Maria Schottenius i DN VÅGAR angripa de religiösa friskolorna

Maria Schottenius, en av de verkligt få liberala skribenterna i Dagens Nyheter – och inte bara ”Låtsasliberal” som de kristna, som behärskar hela dagspressen, skrev idag en vederhäftig och intressant krönika, värd att uppmärksamma även av mig som konsekvent hednisk och Asatrogen liberal skribent. Vi må ha olika utgångspunkter och åsikter här i livet, sant nog – men i detta står jag helt enig med denna kristna Maria. Religiösa Friskolor är ett ovärdigt gissel, och något som bör förbjudas i vårt land – för så är innebörden och poängen med den krönika, Maria Schottenius skriver.

Hon berättar om den mycket otäcka och fanatiska kristna sekten Plymouth-bröderna från England, som man tillåtit etablera sig i Långaryds socken i mörkaste Småland, strax nära Hyltebruk, där Maria Schottenius mor växte upp. Vad hon inte vågar berätta, och vad hon inte får skriva i DN, är att denna sekt flera gånger de senaste åren gång på gång anmälts för allvarliga fall av barnmisshandel just i sina kristna friskolor. Lärarna har systematiskt ignorerat misshandeln, och satt den i systemden kallas ”korrigering” och genomförs med synnerligen brutala metoder, som akademiska forskare också undersökt och avslöjat.

Hon skildrar hur de kristna och deras sekt tar över mer och mer i bygden. Mönstren känns igen från Knutby och andra håll, som de islamiserade förorterna utanför Göteborg och Malmö.

De svenska barnen får inte gå i skola mer, för den kristna sekten har tagit över skolhuset, och undervisningslokalerna. Jag citerar:

Problemet för kommunen är nu att den egentligen skulle behöva sin skola. Barnen i trakten får gå i baracker, som man har smällt upp i närheten. En sorglig syn.

De sk Plymouth-bröderna har under lång tid bedrivit systematiskt förtryck av sina egna medlemmar – allt  i ”Guds” och religionens namn. De får nämligen inte…

Inte se på tv eller lyssna på radio, inte bo i samma hus eller äta mat tillsammans med andra än medlemmar. De får inte heller delta i fackföreningar eller yrkesgrupp som omfattar icke-medlemmar och inte gå på universitet.

Observera det sistnämnda. Högre studier och akademisk utbildning är totalförbjudet, om man inte läser till präst. Darwins utvecklingslära och andra ”nymodigheter” som inte står i samklang med läran är förbjudna – och inte bara det. Hylte är också känt för att husera ett kufiskt sk ”Naturbruksgymnasium” där sk ”fornsedare” hållit sig framme. De personerna vill också – enligt sina högst märkliga sk ”rådsgydjor” också ha sina egna friskolor, fast hedniska sådana den här gången. Sådant är jag en svuren motståndare till, eftersom de här tragiska sekterna hotar hela vårt fria samhälle. Skolinspektionen har också haft långtgående klagomål på vad som försiggår i trakten av Smålandsstenar:

Laboraskolan höll 2015 på att mista sin rätt att bedriva undervisning. Skolinspektionen hade sett allvarliga brister, bland annat att undervisningen bedrevs av personer utan pedagogisk utbildning och ansågs ensidig. En tredje punkt var att skolan inte medvetet motverkar traditionella könsmönster, tvärtom. Det rättades till så pass att Skolinspektionen tillät fortsatt undervisning.

Maria Schottenius berättar om hur hon som rik och välbeställd svenska låtit sina barn gå i skola i Frankrike, en chans som väldigt få svenskar alls har. I Frankrike är det allt sedan 1905 lag på, att alla skolor ska vara sekulära, och fria från krucifix, ”bönestunder”, höjandet av stjärten emot Mecka och andra Monoteistiska riter. Sådant förekommer inte där – och varje år splittrar man klasserna också, så att mobbing och kotterier inte har en chans att uppkomma, och barnen vänjer sig vid främlingar.

