Språkregler, Minnesord

”Men i våra hjärtan finnes en fästning,
som inga fiender ifrån oss kunna taga…”

Fredrik Bagge, Kyrkoherde på Marstrand 1677

Inte många bland mina hedniska läsare skulle väl tro att jag ägnar dagens minnesord till att påminna om en Lutheransk präst, som var motståndare till häxprocesser; och som faktiskt aktivt bekämpade dem från sin ö, där han också fanns år 1669, när den Svenska Regeringen sände diverse kommissioner dit.

Men så är det. Man måste välja sida, som sagt – var man än befinner sig – och som Hedning, Historiker och Humanist erinrar jag mig att varje val snabbt kan få oanade konsekvenser, inte minst i en tid som vår. Vänd era blickar Österut, och inte emot den svenska Västkusten – så får ni se och skåda ! ifall tiden kräver några ytterligare monument, tal och flagghissningar får väl framtiden utvisa; men som jag sade igår finns det vissa smutsflaggor, som jag aldrig mera hissar på en svensk flaggstång.

Brödrakrig råder, och det är – med Voluspás ord – en yxtid och en vargtid här i Världen.

Då måste man veta, exakt var man står – och för vem och vilka man står där man ställt sig.

 

Nu försvinner EU:s flagga i Ukraina – och kanske den egna nationens…

Den arabiska, internationella TV-kanalen Al Jazeera rapporterar, att inte mindre än 1400 modiga ryska medborgare omedelbart arresterats i samband med protester emot Putins krig, och att större demonstrationståg skådats i både St Petersburg, Moskva och troligtvis flera andra ryska städer. Kanske drar ni er till minnes, att jag nämnt ”Motståndets Estetik” av Peter Weiss, och att jag också förespråkat aktivt, fredligt civilmotstånd – kanhända med tanke på sådana medborgare i detta land som den kände ”Gävleimamen” Abo Raad – ni vet han som satt i SÄPO:s förvar i över nio månader – trots att han senare frisläpptes med motiveringen att det skulle vara ”farligt” för just honom att återvända till sitt hemland, och vars son visade sig vara anställd av Gävle Kommun, medan andra ”Klanmedlemmar” mystiskt nog hamnade på reklamskyltar utmed svenska Riksvägar, allt med samma kommuns goda minne – ungefär som om det var fråga om Imamdottern Gina Dirawis stora Julshow, eller något..

Motstånd emot Islam och Kristendom är fortfarande ytterst nödvändigt, och mot andra totalitära förkunnelser likaså.

Igår kunde vi via statstelevionen SVT höra halvkvädna visor om ”explosioner vid en flygplats nära Kiev” och även i vårt eget land har vi numera en importerad befolkning, vars lojalitet emot Sverige och den svenska staten i hög grad kan ifrågasättas, ifall här också blir någon väpnad konflikt. Självfallet behöver en sådan inte nödvändigtvis ta sig sådana former, som vad vi nu ser i Ukraina, men det finns också ”lågintensiva” konflikter av alla de slag – och för egen del tror jag inte att våra kriminella eller ”förortskalifaten” omedelbart lägger ned all sin verksamhet, bara på grund av vad som händer utrikes.

Naturligtvis gäller det kanske bara en bråkdel av en promille, men även denna lilla skara av snabbt uppdykande ”Taimourer” kan ställa till det, utmed en och annan Drottninggata – det kan vi nog inte utesluta. Corona-Kommissionen har inte lagt sitt slutbetänkande ännu, men Statsminister Löfvén har avgått – hans egna ord var att ”det var det bästa för partiet och landet” och utan att på något sätt bli konspiratoriskt sinnade, kan vi notera att de somaliska sjukvårdsbiträden som i förtvivlan öppnade fönster på svenska äldreboenden, där (S) märkta kärnväljare långsamt dog en utdragen, kvalfylld död i brist på syrgas, kanske handlade så gott de förstod, och av ren barmhärtighet, eftersom de varken hade utbildning eller utrustning. Kanske handlade de så att säga i den forne kung Lalibelas efterföljd, och lät dessa övergivna svenska själar utan anhöriga, bara diffundera ut i atmosfären och återvända till det land de kom ifrån – för barmhärtighet kan finnas i alla kulturer och hos folk med varjehanda hudfärg, även om vi har stor anledning att tveka inför svenska politiker, och kanske också tidningsredaktioner.

