”Inte en man, inte ett öre mer till Monoteismen” – FORTSATT KAMP i såväl Nybro som Järfälla…

Den Fd Riksdagsmannen Thoralf Alfsson, från Kalmar, numera i Kommunalfullmäktige och utsedd till Politisk vilde, och en stor Sverigevän, tillhör de bloggare vars alster jag regelbundet läser. När ”Runkampen” pågick som värst i våras, skrev han följande tänkvärda ord, som jag och vi Asatroende i det här landet aldrig kommer att glömma, eftersom han var bland de första att ge oss sitt förklarade och helhjärtade stöd, när Regeringen Löfvén via sin Justitieminister Morgan ”Mollgan” Johansson började ägna sig åt Hets emot Folkgrupp, direkt från talarstolen.

Tyvärr är det inte första april!

Jag har burit min torshammare i guld under snart 10 år. Den är en kopia på en torshammare som hittats i Köpingsvik på Öland och tillverkad av en guldsmed i Borgholm. Ska Morgan Johansson tvinga mig att ta av mig den? Aldrig i livet. Den är en del av min identitet!

Om det blir verklighet måste Morgan Johansson även avliva alla gäss i Sverige då deras fotavtryck finns avbildade på mitt foto. Annars kan ju gässen begå brottet ”hets mot folkgrupp” genom att trampa runt på Sveriges sandstränder.

Den sista idioten tycks ännu inte vara född!

Och som vi såg, var Justitieministern verkligen ute på vad man kallar en ”Wild Goose Chase” den gången, eller vad man brukar kalla ett ”fruktlöst företag” på amerikansk engelska. Att jaga vildgäss till fots, är det ju inte mycket nytta med. Varje vildgås, som sätter sina fotavtryck på den svenska jorden, ritar faktiskt en Tyr runa eller en Jalkr-runa (beroende på vilket håll man ser fotavtrycket från). Har ni tänkt på det ?

Nåja – vår vän och landsman Thoralf gjorde häromdagen en viktig upptäckt, ty kristen som han är, hyllar han valspråken ”Sanningen skall göra eder fria” samt ”Sök, och ni skall finna!” vilket även jag som hedning kan ställa mig bakom. Vi är alla landsmän och etniska svenskar först och främst, trots att vi må ha olika åsikter om andra ting.

I Nybro Kommun har ledande politiker sålt ut centralt belägen fastighetsmark värd närmare 2 miljoner kronor till Islamska Extremister för 83 000 kronor.

Hur kan sådant alls få förekomma ? undrar ni förstås. Det hela verkar vara ett solklart exempel på sk ”Jäv” eller hur partiska sakintressen kunnat ta över i en svensk kommun, vilket Thoralf Alfsson också misstänker. Jäv – sk ”Intressejäv” närmare bestämt, är förbjudet i Svensk Lag. Om det till exempel skulle komma fram, att en statlig tjänsteman på vad som kallas SST, ”Nämnden för stöd till Trossamfund” sitter och delar ut pengar till ett samfund som han själv är med i, så skulle det inte bara se väldigt, väldigt illa ut – det skulle också vara direkt olagligt – likaså om en kommunal tjänsteman i Nybro eller någonstans sitter och delar ut ”fritidslokaler” till en skum religiös sekt, som vederbörande råkar vara med i själv, eller där släktingar till mutkolven ifråga finns.

Nu har just det inte bevisats i det aktuella Nybro-fallet, men man måste ändå fråga sig hur det hela gick till, när detta beslut plötsligt fattades i December förra året. Anno 1988 köpte kommunen de tre fastigheterna Brunnen 6,7 och 8 för mer än en miljon kronor. Tjugo år senare – när fastigheternas värde stigit till mer än 1,9 miljoner kronor så fattar kommunen plötsligt beslutet om att sälja dem till den lokala ”Islamska kulturföreningen” för 83 000 kronor – en enorm förlustaffär för alla skattebetalare, och hela det svenska samhället.

