varit så att Distinget firas dagen efter Disablotet, då vi ärar Diserna, och det skall enligt Asatron ske Lördagen 27 Februari, då det är fullmåne nästa gång, så härmed ger vi de oupplysta byråkraterna i Uppsala och Stockholms län en ordentlig smäll på fingrarna – med stål-linjal… Vi hoppas att det känns, och att det svider – ordentligt, ända in i deras (S) märkta och för folkviljan okänsliga hjärtan..

Stål-linjal – sade jag !

En hednings dagar är alltid fulla av arbete, fulla av göromål. Arbete är också ett Blot, för det är att offra av sig själv, sin tid och sina kunskaper – och därmed det bästa sätt, på vilket man hedrar Gudamkterna och samhället i vardagen. Naturligtvis arbetar han, och det hemma – även om han skulle vara sjukskriven för en benskada. Var och en av oss bör vid slutet av varje dag fråga oss ”Vad har DU gjort för Sverige idag” – och förutsatt att vi har åtminstone något att svara på den frågan, skulle vår del av Världen vara en bättre plats. Hedendom börjar här och nu, och vi hedningar vet att ”gräva där vi står”. Så har det alltid varit, och så månde det bliva !

Der ARBEITER Tanzt Nicht – Er schwitzt !” – ARBETAREN dansar inte.. Han SVETTAS !” (Tyskt ordspråk)

Sagde Hedning konstaterar, att han under Januari i år inte nått riktigt lika högt i läsarantal per dag under månaden som han hoppats, för målet var att slå 2020 års notering om 235 läsare om dagen. Men så är det. Vissa år når jag högre, andra år lägre – och även om denna blogg funnits – på olika forum – i mer än tio år nu, så har den funnits sedan Januari 2015 på World Press, och då uppnått följande läsarsiffror:

Visserligen är jag inte längre uppe på rekord-årens siffror från 2018-19, då jag skrev två bloggar eller mer, nästan varenda dag, men nu har jag också annat att göra. I förbifarten noterar jag, att mitt privata referens-bibliotek nu vuxit till exakt 1704 böcker, och med en ny bokhyllas hjälp är jag på väg emot målet för året, 2000 bokverk att läsa och älska – det är ändå bokrea snart, och med lite tid på mig innan jag lämnar Midgårds dalar skall jag nog kunna slå Frans G Bengtssons 5000 läsbara och användbara böcker, även om jag nog aldrig kommer upp i Jan Myrdals aktningsvärda 12 000 verk, för även han var en stor boksamlare.

Annars kan vi denna månad notera, att de Galna Gretorna ljuger vidare, precis som vanligt. På bloggen ”det goda samhället” skrev Bitte Assarmo som bäst en intressant krönika om Dåren Per Holmgren på SMHI, en Miljöpartistisk fanatiker, som är för införandet av ”Grön Diktatur och som förutspått att Vasaloppet aldrig mer skall kunna hållas efter 2022, eftersom det då skulle vara för varmt och snöfattigt för att alls hålla några Vasalopp. Men sådana idiotiska amsagor bör man inte tro på. Vinterns medeltemperatur – även för början av Mars – Tömånad eller Vårmånad (beroende på var i landet vi befinner oss) varierar förstås, år från år, men det finns ingen anledning att komma sättandes med ”hockey stick curves” eller hetsa till panik, som alla dessa ”Galna Gretor”.

Jo – så ÄR det faktiskt. Mer CO-2 betyder mer biomassa och växtlighet, vilket betyder högre syrehalt… Och sambanden är inte ”färdigforskade” (teckning av Ben Garrison, Washington Post)

Variationer i klimatet har alltid förekommit. Både under Vikingatid och Bronsålder var medeltemperaturen åtskilligt varmare än nu, men den var lägre under den tidiga Järnålderns ”Fimbulvinter”. Övertron på att just människorna skulle styra klimatet, kan vi också glömma. I allt väsentligt är det INTE vi som styr de naturliga processerna. Vi påverkar dem, naturligtvis, men det är inte alls säkert att vår egen påverkan blir såvärst avgörande, eftersom människosläktet bara är en parantes i Kosmos och Jordens historia.

SMHI:s egna data för hela Januarimånaden visar nu något helt annat än de vanliga ”rödfärgningarna” och panik-propagandan. Nästan hela Sverige har upplevt vintertemperarturer under det normala, och dessutom har SMHI faktiskt infört en ny normalperiod som sträcker sig från 1991-2000, istället för den gamla, som omfattade perioden 1960 – 1990. Detta är inte utan betydelse i sammanhanget, och bygger på Världsmeterologiska beslut – hela Världen förutsätts nämligen använda samma normalperiod nuförtiden. Läs själva på SMHI:s hemsidor, så får ni se om ni vågar läsa något annat än DN och den vanliga halvuppvärmda ”Greta-Grötenoch all annan bedrövlig ”skåpmat” och innehållslös propaganda som vi serveras i ”gammelmedia”.