Corona-Kommissionen har i elfte timmen delgetts diverse hemliga Regeringsprotokoll, och den polsk-svenske Journalisten Maciej Zarembas artiklar på DN finns fortfarande kvar – för de som kan och vill läsa dem. Visserligen bagatelliserar tidningen det hela med karikerande illustrationer – det kanske man inte borde göra – men sanningen finns fortfarande kvar där ute. Zaremba har pekat på vissa dokument som fanns hos Stockholms Läns fd. Landsting, och som sedan i minst fem-sex månader tillämpades av inte mindre än sju regioner i Sverige, alltsammans efter Stefan Löfvéns nu famösa TV-tal den 1 april 2020. Jag är viss om att åtminstone några av mina läsare kommer ihåg just det där talet. Jag har i alla fall lagt det på minnet, av rena familjeskäl.

Bildmontage från svenskt ”Alternativmedia”

Mannen på bilden ovan – en viss Fredrik Reinfeldt, också fd. Statsminister i landet Sverige, skall enligt vad jag läst i vissa alternativa svenska media ha framträtt i Statstelevisionen, TV 2 såsom expertkommentator angående krisen i Ukraina. Hans förklaring till vad som händer just nu har påståtts vara att en viss Vladimir Vladmirovitj skulle lida av ”Svårartad Narcissism” och ”luckor i sin historiekunskap” samt att den ryske presidenten ”inte är alldeles faktaorienterad

  • Detta sägs av en man som antytt, att målet med hans befolkningspolitik skulle vara att Sverige år 2030-40 skulle ha en befolkning på 30-40 miljoner, vilket skulle ske genom arbetskraftsinvandring från MENA-länderna, dvs Mellersta Östern och Nordafrika – hans ”arv” återupptogs sedermera av en sådan sällspord, lysande begåvning som Annie Lööf, Centerpartiet…
  • Detta sägs av en man, som gång på gång sagt att det militära försvaret av Sverige är ”ett särintresse” och som bär ansvaret för avskaffandet av hela vårt värnpliktsförsvar
  • Detta sägs av en man, som vid ett berömt tal i Ronna, Södertälje 2006 förespeglat oss att svenskarna är barbarer, och att de helt saknar kultur
  • Detta sägs av en man, som påstått att alla invandringsproblem skulle lösa sig, ifall vi ”öppnar våra hjärtan” för islam och MENA-invånare

I rest my case.  Vem är det som ”inte är alldeles faktaorienterad” och ”saknar historiekunskap” frågar jag er. VEM ??

Bildkälla: Dagens Nyheter

Är det inte herr Reinfeldt själv, som också utvecklat vissa Narcissistiska drag i sin personlighetstyp, möjligen – även om vi med tanke på Fru Lööf och många andra kanske inte på något sätt skall anklaga just honom för att ha lidit av maktberusning, självförvållad dumhet eller total oförmåga att inse konsekvenserna av sitt eget handlande. Sådant är trots allt relativt vanligt bland politiker i somliga länder. ”All makt korrumperar” heter det, men ”fullständig makt korrumperar absolut”.

Kanske vi också borde erinra läsekretsen om denna bild, apropå Herr Reinfeldt och hans personlighetstyp.

