Stenen från Hole…

Knappast någon sann och äkta hedning har väl undgått att lägga märke till det, samtidigt som Sergej Shoigu har uttalat sig, Archer-system, Strf 90 samt till och med Bradley-vagnar skickats till Ukraina, medan Leoparderna dröjer och hela EU tvekar. DN och svenska media vågar inte berätta sanningen, och det är att en ny rysk armékår skall sättas upp i Karelen, samtidigt med att Ryssland innan 2025 avser skaffa sig tre nya luftburna divisioner – 76:e luftburna i Pskov, sedan länge kallad att bli spjutspetsen för en invasion av Sverige och de Nordiska länderna – är nu ett minne blott, efter 11 månader av blodigt krig i Ukraina. Ukrainas folk har redan gjort vad de fega svenskarna inte lyckats med på över 200 år. Vårt gemensamma ansvar är nu att tillse, att den aviserade ”andra mobiliseringsvågen” på 500 000 ryssar aldrig någonsin kommer att träda i vapen, utan att det går sämre än för den första vågen, som skulle varit omkring 300 000 man, men stannade strax över 150 000 stycken, enligt vad amerikanska think tanks ännu tillåts skriva.

Det är mitt i allt detta, som vi får ett budskap från våra fäder. Längesen döda män står upp igen, rakt framför oss och sänder oss meddelanden ifrån evigheten. De talar till oss här och nu, med samma tyngd i budskapet som runföljden ”sakumukmini” från Rökstenen, den som samtidigt uttyds ”saku mogminni” och ”saku ukminni” som jag redan berättat för er en annan gång – och det betyder både ”jag säger er det folkminnet” (allmoge = allt folket, ordet mog betyder samma sak) och ”säg till de unga, sprid detta till ungdomen”.

Så talar de döda till oss i vad som kan vara Världens ödestimma – innan Putins ohyra gör allvar av sina atomkrigshot – och Forskning och Framsteg, Dagens Nyheter – vars rubriksättning är undermålig och felaktig – samt också rena ”blaskor” som Aftonbladet har uppmärksammat nyheten – att deras ord ännu finns för oss att läsa, ta åt oss och ta del av. Också Hufvudstadsbladet och Finska YLE -vid vårt Nordiska språkområdes östgräns – har uppmärksammat saken.

I Norge har man hittat en gravhäll med runor vid byn Hole i närheten av Svingerud, och den kallas nu Svingerud-stenen. Fyndet är inte alls unikt, men mycket gammalt. Trots att svenska media som vanligt förvrider saken, och inte talar sanning, kan YLE meddela att gravhällen – som inte är en traditionell runsten – kan dateras till mellan år noll och 250 enligt vår tideräkning, vilket gör den till en av de allra äldsta runinskrifterna någonsin. Man kan jämföra med den kända Kylver-stenen från Gotland, som fick Sigurd Agrell – den legendariske språkmannen från Lund – expert på både slaviska och turko-tatariska språk – att avkoda de esoteriska runornas hemlighet, och inse att de kan användas som ett enkelt Caesar-chiffer – tänk er ett ”runhjul” och vrid det ett hack medsols – jag har redan berört det här många gånger, när jag förklarat den äldre, 24-typiga runradens talvärden för er, och varför runorna inte bara var ett enkelt skrivsystem för vad som helst, utan också sådant som endast var för de invigda.

Kylverstenen är långt större än den beskedliga sandstensplatta på ungefär 30 x 40 cm som man nu hittat i Norge, men två små hällar utöver vad man säger skall vara huvudinskriften har också hittats – och eftersom alla dessa fynd ingår i ett och samma arkeologiska kontext – ett gravfynd, som aldrig var avsett att läsas av andra än av makterna, de döda och eftervärlden – deras framtid, men vår nutid – så ska vi inte föregripa något eller dra förhastade slutsatser. YLE påstår att runföljden IDIBERUG bara skall vara ett simpelt kvinnonamn, en ”Idibera” – men det står redan klart, att det inte stämmer. Så enkelt är det inte alls.

Titta på Göteborgs-postens foto av stenen från Svingerud !

B eller Bjarka-runan är INGET normalt B, utan har flera bistavar. Det rör sig om en lönnruna. Högre upp, mot bildens kant, ser vi en – på fotot otydbar – längre inskrift, som tecknats eller ristats ovanligt grunt och smalt i den röda sandstensytan. Vad tyder det på ? Arbetade ristaren snabbt, i samband med en gravsättning ?