Källa: SMHI detaljerade islägeskarta, gjorde efter satellitfoto 21-01-31

Trots panik-förutsägelser om att temperaturerna i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken skulle ligga 3-4 grader högre än normalt, har det under årets Januari visat sig, att passagen över Kvarken nu håller på att frysa till, precis som vanligt. Och snart är det normal temperatur – givet referensperioden – för hela Bottenviken, dvs noll grader och bra isläge. Ifall detta upprepar sig också under kommande år får vi väl se, men än stundar goda tider för Vikaresälen, som nu kan krypa upp på öarna intill både Finlands och Sveriges kuster, och skaffa fler ungar…

Gack härifrån, ack ni Hedna samt Ludna – och Gör även ni sammalunda, på det att ni må föröka er och uppfylla jorden med ren HEDENDOM !

”Klipp FLÄTORNA av GRETA – så slipper vi Streta !” – Om Vinterns Ankomst, och om Datajournalistik

Man påstår felaktigt i media, att Vintern skulle ha kommit till Stockholm, men så är det förstås bara en halv sanning, precis som vanligt. Vinter, enligt SMHI:s sedan många år etablerade definitioner, kan bara och endast bara råda, om dygnets medeltemperatur verkligen är under noll grader, mer än fem dygn i rad.

Sedan finns det också vissa kalendariska begränsningar, för just Vinter – vilket gör att den årstiden kanske aldrig uppenbarar sig alls, ur ett helårsperspektiv. Höst kan till exempel – enligt SMHI – först infalla fram till 14 Februari, och Våren så sent som 31 Juli, vilket gör att man vissa år kan gå direkt från Höst i Februari till Vår i Maj, aldrig få någon sommar alls, vädermässigt sett – och så gå direkt på höst och kanske en eventuell vinter igen.

Vad Stockholm nu har är VINTERTEMPERATURER ja – men först i Morgon, Onsdag 13 Januari, kan det vara vinter. (bildkälla – SMHI)

Ifall detta nu låter nedslående för någon läsare, kan jag efter gårdagens moraliserande kåseri – eller vad det nu var jag skrev – på ämnet Mord och Våld – bland annat – försäkra er, att jag själv är långtifrån nedslagen till sinnes – ni som på något sätt går omkring i tillvaron och tror att ni skulle kunna avläsa något om hur jag egentligen mår eller mitt allmänna välbefinnande egentligen är, enbart genom vad jag skriver, bedrar er själva storligen. Ni vet inte någonting om vad slags enastående (inte ensamstående, utan just enastående) person jag är, sedan drygt åtta år tillbaka, då jag min vana trogen tvärt bröt med någon – för ”ingen kommer i min närhet, som ljuger eller stjäl” som Ulf Lundell en gång skrev, och det kan människorna som bekant göra på mångahanda vis.

Alarmism och ”Galna Gretor” – av alla de slag – roar mig inte heller, lika lite som den allerstädes närvarande Klimatalarmismen.

Exempel på hur det går att manipulera en hel folkopinion, med val av färgskalor inom Datajournalistikens underbara Värld. Man vill ge intryck av att Världsbranden kom, anno 2020.

Förutspåelserna om ”Hockey-stick curves”, Världsbrand, smältande polarisar, en kristet färgad apokalyps och mycket annat, får sin näring också på SMHI:s hemsidor. Skolbarn och andra är som bekant mycket lättpåverkade, och den som inte vet att färgskalan är avsiktligt vald och manipulerad, jämfört med ett säger ett enda normalår under referensperioden 1961 – 1990 (den enda referensperiod man alls använder, och ännu använt de senaste 20 åren) får lätt ett helt felaktigt och missvisande intryck av utvecklingen. Väljer vi oss ett annat diagram, som inte visar tiondels grader och en annan färgskala, får vi en helt annan bild, ett helt annat intryck, och mindre av ”Galna Greta”. Kom också ihåg Grönlands Vikingatid, periodiska vulkanutbrott, bronsålderns Nordeuropa, och mångahanda bevisbara ting, årsringar, glaciärers innandömen, Sydtyrolska fynd, hågkomster…

Vårt lands medeltemperatur kan gå upp och ned med ganska många grader under en trettioårscykel, men globalt sett betyder det föga – eller ingenting. Fenomenet behöver inte alls vara styrt av mänskliga påfund, påverkan eller ens insamling av empiriska fakta.