De kristna sekterna i Sverige gör däremot tvärtom – och som alla vet vill Regeringen Löfvén införa Barnäktenskap – ”med undantag pga religiösa skäl” för landets alla muslimer. Broschyrer från Socialstyrelsen har redan trycks upp, och är klara att utdela till medborgarna. Ansvarig minister skyller på att hon inget visste, trots att det är uppenbart, att detta var noga förberett av (S) regeringen.

Hur länge ska vi tillåta alla dessa ”religiösa förbehåll” i vårt land ? Hur länge ??

Barn misshandlas. Barn gifts bort. Barn utsätts för religiös indoktrinering och far illa – i vårt Sverige – och Regeringen Löfvén till och med uppmuntrar och stöder alltsammans.  Plymouth-bröderna är kända för en annan sak också – något som Maria Schottenius i sin oskuld kanske inte vet om. Aleister Crowley, den kände ockultisten, ritual-magikern med mera, som på sin tid (1920-talet) kallades ”Världens Ondaste Man” och ”A man we like to hang” av anrika och vanligtvis sansade ”The Times” i London – var faktiskt uppfostrad av – just det – ni gissade rätt… Plymouth-bröderna..

Kanske är det inte så konstigt, att Crowley blev som han blevnuförtiden är han mest känd för att ha stått som förebild till ”Onkel Fester” i Familjen Addams, den komiska tv-serien.

Men – glöm det… Maria Schottenius har sin uppfattning klar, en uppfattning som faktiskt hedrar henne:

Att hålla skolan och undervisningen fri från konfession är ett sätt att bekämpa segregationen och ge barn en chans att bilda sig sina egna uppfattningar utan att i förväg bestämma deras val. Tanken ingår i en liberal, kulturradikal tradition. Att undvika slutna samhällen, stater i staten, samhällen i samhället. Och att ge frihet åt individen.

Nå – hur är det – goda medborgare (för det är ni väl ?) – har ni bestämt er för att GÅ UR ”Svenska” Kyrkan ännu ?

VÄLJ FRIHETEN !! INTE EN MAN; INTE ETT ÖRE MER TILL MONOTEISMEN…

Blasfemilagar i Danmark, Religiösa ”Friskolor” i Sverige….

Visste ni att Danmark som enda Nordiska land är med i den sk ”Blasfemi-klubben”, dvs en liten grupp Islamska Stater inklusive Ryssland, samt det ärke-katolska Irland ? Dessa länder är nämligen närapå de enda i Världen, som har särskilda lagar emot Blasfemi, eller sk ”Hädelse” av ”gud”, ”allah” eller ”jehova” och andra Monoteistiska Guddomar, som har krav på sk ”Allsmäktighet – eller med andra ord en fullständigt totalitär samhälssyn..

Enligt det ansedda Pew Research Centre är det bara totalitära stater, där katolicism och Islam dominerar – samt Ryssland – som har särskilda lagar emot Blasfemi. Alla andra någotsånär moderna stater har för länge sen slopat det begreppet…

23 februari i år började Humanistbloggen – organ för Humanisterna eller The Swedish Humanist Association – där jag själv är mångårig medlem – skriva om ett fall i Viborg på Jylland, där en man plötsligt blivit dömd för blasfemi, bara därför att han vågat bränna ett exemplar av Koranen, vilket han också filmade och lade ut på Facebook. Sådant må ju vara kontroversiellt så det förslår, men i nästan alla civililiserade stater, inklusive Sverige, skulle man tycka att sådana lagar inte behövs.

Möjligen skulle man nämligen kunna använda lagrummet eller paragrafen ”förargelseväckande beteende” istället, förutsatt att någon offentligt gjorde något som väcker förargelse hos en särskild grupp, religiös eller annan, men man kan inte döma personer för en åsikt, exempelvis – det måste till en viss ”verkshöjd” eller särskilt kvalificerade omständigheter för att ens k-u-n-n-a ”väcka förargelse”.