 

Jag har tidigare i denna blogg skrivit om den nu skäligen utdöda Ukrainska Kvinnorörelsen FEMEN, och hur dess nära nog enda svenska kvinnliga medlem Jenny Wenhammar från Kågeröd i Skåne greps, först av säkerhetsvakter och sedan av svensk polis, eftersom hon anno 2014 avbrutit ett tal av just Herr Reinfeldt, i Almedalen, Wisby. Medan hon gallskrikande fördes bort, stod Fredrik Reinfeldt bara tyst i talarstolen och hånlog, synbarligen därför att han njöt av att se en av sina meningsmotståndare förnedras, och släpas i smutsen. Beläggandet med handfängsel skedde i ett buskage den gången, där sagda dåvarande Miljöpartist – sedermera ”utfrusen” ur partiet fick motta flera batongslag.

 

Här ser ni så en bild från Toppmötet i Davos, 2013, då söta lilla Oleksandra Shevchenkodetta Ukrainska ”charmtroll” lyckades störa både Vladimir Putin, samt Angela Merkel, nu avgången tysk Förbundskanslerinna – det heter Kanslerinn på tyska – och vi människor har två olika kön, som bekant. Under denna Presidentperiod – nu fjärran – i tiden – åtta år går fort, för allmänhetens minne är kort – men vi Hedningar minns…gick Putin faktiskt sin meningsmotstånderska till mötes, och kallade bort säkerhetsvakterna. På framsidan av sin kropp hade Oleksandra, då 25 år – skrivit – ”Putin Dictator” (det syntes inte på pressbilderna) men denne sade på ryska, likt på sin tid ryske Tsaren (se Anna Lena Laurens kåserier i DN) ”har ni några klagomål” till sin kära medborgarinna, och tillfogade ”jag diskuterar gärna politik med er, min sköna ! Även jag har synts barbröstad på bild – men om vi diskuterar politik, förstår ni väl att vi måste ha kläder på oss ?”

”Now we’re talking (about the future of Europe)” – Konstverk av den Finländske ”Ankmålaren” Kaj Stenvall från 2014

Vem var det som framstod som en diktator, det där året – 2014 ? Jag skulle säga att det – underligt nog – visavi Femen åtminstone – var herr Reinfeldt, inte Gospodin Putin, även om vi senare allihop kan ha misstagit oss, rörande hur Världsutvecklingen kommit att bli… Sade jag inte att saker och ting kan förändras, mycket snabbt ?

Angående de politiker vi har i vårt eget land, samt våra journalister; vidhåller jag således att de saknar allmänbildning, historiekunskaper och ”inte är alldeles faktaorienterade”.

Har jag sympatier för någon, så är det faktiskt Herr Löfvén, trots att jag själv varit synnerligen kritisk mot honom, som alla vet. Han har i alla fall insett sin begränsning och avgått i tid, samt inte dykt upp som ”expertvittne” eller någotslags försäljartyp till föredragshållare i TV eller annars – som Herr Reinfeldt. Stefan Löfvén drabbades också personligen av förlusten av en nära anhörig under Covid-19 pandemin, men tog sitt ansvar och agerade som en moralisk människa. Detta är värt att lägga på minnet, inte minst för mig själv som skribent – ty även jag kan måhända ångra somliga rader. Ifråga om en hel del andra svenska politiker, kan jag inte finna att de har någon vidare moral alls, särskilt inte med tanke på hur de agerat emot oss etniska svenskar – och hur de fortfarande agerar – men – och det är ett viktigt men – ”Nomeklaturor” av deras sort finns i hela Västvärlden, och inte bara i Ryssland eller för den delen Ukraina.

En Ukrainsk Freja – för en till, se texten

Kanske ni – läsare och läsarinnor – tycker att jag är alldeles för politisk, alldeles för faktaorienterad. Då kanske jag skall sluta denna min betraktelse för dagen i enlighet med de språkregler jag själv ställt upp, och bli djupt personlig. Min frände i den hedniska bloggosfären, Henrik Andersson, noterar att även den svenska Asatrons trånga lilla krets påverkas direkt av kriget i Ukraina, då vi mist våra kontakter med en del träsnidare och konstnärer, som per kommission utfört statyer av gudinnan Freja (Freya, Freyja!) och Vighammare åt oss – ifall ni nu ens känner till sådana föremål.

