Today’s Special: ”Something VERY rotten… From the State of Denmark”

Jag har lagt märke någonting angående Konungariket Danmarks pass idag. Nu vet jag inte om ni också har lagt märke till just det, kära läsare eller läsarinnor, men det borde ni faktiskt göra. ”Den er fin med kompasset” som man säger i en gammal Dansk snapsvisa... Eller rättare sagt: ”Det er noget fejl med kompasset”

Danmarks Moraliska kompass, nämligen, måste peka väldigt väldigt fel när det gäller den sorts pass man delar ut till danska medborgare. För se här bara:

Nuförtiden är det väl INGET LAND och INGEN STAT i hela vida Världen som är så fullkomligt ociviliserad, och har så lite respekt för de mänskliga rättigheterna – närmare bestämt  artikel 18 i originalförklaringen från 1948, att man stämplar in religionen i folks pass, eller tvingar folk att tillhöra en viss religiös kategori, redan i själva medborgarpasset.

Så får man väl inte göra, utan att bryta emot artikel 18, och det på ett rätt flagrant eller uppenbart sätt ?

Under 1940-talet stämplade de grymma nazisterna – dessa onda hemskingar och hemska ondingar – in symbolen J i en viss kategori Tyska statsmedborgares pass, och vad den danska regeringen faktiskt g-ö-r emot sina medborgare i detta år – 2019 och inte 1936 – är faktiskt inte så mycket annorlunda.

Man har stämplat in en bild av kristus på korset i de danska passen, ungefär som om alla danskar tvångsmässigt skulle vara kristna. Är det rätt, tycker ni ?

Artikel 18 i sin helhet lyder:

artikel 18: ”Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.”

Hur mycket ”rätt att byta tro” har man, om man tvångsmässigt tilldelas en kristen symbol i sitt danska pass ? Vad händer, om en dansk medborgare inte alls är kristen, och inte vill ha denna symbol som genast ”klassar” honom eller henne där ?? Danmark hade enligt Danska Wikipedia 5.806.081 invånare enligt den senaste befolkningsprognosen 2019, och av dem är bara 74,7 % medlemmar i den evangelisk-Lutheranska ”Folkekirken”, en korrupt organisation, som precis som den mycket märkliga ”Svenska” Kyrkan i Sverige hävdar att just den och bara den skulle ha någotslags konstig ”ensamrätt” på att representera precis alla danska medborgare i andligt hänseende, vilket förstås är bluff, och bryter emot artikel 18. Redan ”Svenska” Kyrkan bryter också emot artikel 18, tack vare sitt blotta namn, och namnval. Vore det fråga om ett ärligt och anständigt samfund, skulle det kalla sig för ”den evangelisk-Lutherska kyrkan i Sverige” istället, och inte försöka uppnå någotslags falsk och tillgjord ensamrätt på ordet ”svensk”.

Särskilt nu, då man påstår att de Nordiska länderna är ”multikulturella” och till och med ”multireligiösa” blir ju detta inte minst viktigt.

I Danmark finns numera också 5,5 % muslimer – en mycket mindre andel än i Sverige. Det finns kanske 0,8 % katoliker och inte ens 0,1 % judar varav merparten är sekulära och icke-troende, men däremot cirka 10 000 Asatroende, varav cirka 3000 medlemmar i det danska Ase- og Vanetrosamfundet. För 35 år sen var 91,6 % av danskarna med i ”Folkekirken” men Danmark blir allt mer och mer hedniskt, precis som Sverige. Hednandeprocessen har inte hunnit lika långt, men de danska hedningarna kan fröjda sig åt mer sammanhållning och bättre press.

Således finns det minst 18,9 % rena hedningar eller 1 097 349 hedniska personer i Danmark. Inte så många som i Sverige, visserligen, men en undersökning visar, att 48 % av alla danskar anser sig som icke-troende, så hedningarna är nog mer än 2,7 miljoner.

Och kanske vi kan göra en annan tolkning av de Danska passen, för se de rymmer en annan sanning också: I passet finns den här fjättrade kristusfiguren, bunden till händer och kropp. Han kommer från de två Jellinge-stenarna, som restes under Konung Gorm den Gamles tid, och Gorm var som alla vet inte kristen, ty Danmark kristnades först i hans sons, Harald Blåtands tid, om än ens då, för det tog flera hundra år att genomföra det. Först när Kung Harald satte stenar över sig själv, medan han ännu levde – på 980-talet – nämns det i runor, att han var ”den Harald, som lät göra danerna kristna” och det var inget att berömma sig över.

På baksidan av Gorms sten finns emellertid vad som verkar vara en hednisk grip, och den har inte armar eller ben bundna, som den kraftlöse vite krist. Meningen med Gorms monument är klar, och den meningen är, att Hedendomen och Asatron skall besegra den bundne kristus. Så kan man också tolka monumentet, fast inga kristna – som inte kan förstå hedendomens rätta väsen – har tolkat det så. Och på stenen står följande runtext: Gōrmʀ kunungʀ gærði kumbl þǿsi æft Þōrvē, kunu sīna, Danmarkaʀ bōt.

