Ett Intressant föredrag…

Även Förbundet Vetenskap och Folkbildning (VoF) reagerar nu emot Annika Larssons falsarier , efter vad det ser ut. På den utmärkta bloggen Faktoider, som jag kommit i kontakt med många gånger förut, annonseras nu om ett mycket intressant föredrag i Stockholm.

Ämnet bedrägerier och falsarier inom arkeologi är ju synnerligen aktuellt i dessa dagar, då personer som Annika Larsson ännu tillåts få utrymme på lokala muséer som det i Enköping, och man skriver:

Arkeologiskt fusk & slarv
Några kända och mindre kända exempel på fusk och slarv inom arkeologi och historia. Vilken roll spelar det om fel görs med flit eller av misstag? Och kan vi av exemplen lära oss något om pseudovetenskap, vidskepelse och kunskapsresistens i allmänhet? En pubföreläsning hos VoF Stockholm.
The Londoner, Karlavägen 52-54 Stockholm, lördag den 2 december kl 18-19

Hur kunde ett välrenommerat Universitet som det i Uppsala alls tillåta, att en forskare fördubblade tjockleken på brickband från 500-talet, lade till tecken som inte alls fanns där, och sen använde detta som ”bevis” för lögnaktiga påståenden om att ”Vikingarna skulle låtit sig inspirerats av islam” ? Och hur kan samma ”forskare” fortsätta hävda sådana helt orimliga slutsatser TROTS att alltihop BEVISATS vara felaktigt ? = Fakta-resistens…

Nåja. Bloggen Faktoider har i det förgånga tagit upp flera intressanta exempel på hur påstådda ”forskare” helt enkelt ljugit, och använt förfalskade data. Två av de mest roande exemplen är historien om ”Die Würtzburger Lügensteine” eller ”Lögnstenarna” från Würtzburg eller hur studenter och akademiker från Würtzburg i Tyskland anno 1725 lurade en professor där med falska fossil, som de utgav för äkta... Bland annat påstod de sig ha hittat namnet Jehova inuti stenar, ville hitta bevis för att ”gud” skapat också alla fossil osv – helt felaktiga teorier som lättlurade kristna ännu tror på, i  ”landet Trump” och därmed likställda platser.

Fossil förfalskning. Grovhugget ristad ödla, som aldrig fanns…

Ett annat exempel är Piltdown-människan, ett påhittat fossil från ett grustag i England, som visade sig beså av en underkäke från en Schimpans, som någon satt ihop med några bitar av äkta fossiliserad skalle från en Homo Sapiens, samt tänder från en oranggutang och sedan utgett för att vara ett ”500 000 år gammalt originalfynd”.  Piltdown-fyndet ledde palentologer över hela världen på helt fel spår från 1912 – då det offentliggjordes – fram till 1954 – då det slutligen avslöjades – nya avslöjanden i form av DNA-bevis, som visade att det rörde sig om orangutang-tänder gjordes så sent som 2016, då det slutgiltigt bevisades hur Charles Dawson, den palentolog som påstod sig ha gjort ett sensationellt fynd burit sig åt.

I den bluffen deltog också Pierre Teilhard de Chardin, en känd katolik och mystiker,  och resultatet av alltsammans var att man dolde och förfuskade mänsklighetens verkliga utveecklingshistoria i sådär 60 år, samtidigt som Dawson – i likhet med Annika Larsson – fick göra sig ett namn och komma fram på felaktiga meriter, vilket visar att det faktiskt är som VoF eller Förbundet Vetenskap och Folkbildning hävdar – charlataner som Larsson gör oerhörd skada, och måste bekämpas…

Både ”Faktoider” och tidskrifter som ”Populär arkeologi” har nämnt Piltdown-falsariet…

ENKÖPING – EN ANNAN STAD, GRUNDAD AV HEDNINGAR ??

Många andra städer i Sverige än exempelvis Lund, Uppsala, Birka och Falköping kan ha grundats av hedningar i en hednisk tid, långt innan någon kristendom kom till landet, och långt långt innan några kristna kyrkor ens fanns här, enligt vad ny forskning visar. Det vanligen mycket sakliga företaget Arkeologikonsult har hållit en presentation av sina fynd i centrala Enköping, enligt vad Enköpingsposten berättade i Lördags.

Hus och gårdar har daterats till omkring 1060, vilket gör Enköping äldre än man trott. Och då fanns där inte ett spår av kyrkor på platsen – nyhetskällorna nämner inga sådana..

Under utgrävningen har arkeologerna hittat spår av 55 byggnader, gatunät, brunnar, keramik, föremål gjorda av djurben och samt föremål av organiskt material som skålar, delar till skor och ullvantar.

– Många av de fynd som gjorts visar att det varit många hantverkare som garvare och smeder som bott och arbetat i det här området, berättar Åsa Berger.

Fynd av matrester visar att kosthållningen varit ganska varierad med gröt, olika typer av bär, hasselnötter samt både kött och fågel.

Dåtidens Enköpingsbor levde gott och åt väl – utan sorger – tills de kristna kom. Man har också hittat spår av sk slaviskt svartgods på platsen, men utgrävningen visar att det rör sig om lokalt producerade lerkärl. Namnet ”slaviskt svartgods” är i själva verket något som moderna arkeologer hittade på under 1900-talet, eftersom keramik av denna typ först upptäcktes i Polen och Baltikum, men den finns rikt representerad också över hela Östersjöområdet, samt i Danmark och Sverige. Ibland kallas den också ”Östersjökeramik” vilket kanske är ett bättre namn.

Långväga import var inte alls okänd på den tiden, och mycket lerkärl importerades – Enköping hade säkert rika handelskontakter.

Dock ska ingen förledas att tro, att man på något sätt skulle ha hittat slaviska bosättningar i Mälardalen – det är ett helt grundfalskt påstående. Populär- och stundtals vulgärhistoriker har ibland hävdat att förekomst av krukskärvor av Svartgods i exempelvis Skånska Sjöbo skulle ”bevisa” något sådant, men se – det gör det inte alls..

Visst – en Buddha-staty från 500-talet hittades på Helgö i Mälaren – men vad bevisar det ? Att befolkningen där var Buddhister ?? – Nej, INTE ALLS, men vad som bevisas är att fjärrhandel med flera mellanled säkert förekom…

Än mindre ska man – som vissa – försöka dra några politiska växlar på den saken. Häromsistens påstod en dansk kvinnlig vulgärarkeolog, att Ribe på Jylland skulle ha varit en ”globaliserad” stad på 800-talet (jag tänker inte länka till den populärvetenskapliga tidskrift som tendentiöst påstod det) bara därför att man i 3 gravar av ungefär 50 hittat en person som kom från Norge, samt 2 från Nordtyskland…

Att Svitjod, Danmark med flera riken hade kontakt med sina absolut närmaste grannländer är självklart, men det finns faktiskt inga genetiska bevis eller skelettfynd som visar så mycket mer än så..