Norska Kyrkan tvångsregistrerade 117 000 barn – HELT OLAGLIGT !!

Det har visat sig att Norska Kyrkan, som fortfarande är Statskyrka i Norge, begått fruktansvärda övergrepp emot minderåriga norska medborgare av båda könen. Helt utan att tillfråga varesig barnen eller deras föräldrar har man tvångsregistrerat in dem i Norska Kyrkan, bara på grund av att minst en förälder varit medlem i det förhatliga kristna samfundet. Barnen har aldrig döpts, och det har aldrig heller varit föräldrarnas vilja att de skulle vara med i någon kristen kyrka.

Men såhär får man inte göra. Det är för det första omoraliskt, för det andra direkt emot Norsk lag enligt den Lagändring, som Stortinget nu gjort. Från och med årsskiftet, så förhindras Norska Kyrkan att dribbla, schackra, fuska och förfalska sina medlemssiffror, och driva in pengar från folk på detta uppenbart oetiska sätt. Nu får det vara slut på dessa kristna förtryckarfasoner, helt enkelt !

Ett fåtal svenska media har berättat om händelsen, som andra hedniska bloggare betecknar som en stor seger för Hedendomen. Själv skulle jag också vilja skriva, att det är en stor seger för Humanismen, och kampen för mänskliga rättigheter.

Svärdsmonumentet, från det norska Jaeren

Den norska kyrkan uppgav sig på falska grunder ha 3 686 715 medlemmar i Juni 2020, efter att mer än 71 000 Norska medborgare låtit sig hednas de tre sista åren.  Norges folkmängd uppgick vid samma tillfälle till 5 374 807 individer.

Alltså är 31,4 % av alla Norrmän och norskor numera Hedningar, eftersom de inte längre lyder under sin statskyrka, och inte längre vill ha med den att göra. Hedniska Tankar noterar, att sedan övergreppen emot de små barnen numera blivit olagliga, så innebär det, att Norska Kyrkan kommer att ha högst 3 569 715 medlemmar efter årsskiftet, och då är minst 33,5 % eller mer än en tredjedel av landets befolkning hednisk.

Befrielsen kommer, sakta med säkert !

Heja Norge ! Må ert land bli fritt från Monoteism, och må ni leva trygga i era fäders tro !!

 

Bildkälla: H Andersson, Asatru Art Blog

 

Vad BIBELSTUDIER vanligen leder till…

I Norge, detta så kristna land – där sådär 75 % av befolkningen än så länge tyvärr är kristen, intvingad i en stats-kyrka som den är, och där det bara finns ca 18 % hedningar, har ett nytt kristet inspirerat attentat utspelat sig. I vårt eget land har vi nu bara omkring 60 % kristna, plus 7 % muslimer, och här går det vanligen något fredligare till – förutom rutinmässiga våldtäkter och bilbränder vill säga..

Kristna massmördare är ju sedan länge legio, i Norge och resten av Världen. Vi har den kristne dåren Anders Behring Breivik till exempel, alldeles hög på Tempelriddar-mystik och diverse medeltida svärmerier med bibeln som grund – och nu kommer ytterligare en kristen dåre från Baerum…

Ja – ni kristna ! Vad allt kan inte alla dessa ”Bibelstudier” leda till… Ni kan ju själva se efter i dagens ”Aftonbladet” hur det blir…