Denna observation är givetvis helt riktig.

Själv gnolar jag istället för dagen på en sk ”Kavaljersvisa” från Värmland – den är minst 100 år gammal, fast man på nätet felaktigt uppger att den ska vara skriven av Monika Törnell.  Jodå – jag har läsare i Ryssland också – likt de ”Brysselslickare” under EU flagg som regelbundet brukar dyka upp på dessa sidor. Jag måste säga att de har varit mig hulda och trogna under en följd av år, och inte genast trätt i förbindelse med ”Sankt Petersburgs hemliga trollfabriker”.

Det är HÅRDA BUD från MELLERUD !!

Jag kände själv en man från just den staden, som jag anno 2004 i tre veckor delade mitt lilla tvåmanstält med. Han hade som jag haft TBC i första stadiet, och det var därför vi delade tält. Vi blev så nära vänner, att jag ansåg honom värdig att dricka ur min Melleruds Vattenflaska – för att nu travestera en replik ur en gammal film av Francis Ford Coppola från 1979. Tyvärr hade han lite problem, eftersom han suttit i ryskt fängelse under en period av sådär sex månader – för ”innehav”  men det var inget jag höll emot honom. Ävenså spelade han i ett band, där en av bandets medlemmar såsom fd. ”desant” eller vägrare också ålagts fängelsestraff, och dessutom var en udda typ, på så sätt att bandmedlemmen hade två fruar – i det alternativa Ryssland går sådant ofta för sig. Sedermera – efter inte ens en vecka – kom det fram, att det var just min gode vän och färdkamrat, som var bandmedlemmen. Exakt vad han spelade vet jag inte, eller också har jag glömt och förträngt, men jag spelar ännu låtar av Messer Chups i denna sena timme.

Om jag säger, att jag haft och ännu har ”vänner på båda sidorna” som i Kavaljersvisan, så ljuger jag inte. Inte heller ljuger jag, när jag säger att min delvis tandlöse kamrat, den gången var påhittig, och kunde skaffa sig flytvästar och extrautrustning genom att snatta dem från ryska passagerarplan i reguljär linjetrafik, och dessutom komma undan med det. Han var en ärlig karl, för han erkände alltsammans inför mig, sin broder. ”I många länder har jag varit, och mångahanda folkslag haver jag haft uti min tjänst, men maken till Fryksdalingarna, det har jag aldrig sett !”

Det är inte namnet, generna eller nationen, som avgör vad som är en trogen och pålitlig människa, vem som borde kallas för moralisk, och vilka som definitivt inte är det – men på ärliga människor, kan man bygga en nation. Så är det – och detta är en ”språkregel”.

Monument över Stadsgrundarna – Håskuld och Dyre – eller Askold och Dir – på självständighetstorget i Kiev – utanför bild till höger ligger en lokal COOP.. som i Stockholm

 

Min ukrainska Freja – likt den ”Moder Ukraina” som ofta syns på TV-utsändningar från Kiev – är förstås gudinna över såväl krig som kärlek och magi – precis som den Nordiska Freja – men hon liknar inte den Freja-bild av trä ni ser här ovan. Jag specialbeställde den, nämligen – fastän den nu ligger säkert nedpackad – jag kan inte längre ha några värdesaker här hemma.

På huvudet har hon vad som liknar en spetsig hjälm, likt den streltser och 800-talets Väringar och Ruser brukade ha. I handen har eller hade hon ett spjut, som numera brutits av – men halva spjutet sitter fortfarande säkert i hennes hand, och vem som till sist får ”brutna pilar, krökta spjut” eller ”broken spears” i huvudet, får vi väl se.

