I vilket Jan Guillou tycker att (S) kongress var rena snömoset, och går EMOT religiösa friskolor

Jag måste bekänna en sak, och det är att jag faktiskt gillar Jan Guillou. Hans tid som rabulist och säkerhetsrisk är längesedan över, men han har fortfarande lyckats behålla platsen som kolumnist i Aftonbladet, och skriver med samma glöd som han alltid gjort, även vid sina år. Redan det väcker min beundran, för en sådan man är åtminstone ärlig.

Han hymlar inte med vad han verkligen tycker, och det hedrar honom.

Han antyder att (S) kongress var rena snömoset, i hans tycke, och att Regeringen Löfvén har ”cyklat med” Miljöpartiet alldeles för långt. Jag är böjd att hålla med om den analysen, men viktigare är vad han säger om religiösa friskolor, och det faktum att religiös indoktrinering av barn aldrig kan tillåtas i en demokratisk stat och ett öppet samhälle.

För – som han säger:

Att man inte ens kunde besluta att ­lägga ner de religiösa skolorna ter sig än märkligare. Avsikten med religiös skola är att bedriva religiös under­visning. Vad skulle det annars vara? Sak samma om det gäller scientologiskt hokus pokus, ­islamistisk extremism eller kristen ­fundamentalism.

Detta har inte med religionsfrihet att göra. Religion får fritt utövas på fritiden, som söndagsskolan förr i världen. Gärna med föreningsbidrag. Sekteristisk indoktrinering av barn under skoltid är en helt annan sak. Det kränker barnens religionsfrihet.

Om sossarna inte ens vågar ge sig på detta vansinne så blir det förståeligt att de inte heller vill göra något åt katastrofen med privatiserandet av skolan.

Alla vet att privatisering av skolan ­ledde till kraftiga försämringar. Det är ingen åsikt. Det är resultatet av mångårig forskning i flera länder. Det är förklaringen till att inga andra tagit efter Sverige. Privatisering av skolan leder till sämre resultat, sortering av eleverna, betygsinflation och orättvisa när det gäller tillgången till högre under­visning. De privata skolföretagen kan inte påverka sin inkomst – skolpengen. De kan bara göra vinst genom att sänka kostnader, det vill säga för­sämra undervisningen. Självklart.

 

Jag erinrar mig också att Herr Guillou i ett eller annat sammanhang kommenterat min enkla person, eftersom han blivit ombedd att göra det, men varit ärlig och uppriktig även där. Samt vänlig, faktiskt. Visst – som varande Hedning och Asatrogen skulle jag kunna ha ett horn i sidan till honom eller två, för vad han skrivit om Hedendomens utövare i sina riddarromantiska böcker, till exempel, eller hans tydligt pro-kristna faiblesse för korståg och organisationer typ Tyska Orden, men detta rör sig ju då om historiska romaner, inte om fakta, och heller inte på något sätt om åsikter, för en skönlitterär författare kan mycket väl antas skriva en roman, som inte alls överensstämmer med just hans åsikter, eller för den delen någon uppfattning om verkligheten.

Herr Guilliou är och förblir en hederlig man och en bra karl, om ni frågar mig. Som varande Asatrogen hedning är jag en ytterst enkel och okomplicerad människa. Jag fungerar ungefär efter det gamla ordstävet ifrån Medelpad och Jämtland, som går ungefär som såhär:

”Står du och skäller mig för varg,

ja då blir jag din boskap arg.

Kallar du mig för en ulv,

blir jag ej ditt husfolk huld.

Men nämner du mig gullfot,

ska jag inte ta din ull-fot…”

Herr Guillou har aldrig kallat mig för varg, inte för något annat sådant – utan har uppfört sig som en Gentleman. Jag skall försöka förbli detsamma.  Och våra åsikter överensstämmer åtminstone ibland, eller på ämnet friskolorna och hur man borde förfara emot dem. Jag skulle aldrig i livet acceptera några asatrogna eller ”fornsediska” friskolor heller.

