Världens åttonde underverk – den hänsynsfulle björnen

Av en händelse såg jag ett kort inslag om en amerikansk naturfilmare i Alaska härförleden, nu när de fiskande kodiak- och grizzlybjörnarnas årstid ändå är över oss. Här hemma har vi nu matats med tidningsklipp och krigsrubriker om en tragisk dödsolycka på Orsa Björnpark, och hur man här i landet skjuter sk närgångna björnar till döds, med Polisens respektive Länsstyrelses goda minne, utan annat argument än att de är just närgångna. Naturligtvis är det sant att vissa djur skulle kunna utvecklas till ”problembjörnar”, men om björnar utvecklar dåliga vanor i mötet med den mänskliga civilisationen, beror det på att människan ställer ut sopor, matrester och annat ätbart inom bekvämt räckhåll för en och annan björn. Betrakta detta klipp från Finland, där man inte skjuter på björnarna, men ändå vet att handskas med dem..

 

Observera att björnen hellre går ur vägen än ger sig i närkamp om de extra kalorierna, och de långt större och mångdubbelt starkare grizzlybjörnarna i Alaska bär sig åt på exakt samma hänsynsfulla sätt, i alla fall så länge tillgången på föda är god och björnen inte behöver slåss med andra björnar, rovdjur eller människor för en matbit…

 

Björnen i filmklippet tycks sukta efter något ätbart, men den vet att uppföra sig hänsynsfullt och väl, och sätter sig ned bredvid kameramannen, som för att fråga denne hur de övriga björnarnas fiske går, och när den inte får något vidare svar, lommar den en smula misslynt iväg, och sätter sig inte emot några tillsägelser. Så snällt är alltså detta fruktade rovdjur, och då undrar man ju – käre läsare, oavsett om du är kristen eller islamist eller något annat, varför kan du inte vara likadan emot din omgivning, som den hänsynsfulle björnen ?

Björnen förkroppsligar alla hedniska egenskaper, och i många kulturer – också den finska och nordiska – har den varit ärad och dyrkad som en gud. Se vad jag skrivit om den finska björnkulten i tidigare inlägg, och björnens himmelska ursprung enligt Kalevala. Själv tror jag att björnarna bryr sig ytterst föga om detta, eftersom de inte har några religiösa föreställningar eller någon politisk uppfattning överhuvudtaget, annat än att de förstås som de flesta djur nog anser att det är bra att överleva. ”Erst kommt das Fressen, dann kommt Das Moral” sade en gång Berthold Brecht, och det skulle nog nästan alla björnar skriva under på, om de nu alls hade kunnat skriva, vilket de inte kan.

Theodor Kittelsen ”En Uheldig Björnejagd”

Olyckan i Orsa Björnpark berodde på att en understimulerad björn hade grävt sig ut ur sitt hägn, som placerats innanför ett annat. Björnar tycker i allmänhet om att gräva efter rötter, myror och liknande, och äter rötterna av kvanne (Angelica Archangelica) och mycket annat. Dessutom kan en vuxen björnhanne med lätthet röra sig 80 km eller så per dag, om den tycker att den behöver (så länge som en födokälla i form av kött, bär eller något annat finns i närheten, rör sig björnen knappt alls, utan stannar till dess att maten är slut) och gäller det isbjörnar, kan de ledigt traska iväg 120 km om dygnet, eller mer, eftersom deras rörelsebehov är ännu större. Nu stänger människan in björnen i vad som för oss framstår som stora hägn, men som ur i alla fall en vildfödd björns perspektiv ter sig alltför små.

När en helt ovan skötare skulle valla en barnfamilj, antagligen bestående av bullriga och tjutande storstadsbor in i det yttre hängnet, dit björnen redan grävt sig ut (därför att den matas därifrån, och alltså resonerar som så att maten måste finnas där) hände olyckan. Människans ungar tjuter, vrålar, gastar och skriker, men det gör inte björnens; eftersom de vet att sköta sig, när de är ute i naturen. Dessutom går människor på två ben, vilket björnen också kan, när den vill överblicka situationen, eller hota. Människan går däremot på två ben för jämnt, vilket en björn upplever som ytterst hotfullt, särskilt om människan fortsätter gå rakt fram emot björnen, vilket framstår som ett rent utfall, och uppenbar aggressivitet för en björn.

