SVT Rapporterar: 28 429 sadistiska ÖVERGREPP emot Spädbarn i ”Svenska” Kyrkans regi…

Statstelevisionen SVT rapporterade idag om hur ”Svenska” Kyrkan, ett samfund som inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat förra året begick inte mindre än 28 429 SADISTISKA ÖVERGREPP emot mycket små och späda barn. Barnen har tvingats in i kristendomen, och kollektivanslutits till den helt utan att man frågat efter deras vilja. Detta innebär en mycket allvarlig kränkning av dem som individer, och strider emot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som en gång för alla slagit fast att varje individ har rätt att välja sin religion själv, och att man inte får tvångsansluta människor till något samfund.

Att ge sig på mycket små och späda barn är något av de allra fegaste och mest skändliga en vuxen människa överhuvudtaget kan göra.

Gudarna ske ära och pris har detta oerhörda barbari, som fortfarande pågår, ändå minskat på senare år. SVT rapporterar att allt fler och fler svenska föräldrar inser att det är fel att göra på det här viset, och att man helt enkelt inte får kränka sina egna barn, eller kollektivansluta dem till främmande religioner.

År 20210 tvingades inte mindre än 58 731 att genomgå dessa fruktansvärda riter, i närmast medeltida, fars-artade ceremonier som borde framstå som meningslösa och tarvliga för alla sunt tänkande individer. Nu har denna siffra lyckligt nog halverats, och det bästa vore om det stiftades en lag emot religiös indoktrinering av barn, med tanke på det bottenlösa elände, som de här helt försvarslösa barnen annars riskerar att dras in i.

Att kollektivansluta spädbarn och minderåriga till diverse religiösa rörelser borde vara förbjudet i Sverige. Val av religion är en angelägenhet först för myndiga individer, som är vid sina sinnes fulla bruk och mogna nog att fatta sina egna beslut om vilka rörelser eller organisationer de vill tillhöra.

Också för Covid-vaccinering genomförs numera mognads-test, enligt vad SVT självt rapporterar. Hur kan man då fortsätta att tvinga på spädbarn en främmande religion, som de själva aldrig valt eller gett samtycke till ?

VÅR KUNGAFAMILJ KUNDE FÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL – RELIGIÖS DOPING SKA INTE HA NÅGON PLATS I VÅRT SAMHÄLLE