I vilket Herr Professor Gabriel Oxenstierna avslöjar SVT:s skändliga lögner…

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?

– Axel Oxenstierna till sin son Johan Oxenstierna, inför förhandlingarna vid Westfaliska Freden i Münster 1648

Ätten Oxenstierna har alltid betytt mycket för det svenska riket. Nu är vi visserligen inte ett adelsvälde längre, men från att ha börjat som en meritokrati har adeln utvecklat sig till en hereditär filosofi, och redan under Vasatiden övergått till att bli en förtryckande Nomenklatura. Idag styr andra Nomenklaturor av politiska och ekonomiska dynastier hela vårt land – men nog om det – för tillfället… Det här är ett inlägg som jag velat skriva ett tag, och som legat på min lista över bortglömda ämnesområden, som jag inte haft tid att reagera på under hela hösten.

Ätten Oxenstiernas vapensköld i sin renaste form, från sitt ursprung i 1200-talet

Oxenstiernorna var Smålänningar från början, och kända ända sedan tiden för Alsnö stadga – första gången det alls fanns något svenskt adelskap. Och Oxenstiernor har det funnits många. Gabriel Oxenstierna den Äldre, till exempel – lever inte längre, förståeligt nog, eftersom han dog på Tyresö slott redan 1640. Han tillhörde rikets herrar, och så gjorde även Johan Gabriel Oxenstierna, skalden från Skenäs, som i sinom tid skulle ge upphov till den militäre femkamparen Johan Gabriel Oxenstierna den yngre, avliden 1995 och släkt med Wallenbergarna. Men – nu är det en helt annan Gabriel Oxenstierna det skall handla om, fast inlemmad i dagens Nomenklatura och Politiska Klaner – jodå – det har alltid funnits ett klansamhälle i Sverige – frågan är bara vilka klaner vi medborgare tillåter att landet styrs av – skall det vara de från Afrika, eller kanske sådana från Mellanöstern ?

Borta på sajten och den sk ”tankesmedjan” ”Det Goda Samhället” som jag ofta brukar läsa, och som med järnhand styrs av en högborgerlig individ vid namn Patrik Engellau, brorson till den före detta Volvo-VD:n Gunnar Engellau, kåserade redan den 19 November en Gabriel Oxenstierna, Högvördig Professor i Nationalekonomi vid Stockholms Universitet – och det är ju bara alltför passande, när den allra förste kände personen med detta namn var Riksskattemästare, förutom nu allt vad Oxenstiernorna betytt som grundare av bruk, Smedjor, manufakturer, hela slotts-, gods- och kommunkomplex typ Tyresö – där jag själv växte upp – och andra samhällsnyttiga ting.

Nu är det en gång så att adelskap förpliktar, och att envar är herre över sitt fögderi.

Inte under vattenytan, varesig nu eller i framtiden – som vi ska få se…

Herr Professorn i Nationalekonomi har skamlöst ”stulit” ett av mina teman rakt av, och det är detta med den extremt dåliga kvaliteten hos SVT:s journalistik, eller ”faktakollen” och vederhäftigheten hos svenska journalister överhuvudtaget. Det förvånar mig inte att han ”stjäl” – sådant har ”Det goda samhällets” medarbetare under Engellaus fanor gjort även förut vad mig beträffar – för han har i sin upphöjdhet och outgrundliga, akademiskt professorliga – ja adliga vishet kommit fram till exakt samma slutsats som jag, en vanlig ofrälse.

Men nästa gång, herrar Engellau och allt vad ni heter är originella nog att rakt fram stjäla idéer från M-I-G – så tycker jag faktiskt – á la bonne heure att ni kunde vara så förbaskat honnetta, charmanta och ja – ska vi säga ärliga nog att betala mig 50 kronor Riksgälds – det GÅR att göra på länken härintill – för alla goda idéer jag till dagligdags förser er med.

