Ännu en märkesdag…

Enligt en god kollega som är av svensk etnisk bondesläkt, skulle den 14 Mars – som är dagens datum – vara sista dagen för försäljning av boskap, ett slags motsvarighet på runstaven till Mickelsmäss den 15 September, då allt tjänstefolk och ”statare” skulle flytta, och Flyttlassen drog över Uppland och Mälardalen.

Lär dig tyda tidens tecken – Idag som i alla dagar (Bild från Olaus Magnus historia om de Nordiska Folken, 1555)

Dagens namn är Matilda, Tilda, Tilde eller Mechtild – ett äkta Germanskt namn som kommer av Macht eller Makt, samt ordet för Strid, som är Hild. Och maktstrider förekommer som bekant ännu, både i Svenska Media – av det lilla och löjliga formatet – eller såsom blodig realitet – i såväl Iran som Ukraina, där det fria, sekulära och västerländska samhället utmanas av Monoteismens och Totalitärismens mörka krafter.

”Om ont du ser,
kvad då att ont det är
och ge ej dina fiender frid !”

Så står det i Hávamáls 127 strof, Odens egna råd till den kämpande mänskligheten – och det stämmer mycket bra – både angående gårdagens inlägg och som en kommentar till världen i stort. Man skall aldrig acceptera övervåld, från de som gör illa och handlar illa. Tvärtom skall man bekämpa dem, och vädja till högre rätt, samt mänsklighetens ansvarskänsla – så skall strofen uttydas. I original lyder den:

hvars þú böl kannt /,kveð þú þér bölvi at /ok gef-at þínum fjándum frið.

Ondskan känner vi igen, både när den maskerar sig i form av påstådd ”forn sed” eller kristendom. Det gäller att bekämpa den med full kraft – vid alla tillfällen.

Lev efter denna regel, om du är en verklig Asatroende. Du skall vara Asarnas ben, armar och knutna nävar emot allt som är ont och vrångt i den här Världen !

Svenska Dagbladet, däremot, demonstrerar idag endast sitt mest bondska vetande – som inte är Odens. ”En Gödselbrunn är ingen Bubbel-pool” skriver Peter Wennblad med anledning av (S)-ledaren Magdalena Anderssons senaste snedvridna uttalanden i debatten om elstöd, där hon helt missar det faktum att de flesta av de privat-personer på landet som fått högt elstöd, faktiskt inte är villaägare med bubbelpooler, utan just bönder med gödselbrunn. Också Peter Wennblad står som oss andra upp till armarna i den socialistiska skiten, samt den gödselhög som Sverige tyvärr blivit.

Man intervjuar också det gamla hockey-proffset Arto Blomberg, som hunnit bli 57 år och för länge sedan avgått från sin tjänst som Sportkommentator hos Statstelevisionen, SVT. Nuförtiden kör han lastbil. ”Om det måste grisas, så grisa !” lyder hans råd till den svenska allmänheten – och det låter föga djupsinnigt, fastän han kanske har rätt på sitt eget lilla sätt och vis. Man påminner sig Gnesta-tecknaren Lars Hillersbergs ord om att Brottas med grisar, ifall ni nu till äventyrs också minns dessa.

Idag har Högsta Domstolen sänkt straffen för de muslimska fanatikerna Ardalan Abdulla (28 år) och Abdulrahman Khalil (21 år) som skadat flera Poliser vid ”Påskupploppen” I Örebro förra året. Tingsrätten hade dömt dessa hundar till sex års fängelse, bland annat för det nya brottet ”Blåljussabotage” men nu får de bara tre år i fängelse, medan polismannen Patrik Linde Lindblads yrkande om skadestånd avslås. Hans krav på skadestånd för den misshandel och skador han utsatts för underkänns helt  av Högsta Domstolen, trots att det REDAN är bevisat av Tingsrätten att han träffats av minst en sten, kastad av ingen mindre än Abdulrahman Khalil – vilket också finns med på Polisens videoupptagningar. Tidigare har det också kommit fram, hur en liknande slusk vid namn Hani Madi Bilal – som ”hjälteförklarats” av media sedan han påståtts ”städa upp” efter kravallerna, själv var med och stenkastade, tände eld på bilar och for fram med våldsamt motstånd emot Svensk Polis. HD anser dock inte, att gärningsmännen skulle ha kunnat handla ”i samförstånd” trots att deras attacker var väl koordinerade.

”Om ont du ser, kvad då att ont det är – och giv EJ dina fiender frid !”