En björn som står upp gör så för att få överblick, särskilt innan den går till anfall

Har så björnen för lite utrymme att röra sig på, och kan den inte vika undan, så måste den anfalla; och så gick det som det gick, uppe i Orsa. Återigen sköt man ett stort och ståtligt djur, som inte hade gjort annat än att följa sina naturliga instinkter, och som dessutom inte gavs någon annan chans än de gränser människan hade uppställt för dess handlande. Vem klandrar då djuret i detta läge ? – Inte jag i alla fall.

Människan ser och utforskar sin Värld med hjälp av synen, men björnar anses se sämre än vi, och förlitar sig på lukten istället, varför de med största lätthet kan upptäcka människor eller hundar på flera hundra meters håll, och därför alltid undviker oss, för det mesta innan vi ens vet att de är där. ”Barnaskrik och horn de låter illa i mitt öra, och kristet folk och klockors klang de drar mig utåt myra” ska björnen kunna säga enligt Norrländsk folktro.

Sedan mycket lång tid tillbaks har det i folktron funnits regler för vad man ska göra vid Björnmöte, och hur man uppför sig vid möte med en björn – och senare tiders forskning ar bekräftat detta.

Uppför vi människor nu oss på ett sätt som björnen inte tycker är anständigt, och som är mer än vad de står ut med, så går den till anfall, men annars uppför den sig lungt och snyggt. Under 1900-talet lär mindre än ett tjugotal människor i Sverige ha dödats av någon björn i vilt tillstånd, och andelen mord, misshandelsfall och liknande i människornas Värld är förstås mångdubbelt högre, mest eftersom björnarna framledes inte sänker sig till vår låga nivå.

Om björnar ens hade andlig förmåga eller religion (vilket de inte alls har) – vad skulle de förresten tro på ?

Redan den antike filosofen Xenofanes visste år 570 fk att det är människan, som skapat Gudarna till sin avbild, inte gud människan, som de kristna fortfarande påstår.

Han iakttog, att Trakerna och Nordliga folk tänkte sig gudarna ljushåriga och blonda, medan Etiopierna dyrkade svarta gudar, eftersom det var mest passande och naturligt för dem; och ifall nu hästar och andra djur hade gudar, skulle de vara hästformade eller se ut som Knubbsälar, ifall Knubbsälen nu ens hade en gud.

Polyteism är naturligt för människan, och finns i alla kulturer. Monoteism, däremot, är fruktansvärt onaturligt och ungefär som att stänga in ett djur i en alldeles för trång bur, och ”den ende gudens” förespråkare burkar som IS och de kristna ständigt anfalla varje annan tänkbar guds eller gudinnas anhängare, enbart för att de tror att just deras Gud skulle ha rätt.

Förmodligen skulle en ras av evolverade björnar först skapa en Himmelsgud ungefär som Ull, uppe vid Stora eller Lilla Björn på himlen, och sedan en myt om en oerhört stark och stor Björnhanne, som kunde slå ihjäl alla människor och annat otyg, på det att de små och oskyldiga björnarna skulle föröka sig och förmera sig. Redan där ser vi Tors arketyp.

Kanske skulle de också uppfinna en stor och moderlig björnhona, med uppgift att beskydda smånallarna, och där skulle vi se början till det som vi kallar Frigg.

Säkert skulle de också kunna uppfinna berättelser om en ovanligt vacker binna eller ung björnhona, som likt Freja skulle dra alla handjur till sig, tillika en läkekunnig björn kanhända, något i stil med Eir, därpå också en ovanligt rättvis björn, liknande Tyr eller Oden, och så vidare. Allt detta anpassat efter deras kulturella förutsättningar och naturlandskapet som omger dem, ifall björnar nu hade en materiell kultur, vilket de förstås inte har.

Hedendomen i Norden däremot, dvs Asatron, finns redan, och den är skapad för och av de människor som lever här.

Det är här den har sin kärna och sitt fäste, och det är här den ska utövas, för den ende gudens dyrkare och öknarnas invånare har inte mycket att hämta här, vare sig nu eller i framtiden.

Vi Hedningar är – likt björnarna i skogen – i mycket oss själva.

Brum !