Thoralf Alfsson frågar sig varför inget annat samfund, ingen annan spekulant, utan bara och endast bara vad som visat sig vara en Wahabitisk sekt, och fanatiska anhängare av Sunna fick köpa de tre fastigheterna. Det normala på fastighetsmarknaden brukar ju vara, att man säljer till högstbjudande – och – ifall man är en kommunal verksamhet – oftast med vinst, eller med omsorg om kommuninvånarnas pengar. Thoralf har frågat de ansvariga politikerna inom (C) och (S) – samma mäktiga junta som numera styr hela Sverige på Riksnivån, men de vägrar svara.

Känt är emellertid, att det rör sig om en moské på ca 600 kvadratmeter, med en särskild koranskola för småflickor, som ska tvingas gå i shador och burka. Överensstämmer detta med svensk värdegrund ? Är tvångsundervisning i Islam, alls något som vi önskar oss i Sverige ? I Tyskland har man börjat undersöka hur utländska intressen – bland annat från Kuwait och Irak – plötsligt börjat ”finansiera” diverse såkallade ”föreningsverksamheter” i Tyskland – när det i själva verket rör sig om radikaliserade moskéer.

Vårt lösenord för ÖVERLEVNAD måste bli – ”Inte en man, inte ett öre mer till Monoteismen !

Man kan ju fråga varför inte Nordiska Asa Samfundet lika gärna fick köpa de tre villatomterna i Nybro – och varför kommunpolitiker där anser, att just islamska moskéer måste ha försteg, framför alla andra tänkbara eller otänkbara verksamheter – och varför radikal islamism måste stödjas av svenska politiker, som säljer centralt belägna fastigheter till underpris.

I Järfälla utanför Stockholm finns det till och med (S) märkta politiker, som inte delar den gängse (S)harian, enligt vad jag läser i lokaltidningen idag.

En blind gås – förlåt jag menar naturligtvis Hen eller Höna – finner också ett korn… av sanning ibland…

Det är oppositionsrådet Eva Ullberg (S), som tycker att Järfälla kommun borde sluta betala för att barn ska gå i sk ”religiösa friskolor” utanför kommunen. Enligt lokaltidningen ”Mitt I” uppges Järfälla inte ha några religiösa friskolor, men man kan verkligen undra. Mycket märkliga ”kulturföreningar” som lär ut koranens bud finns redan i kommunen, men det är också känt att det råder etableringsstopp för religiösa friskolor i Sverige överhuvudtaget, i alla fall fram till December 2019, då en statlig utredning skall presenteras om den saken.

Och som ni vet, har Järfälla Kommun redan framsynt förbjudit Halal-kött och andra grymheter inom kommunen – vilket jag redan skrivit om.

Lokaltidningen skriver:

Men S i Järfälla presenterade motionen om etableringsstopp redan på senaste kommunfullmäktige.

– De har tillsatt en utredning, men vi kan inte vänta. Vi behöver själva i vår egen kommun se vilka möjligheter vi har att göra för att det inte ska bli etableringar i Järfälla. Det är ingen enkel fråga, det är vi väl medvetna om, säger Eva Ullberg

Hur många religiösa friskolor finns det i Järfälla?

– Det finns inga religiösa friskolor i Järfälla just nu. Vi har elever som går på religiösa friskolor utanför vår kommun. Vi vet att det etableras friskolor då och då i vårt län och landet.

Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, har inget besked om hur hon ställer sig till motionen än.

– Liberalerna har på riksnivå en inställning. Det är att vi säger nej till nyetablering av religiösa friskolor och utökning. Lokalt har vi inte diskuterat det i partigruppen än, säger Nikoletta Jozsa.

Själv hoppas jag ortens Liberaler och övriga partier tar sitt förnuft till fånga. Skolan skall inte vara en plats för religiös indoktrinering – där hör endast fakta och därmed hedendom hemma – inget annat. (S) har rätt i att integrationen och sammanhållningen i vårt samhälle helt försvinner, om man tillåter vissa föräldrar att helt isolera sina egna barn från omvärlden och normalt umgänge, och istället låter dem falla offer för religiös sekterism.

Det gäller att inte gå på Värdegrund eller ”Väädegjund” i den Kommunala debatten..

