Låt oss AVRÄTTA bröderna Kia…

”Tag allt vad mörker finns i grav
Tag allt vad sorger finns i liv.
Och skapa dig ett namn därav
– och det åt dessa giv.

De som förrått sitt land,
de har ej ätt, ej stam, ej son, ej far. ”

– En smula fritt efter JL Runebergs dikt ”Sveaborg”

 

Fredrik Reinfeldt – som nu påstås söka befattningen som Ordförande i Svenska Fotbollsförbundet – är en av de allra sämsta ledare och Statsministrar vårt land någonsin har haft, möjligen undantaget Stefan Löfvén. Det var Reinfeldt som hävdade att det svenska försvaret var ”ett särintresse” och som påstod att alla etniska svenskar skulle vara barbarer. Han avskaffade värnpliktssystemet, och nedrustade hela Sverige till en nivå, där landet inte längre kan försvara sig emot en fientlig invasion, samtidigt som han ökade invandringen från muslimska länder till aldrig tidigare skådade nivåer, under den falska förespeglingen att detta skulle ”berika” Sverige.

En LANDSFÖRRÄDARES ansikte.. Ganska skrämmande, eller hur ?

Men detta var inte de enda skador, Fredrik Reinfeldts vanstyre ledde till. Galningen bestämde också, att den svenska Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och hela rättsväsendet skulle ”berikas” och göras ”mångkulturellt”. Som en direkt konsekvens av hans beslut anställdes bröderna Peyman och Payam Kia vid MUST, den svenska militära underrättelsetjänsten respektive SÄPO. Peyman Kia växte upp i kriminalghettot Gottunda utanför Uppsala, och kommer från Iran, men tilldelades på osäkra grunder svenskt medborgarskap år 1994. Han anställdes vid ”Kontoret för särskild inhämtning” (KSI) som är en av underrättelsetjänstens mest centrala delar, men har nu visat sig begå förräderi emot Sverige i mer än tio år, samt samarbetat med ryska GRU och Irans underrättelsetjänst, samtidigt som han tjänat miljonbelopp på detta.

Tillsammans med sin bror står han nu åtalad för grovt spionage, grov obehörig befattning med hemlig uppgift och ännu flera grova brott. Enbart grovt spioneri i sig innebär ett fängelsestraff på lägst fyra år, eller upp till arton år, men de skador de här personerna redan vållat vårt land borde redan i sig föranleda mycket hårdare straff. Payam Kia har sedan i November förra året varit häktad för samma brott, och har tidigare också varit anställd vid SÄPO.

Åtal är offentlig handling i Sverige, och får därmed citeras

Åklagaren kan bevisa att ”Peyman Kia direkt eller indirekt hanterat motsvarande åtminstone ca 380.000 kr i USD i kontanter under tiden september 2016–juli 2017 och att Peyman Kia dolt pengarnas ursprung samt att pengarna härrör från främmande makt”, vilket står att läsa i stämningsansökan. Man har säkrat omfattande bevisning i form av datorer, mobiltelefoner, telefonlistor, hårddiskar, USB-minnen med mera för att styrka de båda brödernas kontakter med ryska agenter. Det har bland annat hittats en hårddisk som Payam Kia försökt förstöra och kasta i en papperskorg, efter att hans storebror greps i september. Dessutom har anteckningar säkrats där den yngre av de båda bröderna skriver om ”omfattande penningtransaktioner med kontanter och guld, metoder för att dolt ta emot pengar, flyktväg, back-up plan, och försök att dra sig undan lagen”

Båda bröderna är skrivna på adressen Hörnbovägen 2, 756 55 Uppsala. Peyman har personummer 19800911-0332, medan hans bror har personnumret 19870823-1553.

Om rätten befinner dem skyldiga, är de att betrakta som Landsförrädare, och vi får hoppas att det svenska folkets vrede hinner upp de här personerna så småningom.

