Granar och goda nyheter

”Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat”

  • Gammalt finskt ordspråk

 

I denna okunskapens tid, när kristna fördomar och negativa åsikter sprids i allehanda media om oss Hedningar (se föregående inlägg) står den Nordiska naturen ändå fast, liksom våra Gudamakter. Det bevisas oss idag genom ett litet inslag från SVT. Leif Kullman, professor i Naturgeografi – för en gångs skull en riktig vetenskapsman, inte en tyckande, floskelfylld nolla som en viss herr Gregorius, har lyckats bevisa att den svenska granskogen är minst 3000 år äldre än man trott, med hjälp av en enstaka kotte från Tärnaglaciären.

Experter i USA har daterat fyndet till 11 200 år bakåt i tiden, och fyndet har gjorts 700 meter ovan trädgränsen, vilket enligt naturgeograferna bevisar att medeltemperaturen dåförtiden var 4 grader högre än nu. Och jorden gick inte under, och mänskligheten överlevde – vilket bara bevisar, att de ”Galna Gretorna” av idag har alldeles fel.

Märkligt nog skriver SVT att granen skulle ha etablerats i Sverige först för 3000 år sedan – ett felaktigt påstående. Man har gjort många många fynd av granar och träd som fortfarande lever, och som är vida äldre än så. En av de organismer som varit med oss sedan äldsta tid, långt långt före all kristendom och monoteism är Granen ”Old Tjikko” – uppkallad efter den jämthund, som först nosade upp trädet – på Fulufjället i Dalarna. Det trädet grönskar ännu, och är mer än 9550 år gammalt – det skall stå här i vårt land och grönska, också när all islam, all kristendom och Monoteism försvunnit från vårt land !

Hedna män från många land har hedrat detta träd, och likt Hedendomen kan granar för evigt skjuta nya rotskott, fast deras stam och krona kanske fallit för fienders hugg. Också vår kultur och vårt folk har gamla, men friska rötter och de rötterna har ännu inte dött ut. Granar är också nyttiga för mångahanda ting, vilket ni kan få lära er på följande blogg, skriven av en riktig överlevnadsexpert.

Med hjälp av Naturens och Folkets hårda skola, kan man skola ett nytt och starkare folk !

”Lyss till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat” säger ett gammalt ordspråk, och en större sanning än vi annars kunde tro, finns i det uttrycket. Naturen överlever och uthärdar allt. Pjollret om klimatförändringar har föga mening, för klimatet har som vi ser och som forskare nu konstaterat förändrat sig många gånger förr, och varken granar eller människor dog ut för den sakens skull, som sagt. Det finns mera häri, än de flesta anar…

We will walk – on the land
We will breathe – of the air
We will drink – from the stream
We will live – hold the line
Hold the line
Hold the line
Hold the line