Plötsligt en TORS DAG – Ukko-Pekka Ajatellu – UKKO PEKKA Ajatellu !!

Ukko Pekka, Horagalles, Tore-Karl, även känd som Perkele eller Perkunas, Perkuno eller kort och gott TOR eller Thor, är en och samma gud, även i våra östliga grannländer. Runt hela Östersjön är han känd, och utan att känna till detta faktum, som var känt också under den hedniska tiden, kan man inte begripa den fina vits som levereras i Hárbarðsljóð, där färjkarlen Harbard i en strof säger till Tor att ”du kan gå runt sundet” istället för att ro över honom. ”Järavallen” som också nämns i detta Eddakväde, ligger vid Skånes kust som alla vet – och häri ligger ”det roliga” – om Tor ska gå runt Öresund, får han ju knata iväg runt hela Östersjön, vilket ju Tor faktiskt har gjort, eftersom han först är Tor hos oss, Tore-karl hos sydsamerna, Horagalles hos Nordsamerna, Ukko eller Perkele hos finnarna, Piarun hos ryssarna och så vidare, innan han blev Donar på tyska..

Men idag, just idag har det hänt något ännu roligare, som får oss att minnas just Ukko, den finske åskguden, och det är det faktum att ingen annan en Tv-kändisen Pekka Heino har lyckats stoppa kyrkklockorna på Kungsholmen, enligt vad tidningen ”Hem & Hyra” berättar.

Nu är det slut på den kristna terrorn helt enkelt, och Kungsholms Kyrka får lov att skruva ned volymen.

Själv håller jag med om detta. Människor i ett fritt land skall inte behöva förföljas av böneutrop och kyrkklockor ända in i sovrummet, eller sina vardagsrum. Religionsfrihet är inte samma sak som frihet att störa, basunera eller tuta i gjallarhorn, och ”mission” och liknande är bara obehagligt. Så är det, helt enkelt !

Eller, som Pekka Heino själv förklarar för tidningen:

 Jag är förvånad att de tagit det till sig. Jag trodde inte att de skulle bry sig, säger Pekka Heino som är delvis nöjd med resultatet. Han har följt debatten kring kyrkklockorna och noterat argument åt båda hållen. Å ena sidan de som tycker att det bara är otidsenligt och ytterligare ett bidrag till väsen i Stockholm. Å andra sidan de som föredrar att bevara kulturarvet. Det senare argumentet tycker Pekka Heino väger lätt.

– Det kommer från en tid då kyrkan var en maktfaktor. Just därför ska de sluta. Folk var tvungna att gå till kyrkan. Det tillhör det förgångna. De ska inte ringa av slentrian. Man ska inte behöva drabbas.Tystnad är en bristvara i Stockholm.

Men även om han är förvånat nöjd över att få respons från kyrkan har han ännu inte beslutat om han ska fortsätta kampen mot ytterligare tystande av klockorna. Miljöförvaltningen kommer dock skriva av ärendet om han motsätter sig kyrkans förslag som redan trätt i kraft.

Det tredje aktuella bullerärendet handlar om S:ta Klaras kyrka i Stockholms city fortsätter. Miljöförvaltningen har nu ålagt kyrkan att göra en decibelmätning för att klargöra om klockringningen stör nattetid.

  • Tidningen ”Hem och Hyra” 18 Oktober 2018

Själv skulle jag vilja hävda, att klockringning alltid stör ifall den utövas nattetid. Det finns heller inga som helst hållbara argument, till varför man skulle behöva ringa i kyrkklockor om nätterna, då ingen verksamhet äger rum i kyrkan i alla fall. Svenska Kyrkans egen statistik visar att knappt 14 personer deltar i varje ”gudstjänst” i medeltal – och i så fall – varför skall hundratals människor runtomkring få sin vardag förstörd genom en massa onödigt buller ? Ska vi nu ha ett förment eller påstått ”Multikulturellt” samhälle, särskilt i våra storstäder, så får alla befolkningsgrupper faktiskt foga sig, och inte störa varandra i onödan.

Som tack för Pekka Heinos vackra och förtjänstfulla insats denna TORS DAG vill jag nu spela en fin liten visa med en annan Heino, nämligen den tyske sångaren med samma namn…

Annonser

Kungsholmens Konstlade Kuk – ett verk av en Militant Frejs-dyrkerska… ?

Rubriken kan tyckas en smula utflippad, kära läsare, men dagens namn är Liv och detta är den tolfte april, inte den första. Igår nåddes jag av nyheten att ett nytt konstverk sett dagens ljus på Kronobergsgatan i Stockholm, alldeles i trakten av stadens polishus – och det skulle ha fått sitta uppe i ett halvår, sas det. Det rör sig förstås om grafitti, på vad som ska vara stadens första och största lagliga vägg, men låt oss först granska förutsättningarna för det hela, med kvällstidningen ”Aftonbladets” hjälp..