 

Alla kulturer och alla religioner är inte likvärdiga, nämligen. Det finns de som helt klart har ett mindre värde, och som inte passar här eller i ett fritt samhälle – och till de religionerna hör Monoteistiska sekter, Ökenreligioner och Mellersta Östern-kulturer av ett visst snitt…

Stopp för PARASITER i Sektor Nordväst… Stor-Stockholm

Att få parasiter in på bara kroppen är äckligt. De för med sig sjukdomar och suger ut allt vad du behöver för din fortlevnad och ditt uppehälle.

Gråa, uppsvullna och skitiga. De sitter bara där till ingen nytta och suger ut allt de ser..

Men parasiter på samhällskroppen är ännu äckligare och skadligare. Att bli hotad om man inte ger ifrån sig sina pengar, eller att ständigt bli utsatt för påtryckningar, pockande och bedrägerier är numera verklighet för människor i Storstockholm, och snart sagt alla Sveriges tätorter.

I Järfälla Kommun har nu befolkningen tröttnat på detta.

Parasiterna tycker att du ska livnära och hysa dem… Står du ut med det ? ”Den som inte arbetar, skall heller inte äta” står det i den kristna Bibeln...

I förra veckans nummer av Lokaltidningen ”Mitt i” var en annons införd, som talade om att medborgarna tröttnat på det ständiga tiggeriet, och diverse ”EU-migranters” upprepade härjningar i närområdet, med illegala bosättningar, ockupation av mark och massiv nedskräpning och förstörelse som följd.  Andra media kunde berätta mer.

I lördags och söndags inleddes ett nytt medborgarinitiativ. Det var aktionsgruppen ”Varning i Järfälla” som under sin outtröttlige ledare Fredrik Grufman inlett en namninsamling, med syftet att få ihop 5500 underskrifter. Järfälla har redan en ordningsstadga, som förbjuder pengainsamling utan tillstånd på allmän plats, men varken kommunen eller Polisen vill upprätthålla bestämmelserna. Namninsamlingen – ifall den får mer än 10 % av befolkningen med sig – kan resultera i en folkomröstning, där allmänheten kan kräva att politikerna står upp för vad de bestämt, och driver ut migranter och parasiter ur kommunen – eller låter den lokala Polismakten gripa dem..

Bara en så enkel sak som att försöka köpa bröd och mjölk är förenat med ständiga besvär för den etniskt svenska befolkningen. Genast är tiggarna där och pockar och hotar, utanför varje livsmedelsaffär, varje butik, varje snabbköp.

Redan första helgen nådde man över 3500 namn – och Hedniska Tankars redaktör anslöt sig genast, medan Fredrik Grufman förklarar:

Många är trötta på att politikerna inte har tagit folks oro och irritation på allvar. Folk uppskattar att vi använder detta fina demokratiska instrument; folkinitiativ, och det behövdes ingen större övertalning för att folk skulle skriva på. När jag själv stod nere på ICA Maxi så kom många fram och hälsade och tackade. Både äldre och yngre kom till namninsamlingen enkom för att få skriva på. Tackade, tog i hand och uttryckte sin tacksamhet för att vi tagit detta initiativ.

Det som var extra roligt är att folk från så många olika delar av samhället kom fram. Frågan om tiggeriförbud förenar alla, rik, fattig, nyanländ, svensk. Rubbet. Spelade ingen roll om man diskuterade med en familj från Mellanöstern, Afrika eller från Norrland – alla var lika irriterade på politikernas flathet. Ett sunt tecken på att identitetspolitik är en död och farlig idé.”

”Mache Kaputt, was euch Kaputt Macht ” – Förstör dem, som förstör er !

Aktionsgruppen ”varning i Järfälla” – med fler än 33 000 medlemmar på Facebook, har redan städat upp efter flera illegala bosättningar, som ”EU-migranterna” uppfört på svensk mark. Det rör sig huvudsakligen romer från Bulgarien och Rumänien, som i stora skaror översvämmar förorten – vilket du kan läsa mer om här.

Flera naturreservat i kommunen har nästan blivit förstörda. I somras anlade migranterna eldsvådor, som skadade skogen. Hundratals kilo med miljöfarligt skräp har samlats upp av frivilliga, som måste gå och städa efter tiggarna och migrantmassan. Underligt nog är det lokala miljöpartiet motståndare till de folkliga motståndshandlingarna, och det civilmotstånd, som nu kommit igång.

