Valfusk SKALL beivras – liksom Demokratiförakt och föraktet för Parlamentarismen…

”Never forget. Never forgive !”

Idag är det den 11:e September, ett datum som för evigt kommer att vara förknippat med Islamismens och Ökenreligionernas angrepp på den fria Världen. Elfte september var också dagen efter för den serbiske mördaren Mijailo Mijailovics mord på Anna Lind år 2003, dåförtiden Socialdemokratisk Utrikesminister, och förmodligen en av de sista någotsånär kompetenta ledande Socialdemokratiska politiker vi alls haft i det här landet.

Göran Persson, som var Statsminister då, förklarade omedelbart att mordet på Utrikesminister inte skulle ha varit en politisk handling, samtidigt som serben Mijailovic stolt förklarade att han gjorde det hela för Serbien, och bad att få bli placerad i ett Serbiskt fängelse, något som den Socialdemokratiska regeringen förvägrade honom, trots att vi mycket riktigt har ett utlämningsavtal med det landet, och det säkerligen inte funnits den minsta risk för att hans livstidsstraff skulle bli avkortat i förtid, eftersom också Serbien är ett demokratiskt land numera. Vad gäller herr Mijailovic i övrigt, så sitter han troligen fortfarande i svenskt fängelse på svenska skattebetalares bekostnad, trots att han bort förpassas härifrån för länge sen. Minnesgoda läsare kanske minns att jag ägnat honom ett enstaka inlägg, märkt ”angående våra Mangalitzas” i vilket jag klart redovisat, hur jag ser på individer av hans sort.

Kanske var år 2003 året då föraktet för parlamentarismen och demokratin – liksom Nomenklaturans institutionaliserande av den offentliga lögnen fick fotfäste i Sverige på allvar – kanhända inte. I motsats till de Socialdemokratiska lögner vi serverades det året, måste man ju säga att Mord på Utrikesministrar ALLTID är en politisk handling, liksom Valfusk av den sort vi upplever just nu, i 2018 Riksdags-, Landstings och Kommunalval.

Idag har SVT – vår kära, kära Statstelevision som är så objektiv såå objektiv så – berättat för oss alla hur Transparency International, en organisation som mäter Nepotism, Korruption och Mygel i olika länder, utnämnt Sverige till det mest korrupta landet i hela Norden – en titel som vi aldrig innehaft före Regeringen Löfvén.

Samtidigt fortsätter rapporterna om Valfusket, växande politiskt våld och förföljelse emot vanliga medborgare att strömma in, idag som alla andra dagar.

LÖGN ! Det räcker inte alls – någon kan stoppa in en extra valsedel senare, eller byta ut den… Och så ogiltigförklaras DIN röst….

Oplomberade valurnor och mystiska personer, som lagt ut lappar där personer uppmanats att inte klistra igen valkuverten har observerats över hela Sverige. Lapparna har legat inne i själva Valbåsen, från Alvesta i söder till Märsta i Norr – och även om öppna valkuvert och oplomberade urnor inte är förbjudet i sig hos valmyndigheten, underlättar det onekligen för senare fusk, och missbruk av de demokratiska institutionerna.

En rad märkliga omständigheter har präglat valet. Det senaste är rösträknandet i Enskede och Hägersten, där rösträkningen i skrivande stund, dagen efter valet, inte är avslutad. Ingen kommentar har lämnats om orsaken, men Valmyndigheten har tidigare flaggat för att Postnord inte har klarat av att leverera förhandsrösterna i tid till respektive valkrets. En röstmottagare i Simrishamn stängdes av och polisanmäldes eftersom röstkuverten samlades på hög istället för att läggas i valurnan efter varje röstande.

I Märsta och på ett par platser till har väljarna uppmanats att inte klistra igen kuverten, trots att valkuvert som upptäcks i valurnan förklaras ogiltiga. Det har också rapporterats om att valurnor inte har varit plomberande…

Medborgar-reaktionerna har förstås inte låtit vänta på sig. En del anser – som jag själv – att fusket kanske inte varit så omfattande, men handlat om enstaka mandat, eller procentenheter. Åter andra anser – som en nära vän och tillika kommunal valförrättare, vars uppfattning jag redovisade igår – att det kanske rör sig om så mycket som 5-10 % istället. Oavsett vad är det förstås mycket svårt för oss enskilda medborgare att bevisa vad som ägt rum (Quod Erat Demonstrandum som de hedniska Romarna sa) men då till och med Statstelevisionen igår bekräftat att fusket verkligen finns, är det dags att protestera.

Det har startats en namninsamling emot det (S)-ledda, och (C) samt (Mp) understödda valfuskandet, för att det är dessa Sverigefientliga partier, som stått för det mesta fusket, står bortom allt rimligt tvivel. I skrivande stund har mer än 6000 personer skrivit under namninsamlingen, som syftar till att lämna in en formell protest till Valmyndigheten innan den 18:e denna månad, och om takten i antalet underskrifter per tidsenhet håller i sig, lär nog namninsamlingen komma upp i över 70 000 personer, alltså en god procent av valmanskåren, eller nästan lika många röster som de 79 193 röster som ogiltigförklarats av oklara skäl, bland annat därför att ordinarie valsedlar på ett mystiskt sätt ”kommit bort” eller ”bytts ut”

Jag själv har också skrivit på namninsamlingen, och jag vill först som sist uppmana alla läsare av denna blogg att göra likadant.