Med andra ord: Gorm Konungen gjorde detta kummel efter Thyra, sin hustru, Danmarks bot.

Tyra Danabot, Danmarks rädderska i nöden. Och – har alla forskare sagt – detta är första gången, Danmark alls nämns i en historisk urkund – så därför sitter nu den bundne och fjättrade Vite Krist – jämför med Asatrons berättelse om den fjättrade Loke, som ligger säkert fastkedjad intill Ragnarök – i alla danska pass.

Det är på sitt sätt en stor seger för Hedendomen, som ni märkeräven om man inte ska, inte kan och inte borde få tvinga på folk en viss religion via stämplar i pass.

Den tiden borde vara förbi på vår planet, när man gjorde sådant – tycker inte ni också det ?

Fin liten scen ur ”Riget” av Lars von Trier… ”Bah ! Danmark…utskitet av kalk och vatten…”

En SEGER för SÄRIMNER: Bevis för Kung Harald Blåtands Julfirande har säkrats

Många har hittills betraktat Frans G Bengtssons berömda skildring av Vikingarnas Julfirande hos Kung Harald Blåtand av Danmark som en blott och bart litterär skildring, utan större bäring på verkligheten. Men fler och fler bevis hopar sig, som får Danska arkeologer att tro att denna berättelse är i huvudsak riktig, och är gjord med mycket större verklighetsbakgrund än man annars kunde tro.

Ännu en kungshall på mer än 50 meters längd och mer än 12 meters bredd har hittats i Danmark

Fredricia Dagblad på Jylland meddelade för en tid sedan att man funnit ännu en enorm Kungahall från före Harald Blåtands tid, som är byggd före den berömda kungshallen i Jellinge.

i Erritsö finns en hall, som är byggd redan på 700-talet, och som är över 50 meter lång – vilket tyder på att detta skulle vara ett centrum för det danska Riksenandet långt före Gorm den Gamle, Haralds far och direkte företrädare på tronen. Hallen har stora likheter med de i Lejre och Tissö, och visar klart och tydligt, att den danska kronan hade kungsårdar stora nog för att låta hundratals inbjudna gäster fira Jul, och inte bara det – andra bevis har också kommit i dagen redan för några år sedan.

 

Redan 2011 hittade man en stormansgrav på Norra Jylland, där konkreta bevis för julfirande och julskinka var till finnandes. Det var en ryttargrav, som omgavs av en större stencirkel och utanför det spår av en träpallisad som hägnat in mer än 100 kvadratmeter – helt säkert rester av ett Gudahov för att hedra den döde. Frans G Bengtsson skriver i dansk översättning att inte mindre än 48  ollonsvin, väl gödda, var vad som förtärdes under Julen…

»Nu blev juleflæsket båret ind; og hærmænd og høvdinge tav, da de så det komme og trak vejret dybt og grinede ad glæde; mange løsnede deres bælte for at være fuldt rede fra begyndelsen. Thi skønt der fandtes folk, som påstod, at man stundom hos Kong Harald nu på hans gamle dage kunne mærke en vis gerrighed med hensyn til sølv og guld, var der aldrig blevet sagt noget sådant om ham, når talen var om mad og drikke og mindst af dem, der havde været til julegilde hos ham.«

Graven vid Naesby måste ha anlagts under vintern, eller rent av i Juletid, och även om matgåvor är sällsynta i Danska gravar, finner vi här resterna av en man som bevisligen kan knytas till Harald Blåtands hov, och som de facto hade en stor julskinka med sig i graven, säger Bjarne Henning Nielsen, musei-inspektör på Vesthimmerlands museum. I närheten ligger den enorma anläggningen Aggersborg, och den man som begravdes i graven, hade helt säkert en hög befattning vid garnisonen där.

48 långhus fanns på Aggersborg, med plats för mer än 5500 man eller en hel brigad !

Graven har daterats till 975, och är således från en tid när både Aggersborg fanns, och Kung Harald regerade i största välmåga. Man har hittat rester efter en helstekt gris, och inte bara skinkan, 39 järnföremål – bland annat till en komplett hästutrustning – och ett 92 centimeter långt järnsvärd av yppersta kvalitet. Självklart kan man inte bevisa, att Kung Harald faktiskt firade jul här med mer än 700 man bland de särskilt inbjudna, som det står i romanen, men det är i högsta grad troligt att Julgillena var såpass stora, och innehöll såpass mycket mat, säger arkeologerna.

Man levde gott i Hedendomens dagar, och så småningom får även vi fira en god jul !

Bevis finns för att Särimner var med på Valhallsfärden…