HERMAN HEDNING lämnar Egmont…

De små Hedningar och fula white trash skäggtroll, som är helt ”forna” i huvudet, eller annars PK har inte tyckt om, när jag nämnt Humor-serier som Herman Hedning i den här bloggen, men egentligen struntar jag fullkomligen i vad sådana sorgliga exemplar alls tycker. SVT:s program ”Kulturnyheterna” nämner emellertid nu, att Jonas Darnells mångåriga seriefigur ”Herman Hedning” inte längre kommer att ges ut av Egmont Förlag, eftersom serietidningen med samma namn – som funnits i mer än tjugo år – har alltför dålig lönsamhet.

”Karl XII:s likfärd” av Cederström, men gjord till lätt igenkännbar parodi… Ett tidens tecken ?

Jonas Darnell, seriens upphovsman, säger dock till Kulturnyheterna att han inte kommer sluta skapa – och det gör han alldeles rätt i om ni frågar mig. Indirekt, och Undermedvetet, har ”Herman Hedning” faktiskt genom åren uppvisat en del likheter med den verkliga hedendomen, trots att den rör sig i ett fiktivt, kristet inspirerat förhistoriskt universum, där en gammaltestamentlig ”Gud” ofta figurerar, ehuru mest som en parodisk figur. Seriens tre huvudpersoner, Herman (som liknar Tor) samt den kloke Gammelman (far till den föregående, och påminnande om Oden) och Lilleman (Hermans son om jag inte minns fel, som liknar Frej) är Arketypiska gestalter, som nästan alla seriefigurer, eller figurer i nutida populärkultur, och just därför faller de – omedvetet för dess skapare – in i vad som i alla fall för de mest hängivna av läsare blir en ”pseudo-mytologi”.

Som många har konstaterat före mig, kan dagens populärkultur faktiskt ingenting skapa, utan att den förr eller senare faller tillbaka på gamla mytologier, och denna lilla svenska skämtserie är inget undantag – och att falla tillbaka på gammal mytologi, eller att i satirform skildra tillvaron, men poplärkulturen som redskap, är enligt mig inget fel, utan snarare en förtjänst. Jonas Darnell har all heder av sin skapelse – och vem vet – kanske han har fått enstaka personer i en hel generation att själva falla in på riktig hedendom så småningom... Om så har skett, är det vackert så…

Annonser