Redan 2019 uppmärksammade jag hur smutstidningen Dagens Nyheter helt glömt bort att det finns ett urgammalt geologiskt fenomen som heter LANDHÖJNING här i Sverige, och på nära nog hela Norra Jordklotet och trakter av det södra med…

Nu har det hänt igen. Denna gång är det SVT – Vår kära, kära Statstelevision – som kommer dragandes med idel dumheter, hittepå-scenarios, ja idiotiska exempel på BOGUS och rena LÖGNER, hämtade från de ”Galna Gretornas” underbara drömvärld – för som vanligt vill de att vårt land skall styras av ett litet extremparti – gissa själva vilket…

Jag skall få be att citera den vördnadsvärde herr professorn, adelsman som han ju är:

SVT rapporteradenyligen att Stockholms slott kan komma att översvämmas redan 2100. —

Även Göteborg får sin del av SVT-sleven: Domkyrkan översvämmad. Men inte bara kyrkor utan även moskéer drabbas: Önationer som det islamska Maldiverna skulle kunna slukas helt påstår SVT. Vilket demonstreras med att den stora moskén i Malé skulle stå helt under vatten. Bönemattorna skulle få ersättas med guppande gummimadrasser!

Fakta är dock att Maldiverna vuxit i yta de senaste 40 åren, se artikeloch forskningIngenav de öar som är befolkade har minskat i yta (tabell 2, sid 14), tvärtom har över hälften av dem ökat i yta. Stockholm har en landhöjning på drygt 4 mm per år. Havsytan har därför sänkts de senaste hundra åren (även om havet globalt sett har stigit med några få mm per år under tiden har detta tagits ut av landhöjningen, så att vi netto fått en sänkning av havsytan vid Slottet). Havsytans sänkning har varit cirka 3,8 mm/år.

– ”Det Goda Samhället” 2021-11-19

 

 

Historiskt diagram över LANDHÖJNINGEN vid Stockholms ström

De ”Galna Gretornas” osammanhängande babbel kan därför avslöjas som de ruttna lögner de faktiskt är. Till och med en nationalekonom kan räkna ut, att inte ens med de grövsta och allvarligaste katastrof-scenarion IPCC:s klimatpanel räknat ut – de som skall vara Jordklotets främsta forskare i ämnet – så kommer inte havsytans höjning – i allra värsta fall – uppgå till mer än 1,7 – 1,8 mm per år – som ett resultat av mänsklig påverkan.

Och landhöjningen är FORTFARANDE dryga 4 mm – för att verkligen lägga borggården på Stockholms Slott, Göteborgs domkyrka och andra platser – inklusive Maldivernas Moskéer, som sannerligen inte är mycket att hurra för – krävs en höjning om 82 mm om året – men det kommer sannolikt ALDRIG att inträffa, på de närmaste 20 000 åren.

Så var det med den saken, och det gäller ännu fler lögner, som SVT implicit vill ”sälja på” oss. Snart hävdar man väl att dessa ”stackars” Maldiver ”flyr för sina liv” och skall Islamisera Sverige istället..helt utan hänsyn till FN:s princip om första asyl-land, som fortfarande gäller i Mellanstatliga relationer, Världen över.

I och för sig finns det en annan dimension i saken också – som herr Professor Oxenstierna inte tagit upp. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har i ett antal noggrant skrivna rapporter diskuterat översvämningar i Mälardalen, vilket också korrelerar till Stockholms Ström. Men då måste man minnas en viktig sak. Mälaren är ett insjövatten,och inte ett Världshav. Mälaren avvattnas endast och endast bara genom sina tre utlopp vid Södertälje Kanal, Hammarby-Slussen och Strömmen vid Stockholms slott. Några fler utlopp finns helt enkelt inte – vilket minsta skolbarn borde vara normalbegåvat nog att inse.

Påstådda klimatförändringar, som inte alls behöver vara av mänskligt upphov – det är en gravt felaktig slutsats, som förblir obevisad – skulle – om jordklotet nu blir varmare – resultera i mindre snömängder vintertid. Det innebär vanligen LÄGRE och inte HÖGRE flöden i Mälarens avrinningsområde.

Svenska ”Journalister” – klantskallar utan ens grundskole-kompetens – missförstår också vanligen begreppen ”Hundraårsflöden” och det tidigare begreppet ”Trettioårsflöde” som man ännu kan möta i en del översvämnings-karteringar och fiktiva scenarion, före år 2016, låt oss säga.  Nuförtiden talar SMHI som stor part i målet endast och endast bara om Återkomsttider, rent generellt.