Dödsstraff förekommer inte i svensk rätt, men i ett fall som detta anser jag dödsstraffet faktiskt moraliskt berättigat, trots att jag personligen råkar vara motståndare till all användning av dödsstraff i fredstid- av moraliska skäl. Bröderna Kia och de som anställde dem har ställt alla svenskars säkerhet i allvarlig fara, och hade det inte varit för det faktum att Ryssland redan gjort stora förluster i sitt Ukrainska krig, hade deras handlingar sannolikt fått mycket svårare konsekvenser än någon av oss kan överblicka – liksom Fredrik Reinfeldts.

Det talades om ”MÅNGFALD” men det ledde till FÖRRÄDERI – och de som anställde personen till höger är också SKYLDIGA

Sverige avskaffade dödsstraff i krigstid redan på 1970-talet, vilket var ett fullständigt absurt beslut – och det kan nog vem som helst i hela världen utom en svensk Riksdagsman av Socialdemokratiskt eller ”Vänsterblivet” snitt lätt inse. Det ligger i sakens natur att om krigstillstånd råder, så kan folk bli dödade. Det är inte svårt att förstå.

Bröderna Kia har förberett döden för tiotusentals, kanske miljontals svenska medborgare, och därmed har de förverkat rätten till sin existens. Nu kommer självfallet inget ont hända dem, så länge de befinner sig i den svenska rättvisans klor, för sannolikt får de väl reducerat straff, eller bara några fåtal år i ett mycket bekvämt inrett svenskt fängelse, och pengarna de tjänat på att förråda oss alla, bostaden och deras lyxbilar får de nog också behålla.

Annat är det i Ryssland och Iran – det land de kommer ifrån, och vars intressen de hela tiden tjänat. I Ryssland får de flesta fängelsekunder tuberkulos efter en tid, och i Iranska fängelser lär det titt som tätt hända ännu värre saker. Utvisning efter avtjänat fängelse i Sverige vore ett alldeles för milt straff – och en avrättning av de här personerna – döden genom hängning eller nackskott – vore faktiskt att föredra, i alla fall som jag ser det. Det skulle ha ett viktigt signalvärde inför främmande makt, och klart och tydligt tala om för Omvärlden att vi svenskar inte längre stillatigande kan acceptera allvarliga kränkningar av våra fri- och rättigheter, eller regelrätta invasionsförberedelser, som det ju tydligen varit fråga om i det här fallet.

Om en person utvisas, blir ju vederbörande inte ens frihetsberövad – utan är fri att utöva sitt liv precis som han eller hon (något tredje gives inte!) finner lämpligt, bara det inte sker på den lilla, lilla yta – inte ens 1 % av Jordytan – som omfattas av svenskt statsterritorium. Inte heller sker det några kroppsstraff, vilket däremot den Iranska rättvisan föreskriver – i enlighet med Islamsk Sharia – och eftersom bröderna Kia stött just en Sharia-diktatur – vad är väl då mer lämpligt, att de själva får prova på Islams lagar ??

Häng dem ! Häng dem allesammans !! Häng dem högt !!!

DÖD ÅT FÖRRÄDARNA !!

”Vad FAN angår dig POLENS AFFÄRER ?”

Jag satt och spelte nykter och sur
Drottningens polska i Polen, G-dur;
runt kring mig satt förståndiga män;
den drack ett stop, ett halvstop drack den.
Men hur var det fatt,
slog en av min hatt,
en ann sad’ åt mej:
vad fan angå dej Polens affärer?

Pling plingeli plång.
Spela ej polska men lär dig en gång
ha tand för tunga. Pling plingeli plång.

— —

Nu satt i vrån en gammal sergeant,
tvenne notarier och en stånddrabant;
de ropa: slå! skoflickarn har rätt,
Polen är straffat, dess öde utmätt.

– Carl Michael Bellman, Ur ”Fredmans Epistel” nr 45 – ”Peace, Man !