Hundratals kilo med miljöfarlig diesel, gamla bildäck och annat i Igelbäckens naturreservat. Värdefulla vattenmiljöer kunde ha blivit förstörda för all framtid..Frivilliga förhindrade skadorna, avhyste migranterna och återställde den svenska naturen..

Tonvis med sopsäckar har samlats in. Frivilliga har arbetat helg efter helg med att värna sitt land, hela våren – så har även jag, som skriver dessa rader. Och ändå försvarar vissa politiskaa extremister tiggeriet, nedskräpningen, den illegala ockupationen av mark och alltsammans… Polisen i Järfälla bekräftar nu idag, att helgens folkliga motståndsaktion blev attackerad av minst en vänsterextremist, och att Polisanmälan upprättats emot extremisten.

Andra media kan berätta mer om Vänsterextremisten, som är bosatt i Kallhäll och som gått omkring och skrikit ”jag älskar islam!” vid flera tidigare tillfällen. Det rör sig om en man i 20-års åldern, som påstås ha varit ”ensamkommande” och därför fått vad man kallar en ”social lägenhet” av kommunen. I helgen attackerade han en äldre man i 60-års åldern så svårt, att denne fick temporära hörselskador, kastade ägg emot flera byggnadsarbetare och förbipasserande, till synes helt på måfå. Uppenbarligen rör det sig om vad som brukar benämnas ”en ensam galning”

Kommunpolis Magnus Nilsson säger dock till tidningen ”Mitt i” att man prioriterat ned gripandet av galningen, trots att denne uppenbarligen är farlig för allmänheten och kanske skadar människor ännu värre nästa gång. Återigen samma släpphänthet, samma ovilja att handla och förebygga brott från myndigheternas sida.

Men de boende i Sektor Nordväst ger sig inte. De fortsätter att värna sitt land och sina hem.

Kampen går vidare !

”Att gå från ord till handling är något vi Järfällabor har fått lära oss mycket av senaste tiden, och att dra igång en namninsamling kändes mer än rätt. 5200 namnunderskrifter behövs det för att väcka frågan i fullmäktige, och så länge 2/3-delar av fullmäktige inte säger NEJ så blir det en folkomröstning – förvisso rådgivande, men ändå med ett tydligt budskap.

Lagen stipulerar att det är riktiga underskrifter med adress och personnummer som skall samlas in, så några likes på internet duger inte. Nu är det hederligt hantverk som tar vid. Ett antal funktionärer kommer samla in underskrifterna i början av september och inom 6 månader lämnar vi drygt 6500 underskrifter till kommunen.”

– citat ”Varning i Järfälla” 2019-09-09

Järfälla har nu 42,5 % medborgare med utländskt ursprung, och är en av de hårdast drabbade av de orter, där det sk ”Multikulturella systemet” tagit över, och de etniska svenskarna närapå gjorts till en minoritet – i sitt eget land ! Minst sex kommuner i Stockholms Län uppges enligt lokalpressen överväga förbud emot Migrantläger, och tiggeri, utpressning mm på allmän plats – inklusive Danderyds Kommun, som redan sett över de lokala ordningsföreskrifterna

Nu går alla befolkningsgrupper samman, och sätter tryck på både lokala myndigheter, och på Regeringen Löfvén.

Förändringens vindar har börjat blåsa, denna Odens dag. Den verkliga striden om förorterna, har bara börjat..

 

Ännu en SEGER för SÄRIMNER – ALDRIG MER ”Halal” i svenska skolkök och i offentlig verksamhet.

Ibland kan jag som Hedning åstadkomma MYCKET med små medel. Och även i Riksdagshuset, har man fått mina Hedniska Tankar på sista tiden.

Igår skrev jag om Asatrons dag, som var i måndags, och om Turid/Trud – vars blotta namn betyder ”styrka” – och se ! – positiva resultat visar sig genast. Ett fall av såkallad ”synkronicitet” eller samtidiga händelseförlopp, men sådant är jag van vid, såsom varande Asatrogen. Anropar man en av våra 147 gudamakter, så finns det stor chans att denna eller denna hör, men gåva kräver att gengåva gives..