Nu tar jag det från början. Ett ”Hundraårsflöde” byter INTE alls att det är så att vattenytan med 100 % sannolikhet stigit till ett visst värde inom 100 år. Det är tvärtom så att det finns en viss SANNOLIKHET för att det inträffar en högst tillfällig översvämning pga kraftig vårflod eller annat EN gång eller ETT år av de 100 åren. Sannolikheten kan exempelvis sättas till 63 % som SMHI nu räknar, men då är det fortfarande 37 % sannolikhet eller ganska höga odds för att det INTE händer något sådant, inte en enda gång på 100 år,

Sannolikhetsteori lär oss också att det lika gärna kan bli ett hundra-års flöde om ett år som om femtio, 54, 17 eller kanske 98. Chansen är lika stor varje gång, precis som om vi spelar på en roulette – det är INTE så att nummer 11 måste komma upp snart, eftersom vi satsat 17 gånger i rad på nummer 11 – där tar småsparare och spelare fel – chansen är fortfarande numeriskt lika… Det är helt enkelt så sannolikhetskalkyl fungerar – är det 37 % chans för något, så är chansen alltid lika – i varje tärningskast som ödet ger…

Nu finns det chanser för ökat extremväder – exempelvis vid en hård vinter med mycket snö – som i år – och SMHI mäter också andra saker kontinuerligt, som regn eller nederbörd per tidsenhet – för mer och kraftigare snöfall eller regnskurar på KORT tid innebär såklart större översvämningsrisker i ett ytterst känsligt – och till ytan stort – geografiskt avrinningsområde som Mälaren, eftersom avtappning bara kan ske på tre platser – varav en ligger just vid Stockholms Slott – av historiska skäl – men se det var en helt annan sak. Tidvis eller vissa år kan översvämningar mycket riktigt inträffa, men som helhet har vårt samhälle ett mycket bra beredskapsmässigt läge för att ta hand om dem – vad kunskaper – men inte nödvändigtvis personal och resurser nu angår…

”Galna Greta” har ljugit rakt ut och sagt att man ”bör lyssna på vetenskapen” och inte på henne. Hon HYCKLAR, naturligtvis – för det är INGEN som lyssnar på vetenskapen, särskilt inte på SVT och dess såkallade ”fakta-redaktioner”.

Jag ger sista ordet till den adlige herr Professorn i Nationalekonomi, Stockholms Universitet, som sagt…

Svensk statlig TV ägnar sig åt ren propaganda om havshöjningens effekter. Den bakomliggande informationen är sakligt sett felaktig. Man bryr sig inte om att granska så pass enkla fakta som att faktiskt ta reda på hur havsytan höjs vid olika platser. Se vidare artiklar på Klimatupplysningen, till exempel härhärhär.

Jag har nu anmält inslaget på SVT till Granskningsnämnden för radio och TV för grav osaklighet.

Jag uppmanar fler att göra det. Vi måste få ett slut på att statliga media används som rena propagandaorgan för en falsk beskrivning av klimatförändringar. ”Lyssna på vetenskapen”, säger Greta. Men inkludera då också all den vetenskap som utmanar hypotesen om de digra effekterna av växthusgaser. Alltför mycket om klimatet är ännu okänt för att våra massmedia ska tillåtas helt bortse från alternativa hypoteser och förklaringsmodeller.

”Det Goda Samhället” 2021-11-19

Är ”Mångkultur” eller sk ”Multikulturalism” egentligen en grundlag ??

Ofta får man höra, att det skulle vara ”en grundlag” i Sverige att just vårt land skulle vara Multikulturellt.  Men – ingen av de personer eller skribenter som hela tiden hävdar detta, stup i kvarten och punktligt som ett urverk, kan citera i vilken av Rikets fyra grundlagar detta i så fall står skrivet, eller i vilken paragraf av lagen det i så fall skulle stå, sorgligt nog.