Ifall en person skulle bränna en Bibel hemma på sin bakgård, där ingen ser detta och ingen bevisning finns, skulle händelsen inte kunna väcka förargelse, och för att ens kunna väcka förargelse på internet, exempelvis, krävs det ju att någon aktivt går in och söker efter sidor som han eller hon kan bli förargad på..Bara därför att personen ifråga faktiskt v-i-l-l förarga sig…

Exempelvis kan du som läser denna text bli förargad på den också, men vad du hittar här har inte ”verkshöjd” eftersom du befinner dig här på denna sida och läser vad som står på den av din egen, fria vilja… Det finns ingen som sagt, att du måste titta på illustrationer som den här, och du behöver inte heller läsa detta, så nu kan du hålla för ögonen, om du vill…

För att en händelse skall vara ”i public domain” eller ske offentligt, måste den först försiggå i verkligheten, och inte ”på nätet” – enligt de flesta lagstiftares uppfattning. Abstrakta föreställningar, som cyberspace eller ”andliga” varelser kan egentligen knappast kränkas, eftersom de inte ”existerar” fysiskt, utan högst immatriellt. I och för sig finns det något som heter Immaterialrätt inom juridiken också – men den rör egentligen mänskliga uppfinnare eller utövare typ konstnärer, och möjligen kan också präster, troende osv hänföras till denna grupp…

Att straffa människor med upp till fyra års fängelse, som i Danmark; bara därför att man vill införa Sharia-lagar eller tillfredsställa de underliga nyckerna från en eller annan liten invandrargrupp är helt fel, anser Humanisterna i Nordens alla länder – Danmark inbegripet.

27 mars i år gjorde 12 olika Humanistiska organisationer över hela Norden ett gemensamt uttalande, och det lyder såhär:

NORDISKT UTTALANDE MOT BLASFEMILAGAR

De nordiska humanistförbunden uppmanar den danska regeringen att avskaffa §140 i den danska strafflagen.

Som humanister fasthåller vi att både yttrandefrihet och tros- och livsåskådningsfrihet måste beskyddas i varje tid.

Vi får inte glömma att dessa är rättigheter för människor, det vill säga mänskliga rättigheter. Lagstiftningen ska skydda individers yttrandefrihet, och även skydda individer mot hatspråk och hatbrott. Hatfulla och kritiska yttringar mot idéer, religioner och ideologier bör bekämpas med ord och debatt, inte lagstiftning. Alla ska kunna kritisera alla uppfattningar, även om kritiken inte är särskilt vänlig eller smakfull.
Som nordiska sekulära demokratier har vi en plikt att högt och tydligt säga att vi inte finner det acceptabelt att straffa människor för att de förolämpat gudar eller religioner. I andra delar av världen är detta straffbart med döden, och att inte motsätta sig sådana lagar bidrar till att legitimera denna typ av lagstiftning.

Danmark, Finland och Färöarna har fortfarande blasfemilagar och vi uppmanar härmed till att §140 i danska strafflagen, samt blasfemilagarna i Finland och på Färöarna, avskaffas.

Humanistisk Samfund, Danmark
Vapaa-ajattelijain Liitto ry – Fritänkarnas Förbund rf, Finland
Suomen Humanistiliitto, Finland
Humanisterna, Sverige
Human-Etisk Forbund, Norge
Si∂mennt, Island
Humanistafelag Føroya, Færøerne

 

Med Asatrons språk skulle man också kunna uttrycka det såhär: ”Vi kräver frihet för Loke, såväl som för Tor !”  Den som sa det var den store Humanisten Gruntvig – som var Dansker ! – och dessutom kristen till namnet, även om han nog egentligen var hedning till själ och hjärta.

För just så är det enligt Asatron, nämligen.

