Den Gotländska Krigargraven ett tidens tecken..

För två dagar sedan rapporterade media i Sverige – inklusive Statstelevisionens nyhetsprogram ”rapport” om ett arkeologiskt fynd på Gotland, som påstods vara gjort av arkeologistudenter. Man publicerade detta som om det skulle vara studenterna själva som gjort fyndet, när det i själva verket rörde sig om ett känt gravfält som grävdes ut i en del av ett vetenskapligt dokumentationsarbete, och ”glömde” helt att berätta, att upptäckten visst inte gjordes av en slump.

Utgrävningen, genomförd av Uppsala Universitet vid Buttle, var visst inte så slumpmässig som man velat ge sken av, utan en helt logisk upptäckt. I själva verket är upptäckten av ännu en gotisk krigare med svärd och sporrar – av allt att döma en del av det gotiska gardeskavalleri, som tjänstgjorde i den Romerska Armén under 300-500 talet bara ett i raden av fynd, som visar på förbindelserna mellan det dåtida Sverige och det romerska riket.

Upptäckten ger också ökat stöd åt vad hävdatecknaren Jordanes sagt i alla tider, nämligen att Goternas ursprung är att söka i Norden, och i Götaland. Oden själv är Gautatyr, guden för alla Reidgoter eller ridande goter, och det är han som gett oss ett tecken… vi får inte glömma bort vilka vi är, eller varifrån vi kommer – eller det land som bllev vårt..

Polska Arkeologer hittar fynd från Truso, och Stormningen av Paris..

Det faktum att Vikingar från Norden intog Paris – år 845 – är nu mest känt via dåliga amerikanska Tv-serier om Ragnar Lodbrok och hans söner, som låter staden Uppsala ligga bland höga berg, och flera andra faktamissar, felslut och fadäser. Men nu har Polska arkeologer hittat numismatiska bevis, sade sajten ATI för tre dagar sedan.

112 frankiska silvermynt har hittats nära den forntida staden Biskupin – nu stavad Biskupiec, och eftersom de är närapå ocirkulerade och präglade bara några år före stormningen av Paris, känner sig arkeologerna via fyndomständigheter och annat helt säkra på att mynten måste kommit dit från den Vendeltida och Vikingatida handelsstaden Truso eller Troså – vars namn är nästan identiskt med Trosa – i Sverige – namnet betyder ju ”åmynning”.

Truso var en stor stad redan år 650, och redan då koloniserad av Gotländska köpmän. Hit kom också Goterna innan dess, och staden har nämnts som en av ändpunkterna för den Polska-Litauiska bärnstensvägen – som också går förbi Biskupin. Tidigare har man också hittat nästan identiska mynt från Paris i Truso, som visar hur vida vikingarnas handelsförbindelser var – män som var med om stormningen kan mycket väl ha varit danskar, norrmän eller skåningar, som kommit förbi handelsstaden – och man lär också ha hittat en solkompass av älghorn i Truso, alltså en sorts pejlskiva, vilket påståtts tyda på norsk närvaro där.

Allt som allt betyder upptäckten ett litet spår på vägen till Goternas ursprung i Sydsverige, den urgamla bärnstensvägens betydelse, och hur vikingatidens handelsrutter följde i spåren på de rutter, som redan var väl kända, fasta och etablerade under bronsåldern och den senare järnålderns början. Tacitus nämner, att romerska handelsmän skulle ha tagit sig till en stad vid Wislas eller Vistulas utlopp i Bärnstenshavet eller Östersjön, och denna kan mycket väl ha varit Truso, eller en av dess direkta föregångare…

Truso enligt en rekonstruktion på ett Polskt museum.

Men på tusentalet kom de kristna, i form av tyska korsriddare och Biskop Absalons danska anhang. Då brändes både Jomsborg och Truso till kalla kol, liksom alla de andra Polsk-Nordiska handelsstäderna längs Östersjökusten, och så blev där ett slut på handelsförbindelserna mellan Norden och Polen – Hansan tog över – och så började Polens elände, fram till den dag då det nästan utplånades från kartan, delat mellan Preussare, Österrikare och Ryssar.. Polska arkeologiska tidskrifter har också berättat om nyheten..