Blasfemilagar i Danmark, Religiösa ”Friskolor” i Sverige….

Visste ni att Danmark som enda Nordiska land är med i den sk ”Blasfemi-klubben”, dvs en liten grupp Islamska Stater inklusive Ryssland, samt det ärke-katolska Irland ? Dessa länder är nämligen närapå de enda i Världen, som har särskilda lagar emot Blasfemi, eller sk ”Hädelse” av ”gud”, ”allah” eller ”jehova” och andra Monoteistiska Guddomar, som har krav på sk ”Allsmäktighet – eller med andra ord en fullständigt totalitär samhälssyn..

Enligt det ansedda Pew Research Centre är det bara totalitära stater, där katolicism och Islam dominerar – samt Ryssland – som har särskilda lagar emot Blasfemi. Alla andra någotsånär moderna stater har för länge sen slopat det begreppet…

23 februari i år började Humanistbloggen – organ för Humanisterna eller The Swedish Humanist Association – där jag själv är mångårig medlem – skriva om ett fall i Viborg på Jylland, där en man plötsligt blivit dömd för blasfemi, bara därför att han vågat bränna ett exemplar av Koranen, vilket han också filmade och lade ut på Facebook. Sådant må ju vara kontroversiellt så det förslår, men i nästan alla civililiserade stater, inklusive Sverige, skulle man tycka att sådana lagar inte behövs.

Möjligen skulle man nämligen kunna använda lagrummet eller paragrafen ”förargelseväckande beteende” istället, förutsatt att någon offentligt gjorde något som väcker förargelse hos en särskild grupp, religiös eller annan, men man kan inte döma personer för en åsikt, exempelvis – det måste till en viss ”verkshöjd” eller särskilt kvalificerade omständigheter för att ens k-u-n-n-a ”väcka förargelse”.

Ifall en person skulle bränna en Bibel hemma på sin bakgård, där ingen ser detta och ingen bevisning finns, skulle händelsen inte kunna väcka förargelse, och för att ens kunna väcka förargelse på internet, exempelvis, krävs det ju att någon aktivt går in och söker efter sidor som han eller hon kan bli förargad på..Bara därför att personen ifråga faktiskt v-i-l-l förarga sig…

Exempelvis kan du som läser denna text bli förargad på den också, men vad du hittar här har inte ”verkshöjd” eftersom du befinner dig här på denna sida och läser vad som står på den av din egen, fria vilja… Det finns ingen som sagt, att du måste titta på illustrationer som den här, och du behöver inte heller läsa detta, så nu kan du hålla för ögonen, om du vill…

För att en händelse skall vara ”i public domain” eller ske offentligt, måste den först försiggå i verkligheten, och inte ”på nätet” – enligt de flesta lagstiftares uppfattning. Abstrakta föreställningar, som cyberspace eller ”andliga” varelser kan egentligen knappast kränkas, eftersom de inte ”existerar” fysiskt, utan högst immatriellt. I och för sig finns det något som heter Immaterialrätt inom juridiken också – men den rör egentligen mänskliga uppfinnare eller utövare typ konstnärer, och möjligen kan också präster, troende osv hänföras till denna grupp…

Att straffa människor med upp till fyra års fängelse, som i Danmark; bara därför att man vill införa Sharia-lagar eller tillfredsställa de underliga nyckerna från en eller annan liten invandrargrupp är helt fel, anser Humanisterna i Nordens alla länder – Danmark inbegripet.

27 mars i år gjorde 12 olika Humanistiska organisationer över hela Norden ett gemensamt uttalande, och det lyder såhär:

NORDISKT UTTALANDE MOT BLASFEMILAGAR

De nordiska humanistförbunden uppmanar den danska regeringen att avskaffa §140 i den danska strafflagen.

Som humanister fasthåller vi att både yttrandefrihet och tros- och livsåskådningsfrihet måste beskyddas i varje tid.