Kanske kommer ni också ihåg mitt inlägg om den progressiva, Sverigevänliga Kommundirektören i Järfälla Kommun, hon som vägrade att beställa in mer Halal-kött till Skolmatsalarna i den kommunen, och som ansåg, att svenskt djurskydd, modern lagstiftning och svensk kultur måste gå före en liten, liten minoritet av religiösa fanatiker och djurplågare från Mellersta östern..

ALDRIG MER HALAL ! Sunt tänkande och omsorg om djur och natur MÅSTE gå före..

Monoteister och religiösa svärmare skall inte ha inflytande över våra svenska skolor, för där skall undervisningen baseras på fakta och inte Ökenreligioner !

Riksdagsledamoten Markus Wiechel har tydligen kommit på samma hedniska Tanke som jag, för han har ställt en sk ”Enkel fråga” till Regeringen Löfvén.

Halal är en avskyvärd slaktmetod, som plågar djuren. De får kippa efter andan med avskurna luftstrupar och halspulsådror, tills de förblöder. Ofta sker ritualslakten utomlands, och köttet importeras på ”hemliga” och oseriösa vägar till Sverige, där det sedan hamnar i skolmatsalar, sjukhusmatsalar, matsalar på regementen och i annan offentlig verksamhet. Så kan vi inte ha det i vårt land ! Svensk allmoge har alltid präglats av en human syn, vad det gäller våra husdjur, och den måste gälla inom det moderna jordbruket också.

Den muslimska vidskepelsen skadar både djur och människor…

Frågan lyder i korthet, om det är Svenskt djurskydd enligt lag, förnuft och humanitet som ska styra i vårt Sverige, eller om det är den (S)tändiga (S)harian, som Regeringen Löfvén både vurmar för och stöder. Jag citerar, från Riksdagens egen hemsida:

Religiös ritualslakt, exempelvis kosher- eller halalslakt, innebär att nerver, artärer samt mat- och luftstrupe skärs av med ett i bästa fall djupt snitt. Detta sker dock samtidigt som djuret i flera minuter är vid fullt medvetande. Ofta sker det dessutom i samband med att djuret hålls fast i en fasthållningsanordning. Fasthållningsanordningen kan se ut på olika sätt men dess primära uppgift är att se till att djuret kan avblodas under alla de minuter som djuret har kvar sitt medvetande. I många fall blir djuren mycket stressade av dessa anordningar, som dessutom ibland innebär att djuret hängs upp och ned.

Vidare kan kniven som används inte nå två stora artärer bakom halskotpelaren som samtidigt fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna, vilket innebär att djuret är medvetet om vad som händer. Resultatet förutom extrem dödsångest är alltså en mycket långsam och plågsam död.

I Sverige är det lyckligtvis sedan 1937 olagligt att utföra ritualslakt utan föregående bedövning. Ett flertal länder runt om i världen distribuerar dock ritualslaktat kött till Sverige, trots att dessa produkter med rätta aldrig hade fått produceras i vårt land.

Mot bakgrund av detta önskas utbildningsminister Anna Ekström svara på följande fråga:

Är djurvälfärden i Sverige tillräckligt viktig för att ministern och regeringen ska verka för ett totalstopp inom det svenska skolväsendet av importerat ritualslaktat kött eller andra produkter som framställts på ett sätt som strider mot svenska djurskyddslagar, och om inte, varför?

 

Utbildningsminister Anna Ekström vägrade att svara på frågan. Istället skickade hon fram sin partikollega Jennie Nilsson, vars svar dock antyder att Regeringen Löfvén börjat svänga bort från den (S)tändiga (Sharian) och åter till sunda, normala och svenska värderingar, utifrån en civiliserad värdegrund.

Redan det är en stor seger. En seger för förnuftet, och Särimner !

Det är redan i dag möjligt för upphandlande myndigheter att ställa specifika krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel. Upphandlingsmyndigheten har bl.a. tagit fram stödverktyg som hjälp för att ställa sådana krav i upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten har, inom ramen för livsmedelsstrategin, haft ett särskilt uppdrag från regeringen att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor.

