Religiöst Samfund KIDNAPPAR vår Statsminister ! Kungahuset inblandat !

Den sk ”Svenska” Kyrkan – som inte företräder mer än ca 52 % av Sveriges befolkning – skildes från Staten år 2000, dvs för över 23 år sedan. Ändå försöker den hela tiden bli en maktfaktor i det svenska samhället. Dess mål är att avskaffa demokratin, och ta över hela vårt samhälle – jämför med situationen i Iran, Afghanistan, det Katolska Polen, Ungern och flera andra länder, där Monoteistiska Religioner och Totalitära system skaffar sig allt mer och mer inflytande, och det sekulära samhället sätts på undantag.

Svenska Dagbladet rapporterade idag om hur demokratin i vårt land återigen skändats, och släpats i smutsen. Två såkallade Biskopar eller Pisskoppar skall ha utsetts i en medeltida, närmast farsartad ceremoni med lustiga hattar och löjliga kläder – ja det hela ger mest intryck av någotslags bisarrt pajas-upptåg.

Varför skall sådana här pajas-figurer i lustiga hattar tvinga Statsminister och Kungahus att delta i sina löjliga upptåg ?

I Lördags KIDNAPPADES Statsministern och hans hustru, och fördes till en dunkel, dåligt belyst lokal i Centrala Uppsala. Kungafamiljen visade sig också vara med på det hela, och lät sig agera ”gäster” – mycket dålig smak av vår Statschef måste man säga – Han skall enligt Regeringsformen vara politiskt neutral, men det är han alltså inte i praktiken.

”Svenska” Kyrkan tillhör inte staten enligt lag. Det borde vara ett absolut krav, att Statsminister och Statschef skall följa Svea Rikes Lag, som den de facto är skriven.

”Svenska” Kyrkan har ingen som helst rätt att beordra fram Statsceremoniell verksamhet, eller tvinga Statschefen och andra högt uppsatta politiker att närvara vid sina meningslösa ritualer. Det finns alternativ. Ända sedan 2012 har Humanisterna i Sverige arbetat för dem.  Vi på Hedniska Tankar för en Ideell Kulturkamp, liksom självaste Furst Bismarck på sin tid.

Till Canossa skall vi icke gå ! SKILJ kyrkan från Staten !!

Den enda ”pisskopp” (som vår finska väninna säger) vi på Hedniska Tankar alls accepterat, är nog den före detta biskopen Lennart Koskinen, som så att säga företrädde en mer folklig stil, ända tills han kort före sin pensionsavgång började ta till våld, och störde utövandet av minst ett politiskt partis demokratiska fri- och rättigheter inför allmänna val, genom att inleda ett större slagsmål under Almedalsveckan i Visby.

Ja – denna påstått ”Svenska” Kyrka – som inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, oavsett det nu rör sig om rabiata islamister, judar, buddhister eller exempelvis vi Asatroende, som aldrig någonsin stört Regering och Riksdag i dess arbete, på ”Svenska” Kyrkans både oförskämda och förlegade vis…Skulle man då tvinga fram Regeringens närvaro vid Mulliga Mullors, Kadis och Stor-Kopthas utnämnande också – jag bara frågar ?

Varför tror man, att två helt oviktiga biskopstillsättningar i Visby respektive Linköping ALLS skulle kräva Statschefens närvaro ? Eller Statsministerns ??

Vad ska man säga om denna Evangelisk-Lutheranska Totalitära Ockupationsmakt  ? (För det är väl så den bör tituleras ??)

Vi ser ju hur den gång på gång tar till knytnävar, tvångsmedel och till och med rent våld, som Koskinen i Almedalen, anno 2010.

Hur länge skall detta få fortgå, frågar jag er – goda medborgare ? (För det är ni väl ??)

HUR LÄNGE ??