Uttrycket ”Vad fan angår dig Polens affärer” är numera idiomatiskt, och en inarbetad fras på god svenska. Även svenska bloggare använder och har använt det, gång på gång. Just idag är det dagsaktuellt, över hela Världen. Till och med före detta Statsministrar och tillika Utrikesministrar som Carl Bildt har använt det uttrycket, vilket skedde redan år 2010. Som ni vet har jag utbytt tankar med högst densamme i min blogg, och eftersom vi insett att vi är Landsmän – först och främst – så har jag bett herr Bildt om ursäkt för ett eller annat förfluget ord, för längesen. Han är Hallänning, jag är Skåning. Men båda är vi bloggare – och just landsmän.

Men alltnog – vår före detta Statsminister säger i sin blogg, att de tecken vi ser i vår omvärld är illavarslande – och han har hela tiden, år ut och år in – som bloggare försökt behålla det Nordiska perspektivet – ett perspektiv vi båda delar – vilket jag för min del tycker hedrar just honom. Han har valt titeln från Kjell Olof Feldts självbiografi ”Alla Dessa Dagar” som sin devis, medan min heter ”Hedniska Tankar” och för min del anser jag även detta vara högst passande – för en man som jag.

 


Vad betyder månne detta käcka emblem ? Är det ett Sjömärke ??

Men inte nog med detta. I Veckan har ingen mindre än Polens Premiärminister Mateusz Morawiecki uttalat sig i en debattartikel, naturligtvis publicerad i Svenska Dagbladet, Sveriges numera enda relativt vederhäftiga och landsomfattande morgontidning. En smutstidning som Dagens Nyheter går för just denna dag (2022-02-18) inte längre att läsa, på grund av sitt rent kvällstidningsmässiga innehåll. Den Polske Premiärministern varnar oss och hela EU för vad han hela tiden – upprepade gånger – sagt om Nordstream 2, till exempel – och vissa grannländers agerande i exempelvis Östersjöområdet, som inte ger upphov till några illusioner för polskt vidkommande. Inte just enligt Polens Premiärminister, i alla fall.

Och ändå anser resten av EU, att Polen ska dömas, Polen ska straffas, Polen skall vara en halvfascistoid diktaturstat liksom Viktor Orbans Ungern, knappt ens värdig att vara med i EU – Polen anses inte ha någon pressfrihet alls – Polen anses inte ha några fria Domstolar, eftersom dessa styrs av enbart politiska beslut – osv osv – och därför skall både Polen och Ungern tvingas till dryga böter, direkt in i Brysselslickarnas och Eurokraternas fickor…

Vad är detta för logik ?

Vad gör Polackerna, när diverse påstådda ”flyktingar” återigen dyker upp vid Europas gräns, ditskickade med Gospodin Putins goda vilja och samarbete ? Vad gör Ungern och Ungrarna mer än att försvara sitt eget land, försvara sitt eget språkområde och kultur, och dessutom FN:s fortfarande giltiga bestämmelse om ”Första flyktingland” som EU driver på för att helt avskaffa ?

Polen har alltid varit ett ”Antemurale” – sista utposten, Västerlandets Bålverk. Polen har utplånats från kartan, och redan på 17-1800 talet upplevt tre delningar, tills att Wienkongressen 1815 återupplivade Polen. Polen- Litauen återförenades i omgångar efter första världskriget och före andra världskrigets utbrott, fastän Sovjets revolutionsarméer för ett kort tag stod framför Warszawa. Polen delades i ett Generalguvernement och en Sovjetkommunistisk halva efter Molotov-Ribbentropp pakten – och vad gjorde Polackerna ? Vände de sig om och ”flydde” kanske ?? Blev de ”ensamkommande” i någon större utsträckning ??

– Nej – ty trots vad en viss Fjantje Kackélen inte kan inse eller fatta – så är det faktiskt skillnad ”skillnad på folk och folk”.