Ryska Iskender-missiler avfyrade från Kaliningrad oblast kan inte nå fram till Stockholm, men stora delar av Götaland. De som kan avfyras från Petersburg-regionen kan heller inte nå Stockholm, men väl Helsingfors och i stort sett hela Finland. Finska politiker har enligt tidningsnotiser från flera år sedan, aktivt övervägt ett missilförsvar. Sveriges otillräckliga inköp av Patriots, och deras utplacering på Gotland kan vi helt glömma bort i sammanhanget – det är bara en av många otillräckligheter, som våra politiker manifesterat under de trettio senaste åren, och ytterligare ett bevis på deras svidande underlägsenhet, deras totala oförmåga att i tid inse rena fakta.

Min ukrainska Freja är vidare klädd i ett slags fotsid mantel, men om man studerar den närmare, ser man att det är hennes Falkhamn – hon kan ju iföra sig en sådan, och snabbt flyga sin kos, som de kunniga vet. Hon bär en Fä runa på sitt bröst, runan fehu eller tecknet för egendom; och även om detta är lite väl enkelt, har min Ukrainske träsnidare kanske valt rätt ändå. Fehu står också för Fälagi, engelskans Fellow, någon man står i samägoförhållande med – som den runsten som anträffats på ön Berezanj, vid Dnjeprs utlopp i Svarta Havet. Två bolagsmän, som äger del i samma fartyg, kan mycket väl använda det ordet om sig själva, även om Engelsmännen alltid helt feltolkat det, och aldrig förstått den sanna innebörden.

Hennes pose är krigisk, först på nära håll ser man att hon har kvinnobröst under Brynjan – och vid sina fötter har hon ett kreatur eller en liten varelse, som både kan vara vakthund eller en av hennes katter, som inte alls behöver vara två till antalet, för ”aft kötta sinum” som det står i Eddan, innebär pluralis, och vad för slags lögner och amsagor som spritts genom danska serietecknare, Hollywood och dåliga tv-serier kan vi också ignorera.

Det fredliga civilmotståndets väg är fortfarande värd att praktisera, här i Sverige liksom i Ukraina.

Vi bör inte sätta alltför stor tilltro till de politiker och det slags Regering vi just nu har, utan till helt andra sektorer och myndigheter i samhället.

Medias rapportering i dessa dagar bör vi läsa ytterst skeptiskt, och ytterst ifrågasättande.

Vi måste också fråga oss vem eller vilka i vår omedelbara omgivning som verkligen är lojala med oss, och som därför är värda allt vårt stöd, all vår lojalitet.

Gör inte som jag, goda medborgare och medborgarinnor i vårt land.

Jag har gång på gång gett de bästa åren i mitt liv och min lojalitet till människor som aldrig förtjänat ett enda förbannat djävla dugg av detta, men det har bara skett därför att jag innerst inne är ett slags idealist.

Låt er inte begränsas till den egna familjen, eller barnen, kanhända en enstaka livskamrat – eller rentav två ! – men praktisera er lojalitet – till det, den och de som förtjänat sådant. Det är allt. ”Jag är en Hedning”, och det är summan av alltsammans. Det sa redan Bellman – på sin tid.

 

 

Trumperi, Trumpera, Trumperallan lej…

Det är välkänt att en viss Donald Trump, USA:s sittande President, nu insjuknat i Corona. Förutom Stefan Löfvén, har ingen annan nationell ledare så kraftigt misslyckats med sin Corona-politik, och dragit lika mycket sjukdom och lidande över sina väljare. Redan i somras gjorde Kaj Stenvall, denne förkättrade hedniske Ank-målare från Finland, som jag skrivit om under rubriken ”konst” här ovan nedanstående profetiska bild, som jag i mycket anser summerar situationen för dagen.

Målningen heter ”In Good Hands” och den kan ni beskåda på Kaj Stenvalls egen hemsida. Man uppges ha använt ej färdigtestade mediciner på Mr Trump, och man får väl hoppas att ingen ”quack doctor” eller eländig kvackare varit inblandad. Trumps kristne gud och allt bönerabblande har på intet sätt kunnat hjälpa honom, vilket jag hoppas att alla ni hedna och ludna observerar. Inte twitter heller, visar det sig…

Hur ska vi tolka denna ”vackra tavla” inför nästa år – Säg det, de som vet…