Thetta er Hof Ásatrúarfélagsins !

Wikipedia publicerar idag en artikel om det försenade bygget av Asatruarfelagids nya Gudahov (Nej, det heter i-n-t-e ”tempel” ! det är ett latinskt ord vi inte använder !!) vid Öskjuhlid utanför Reykjavik. Man påstår också, att finanskrisen på Island skulle ha orsakat de många förseningarna, som nu pågått sedan 2015. Detta verkar föga sannolikt, och även om jag själv inte sett några definitiva bevis till vad de mystiska förseningarna beror på, har jag en del teorier.

Gudahovsbygget, som det såg ut i slutet på 2018

På Island får samfund bidrag efter hur många medlemmar de uppger sig ha, och man vet att två kända kristna bedragare, bröderna Augustsson, lanserat en fiktiv fornsumerisk religion kallad ”zuism” bara för att konkurrera ut de många Asatroende på ön. Många islänningar anslöt sig till bedragarna, som lovade att deras medlemmar skulle få del av 53 miljoner i frikostiga statsbidrag, pengar som de kristna bedragarna behöll för sig själva. Efter detta inhopp av kristna sprängkandidater och sabotörer, fick Asatrufelagid mindre bidrag, och även om finanskrisen (som var slut år 2011) kan ha bidragit, tror jag att det är i dessa kristna ränker vi kan hitta orsaken till förseningarna, som drabbat gudahovet.

De kristna bedragarna bakom ”zuismen” är nu misstänkta för att ha förskingrat mer än 80 miljoner isländska kronor, och rättsprocessen emot dem pågick ännu i början på detta år. Bröderna Augstsson är även misstänkta för flera fall av grov förskingring, bland annat i samband med bedrägerier angående påstådda uppfinningar inom vindkraft, och falska insamlingar på Kickstarter, något som de också enligt isländska media påstås ha använt inom sin förment ”andliga” verksamhet.

Samtidigt med detta, och trots de kristnas vanliga krumsprång, finter och försök att påverka politiken på Island, har allsherjargoði Hilmar Örn Hilmarsson enligt Wikipedia sagt att Gudahovet tidigast kan invigas i slutet på 2019 – ett detum som nu kryper allt närmare och närmare. Under tiden har också Asatruarfelagid tagit flera banklån, och kostnaden för hela projektet, som kan fullbordas i etapper, uppges nu ha stigit till ca 130 miljoner isländska kronor, vilket lär vara ungefär 25 % eller så utöver den ursprungliga kalkylen.

 

 

Ur den isländska arkitektfirmans ritningar från 2015

Förslag har också funnits på om man skulle ”Crowdfundat” projektet via en isländsk, hårdare kontrollerad och helt legal insamlings-sajt som till exempel karolina.is, men vid en genomsökning av den sajten hittar jag inget, som relaterar till det Isländska Asatrosamfundet, även om där finns en hel del öppna insamlingar, som relaterar till islands musik- och mediaindustri. Inte för inte är Hilmar Örn Hilmarsson själv också känd för att ha haft ett förflutet som musiker. I planerna på Gudahovet ingår också en del, avsedd att bli ett forskningscenter kring Nordisk Mytologi och liknande ämnet, som till exempel isländska handskrifter, men troligen kommer denna del av projektet att bli färdigställd allra sist, medan den stora samlingssalen nog färdigställs allra först. De enda insamlingar som tycks pågå till förmån till Gudahovsbygget, finns på Asartruarfelagids egna webbsidor, och består i att man låter försälja en del böcker ur organisationens eget bibliotek. Det kan mycket väl vara så, att man – på grund av alla skandaler de kristna orsakat – valt att finansiera hela bygget helt via banklån, och utan att förlita sig på någon form av statsbidrag eller insamlingar. 

I Sverige pågår diverse religiösa bedrägerier i ”östkyrkors” och liknande nya samfunds regi hela tiden. Man vet att SST, den mycket märkliga ”Myndigheten för Stöd till Trossamfund” delar ut bidrag till diverse muslimska och andra organisationer, samtidigt som denna myndighets handläggare i flera fall enligt obekräftade uppgifter också varit med i just de samfunden, och alltså ”administrerat ut bidrag till sig själva”. Miljonrullningen i de svenska fallen uppgår till omkring 100 miljoner SEK – och samtidigt vägrar SST blankt att ge några bidrag alls till Polyteistiska samfund, som t ex Nordiska Asa Samfundet, med motivering att Asatron skulle ”sakna livskraft” som SST:s kristna – och därför partiska – handläggare uppges ha sagt..

I morgon skall byggnadsnämnden i Uppsala ge bygglov till Dawa-rörelsens moskébygge i Stenhagen utanför Uppsala, trots att det konstaterats att denna rörelse företräder en av de mest extrema formerna av Islamism, och att dess lokale ledare dömts för flera fall av allvarlig barnmisshandel – på sina egna barn ! Även Kommunstyrelsens Ordförande i Uppsala (KD) har skrivit ett öppet brev, angående Dawas byggplaner.

Islandsbloggen har rapporterat om hur Katolska Kyrkan nu siktar på att skaffa sig ett allt större och större politiskt inflytande på Island. Man skall bland annat påverka Alltinget, det urgamla Isländska parlamentet. Redan 2015 avslöjades flera barnsex-skandaler på Island, med dussintals katolska präster bland förövarna.

Enligt SVT fick även katolska kyrkan i Sverige sin första barnsex-skandal när förövare i form av katolska präster från utlandet skickades hit. Prästen påstod att han skulle ha speciella healing-förmågor, men fortsatte begå övergrepp, bland annat i Falun…

För att summera: Monoteisterna håller på som vanligt. De ljuger, bedrar, förgriper sig på barn och slukar ständigt mer, mer och mer i form av bidrag.

När andra, Polyteiskt sinade, icke-kristna religioner försöker genomdriva sina egna projekt, utan att vara beroende av några statsbidrag alls, utsätts de för sabotage.

Var finns rättvisan ?

Sent ska gudarna vakna, heter det – men på Island har de i alla fall vaknat. Gudahovet kommer att stå färdigt om några år, trots förseningarna. Och Särimners Sändebud lovar sina fränder en sak – får vi något över från vårt kalenderprojekt, skall vi också uppsöka er…