”Svenska” Kyrkan i Uppsala Stift AVSLÖJAD – VANDALISERADE tjogtals Monument..

Alla vet det redan, men ingen vågar skriva om det. ”Svenska” Kyrkan har genom alla år stått för ett oerhört barbari och en planmässigt bedriven förstörelse, som gått ut på en systematisk vandalisering av det svenska kulturarvet. Man har inte hyst respekt för förfäderna, ingen respekt för vår inhemska kultur och våra fäders tro, helt enkelt.

Nu avslöjas det igen – för vilken gång i ordningen vet väl ingen, för ingen har brytt sig om att räkna, eller dokumentera de många skadorna. Sanningen kommer fram – men sanningen är förstås inte trevlig att höra – för de kristna...Men journalisten Jens Flyckt har på sin blogg börjat skriva om viktiga upptäckter, som gjorts i Övergrans Kyrka på vägen mellan Bålsta och Enköping.

Där har man upptäckt rester och fragment efter flera runstenar, som sitter inmurade i kyrkväggen. Ja, hela denna byggnad döljer oerhörda brott, eftersom den förmodligen till mycket stor del är byggd av just plundrade och vandaliserade runstenar, som ”Svenska” kyrkan försökt dölja i alla dessa år…

Med kalkputs och inmurning försökte man utplåna det hedniska. Runstenarna skulle förstöras, och deras budskap osynlig-göras – sådan var kyrkans plan !

Redan i Oktober 1964 visste man att allt inte stod rätt till vid Övergrans Kyrka. Kristna vandaler hade varit framme, och brutit sönder en runsten i två delar, och låtit den ligga som tröskel till sin ”kyrka” – så att alla skulle trampa på den, och stenens ägare förnedras och skymfas i all evighet..Detta skedde 1718, när man helt medvetet lade stenen som tröskel till det nya vapenhuset.

Jens Flyckt rapporterar på sin blog ”Sverigereportage” att fler fragment sannolikt döljer sig bakom putsen och väggarna i denna nu föga använda och egentligen ganska onödiga församlingskyrka – också Yttergran har ju en. Det var för övrigt till den här kyrkan som den Hedniskt sinnade författaren Jan Fridegård förlade sin berättelse ”Torntuppen” som handlar om hans egen fars död, och en övertygelse som står i mycket bjärt kontrast till kristendomens meningslösa förkunnelse – Fridegård var nog Hedning själv, även om han levde i en tid då det var svårt att erkänna det, mycket svårare än nu.

Kanske kan vi i framtiden ta över kyrkan i Övergran, och göra den till ett Frejs och Gerds gudahov – som det en gång var tänkt – och vilken sevärdhet och prydnad för hela Uppland skulle inte detta kunna bli, istället för en trist gammal kyrka, som nästan ingen använder.

Då ska våra fäders stenar börja tala igen, och ge sig till känna inför allt folk. De ska tala om en annan tid, då inga främlingar trampade på vår jord, och folkets eget arbete gjorde Uppland stort och rikt !