Polska flygare flög för Royal Air Force. Polacker stred i Syriens öknar. Polacker slog vid Monte Cassino. Polacker deltog i striderna i Arnheim. På varje frontsvsnitt, också i Nordafrika, också i hemlandet, under upproret i den polska huvudstaden 1944 – överallt stred polackerna för det fria Europas sak – tills deras eget land blev fritt igen, från de totalitära staternas ohyra – från den ohyra vi nu har här – i islams skepnad – mitt inne i vårt eget land – men nog om den och dess påverkanskampanjer, för tillfället. Polska byggnadsarbetare klassades av Partiordförande Göran Persson på sin tid som ett stort hot emot hela LO-kollektivet, och ”illojal konkurrens” från utlandet, enbart på grund av det faktum, att polacker kan arbeta bättre och hårdare än dagens svenskar, och på grund av att de för det mesta är goda hantverkare.

Men Polen skall hela tiden straffas – enligt EU.

11.11.2021 – DE vaktade EU:s gräns – och VI spottar dem rakt i ansiktet… Våra Polacker…

Har Frankrike med President Macron i spetsen en större Pressfrihet än Polen ? Fälls det inga politiskt styrda domar i Storbritannien, vad gäller Boris Johnsson, eller eljest ? Svara mig på dessa frågor, ack ni goda kristna läsare… Finns det någon egentlig Pressfrihet i Sverige ? Du har att välja mellan Schibstedt eller Bonnier-Familjen, DN eller SvD, Aftonbladet eller Expressen – SVT eller TV 4 – men alla tycker de märkvärdigt lika… EU är en helig ko. Finns det någon egentlig demokratisk grund till att Sverige gick med i EU överhuvudtaget, anno 1990 ?

Vid den första och enda folkomröstning som hållits om detta ”inträde” i vårt land röstade endast 51 % för, om jag inte missminner mig. Närmare 49 % lär ha röstat emot, och nära 7 % av den röstberättigade befolkningen avstod från att rösta överhuvudtaget, möjligen för att de visste att det hela var uppgjort på förhand. Propagandan fanns till och med på instruktionshäftena om hur röstningen skulle gå till. Man såg en karikatyr av en ensam och utblottad ”Moder Svea” och sedan glada personer med ett färggrant lapptäcke bestående av ”Europas” olika flaggor, i bästa kulturmarxistiska, 1970-tals mässiga ”i natt jag drömde” stil. Men där fanns aldrig någonsin någon verklig folkmajoritet – för en majoritet av svenska folket var aldrig för något medlemskap – räkna efter själva, så får ni se ! Vilar då inte länder som Sverige på en väldigt svag demokratisk grund, och borde det då inte ingripas emot den nuvarande svenska Regeringen, med exakt samma grad av logik och med exakt samma argument som i det Polska fallet – eller ?

Rätta mig gärna om jag har fel.

Jag är Hedning, nämligen.

Andra syner har jag också sett – och jag drömmer inte bara. Ånej, det ska ni inte tro.

Ett vackert par – Har jag inte rätt ?

I veckan har Sveriges ÖB Micael Bydén – annars född i Gnarp och med ett förflutet i det svenska Flygvapnet – framträtt tillsammans med nuvarande Statsminister Magdalena Andersson i Statstelevisionen, SVT. Överbefälhavaren har jag mött endast en gång – ty den äran har verkligen vederfarits mig, usle hedning ! Det skedde visserligen helt kort, ja blixtsnabbt – och ÖB gav mig personligen ett kort och handfast råd, som jag direkt kunde tillämpa i min vardag – ”Von Oben” och från Ovan – som vore han en gammal Överste, som menande stod med en förskärare eller en riktigt skarp kniv i sin hand. Och jag klandrar honom visst inte, jag är inte ironisk – ty jag talar om föregångsmannaskap. Jag syftar på det svenska flygvapnets insatser i Libyen, vid avsättningen av Muammar Gaddafi, bland annat – då svensk JAS utförde spaning, och andra flygvapen levererade verkanseld.