Vi har alltid Loke, och i Lokasenna i Eddan – även kallat Oegirsdrikkja – kan man läsa hur Loke hädar och smädar nästan alla övriga gudar och gudinnor samt makter å det grövsta. naturligtvis blir Lokes öde slutligen därefter, men han må ändå ha sagt vad han vill, och de andra gudarna ingriper på intet sätt emot detta, innan Tor anländer. Och häri finns stor och underbar visdom, som de fåtänkta icke kan se. För dåliga översättare med kristen bakgrund och kristen bias – som Lars Lönnroth – framstår bara Loke som en pajas, och de ser inte budskapen bakom den yttre texten, eftersom dessa budskap övergår både deras låga moraluppfattning och intellektuella förstånd. Lokes anklagelser skulle aldrig mottagits, om de inte innehöll en kärna av sanning, och just därigenom blir de farliga…

Hädelsen finns inbyggd i all Polyteism redan från början, liksom möjligheten att välja sig fler Gudar och att få höra Lokes skratt.

En man som förmodligen har ”god sans för Loke” – som det heter i Norge – är förstås Jim Lyngvild, den store Hedningen och Hädaren, som nu skapat sig en Frejas Falkhamn av tusentals vita svanfjädrar. Känner jag honom rätt, den spjuvern, så tänker han väl som en annan Ful ankunge eller ”den grimmende elling” iföra sig Falkhamnen själv, och iklädd den beträda en eller annan scen och modeshow. Eller sjov – för så heter det i Danmark. Og det er Fröjas sal. Också självaste Loke lånade ju som bekant Frejas Falkhamn en gång, vilket står att läsa i ”Thrymskvida”. Därigenom får Hr Lyngvild sin fullständigt logiska förklaring.

I landet Sverige – sedan länge styrt av en liten, halvtotalitär (s) och (mp) märkt ”nomenklatura” har attityden emot Monoteismen, med allt vad den innebär av Sharia och förföljelser börjat svänga på sista tiden…

Det började 24 Mars med att 13 högt uppsatta socialdemokrater och edsvurna medlemmar av ”Nomenklaturan” i Sverige skrev en debattartikel i DN, lagom inför Partikongresen senare i år. De kräver att religiösa friskolor, sharia och en massa annat, som samma Socialdemokrater också varit med och infört, nu förbjuds i vårt land.

I Stockholms norra förorter härjar redan Islamistisk ”moralpolis” och Monoteismens Spö-gubbar, ungefär som i Sydsudan. Kvinnor förföljs. Människor blir trakasserade. De som inte följer ”Gud” eller ”Allah” stämplas, misshandlas av ”spö-gubbarna” eller fördöms som kättare och hedningar.

Och det är inte det enda, som sker i Stefan Löfvéns Sverige. Skrikande och Hets har publicerats i DN – och för den bär den gamla ”Broderskapsrörelsen”, numera omdöpt till ”Tro & Solidaritet” samt Livets Ord skulden – jag länkar inte till sådana debattartiklar, skrivna av dessa högerextrema element – men debatten pågår fortfarande

Detta medan Sharian i Sverige – numera också förstäkt av ”hat-polis” och diverse ”muslimska frikårer” växer sig allt starkare och starkare… Min gamle vän Mohammed Omar har idag skrivit en insiktsfull artikel om den sk ”Mångkultur” svensk socialdemokrati varit med och infört, och om dess ofrånkomliga konsekvenser, som nu står allt klarare och klarare framför oss.

Själv anser jag att ”religiösa friskolor” inte hör hemma inom något modernt samhälle överhuvudtaget. Jag skulle inte acceptera eller respektera Hedniska friskolor heller, allra minst drivna av ”fornsedare” och annat kriminellt patrask.

Religion är ingenting för barnrumpor, utan en angelägenhet för vuxna människor, och religion får heller aldrig någonsin tillåtas gå ut på Monoteism, eller därmed likställda totalitära system. Enligt Humanisterna tycker hela 73 % av vårt folk, likadant som jag.

Jag är och förblir vad jag är. En son av mitt land, som försvarar demokratins världen – här och överallt i vår värld, så sant Tor hjälpe – och inte bara på Torsdagarna.