”Är det SVÅRT att konvertera till Asatron ?” – ”Nej, det är tvärtom mycket ENKELT…”

Ibland får jag som Asatroende genom mer än ett kvarts sekel frågan om det är ”Svårt” att Konvertera till Asatron, eller om det skulle behövas någon speciell ritual för det. Jag har visserligen skrivit en Ritualtext för Masshednande tidigare i den här bloggen, men den är förstås delvis skriven med glimten i ögat, och som ett exempel på – ibland oavsiktlig – humor och ironi, om nu mina läsare inte förstod det.  Jag har nämligen för vana att tro alla människor omkring mig om gott, och tror alltså att de genomgående skulle ha goda avsikter, när de söker upp mig för att fråga om något, och jag diskuterar och debatterar gärna. Nu har inte alla människor goda avsikter, visar det sig, eftersom jag vid en del sällsynta tillfällen klart och tydligt får själva motsatsen bevisad för mig.

Personer, som tror att de kan gå med i ett och annat Asatroget samfund bara för att sabotera, för att de ska känna sig ”kränkta” av att vara där, för att lika snabbt gå ur så fort de möter minsta motstånd eller svårighet (sådana människor är ”svikare” och inte värda att kallas Hedningar)  eller de som ”märker ord och kommer med helt obefogade anklagelser ger jag inte mycket för, i alla händelser. Jag tror jag träffat på två-tre av dem i veckan, men jag ”pudlar” aldrig och ber inte om ursäkt för mig själv och mina gelikar, skall ni veta.

GIV AKT – SKITSTÖVLAR !! Vi hedningar ÄTER FLÄSK och HÄSTKÖTT och DRICKER ÖL och MJÖD ibland – Har ni SYNPUNKTER på det ?  – Ställ då era SYNPUNKTER i ett MÖRKT HÖRN någonstans…

”You had better believe it, Baby !”

Ordet konvertera låter krångligt och svårt, ungefär som det gällde att ”konvertera ett dataprogram”. Att byta tro och kunna stå för sin tro är däremot enklare, och därför talar jag aldrig om konvertering själv, men däremot om att komma hem till Asatron.

Nu finns det förstås de som säger, att Asatro och Hedendom skulle vara en helt odogmatisk religion, men det tycker jag för min del inte stämmer alls. Redan påståendet om att man skulle vara fri från dogmer, är också en dogm i sig. Dessutom har alla samhällen, alla kulturer och alla religioner genom århundraden och årtusenden haft sina fasta regler, normer och juridiska begrepp, och ifall man verkligen respekterar andra människors kultur, ruckar man inte på de begreppen i det första taget.

Visst, det är mycket lätt att gå runt på stan och kalla sig Asatroende, och kanske blir det lättare för en del om de skaffar sig långt hår, en Torshammare att bära runt halsen eller något annat tomt, yttre attribut, men man blir inte så mycket mer Hedning eller Asatroende bara för det. Och för det första kan man heller inte ha ”dubbel” eller ”flerdubbel” religiös identitet, om man verkligen är ärlig, och har ett gott uppsåt med sin Hedendom.  Tänk dig till exempel att en person skulle vara Asatroende på Tors-dagarna, Buddhist på Lördag, Söndags-Schaman och sen kristen resten av veckan ? Vad tror du andra kristna skulle säga om det, och vad tror du en muslimsk imam hade att säga, om han upptäckte en sådan oärlig och falsk person ibland sina församlingsmedlemmar ? Respekt för andra trosutövare och religioner kräver för det första, att man inte blandar ihop dem, och att man är ärlig med vad man säger och vad man menar. Du kan inte vara medlem i ”Svenska Kyrkan” och sen Asatroende samtidigt, till exempel, eftersom det är en total självmotsägelse redan per definition.

 

Kristendomens första bud är, ”du ska inga andra gudar hava jämte mig” och alla Abrahamitiska Ökenreligioner går ut på Monoteism, medan vi Hedningar är Polyteister, alltså att vi tror på flera gudar, makter eller gudomliga väsen än en. Har man inte förstått det, har man inte förstått någonting av det hela; för här finns verkligen en fundamental skillnad. Nu kanske det är så, givetvis, att vissa behöver en ”prövotid”, att somliga personer kallar sig ”andliga sökare” och  bara är intresserade av Asatron av kulturella skäl – som ”Kultur-hedningar” alltså (så har jag valt att kalla dem) och det är såklart inget fel med det alls, men förr eller senare måste man ändå ”sätta ned foten” och verkligen bestämma sig – ÄR just DU Hedning eller inte ?

Ska du gå med i ett samfund, blotlag eller liknande ?

– Ja, då måste du givetvis rätta dig efter det blotlagets regler, och det är DE människorna och INTE några utomstående  eller några ”nykomlingar” (som inte har med saken att göra) som bestämmer vad som i så fall hör till reglerna eller inte. Så är det oftast i de flesta civiliserade länder och stater också, förresten. De flesta människor med en intelligenskvot överstigande hundars eller hästars (för även djur har begrepp om ärlighet eller heder) förstår det här i sig själv, men vissa har verkligen ”svårt för sig” – de är minst sagt lite ”efter”… De här personerna tror, att de kan få bära sig åt hur som helst inom någon annans tradition, eller att det ska vara ”fornt” eller ballt eller häftigt att bete sig på det befängda viset, men det är det oftast inte..