Regeringen anser dock att inte tillräckligt många upphandlingar ställer djurskyddskrav och vill därför göra det obligatoriskt för myndigheter att vid upphandling av animaliska livsmedel ställa krav både på djurskydd och på låg användning av antibiotika. Ett arbete med detta syfte har därför inletts.

Det är alltså djurskydd och sunt förnuft, som måste gå före. Arbetet är inte avslutat än, har vi fått veta – men i framtiden borde ingen offentlig verksamhet, vare sig skolor, sjukhus eller vad det än vara må; någonsin servera Halal !

Kom över till oss ! VI GER MER !!

Claris Majorum Exemplis” – Följ den gamle Majorens klara exempel !!

Håll Monoteisterna UTANFÖR skolan – Den ska baseras på FAKTA – inte religion…

Asatroende Hedning som jag ju är, alltsedan mina tidiga tonår, så läser jag en förbluffande stor mängd insändare till de mest olika tidningsblad. Jag läser till och med ”Dagen”, ”Dagens Nyheter” och andra kristna blaskor, enkom för att hålla mig á jour med vad de Sverigefientliga krafterna i vårt samhälle går omkring och predikar. Dock har tillvaron städse sina ljusglimtar och goda tecken för oss hedningar. Min grundsyn är alltid positiv, och härom veckan hittade jag en insändare i Svenska Dagbladet som heter duga.

Den är visserligen skriven av en kvinna, medelålders plus med frireligiös bakgrund, men för en gångs skull finns här vettiga synpunkter.

Till skillnad från alla dem, som fräckt påstår att religiös indoktrinering av barn, och spridning av fundamentalistisk Monoteism, på något sätt skulle ”öka mångfalden” i vårt samhälle, eller till och med ”berika” det (Vår avskyvärda Ärke- någonting i Svenska Kyrkan har rakt fram ställt sig och predikat detta) vågar Louise Jansson, själv uppvuxen i en frireligiös miljö, erkänna att Religiösa friskolor är ett stort ont, som kränker alla barns rättigheter och krav på en opartisk skolundervisning.

Varför skall vi behöva tåla Koranskolor som sprider Sharialagar i Sverige ? Vårt Sverige – inte deras !!

2018 gick Socialdemokraterna till val på att alla religiösa friskolor i Sverige skulle avskaffas. Nästan ett helt år har gått sedan dess, men partiet har som vanligt svikit sitt löfte till det svenska folket. Man höll inte alls vad man lovade under valrörelsen. En ohelig allians med såkallade ”Kristdemokrater” (what a contradiction in terms !) och Akbar Annies centerpartister bildades, och allt vad man åstadkom, var ett temporärt stopp för etableringen av fler religiösa indoktrineringscentra med kristen och muslimsk bakgrund.

Till och med Liberalernas Ungdomsförbund har protesterat emot detta, och krävt att Socialdemokraterna skall stå fast vid sitt ursprungliga löfte. De vill genast avveckla alla religiösa friskolor, och det vill jag själv också. Inte ens om det fanns någon Hednisk friskola i Sverige skulle jag vilja placera mina barn i den, för med tanke på diverse ”fornsedare” och andra destruktiva sekter, plus en hel del personer i utkanten på den hedniska miljön i Sverige som inte borde ha hand om barn överhuvudtaget, vore det nog säkrast att avstå.

Men, nu ger jag ordet till Louise Jansson:

Skolan behöver vara en öppen miljö där barnen lär sig att tänka fritt och ifrågasätta. Men det grundläggande syftet med religiösa friskolor är att propagera för den aktuella religionen. De bidrar till ökad segregation i samhället. — —

Att barn och ungdomar placeras i religiösa friskolor leder till flera allvarliga och negativa konsekvenser både för barnen som individer och för samhället. Detta gäller oavsett religiös inriktning. Att skolor i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med religiösa skapelseberättelser är bara delar av problemet. Betydligt allvarligare problem är att religiösa friskolor kränker barnens rätt till religionsfrihet och bidrar till ökad segregering mellan olika religiösa grupper i samhället.