Troligtvis är det nog så. Här finns mycket, mycket mer än ett enstaka namn, antingen man tolkar det som ett person-namn eller ett geografiskt platsnamn, IDEBERG eller något ditåt. Hnitberg i Eddan var ju det berg, där resen Suttung förvarade det heliga skaldemjödet, det som Oden stal, när han narrade Suttungs bror Baugi att borra Hnitberg med borren Rate – först flög flisorna utåt, och Oden bjöd att fler borrhål skulle borras – när så flisorna flög inåt, visste han att berget var genomborrat – och så tog han sig in till Gunnlod, som alla vet. Vad är nu de olika hål vi ser på bilden ? Rester efter verklig borrning, kanske som begravningsrit, eller bara naturlig vittring, eller något annat ??

Göteborgspostens slidder-sladder om att ”runstenar kan vara äldre än vi trott” kan vi glömma bort i sammanhanget. Man har redan i flera hundra år känt till, att redan Tacitus nämnde runskriften kring år 100, och därmed är det inte så konstigt, att man nu kanske hittat en fullt samtida sten i Sydnorge. Det finns flera teorier om var den 24-typiga runraden uppstod, men en teori pekar på det Sydskandinaviska området, och Östersjöns norra kust. Skriften spreds snabbt norrut, men runornas ursprung är nog äldre än så.

En gång red Oden själv från Reidgotaland, och de Ukrainska slätterna. Han ensam gav oss runorna, och kraften att bevara våra tankar för evigt. Han är den, som leder striden. Han är Hropt, den ropande. Han är spjutgud och stormgud, och han leder oss genom Ragnarök och natt till en ny dag. Själv skall han falla, men Vidar hämnas fadern.

Saknar vi vår Freja, står oss Oden alltid åter. Han utmanar oss, och begär bara att vi ger åt Midgårds barn vad han själv alltid gett – sitt allra bästa.

Så segrar inte ulven, ormarna och det kaos, som vi ser bakom de fientliga makternas oerhörda dumhet.

”Galna Greta” befinner sig för dagen i Davos, men där kan hon stanna.

Idag har de två Sverigeförrädarna Peyman och Payam Kia från Iran dömts till långa fängelsestraff, efter att Regeringarna Reinfeldt, Löfvén och Andersson låtit anställa dem inom vårt lands Försvarsmakt. De borde aldrig någonsin ha placerats där, och heller aldrig någonsin tilldelats svenskt medborgarskap. I deras eget hemland hade mänsklig ohyra som dem fått ett helt annat straff, och fått sprattla och dingla i galgen.

Ett av Odens heiten eller namn är Hangantyr, sant nog – men vi är inga barbarer, och bättre än ryssar och muslimer. För oss räcker att ge dem livstids fängelse, och det är av det mycket enkla skälet att vi inte skall låta dessa hundar till bröder avslöja mer av vad de vet till hela Europas, Ukrainas och alla folks fiender. Vi vet också, att dessa Iranier förrådde oss alla med berått mod, fullt medveten vilja och inte av slarv eller oaktsamhet, eftersom de sålt hundratals hemligstämplade dokument för pengar, direkt till GRU i Ryssland. Antagligen rymmer vårt land många många fler som dessa, och vi vet också vem det är som tillåtit dem att bosätta sig här, även om också den förbannade förrädaren har sagt att han ”inte såg det komma”.

Deras handlingar kan stå oss mycket dyrt, om eller när det Ukrainska kriget eskalerar.

”Än står Stenen i Grönan Dal…”

 

Det är Kärring-staten, de ”galna Gretorna” och ”Väädegjunden” hos Annie Lööf, som lett till att alla dessa Peymans och många många fler hamnade där de hamnade.

Lugn står Oden med Spjutet i hand vid Hlidskjalfs fot. Hans väg är tankens och viljans, men också arbetets. Inför honom är ingen insats för liten, ingen uppgift för stor eller svår. Hos honom finns befrielse, och han låter oss bli rentvådda från den smuts, som ständigt omger oss på alla sidor, där ”skjutningar” och lögn är svensk vardag.

Han sade oss att ”man är mans gamman” och låter oss förbli människor, trots allt. Vi hamnar inte hos Nidhögg, bland trädets rötter – även om det finns en, som kallas Putins Kock, och som i dagarna av en ren tillfällighet åberopat sig på just Nidhögg, det ormaynglet, och till och med sagt sig bilda en bataljon till dess ära.

Vi Nordmän vet bättre, för vi är Yggrdasils krona, inte bara dess stam. ”Wir sind das Volk” – ifall ni nu ens vet, varifrån det citatet kommer.  Det yttrades när muren föll, anno 1990 och ett helt land återförenades, och fick sin frihet. På samma sätt skall det en gång gå i Ukraina. ”Idag sår, i morgon helt” – för så är Valhalls härlighet.