Nej, det här är ingen modeyttring… Det här är ALLVAR !

Tänk dig att du skulle konvertera till en helt annan religion, Judendomen till exempel… När vi ändå är inne på ämnet, får jag säga att Judendomen är den av de tre stora Ökenreligionerna jag alltid gillat bäst. Ofta har dess utövare förföljts, och fått utstå de mest fruktansvärda ting från de andra två religionernas utövare, precis som vi Asatroende och Hedningar också blivit förföljda, massakrerade eller fått vår egen kultur förstörd av andra, som aldrig förstått sig på den. Ingen utövare av Mosaisk tro eller Hebreisk kultur och lärdom har någonsin gjort mig det minsta illa, eller behandlat mig så, som kristna och islamister gjort. Tvärtom har alla de utövare av denna ädla tro och stamreligion (ja, just det – de är en stamreligion och de räknar tron på mödernet, vilket jag har respekt för, även om Asatron inte alls fungerar så, eftersom vem som helst kan bli Asatroende) som jag mött alltid varit artiga, civiliserade och talat med mig i en trevlig ton, och med mig är det så att jag oftast bemöter folk exakt så som jag själv blir bemött – och den som är vapenlös eller som blir orättfärdigt angripen, den försvarar jag. Hedrad vare du ibland Hednafolken..” har det sagts, för TYR bär inte sitt svärd förgäves.

TYR – vars runa inte kan förbjudas, men möjligen missbrukas av vissa..

Låt mig alltså säga det redan från början – jag är inte antisemit, har aldrig varit det heller. Asatro är en stamreligion, och även om alla stamreligioner tillhör en viss kulturkrets (”tribalism” brukar det kallas på engelska) så är det min fasta övertygelse att vem som helst kan upptas i den, så länge vederbörande har rätt attityd, ärligt uppsåt och visar god anda. För mig finns inga skillnader avseende börd eller hudfärg. Min tro och mina Gudar är större än den enskilda människan, och vårt Jarladöme blir stort, därför att det innehåller motsatser. Skåda Särimner !

Men allvarligt talat – skulle du helt utan vidare utropa dig till expert, efter fem minuter ungefär, eller helt utan att konsultera de Rabbiner, skriftlärda män och kvinnor, och de källor till denna rika kultur som finns ? – Nej, det skulle du nog inte, om du vore ärlig nog och konsulterade de källor som verkligen fanns.

 

Visst, man kan JÄMFÖRA traditioner, men det är INTE samma sak som att BLANDA eller LÅNA. Den ene har sin Kabbalah, den andre sina Runor. Ingen, som är vis, bör förföljas, och båda traditionerna är självständiga skapelser, som inte alls behöver ha samma ursprung… Det är bara det, att de i vissa fall dragit en liknande slutsats om saker och ting..

 

På samma sätt är det också med Asatron, och den Nordiska Kulturen. Den har sina källor och sin tradition, den med, och det måste man också lära sig och respektera. Med rätt attityd kan man komma långt – som detta charmiga lilla filmklipp från ett amerikanskt bryggeri visar, men därför är det inte så, att jag skulle jämföra någon särskild grupp eller person med just en åsna, för det är inte vad denna liknelse handlar om, o ni hedna och ni ludna !

Med RÄTT ATTITYD och genom att  ARBETA HÅRT kan även en ÅSNA komma någonstans, och bli ”En riktig klyse-dalare” till Bryggarhäst… Men Åsnan är förstås FORTFARANDE just Åsna, fast med RÄTT ATTITYD och MERA KUNSKAP än den hade innan…

Åsnan övervann sina svårigheter, och blev vad den ville vara. Den kom till tro, helt enkelt. Men den försökte inte heller med något fånigt, som ”new Age” eller ”hair extensions” på Hovarna, till exempel, eftersom den insåg att allt detta skulle vara den ovärdigt, och mot dess sanna natur. Den upptogs i Clydesdalarnas stam (Tribalism – ni ser – det fungerar !) och blev en riktig bryggarhäst, på riktigt, fast efter sina inneboende förutsättningar. För se – det står skrivet ”I min faders hus, finns många boningar” och Valhall har ändå över 540 000 portar, har det sagts. Då står dem också öppna för alla och en var, som visar rätt vilja och som verkligen anstränger sig.

Och, för de som tror eller säger att allt detta är sagor, eller möjligen reklamfilm (nej, jag missionerar inte – jag blott upplyser för de som behöver mera vetande) betrakta nu denna bild från Polisrytteriets Dag och Kavallerikasern, som lär ha inträffat i veckan, just nu, 2017…

Kort sagt – Hedendomen ökar och tilltar i Riket – och nu handlar det inte om V65, även om det är sant att man kan mångdubbla sina vinster här i livet genom att gå ur kyrkan och spara pengar, samt ägna sig åt Hedendom... och kunde den där åsnan, så kunde även ni. Tänk på detta – och BAXNA !!