Ett stopp för start av nya religiösa friskolor är inte tillräckligt.

Att barn och ungdomar placeras i religiösa friskolor leder till flera allvarliga och negativa konsekvenser både för barnen som individer och för samhället. Detta gäller oavsett religiös inriktning. Att skolor i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med religiösa skapelseberättelser är bara delar av problemet. Betydligt allvarligare problem är att religiösa friskolor kränker barnens rätt till religionsfrihet och bidrar till ökad segregering mellan olika religiösa grupper i samhället. — —

Ibland påstås att Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, ger Sverige skyldighet att stödja religiösa friskolor. Om man anser detta så har man tolkat konventionens budskap totalt fel. I artikel 14 i denna konvention står: ”Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Ett barn placeras i en religiös friskola på grund av att föräldrarna kräver maximal möjlighet att indoktrinera barnet i den religion man själv företräder. Det är inte tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet för barnet. Det är religiöst förtryck!

Barnkonventionen är till för att stödja barnets rätt, inte föräldrarnas. Barnet är en egen individ.

Bara och endast bara Hedendomen – som innebär frihet från religion och religiös påverkan så länge det är möjligt – kan ge våra svenska barn friheten åter, och fostra dem till starka, vackra, uthålliga och kunskapssökande individer, vars verklighetsuppfattning är baserad på rena fakta, och inget annat. Kunskap var en gång Odens arvedel, och den gav han till människorna. Han krävde ingen tro alls, ingen lydnad, ingenting sådant – men i Hávamál gav han det uppväxande släktet några goda råd – av rent medlidande – men det var också allt.

Kunskap och Fantasi – nog för att TÄNKA SJÄLV är den bästa gåvan till dina söner och döttrar

För någon dag sedan talade Elisabeth Svantesson (M) för ett förbud mot att småflickor under femton år, ja ofta så små som 7-8 år gamla, tvingas bära slöjor, burka och shador i den svenska skolan. De har sällan eller aldrig fått välja sin klädsel själva, utan maskeringen och påsarna över deras huvud har tvingats på dem av föräldrar, imamer och annat slödder.  Den Moderata partiledningen uppges också ha velat utreda förbud emot Kors, Davidsstjärnor och annat ovidkommande skräp runt våra barns halsar, för de sitter ju ofta lika hårt åtdragna där som någonsin buntband. Religiösa symboler hör inte hemma i en svensk grundskola, där våra barn skall inhämta kunskap – inte vidskepelse från Mellanöstern.

Själv håller jag helt och fullt med Moderaterna i deras initiativ, och jag hoppas verkligen att det går igenom. Religion är en angelägenhet för vuxna medborgare, som kan göra ett aktivt och medvetet val. Det är ingenting för barnrumpor. Till och med Kristendomen i Sverige har på sätt och vis alltid erkänt detta, när man meddelat Konfirmation, även om den varit tvångsmässig och inte frivillig. Man har från kyrkligt håll ansett att en människa som inte ens är insatt i trons grundläggande, elementära delar överhuvudtaget inte kan gå omkring och kalla sig troende, utan måste bibringas tillräckligt mycket kunskap för att kunna välja själv. Också den nutida, senare skollagen vilar på samma premisser.

ENDAST Särimner är Kosher ! Bacon Bacon Bacon VARJE dag !

I Järfälla Kommun har nu den modiga och svensksinnade Kommundirektörskan Christina Rapp Lundahl äntligen satt stopp för Halal-slaktat kött i den kommunens skolbespisningar. Järfälla, i huvudstadens nordvästra sektor, har länge varit en kommun där den fullständigt urartade svenska befolkningspolitiken visat sina allra största avigsidor. Inte mindre än 42,5 % av kommunens befolkning har utländsk bakgrund, men bara en liten, skrikig minoritet kräver att maten i skolan ska vara halal.

Halal innebär att djurets strupe skärs av, och att det får förblöda levande. Rent djurplågeri, med andra ord. Visserligen kräver lagen numera formellt att viss bedövning av slaktdjuren ska ske innan man halal-slaktar dem, men alla vet att det mycket ofta tummas på den regeln. Järfälla Kommun kan heller inte garantera, att köttet inte kommer ifrån obedövade djur, och djurskyddet måste därför få företräde framför de religiösa fanatikernas synpunkter.