 

Simsalabim – automatgenererad bild från 1 – 12 Januari 2021, på helt samma grunddata, helt samma förutsättningar, men nu hela grader och inte tiondelar, samt avsiktlig ”rödförskjutning” och manipulering…

Vintern har bemäktigat sig en stad som Uppsala, med studenter och en Ärke-någonting, samt och synnerligen. I Stockholm har visserligen en rejäl storm passerat, men den renar och härdar, och i år hörs det inte ett enda förbannat ljud om någon ”Feministisk Snöröjning”, vilket våra Politiker och visa ledare på fullt allvar trodde att de skulle införa, så sent som 2019.

Diverse politiska krafter, inte bara FI – som snabbt försvann från scenen, utan också Centerpartisterna – som säger sig ”värna kvinnofriden” genom enstaka ”Show Trials” (ska man skratta eller gråta – Herr Federley var också en gåta !) trodde nämligen, att de kunde ändra all snöröjning, alla plogbilar, all gatukontorets verksamhet och alla entrepenader inom plogning och skottning, genom att införa detta fullkomligt verklighetsfrämmande fantasi-foster, alltså ”den feministiska snöskottningen”.

Gångbanor på Österrmalm, Söders påstått Bohem-fyllda höjder och Innerstadens gator skulle finskottas, inte en enda gnutta fallen snö, inte en enda centimeter skulle finnas kvar, den första riktiga vinterdagen och snödagen. Sådan var principen. Först senare, när alla bostadsområden, närförorter och fjärrförorter blivit grundligt finskottade, till skolbarn och tjatmostrars fromma, skulle man ta i tu med huvudvägarna, dvs E 4, E 6, E 18.

Inga trafikleder skulle skottas eller röjas, innan de områden där kvinneriet – eller rätt sorts kvinnor i rätt kategori, alltså de verkliga feministerna, med eller utan barn – ansågs få bo – liksom förstås de Phinare innerstadsborna, adress Öfre Östermalm. Men vad hände ?

Lårbenshalsar bröts i hundratal. Akutsjukhusen fylldes av patienter – och av akutsjukhus, hade man knappt tre stycken för en region om mer än 1,5 miljoner människor. Ytterstadens pendlare – företrädesvis män – kom försent till sina jobb, fick ingenting utfört, transportarbetet ökade, avgasutsläppen ökade, köerna blev fler och fler – och trafikinfarkten blev vissa dagar ett faktum, anno 2019, den vintern.

Vem som helst – som kan något alls om Snöskottning, eller är Norrlänning, vet att det är INTE så man skottar någon snö. ”Feminism” har heller inte ett enda djävla dugg med saken att göra – för att skotta snö, klarar vanligen bägge könen (2 st, inte 3-4)

Man låter årets första snö LIGGA – utan att forsla bort den – så att 4-5 cm tjock ”snösula” återstår. När det så kommer mera snö, vilket det vanligen gör i Norden – vintertid – så har man inte början till ett tjockt lager isbark, utan ett trampvänligt, halksäkert underlag, snö-säsongen ut. Och skulle vädret slå om och bli mildare – då först blir det att ta till vägskrapor – i olika storlek – eller bila bort isen, men det kan man göra vinterdag 2, vinterdag 3, 4 osv till vinterns slut – i omgångar och sakta.

Minsta barn – som inte förgiftats in i själen av ett antal ”Galna Gretor” i vuxen ålder – förstår också, att en storstadsregion måste snöröjas med hänsyn till de viktigaste trafiklederna FÖRST, bostadsområden, gator och småvägar SEDAN, ifall samhället alls skall fungera..

Jag minns en av mina största triumfer i den här bloggen – på Datajournalistikens område – ehuru ofrivilligt – den första Covid-våren, 2020, för nu nära tio månader sedan. Jag ska inte länka till det inlägget, men jag påpekade något om Johns Hopkins och hur internationell datajournalistik, med geografisk informationsbehandling och allt kan se ut – utanför det snäva, inkrökta Sverige och speciellt SVT.

Dagen därpå såg jag de första presentationerna på SVT Rapport, inklusive antalet döda i Covid, Sverige dag för dag, 2020-2021… med alla de – smärre – eftersläpningar och felkällor som den statistiken är behäftad med – trots att den nu också är inarbetad, state-of-the art, ett underbart exempel på datajournalistik, väl utförd – och den finns fortfarande kvar för alla över hela Världen att ta del av 24/7 – varje dag, året om.