Är vårt land då ”multikulturellt” eller inte, även om det kanske är så nuförtiden, att 20 % av landets invånare har ett annat kulturellt ursprung än just det Nordiska och svenska, även om det i och för sig inte säger ett enda dyft om vilket språk de i så fall talar, vilket genetiskt ursprung de i så fall har (är det ens relevant ??) eller för den delen vilken religion de har eller inte har (undersökningar visar att mer än 80 % av svenskarna inte tror på ”gud”, allah eller jvhv) eller deras grundläggande värderingar och åsikter – vilket – får man väl lov att anta – är det många vill ”komma åt” eller i själva verket åsyftar, när de nu börjat tala om ”multikulturalism”.

Begreppet ”Mångkultur” är alltså inte alls så självklart som somliga skulle vilja tro, lika lite som begreppet ”många” överhuvudtaget. ”Många” tror si och så, får vi ofta höra – men vilka många, hur då eller på vilket sätt ?

Inom parantes publiceras Dagens Nyheter idag en artikel, där man som en bärande tanke lanserar, att grundlagarna i Sverige behöver ett starkare försvar gentemot de politiker, som försöker missbruka dem, exempelvis genom att införa grundlagsändringar jämnt och ständigt.

Gagnar en sådan lagstiftning egentligen ”mångkulturen” på sikt ? Jag skulle vilja hävda, att redan begreppet ”mångkultur” förutsätter yttrandefrihet och tryckfrihet…

En som också funderat mycket över de här begreppen – efter vad jag tror – är skribenten Patrik Engelau på sajten ”Det Goda Samhället”.

VEM är egentligen ”Multikulturell” ? Alla människor har enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna rätt till ett ursprung, och en nationell identitet. Således finns inga ”mulitkulturella” personer överhuvudtaget, om man inte räknar rena flyktingar, ”displaced persons” statslösa eller kriminella..

Patrik Engelau avslöjar att det visst inte stått i någon av Sveriges fyra grundlagar att landet skulle vara Multikulturellt, och det finns inget som helst Riksdagsbeslut eller ens Regeringsbeslut som antyder eller stadgar detta. Allt som finns, hävdar han, är ett utdrag ur den kulturpolitiska propositionen från 1975:26, där den dåvarande Socialdemokratiska regeringen (under Olof Palme) lanserade tanken, men det finns ingenting i den ganska vaga formulering som då användes, som verkligen bestämmer att vårt land måste vara just multikulturellt, och heller ingen verklig definition på vad det i så fall skulle betyda eller innebära, rent konkret.

Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.

Dessutom visste inte dåtidens politiker alls vad de i själva verket beslutade om, eller öppnade dörren för – om vi får tro just Patrik Engelau. Här står tvärtom, att alla – även minoriteterna – har en fast kulturell identitet – och alltså finns ingen ”blandkultur” eller ”multikulturalism” i Sverige överhuvudtaget – så kunde man också tolka den aktuella texten. Men – låt oss nu ge ordet till den hedervärde Herr Engellau:

Min uppfattning är att den eniga riksdagen inte förstod vad den fattade beslut om. Mycket få svenskar för fyrtiotre år sedan hade minsta aning om vad kultur är för något. Utan att vara nedlåtande vill jag påstå att riksdagsledamöterna inte upplevt någon annan kultur än den svenska även om de någon gång faktiskt kommit i kontakt med andra västerländska kulturer. De hade kanske varit i USA och kommunicerat på stapplande engelska eller kanske till och med varit på charterresa till Kanarieöarna och beställt middag på samma trevande engelska språk. De hade ingen aning om hur olikartade folks tänkesätt och beteenden faktiskt är…

— —

När den eniga riksdagen år 1975 fattade det där beslutet så trodde beslutsfattarna att mångkulturen bara betydde att Sverige skulle berikas med nya spännande kryddor, hudfärger och dansrytmer. Jag lovar att det var så, jag har känt många av dessa människor. Ursäkta om jag är vulgär, men riksdagen hade ingen aning om att det i andra kulturer kan anses helt befogat att döda döttrar som bringat skam över släkten genom att kasta ut dem från en balkong. Riksdagen hade inte en aning om att FNs deklaration från 1948 om de allmänna mänskliga rättigheterna inte alls artikulerade synsätt som delades av en hel värld, utan tvärtom bara var de i det nyss avslutade världskrigets segrarmakter mest hyllade principerna. Riksdagsledamöterna fattade inte att det fanns folk som ansåg att det var politiskt korrekt att döda bögar och skära genitalierna av små flickor oavsett vad Dag Hammarskjöld skulle ha haft för åsikt.