Vi får inte glömma att dessa är rättigheter för människor, det vill säga mänskliga rättigheter. Lagstiftningen ska skydda individers yttrandefrihet, och även skydda individer mot hatspråk och hatbrott. Hatfulla och kritiska yttringar mot idéer, religioner och ideologier bör bekämpas med ord och debatt, inte lagstiftning. Alla ska kunna kritisera alla uppfattningar, även om kritiken inte är särskilt vänlig eller smakfull.
Som nordiska sekulära demokratier har vi en plikt att högt och tydligt säga att vi inte finner det acceptabelt att straffa människor för att de förolämpat gudar eller religioner. I andra delar av världen är detta straffbart med döden, och att inte motsätta sig sådana lagar bidrar till att legitimera denna typ av lagstiftning.

Danmark, Finland och Färöarna har fortfarande blasfemilagar och vi uppmanar härmed till att §140 i danska strafflagen, samt blasfemilagarna i Finland och på Färöarna, avskaffas.

Humanistisk Samfund, Danmark
Vapaa-ajattelijain Liitto ry – Fritänkarnas Förbund rf, Finland
Suomen Humanistiliitto, Finland
Humanisterna, Sverige
Human-Etisk Forbund, Norge
Si∂mennt, Island
Humanistafelag Føroya, Færøerne

 

Med Asatrons språk skulle man också kunna uttrycka det såhär: ”Vi kräver frihet för Loke, såväl som för Tor !”  Den som sa det var den store Humanisten Gruntvig – som var Dansker ! – och dessutom kristen till namnet, även om han nog egentligen var hedning till själ och hjärta.

För just så är det enligt Asatron, nämligen.

Vi har alltid Loke, och i Lokasenna i Eddan – även kallat Oegirsdrikkja – kan man läsa hur Loke hädar och smädar nästan alla övriga gudar och gudinnor samt makter å det grövsta. naturligtvis blir Lokes öde slutligen därefter, men han må ändå ha sagt vad han vill, och de andra gudarna ingriper på intet sätt emot detta, innan Tor anländer. Och häri finns stor och underbar visdom, som de fåtänkta icke kan se. För dåliga översättare med kristen bakgrund och kristen bias – som Lars Lönnroth – framstår bara Loke som en pajas, och de ser inte budskapen bakom den yttre texten, eftersom dessa budskap övergår både deras låga moraluppfattning och intellektuella förstånd. Lokes anklagelser skulle aldrig mottagits, om de inte innehöll en kärna av sanning, och just därigenom blir de farliga…

Hädelsen finns inbyggd i all Polyteism redan från början, liksom möjligheten att välja sig fler Gudar och att få höra Lokes skratt.

En man som förmodligen har ”god sans för Loke” – som det heter i Norge – är förstås Jim Lyngvild, den store Hedningen och Hädaren, som nu skapat sig en Frejas Falkhamn av tusentals vita svanfjädrar. Känner jag honom rätt, den spjuvern, så tänker han väl som en annan Ful ankunge eller ”den grimmende elling” iföra sig Falkhamnen själv, och iklädd den beträda en eller annan scen och modeshow. Eller sjov – för så heter det i Danmark. Og det er Fröjas sal. Också självaste Loke lånade ju som bekant Frejas Falkhamn en gång, vilket står att läsa i ”Thrymskvida”. Därigenom får Hr Lyngvild sin fullständigt logiska förklaring.

I landet Sverige – sedan länge styrt av en liten, halvtotalitär (s) och (mp) märkt ”nomenklatura” har attityden emot Monoteismen, med allt vad den innebär av Sharia och förföljelser börjat svänga på sista tiden…

Det började 24 Mars med att 13 högt uppsatta socialdemokrater och edsvurna medlemmar av ”Nomenklaturan” i Sverige skrev en debattartikel i DN, lagom inför Partikongresen senare i år. De kräver att religiösa friskolor, sharia och en massa annat, som samma Socialdemokrater också varit med och infört, nu förbjuds i vårt land.