Jag tog ett hårt grepp om närmaste bordskant, dagen det händety tanken svindlade och det mörknade för ögonen, en sekund men inte mer – när jag insåg vad jag gjort, genom ett enda inlägg på en personlig blogg, vad andra – många många andra byggt upp, snabbt, efter en enda liten impuls, vad jag aldrig fick credit för, aldrig betalt för – men gjorde helt gratis, via frivilliga insatser, omigen – och jag skulle göra det om och om igen, liksom garanterat icke-feministisk snöskottning enligt sedvanerätt – när och där den behövs.

Tro inte på ”Grafikredaktioner” i Svenska Media – eller ”Reklambyrå-statistik” – men använd rätt presentationsteknik, rätt färgskala, rätt urval…listan kan göras lång – men all statistik ljuger inte…

En TYRS och rättvisans dag som denna, är det lätt – att erinra sig ett helt ledningslag Norrut, i Härnösand ungefär, som nu tagits ur ”spel” och inte längre är operativt. Jag nämnde er senast igår, men jag finns till hands, när och där ni behöver mig. Också lagen och rättvisan själv, använder ibland min hjälp just nu – man vem är väl då jag – Leif GW Persson ? (är jag inte)

Min Hedendom består, fastän åren går, och jag tror inte på galna Gretor, felslagna inviter, dåliga skämt, och än mindre dåliga människor.

Stilpoäng till den småbarnspappa med en 6-årig pojk i släptåg, som hela tiden åt medhavd uppvärmd matlåda, balanserande på kanten till en rulltrappa i en viss pendeltågsstation, med arbetsmöte via högtalar-mobil för full hals och blåtand djupt inkörd i örat, samtidigt som han drack starköl – ”Kung” Spendrups – ett uselt märke – och var full, oavbrutet skrålande i örat på mig, tills jag satte min käpp – med isdubb, redo att fällas ut på 5 sekunder – i smalbenet på honom. Inte så hårt, visserligen, men att dricka sig full på offentlig plats framför grabben sin, oavsett klädsel, oavsett socialgrupp – det är förbannat dålig stil. Vad är DU för förebild för nästa generation, det frågar jag dig – läsaren.

Stilpoäng även till ytterstadens svarthyade muslimska mödrar med dito döttrar i släptåg. Dessa dagar säger ni inte ett knax, inte ett enda ljud till mig, inte ens på arabiska. Inför gamla herrar med käpp tiger man, för det har ni fått lära i er egen kultur – den hårda vägen. Vintern är här, och ni vet inte hur ni ska relatera eller förhålla er till begreppet vinter, men det vet jag. I gengäld får ni min hövlighet och några goda råd på vägen, om ni alls behöver och förstår dem.

De skrikande och tjutande romerna, ivrigt racklande på rumänska. Fyllskallar till grånade svenska pensionärer, på väg hem i landsortsbussar. Stanken, soporna, äcklet, burksamlarna, alla ”hej hejs” och de som inte bara röker sina ”Tiggaretti” utan ”cigg utan märke”, svenska ungdomar som försöker spela invandrare, on-line nördar med sina ständiga rollspel, on-line-fotbolls-fantaster, pöbel.

Jag ser er, jag går bland er – men jag avundas er alls inte.

Man lanserade redan förra året – i April 2020 – det vackra och finstämda förslaget, att svenska folket borde skicka in alla sina bloggar, alla sina egenhändigt skrivna alster om 2020-2021 och hur de levde, som de levde och överlevde till ”Institutet för Språk och Folkminnen” eller någon annan lämplig, statlig myndighet.

Och det lästes upp på fullt allvar, i Statstelevisionens sändningar, utan försök till ironi eller skämt.

Visst, jag ställer gärna upp så småningom, om man ber mig – hövligt – och på vissa villkor.

Själv tror jag fortfarande mer på Kulturminnesbyrån och en rad, små alternativa bokförlag. Jag skulle ju gå på ett i mer än 18 år efterlängtat release-party för ett vist bokverk, som jag väntat på i tre år – men det är nu framflyttat. Jag ägnade bokverkets föremål de tio bästa åren i mitt liv, som aldrig någonsin kommer tillbaka, men är bevarade i mitt sinne, så länge jag lever. Nu blir den stora bokreleasen inte av på fredag, till följd av just Covid, men så är tiderna.

Det är 500 års jubileum för några och någonting, i just det här landet, just det här året – och det börjar nu, i Januari. Ni har – förmodligen – redan hört talas om oss, och vi är för vår del åtskilligt bättre än vårt rykte.

Du Gubbe fäll din krycka ner,
Och du, du Yngling, lyd min lag….

— —

Men du som med en ärlig min
Plär dina vänner häda jämt,
Och dem förtalar vid ditt vin,
Och det liksom på skämt;
Och du som ej försvarar dem,
Fastän ur deras flaskor dricker du,
 – Du väl kan slicka dina fem,
Vad svarar du väl nu?