Krasst uttryck – javisst – men faktiskt sant, i alla fall sett emot hur den senare utvecklingen i Sverige och andra länder faktiskt blev, eller vad det såkallade ”Mångkulturella experimentet” faktiskt skapade…

Vad riksdagsledamöterna och övriga svenskar vid den tiden, jag också, inte begrep var att om det inte finns en allmänt accepterad överideologi, typ ”svenskt rättsmedvetande” eller ”islam”, så kommer det att bli konflikter mellan exempelvis ”svenskt rättsmedvetande” och ”islam”. Om det inte är självklart vilken grundprincip som gäller så blir det oreda och bråk. När riksdagen år 1975 fattade beslut enligt ovan så krattade den manegen just för den typen av kulturella konflikter. Var så god, sa riksdagen, alla har i Sverige rätt att leva ut sin egen kultur och sina egna värderingar.

Då uppstår det till exempel islamiska friskolor vars syfte är att förverkliga invandrade muslimers rätt att ”bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten” och slippa integrera sig utan fortsätta att exempelvis behandla kvinnor på det traditionella sättet enligt sin egen kultur. Ska de ha den rätten?

Enligt mångkulturslagen så ska de ha det. Men mångkulturslagen stiftades av riksdagsledamöter som inte fattade vad de gjorde och när de, eller deras efterträdare som inte heller fattar så mycket, upptäcker vilka konsekvenser som uppstår så blir de förfärade. Hur ska de nu hantera den här situationen som de själva orsakat genom sin blindhet eller, som de själva kanske skulle kalla det, naivitet?

Jag måste ge herr Engellau rätt. Alla kulturer är inte likvärdiga, och de blir det aldrig heller. Exempelvis är ”kulturen” hos islamska staten, eller en Rakhmat Akilov – som den Uzbekiska Regeringen mycket riktigt varnade Sveriges ytterligt naiva Regering för att alls släppa in i landet – helt enkelt underlägsen den svenska – i demokratiskt hänseende – vill säga. Och på grund av, att sagda ”kulturer” helt enkelt mördar människor, rakt av – också i vårt land och över hela Världen. Således är de inte kompatibla med någon ”Multikulturalism” eller något fritt samhälle, i alla fall inte enligt vad folk i Västvärlden eller vi svenskar lägger i det ordet..

Socialdemokraterna har inför valet 2018 bestämt sig för att förbjuda religiösa friskolor och hävdar på oklara grunder att förbudet inte skulle gälla judiska skolor. Kristna skolor då? Ska de också vara undantagna? Är judiska skolor inte religiösa? Vad är de då? Etniska? Vore det i så fall acceptabelt att starta friskolor för etniska svenskar?

Grunden för den här ovärdiga förvirringen är, tror jag, mångkulturlagen. Den är helt förnuftsvidrig. Man kan inte acceptera att sharia och svensk lagstiftning existerar sida vid sida och med samma rättigheter. Någon kultur måste tillåtas dominera. Till slut blir det så. Ju längre förvirringen råder desto mer sannolikt blir det att shariaanhängarna, som inte tror på mångkultur, kommer att vinna kulturkampen.

Enda lösningen för oss som tror på de västerländska värderingarna, menar jag, är att riksdagen säger stopp och belägg, nu upphäver vi mångkulturlagen och bestämmer att det är riksdagens egna lagar som ska gälla.

Så långt herr Engelau – som inte tror på någon Multikulturalism – och det gör jag inte heller. Han talar faktiskt om en kulturkamp, där olika kulturer och religioner står emot varann, och där den starkaste kulturen, till sist kommer att vinna. Då är frågan – vilken kultur är det vi vill ha, och vilken kultur är det, vi tycker skall stå som ”vinnare” ? Krasst uttryckt – javisst – men inte mindre sant för den sakens skull…