”Liv” betyder skydd och värn på det Norröna språket. Namn och symboler är visst inte ”tomma” som en del märkvärdigt oupplysta halvfigurer tror, utan konstanta genom Världshistorien. Det är just därför konsten på Kungsholmen väcker frågor..

Ordet ”Konst” har alltid betytt något ”konstlat”, ”konstgjort” – det vill säga något tillverkat av människohand. Det är avlett från ”kunnande”, att kunna, som är ett urgermanskt ord, och det är inte för inte som det är så. Samma faktum råder på alla Germanska språk än idag, inklusive svenska och tyska. Om alla kunde göra konst – vore det ju – ingen konst ! Samtidigt talar vi också om något som är ”konstifikt” eller ”konstigt” när vi möter något som påminner om konst, men som kanske inte är det…

Döm nu själva om detta är sann och hög konst eller inte – jag dömer ingen ohörd, utan förklarar mig neutral – som den goda Hedning jag är.

”Vår i luften, flickor – men var har ni er ?”

”kollektivet Livet” som ska ha skapat grafitti-väggen, och haft den i drift sedan 2008 har rekryterat Carolina Falkholt, som skapat verket ”Fuck the World” – vilket hon tidigare försökte ställa ut i New York, fast den gången i rött och rosa. Det togs då omedelbart bort efter en dag, skriver Aftonbladet – men sen är ju en hel del amerikaner fundamentalistiska kristna, och har det svårt med sin sexualsyn. Falkholt säger till tidningen att hon ”hoppas att många tar till sig budskapet” – men vad är det då för ett budskap, hon försöker lyfta fram ?

Gjorde en manlig person en liknande bild, och lade ut den på sociala media, skulle den personen ögonblickligen ha blivit ditsatt för ”kränkning” eller dömd för sexuellt ofredande. Det skulle ha kallats för en ”dick pic” som man säger i Landet Trump, och ögonblickligen ha fördömts, även i Sverige. Men nu är Carolina Falkholt alltså kvinna, och ska dessutom vara konstnär, har vi fått veta. Omkringboende har såklart protesterat, men konstverket får ändå sitta uppe i en hel vecka, vilket Svenska Dagbladet vet att berätta..

Svea Rikes Lag – som ska vara lika för alla, säger man – fast det är klart – ”Svea Fattiges Lag” tillämpas aldrig – för lagen skyddar Nomenklaturan, och de som i namn av ”konst” kan åberopa sig på den – påstår i alla fall följande om sånt här:

Brottsbalken, 16 Kap 16 §: Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter

Observera, att ”offentligen” inte innebär på Internet. Internet och bloggar, exempelvis, är inte en offentlig plats, eftersom man behöver utrustning (datorer) för att alls ha tillträde dit, och dessutom aktivt måste söka efter information… Detta gäller däremot inte i det offentliga rummet, som var och en kan förstå. Dessutom vet alla redan att Sveriges fåtaliga polismakt är överbelastad med sprängdåd, attentat, mord, våldtäkter och andra vansinnigheter, och en ”blåkuk” mer eller mindre rankas förstås inte så högt i Polisunderrättelserna..

Slutligen vill ”Konstnärinnan” också diskutera den nya Samtyckes-lagen, sägs det i tidningen – och det kan hon väl få…

Så – likt den Asatroende Hedning jag är, tror jag att Fader Frej månde mysa i Alfheim över allt detta.

”Ser du himmelen klar, ser du Bassen på far – se vilken storståtlig Rälling han har !” (ur en gammal svensk Folkvisa – Rällinge är namnet på den by i Södermanland, där detta konstverk hittades)

Carolina Falkholt påstår också, att ”unga tjejer som passerat konstverket, känt sig väldigt stärkta av vad de såg”. Hur eller på vilket sätt detta skulle vara så stärkande för dem, förklarar Aftonbladet inte, men nog kan det inge liksom en hälsosam vördnad och dyrkan – eller vad tror väl ni ? – särskilt såhär års. Det är ju trots allt vår… Och här rör vi oss nog med Militanta Frejsdyrkare på Krigsstigen, de såkallade Kuk Lux Klan som bedriver sin egen säregna form av upplysning…

Tror ni inte också det ?

Jag avslutar med en liten fin dikt, skriven på det ”syndiga” 1960-talet av vår store svenske Humanist, Tage Danielsson:

Riddarna kring det runda ordet

Vi är fullvuxna män, vi har kärlek i blicken,
och vi brinner av lust att visa er…tricken.

Vi vill kämpa för fädernas seder och bruk.
Vill ni se när vi hissar vår blågula…duk?

I vår svenska natur, ibland vårlök och sippa,
är det ljuvligt för älskande par att få …trippa.

Duka upp vårt förråd utav kakor och bullar!
Kom, på detta förråd glatt vi ligger och… tullar!

Det är grant som en tavla, den saken är viss.
I beundran betraktar vi mammas… skiss.