I Stockholms norra förorter härjar redan Islamistisk ”moralpolis” och Monoteismens Spö-gubbar, ungefär som i Sydsudan. Kvinnor förföljs. Människor blir trakasserade. De som inte följer ”Gud” eller ”Allah” stämplas, misshandlas av ”spö-gubbarna” eller fördöms som kättare och hedningar.

Och det är inte det enda, som sker i Stefan Löfvéns Sverige. Skrikande och Hets har publicerats i DN – och för den bär den gamla ”Broderskapsrörelsen”, numera omdöpt till ”Tro & Solidaritet” samt Livets Ord skulden – jag länkar inte till sådana debattartiklar, skrivna av dessa högerextrema element – men debatten pågår fortfarande

Detta medan Sharian i Sverige – numera också förstäkt av ”hat-polis” och diverse ”muslimska frikårer” växer sig allt starkare och starkare… Min gamle vän Mohammed Omar har idag skrivit en insiktsfull artikel om den sk ”Mångkultur” svensk socialdemokrati varit med och infört, och om dess ofrånkomliga konsekvenser, som nu står allt klarare och klarare framför oss.

Själv anser jag att ”religiösa friskolor” inte hör hemma inom något modernt samhälle överhuvudtaget. Jag skulle inte acceptera eller respektera Hedniska friskolor heller, allra minst drivna av ”fornsedare” och annat kriminellt patrask.

Religion är ingenting för barnrumpor, utan en angelägenhet för vuxna människor, och religion får heller aldrig någonsin tillåtas gå ut på Monoteism, eller därmed likställda totalitära system. Enligt Humanisterna tycker hela 73 % av vårt folk, likadant som jag.

Jag är och förblir vad jag är. En son av mitt land, som försvarar demokratins världen – här och överallt i vår värld, så sant Tor hjälpe – och inte bara på Torsdagarna.

Resolution #1 från Samfundet Särimner….

Debatten går som väntat vidare i media om Liberalerna (fd Folkpartiet) i Sverige och deras förslag om Förbud mot religiösa friskolor i vårt land. Somliga bedömare – som Helsingborgs Dagblad – påstår att förslaget skulle riskera att bli ”ett slag i luften” enbart därför att man inte stänger de 66 religiösa friskolor som finns i vårt land genast, utan bara förbjuder etablerandet av fler sådana. Kontrollen av dem skall också skärpas, och de som sysslar med religiös indoktrinering i någon form skall kunna stängas av, säger Folkpartisterna. Ändå insinuerar HD:s reporter om att förslaget skulle vara verkningslöst, trots att mer än 10 000 elever i Sverige dagligen utsätts för det här, och skriver:

66 grundskolor i Sverige är visserligen registrerade som konfessionella i Skolverkets listor. Det är ungefär samma antal som det har varit i en rad år. 51 av dem betecknar sig som kristna, elva som muslimska, tre katolska och en judisk, enligt utbildningsdepartementet. Totalt går cirka 10 000 av Sveriges en miljon skolbarn i en religiös friskola. Sex av skolorna ligger i Skåne: Segrande Liv grundskola i Höör, Mariaskolan och Ögårdsskolan i Malmö, Sankt Thomas skola i Lund, Pauliskolan i Helsingborg och Solängskolan i Örkelljunga. Ögårdsskolan är muslimsk, resten är kristna.  – Emma Leijnsne i Helsingborgs Dagblad, 2016-09-13
Leijnsne avslöjar sig som kristen, och stöder sina egna. Hennes uttalanden visar tydligt att hon inte alls förstått vad detta handlar om, nämligen en viktig principfråga om rätten till opartisk undervisning och korrekt utbildning, vilken fastslås i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vida mer betydelsefullt är vad Jan Björklund, Liberalernas partiledare redan slagit fast:
Skolan får aldrig bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar – den svenska skolan ska vara en fristad från just detta”
religious-indoctrination2
Dagens Nyheter, fortfarande vår största dagstidning, och hemmahörande inom den ”låtsasliberala” Bonnier-sfären inflikar genast att en ledande Liberal riksdagskvinna skulle vara helt emot förslaget bara därför att det skulle riskera drabba den sk ”Hillelskolan” – dvs en enda av de 66 friskolorna av en viss (Bonniersk ?) konfession. Man talar i egen sak.
Vettigast idag är Humanisterna, the Swedish Humanist Association, som jag tillhör och som klart deklarerar:
Vi välkomnar Liberalernas utspel. Förhoppningsvis kommer regeringen ta tag i denna fråga under hösten. Ett stopp för religiösa friskolor är viktigt för att motverka ökad segregation i samhället. Det är också viktigt att det sätt fokus på barnens religionsfrihet. Den offentligt finansierade skolan ska inte vara ett medel som föräldrar kan använda för att uppfostra sina barn i den enligt föräldrarna rätta religiösa läran, säger Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna.
bla%cc%8agris
Vi inom Samfundet Särimner har i god och odemokratisk anda (ja, just det – vi är ett odemokratiskt Samfund – man kan nämligen inte ”joina” – invald blir man på livstid, frivilligt och på sina meriter) beslutat oss för att från vår Stia – Sakristian såklart – utfärda följande resolution – som vi helt klart förväntar oss, att alla goda Hedningar hela Världen över GENAST stöder:
”Vi inom Samfundet Särimner gör veterligt och anser följande: Religiösa Friskolor, i alla former, eller försök att med religionens hjälp inkräkta på varje individs rätt till fri och opartisk utbildning enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna; bör förbjudas. Förbudet bör gälla alla religioner, världen över – inräknat Hedendomen och Asatron, men alldeles särskilt Kristendomen, Islam och övriga Ökenreligioner, eftersom det gång på gång har visat sig, att de har inverkat högst skadligt på mänsklighetens framåtskridande, naturvetenskaperna och humaniora i alla dess former. Samfundet Särimner stöder därför tanken på ett omedelbart förbud för inrättandet av flerr religiösa friskolor i Sverige, och förordar hårdare kontroll, alternativt omedelbar stängning av de existerande, oavsett konfession eller elevantal. Från och med nu bör ingen individ, världen över; tvingas att begränsa sitt eget sökande efter opartisk och allmänt vedertagen kunskap, bara på grund av någon enstaka grupp människors krav på religiös överhöghet.
Vi förväntar oss, att alla Hedniska grupper och individer genast skriver under denna vår resolution genom att teckna samtycke i kommentarsfältet här nedan, för vi vill väl inte vara sämre än HUAR, HUÖLK och andra intressegrupper, ty riket är vårt, fläsket och Valhall, i evigheters evinnerlighet, jomen !
– Givet i vår Stora Stia (Sakristian) inför vårt högsta råd, 2016-09-13

NEWSFLASH: Liberalerna – och nästan alla partier utom (Mp) säger NEJ till religiösa friskolor…

Idag skrev Jan Björklund, fd Folkpartiets – numera ”Liberalernas” ledare här i Sverige en debattartikel, som redan väckt stor uppmärksamhet. Det är skönt att se, att det ännu finns Liberala krafter i landet, som ställer sig bakom det öppna samhället och som faktiskt tar parti för vårt svenska folk…

liberalernaHur ska vi kunna få ett fungerande samhälle, om religiösa galningar inom Kristendom och Islam får härja fritt i våra skolor ?

I den politiska korrekthetens och Donald Trumps USA har numera termen ”liberal” blivit ett fult ord – men här i vårt Europa har Liberalismen ett annat innehåll och en annan betydelse som politisk ideologi. Som svensk, Hedning, Liberal (Folkpartist !) och Asatroende ställer jag mig helt och hållet bakom detta förslag.