ÖB har – som alla vet – även framträtt som ”Sommarpratare” i svensk radio – en insats som han bara gjort en enda gång, och som sannolikt aldrig mer kommer att upprepas – detta är hans egna hänsyftningar – inte mina. Han har också framhållit, att även vissa tal i FN bara är engångsföreteelser. Skall detta syfta på före detta Statsminister Stefan Löfvéns uttalande om att just han skulle ha lett ”Världens första Feministiska Regering” eller andra än mer pinsamma krumsprång från sjuka barn, ja ”De Dulle Griet” som ”Galna Greta” heter på Holländska ?

Den senare har nyligen setts i SVT även hon, fantastiskt utspökad till lappgumma och iförd samedräkt, eftersom hon påstår sig vilja stoppa väsentliga delar av elbilstillverkningen i Sverige samt beröva Norrlands inland minst 250 eller möjligen 500 arbetstillfällen – nu när hon nyss – i sin blinda fanatism – sagt att koldioxidutsläppen är det allt överskuggande målet. Hur går det alls ihop ? Kan det ens realiserbarhetsprövas ??

Statsminister Andersson leder ett slags expeditionsministär – med uppgift att sitta kvar högst till nästa val, i September detta år. Stefan Löfvén skall personligen ha sagt att ”Det är det bästa, både för Partiet och Landet” om han avgår – ni får förlåta mig att jag blott citerar – och Corona-kommissionen skall snart lämna sitt slutbetänkande, apropå ett visst tal, som Statsministern höll 2020 – den 1 April – i en viss pandemis inledningsskede. Den Polske DN-journalisten Maciej Zaremba skrev en hel del om det där, ett sk ”Syrgas-initiativ” bildades, men läkaren Jon Tallinger fick snabbt lämna vårt eget land till förmån för Danmark – samtidigt som hela 7 Landsting – numera Sjukvårdsregioner – fortsatte att tillämpa vissa direktiv, som någon sjukvårdsbyråkrat i Storstockholm snabbt utarbetat. Självklart hade även de som drabbades, och jag själv synpunkter på det som faktiskt skedde.

Men – Statsminister Löfvén tog sitt moraliska ansvar och avgick – trots allt vad jag själv – och andra med mig – skrev, just den gången. 16 768 personer – huvudsakligen etniska svenskar i hög ålder, ja Svensk Socialdemokratis och Folkhemmets verkliga ”kärnväljare” lever inte mer – och befolkningsutbytet i vårt land fortgår ohejdat – i alla fall enligt det löfte, som Fru Andersson redan kommit med. Åter skall vi ”öppna våra hjärtan” sägs det – men denna gång för Ukrainas folk. Kanske också för Polacker, Vitryssar eller rentav Tjecker…

Vad kan hända ? Vem står i tur ?? Skall Sverige bli som ett enda stort Magdalena-hem – ifall ni ens vet vad just det ordet betyder ??

De gröna Kommunisterna sitter numera inte i Regeringsställning, men det högljudda skrikandet från Wetterstrands gelikar – ni vet, de är inte ens människor, utan bara tomma ”rör” om att ”Folk flyr för sina liv” gäller helt uppenbart inte människor från Polen eller Ukraina. Det gäller bara och endast bara muslimer – och därmed likställda.

Ukrainare och Polacker kan inte drillas och dompteras till lydig, S-märkt valboskap, för ”flyktingar” från MENA-länderna skall ges förtur – sådan är den Socialdemokratiska Politik som förts i minst 20 år, och sådan var även den politik som Regeringen Reinfeldt förde – ni minns kanske den man, som blev ledare för ”Sveriges nya arbetar-parti”. Ukrainarna är till mycket stor del ateister, som inte kan fås till att bli medlemmar i Svenska Kyrkan, eller ”Broderskapsrörelsen” – numera omdöpt till ”Tro & Solidaritet” med figurer som Anna Ardin som främsta affischnamn. Läs annars vidare på ”Ledarsidorna.se” för att få en liten ”motbild” om vad som pågår.