Också flera djurskyddsorganisationer i Sverige har kommit fram till samma slutsats. Billigt importkött från EU och andra länder strömmar omärkt in i landet, och ofta vet man inte alls, vilka hemska kval djuren fått utstå i Halal-slakterierna.

Tycker vi att det är ”OK” att kött som produceras såhär ska ätas i Svenska skolmatsalar ? Det tycker man inte längre i Järfälla….

I Germansk och Keltisk kultur har man aldrig någonsin behandlat djur så illa under slakt som i Mellersta Österns Ökenkulturer. Ingen svensk bonde skulle någonsin drömma om att skära halsen av sina egna slaktdjur utan föregående bedövning – i gamla tider var ju djuren närmast medlemmar i hushållet, och framförallt hästen ärades mer än allt annat, men också den fläskgivande grisen. De klubbades alltid före slakt, så att de inte behövde känna någonting, och så gav man djuret ett hjärtstick, så att hjärtmuskeln förlamades, och både hjärndöd och hjärtdöd han inträffa, innan man slutligen band ett rep om djurets hals och drog åt, innan strupen snabbt skars av. Denna ”tredubbla metod” gav en fullständig säkerhet, och forskare har noterat att den så gott som alltid användes under både förhistoriska perioder typ järnålder och bronsålder, men också under medeltiden fram till 1800-talet.

”Oxen klubbar slaktaren” – Varnande kyrkmålning av Johannes Rosenrod i Täby Kyrka, Uppland. 1400-talet. Så kan det gå för dem, som behandlar djuren illa !

Till och med i de fall där man avrättat dömda brottslingar, har man i germanska och keltiska länder alltid använt den ”tredubbla” metoden, där man alltid krossar skallen först, vilket ger fullständig medvetslöshet. Men i Järfälla uppstår nu ramaskri från en sk ”Muslimsk Förening” som tidigare byggt sig en ”jättestor moské” med Sunna-extremism på den kända ”Söderhöjden” där ett otal mord och sk ”skjutningar” (alltså mord på öppen gata, se inlägget om Malmö igår) hänt under de senaste åren.

En viss Abdullahi, Sheikh Abdi har framträtt i offentlighetens karga ljus, och ”krävt” att de mindre än tio barn detta handlar om ”måste” äta obedövat Halal-kött och att de skulle ha ”rätt” till detta. Det finns ingen sådan rätt alls, enligt svenska Djurskyddslagar, vilket bör påpekas.  Det finns ingen sådan rätt enligt Skollagen heller. Svenska skolor är inte skyldiga att servera kött, inte på något vis. De är inte skyldiga att servera vegetarisk mat heller, inte fisk, inte potatis, inte soppa – allt som står är att maten ska vara närande och tjänlig, men i lagen finns ingen bestämmelse om vad den ”måste” bestå av – för det finns inga sådana ”måsten”

Samme Sheikh Abdi har också sagt, att obligatoriska böneutrop skall skalla och eka över hela Järfälla inom några år.

Thor och Odin förbjude, säger jag. Det skall aldrig någonsin ske !!

Ifall nu denne ytterst märklige Abdullahi, Abdallah ha ha ha, Abdulla ho ho ho kräver Halal-kost, så kräver jag – med exakt lika stor rätt såsom Asatroende Hedning att Ärtsoppa med FLÄSK tvångsmässigt MÅSTE serveras i alla skolmatsalar, sjukhusrestauranger, militära matsalar och offentliga miljöer i övrigt, varje THORS DAG eller Torsdag som THOR sänder oss – därför att vår religion KRÄVER detta !!

Are you with me, patriots ?

Sannerligen Sannerligen säger jag eder SÄRIMNER – och se, detta är uttytt – du skall ICKE söka dig andra grisar till att jämföra med honom, ty enbart SÄRIMNER är det STÖRSTA svinet – FREJ har sagt det – AAAOOGAH ! (Tutom Hjallarhorn !)

SIC SEMPER PORCUS – IN HOC SIGNO VINCES !!