Nej – detta är INTE en betald annonsplats…

”Varför valde du inte Asatro ?” – Ja, varför i sanning…

Den högerkristna tidningen ”Världen idag” (känd för sin rabiata hållning) protesterar i en artikel emot att Migrationsverkets tjänstemän frågar ut nyanlända i Sverige varför de påstått sig konvertera till kristendomen. Varför inte konvertera till Asatron istället ? Asatro är ju den enda religion som alls har någon hemortsrätt i det här landet, hursomhelst, och för min del finner jag inget stötande i om fler genast anslöt sig…

I det fjärran Frankrike, finner jag, har en info-sida för begravningsbyråer och liknande tjänster tagit upp Asatron, genom en för mig okänd kvinnlig skribent vid namn Sahra La Petite Gnome (är hon någotslags verklighetens Amelie från Montmartre, kantro ?). Hon har visserligen inte kommit längre än till Valhall som det enda hinsidesriket, men har insett att Asatron är en naturlig religion på det sättet att även Asar och vaner insett sin egen dödlighet liksom människorna och accepterar den. Ragnarök skall ju en gång inträffa, och därmed dör en generation Gudar för att efterträdas av en annan, men än så länge förmäler oss inga franska röster något om Gimle, Trudvang, Folkvang med Sessrumnirs salar, Hel och Okolnirs gilleshall jämte alla de andra boningar där man kan vistas efter döden, jämte Sökkvabäck, där Saga bor..

Franska Asatroende anno 2013 – par Thor et Odin par example… (Mais Oui, c’est ca !)

 

Här hemma i Sverige förbereder sig Nordiska Asa Samfundet – fortfarande Sveriges största och bästa samfund för ren Asatro och inget annat – för att delta i ett seminarium om diskriminering i arbetslivet, efter vad jag hört. Visserligen förekommer väl det ganska sällan för oss Asatroende – jag har sett Torshammare om halsen på såväl diversearbetare, snickare som byråkrater och stabschefer i mina dagar, och gör så dagligen – också ett tiotal av de människor jag pendlar fram och tillbaka med från arbetet bär Torshammaren dagligen som stolt symbol, och visar sina asatrogna preferenser, inte minst efter att jag pratat med dem.

Tillbakagången för den sk ”Svenska” Kyrkan – eller rättare sagt Den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige – som den rätteligen bör kallas – fortsätter ohejdat. Enligt statistik från ”Svenska” kyrkan självt, gjorde mer än 85 800 svenskar ett aktivt val förra året och lämnade denna falska och penninghungriga kyrka bakom sig. Det var mer än under hela 2000-talet, om man ser det på årsbasis, och även i år har alla svenskar fortfarande chansen att befria sig från den straffskatt, den sk Kyrko ”avgiften” (det är ingen avgift !) på 1 % på preics allt vi tjänar, eller i vissa fall 1,3 % som Kyrkan hela tiden snor åt sig – på ett arbetsliv blir det mer än en miljon kronor, och jag tycker du som läser det här snarast bör använda den här enkla appen, som visar hur mycket de kristna stjäl från dig och din familj – och sedan göra ett aktivt val för att gå ur du också – om du nu alls är kristen, förstås… Över 3 miljoner svenskar har redan gjort det !

Siffror för i år visar, att fram till Augusti i år gick mer än 43 000 svenskar ur Kyrkan, till följd av ett aktivt val. De befriade sig från skatter och pålagor, helt enkelt, och kan numera själv få bestämma om de vill skänka pengar till välgörenhet och i så fall till vem, eftersom allt sådant förstås bör vara frivilligt, och inte ett tvång. I alla fall om vi ska ha ett liberalt eller frihetligt samhälle, och det tycker jag för min del att vi ska.  Om trenden håller i sig under årets sista 4 månader, kommer minst 65 000 svenskar ha blivit hedningar i år, till följd av deras egna fria vilja – och ”Svenska” Kyrkan kommer att tappa fler än 100 000 medlemar till tack vare generationsskifte – framtiden tillhör oss, de Asatrogna.

Gör som alla riktiga svenskar ! BLI HEDNING du också !

 

Hösten har nu kommit till vårt land, visar mätningar från SMHI. Normalt sett skulle den ha nått Mälardalen redan kring den 1 Oktober, och snart är det Alvablot – den fest som föregick det kristna Allhelgonafirandet — och därefter såklart JUL, den mest hedniska av alla våra festseder, näst Midsommar…

Hösten har varit en vecka sen i Sydsverige, men i Lapplands fjäll råder redan Vintertemperaturer – nu börjar snart Vinternätterna, och den hedniska vinterhalvan av året.. Redan har hösten kommit till hela landet, utom Skånes kusttrakter, Öland samt Norra Gotland… Och det var allt från den hedniska totalredaktionen för idag..