Ukrainare och Polacker gillar inte heller Socialism, ens med ett ”mänskligt ansikte” – ty socialister har de fått nog av – och det unga Polen är inte så katolskt, som man tror. Förutom gamla gummor på Ukrainas landsbygd, ortodoxa ljuständerskor och annat mera – så går det inte för vår Nomenklatura att styra dem dit de vill – men en allians med Muslimer, Palestinier, Syrier, Somalier – ja nästan vem som helst UTOM vita Européer – den är för Såsialdemokratin inte bara tänkbar – utan gångbar…

En kort ABF-kurs hos SFI ”Svenska för Invandrare” och så är Somaliska analfabeter, IS-kvinnor och deras små telningar fromma som lamm, tacksamma och ställer sig i kö, ja de röstar på (S) eller kanske (M) tills de så en dag genomskådar hela bluffen, och då måste man importera mer nya väljare – ständigt mer – för invandringsmaskinen, som hackar på tomgång – rusar ständigt vidare. Och nej – vad jag skriver nu är inte Rasism – utan faktiskt REALISM – mina läsares egna tankar till trots..

Skall de röda kommunisterna – alltså Vänsterpartiet – sitta med i Försvarsberedningen ? Eller räcker det med gröna kommunister, riktiga färskingar – denna gång ??

Smakar det gott att ständigt ”Slicka Bryssel” ? Ja, för de riktiga Brysselslickarna och Eurokraterna finns det något riktigt fruktigt, lite kryddigt och hett med i bilden –

MEN SÅ FÅR MAN SE VAD DET VERKLIGEN SMAKAR…

Vem var en av Sveriges allra främsta EU-parlamentariker, tills helt nyligen ? Vem skulle leda hela den svenska delegationen i Bryssel, förutom Fredrik ”Fjollan” Federley ? Detta enligt en mycket naiv kvinna med något väldigt underligt i blicken – som säger sig kunna tala om ”Väädegjund” som hon själv uttalar och säger.
Vem eller vilka – från Norge – konfererade Federley med, under sin tid på ort och ställe ?? Det var inte Harald Stoltenberg, ännu chef för NATO – om någon råkar undra – för Fredrik Federleys agenda – eller vad han tyckte var ”väsentliga frågor att driva” var en helt annan.

Ukrainas President, Volodymyr Zelenskyj – lär – efter att ha blivit ombedd –  uppmanat allmänheten – i hans eget land och alla Europeiska länder – att iaktta ”ett olympiskt lugn”.

Han vet, att hans chanser att överleva – tillsammans med sitt eget folk – är ytterst små, men Ukraina och dess befolkning tänker inte svika sin försvarsplikt. De vänder inte ryggen till, och gör sig själva till flyktingar i exil – om de inte måste. Jag själv har klara kopplingar till Ukraina, jag också – och jag vet på vems sida jag står.

Det är inte på IS-återvändarnas, och alla dem som för desinformationskampanjer, inte bara emot Sverige, utan också våra nära grannländer, som Polen och Ukraina. Gospodin Vladimir Vladimirovitj får ursäkta – för jag har vänner även i hans land. Överallt där människor lider, älskar och kämpar – där finns också Hedningar, Humanister – ja till och med Konstnärer, Intellektuella och så Bellman…

Mer om det skall ni få läsa i nästa inlägg – och där anför jag handfasta bevis för vad jag nyss skrev..

ET IN ARCADIA EGO ? – ET IN UKRAINIA EGO ?? QUO VADIS ??

(Verk av den skotske konstnären Ian Hamilton Finlay, avliden 2006)