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN-deklarationen om barns rättigheter har varje individ i Världen rätt till ändamålsenlig utbildning utan otillbörlig påverkan, eller förvridet faktainnehåll.

Det är just detta Liberalerna i Sverige nu betonar. Kristen kreationism, Vägran att lära ut Darwins utvecklingslära eller ”Koranskolor” har inget i det svenska samhället att göra. Jämför också med hur oerhört snett det kan gå – och har gått i Växjö och andra svenska städer, där Kyrkan eller Prästerna försökt ta över undervisningen – det är ämnen jag redan skrivit om här i min blogg. Jag citerar Dagens Nyheter från idag, 2016-09-12:

”Istället för att bli en brygga in i det svenska samhället riskerar skolan att bli en enklav som isolerar de barn som mest av alla behöver integreras i det svenska samhället”, skriver bland andra Jan Björklund och partiets integrationspolitiske talesperson Fredrik Malm på DN debatt.

De hänvisar även till skolans roll i att skapa ett samhälle där män och kvinnor ges samma möjligheter.”Många nyanlända kommer från länder som har en helt annan syn på jämställdhet, som vuxit upp i hederskulturer där patriarkala värderingar styr och där mannen anses överordnad kvinnan”, skriver de.

tumblr_nzeia0bf8y1r8n6aco1_500

Humanisterna, The Swedish Humanist Association kommenterar idag den kristna dagstidningen ”Dagens” appell att sluta upp bakom ”friskolorna” med deras koraner, rottingar, aga och förtryck. I fredags skrev nämligen den kristna tidningen triumferande att: Inget parti i riksdagen vill i dagsläget förbjuda religiösa friskolor.

Men hur är det i verkligheten ?

Socialdemokraterna har meddelat, att Regeringen tittar just nu på frågan hur vi kan garantera att undervisningen är fri från konfessionella inslag.

Vänsterpartiet – de gamla Kommunisterna anser att både i kommunala och i fristående skolor bör hela skoldagen vara konfessionsfri, inte bara undervisningen.

Moderaterna säger att Inget barn eller ungdom ska riskera att påtvingas religiösa symboler eller på annat sätt få sin frihet begränsad.

Sverigedemokraterna – det nya nationella alternativet – säger att: Vi verkar starkt emot religiösa friskolor som verkar segregerande (vilket möjligen låter något tvekande och osäkert)

Till och med de ärkekonservative Krist”Demokraterna” (a contradiction in terms!) häver ur sig att: Där det finns misstankar om att man inte följer regelverket eller där det funnits anmälningar sedan tidigare bör det finnas tätare inspektioner med krav på åtgärder i de fall man bryter mot att undervisningen inte får vara konfessionell.

Det sakta borttynande och överflyglade Centerpartiet inflikar slutligen att: Vi alla lever i vårt gemensamma samhälle och religiösa/konfessionella skolor ska inte vara ett sätt att undanhålla sina barn detta.

Med andra ord: Sanningen är att alla svenska Riksdagspartier utom det flummiga lilla Miljöpartiet (ca 4% av väljarkåren, men ändå Regeringen Löfvéns enda stödparti) antingen är helt emot de ”religiösa friskolorna” eller i varje fall kan tänka sig att omvärdera dem. Endast Miljöpartisterna stöder Koranskolor, Plymoutth-bröder och annat otyg !

20060215pakistan01Sk ”Hafs Tajweed”.. Hör det hemma i den svenska skolan ? Har man nytta av det ??

För egen del säger jag alltjämt såhär: Religion och Skolor hör inte ihop. I ett demokratiskt samhälle är det ett grundkrav, att all undervisning i skolor och utbildningsanstalter skall var religiöst neutral och obunden. Det gäller också universitet, högskolor och övriga lärosäten, och inte ens om det fanns hedniska friskolor i Sverige skulle jag vara för dem – jag skulle fortsatt vara emot den saken – som Hedning och Humanist !

noreligiousfraud