Att stillatigande acceptera valfusk och tilltagande korruption är detsamma som att ge sitt samtycke till fusket och korruptionen, även om vi vanliga svenskar inte har mycket hopp om rättvisa. ”For the record” och för eftervärlden – vars dom kan bli mycket hård vad gäller Regeringarna Reinfeldt och Löfvén – kan jag säga, att jag själv faktiskt protesterade, och att jag gjorde det via demokratiska och parlamentariska metoder, dvs de få sätt, som ens stod mig till buds.

Ett vet jag som aldrig dör” står det i Hávamál. ”Det är domen över den döde”.

Mitt samvete är rent. Jag vet inte hur det är med ert, men jag vill inte acceptera vad som händer i vårt land. I dagens ”Godmorgon Sverige” påstås Statsministern ha sagt, att han kategoriskt vägrar att avgå – och att han är beredd att liera sig med varje parti, som låter honom sitta kvar vid makten – utom (SD) förstås.

Kan man tänka sig något djupare inom folkförakt, förakt för det verkliga valresultatet, och förakt för parlamentarismens principer ?

Jan Björklund, liberalernas ledare, påstås idag ha sagt att han är beredd liera sig med S, ifall dessa överger Kommunisterna och sviker själv därigenom den spruckna ”Alliansen” Jimmy Åkesson påstås ha sagt att han bjudit in Kristdemokraterna och Moderaterna till ett allvarligt samtal om landets framtid, men att dessa vägrar svara honom. Självaste ”Akbar Annie” uppger samtidigt, att S taktik är att ”söndra och härska” vilket torde vara pinsamt uppenbart – samtidigt som hon själv också helt uppenbart är på väg över till (S) lägret, och underminerar hela valresultatet.

En fd officer med 35 års erfarenhet i Försvarsmakten (jag själv är bara Underofficer med 19 års samlad erfarenhet) kommenterar idag den politiska utvecklingen i vårt land såhär, för vad ska man väl säga om denna totalt oansvariga Nomenklatura, som leker i politikens sandlåda ?

Idag skäms jag som en hund över att vara född i Sverige. Som tur är bor jag inte där längre, utan är fri, men ändå skäms jag. Jag skäms av att vara medborgare i ett land som har blivit ett skämt i hela världen och blivit en akut fara för sina grannländer på grund av en sinnessjuk migrationspolitik.

Ett land vars ledande politiker uppför sig som lögnaktiga och mobbande barn i en sandlåda och som har förbrukat allt förtroende. Perfekt illustrerat av @stegetefter. Det är dessa dårar som folk röstar på:

Stefan vill prata med Jan och Annie som inte vill prata med Stefan. Jimmie vill prata med Ulf men han vill bara prata med Ebba, Jan och Annie. Ingen vill prata med Jimmie eller Jonas men Stefan kan ta stöd av Jonas fast då kommer han inte kunna tala Jan och Annie för de vill inte tala med Jonas. Om Ulf och Ebba skulle tala med Jimmie slutar Annie och Jan prata med Ulf och Ebba och börjar istället prata med Stefan förutsatt att Stefan slutar prata med Jonas.

— —

Jag gav 35 år av mitt liv som officer i Försvarsmakten för att jag ansåg att Sverige är värd att försvara. Jag inser nu att jag jobbade för fienden då fienden hela tiden fanns i landet och inte var Ryssland som vi indoktrinerades att tro. Nu importerar Sveriges regering hela tiden nya stridsdugliga fientliga förband i form av stridsdugliga unga män i tusental. Fyllda av hat mot oss. De är redan nu fler än vad Försvarsmakten har soldater och sjömän.

Det dröjde till 2017 innan jag förstod att korruptionen är som en cancer i det svenska samhället och att även Försvarsmakten var smittad. Det handlar inte längre om försvar av landet utan att göra Wallenberg och de övriga globalisterna lyckliga genom exportstöd för den angloamerikanska vapenindustrin. Sverige är det mest korrupta landet i Skandinavien.

Ja, det där sista får väl stå för Herr Hagenbo – men hur det nu än är – han har ganska mycket rätt i vad han säger, åtskilligt alternativ tänkare som han är.

Också (S)-trogna kvällstidningar kan nu berätta om hur ett tjugotal polisanmälningar kommit in, bland annat till Riksenheten för korruption, och hur dessa lagbrott fortsätter att uppdagas över hela landet.

Vida oklarare är i så fall SVT, som rapporterar att ett misstag i Västsverige skulle ha lett till ett mandat extra för ”Akbar Annies” Sverigefientliga parti – när nästan alla andra mediakällor konstaterar att det verkliga fusket varit det rakt motsatta. Se också min egen valanalys om betydelsen av ett enstaka mandat från gårdagen.

Den oberoende journalisten Ingrid Carlquist har idag intervjuat Valmyndighetens Kanslichef, som säger att Valmyndigheten helt saknar varje möjlighet att kontrollera resultatet eller stoppa fuskarna, trots att Regeringen gett myndigheten i uppdrag att göra just detta. En mycket märklig hantering av det obefintliga tjänstemanna-ansvaret, måste man nog säga:

För de flesta svenskar är det nästan omöjligt att tänka tanken att den trygga och korrekta demokratin Sverige skulle ha blivit korrumperad. Alla förstår att fel kan begås, men skyller det på den mänskliga faktorn – att valfusket skulle kunna vara organiserat och utbrett avfärdas som en konspirationsteori. För så kan det bara inte vara, detta är ju Sverige!

— —

Hur är det med valurnor då, ska de inte vara plomberade?

– Nej, vallagen föreskriver inte plomberade valurnor. Det är upp till kommunernas valnämnder att välja hur de vill ha det. Vi på Valmyndigheten rekommenderar att urnorna bör vara förslutna under röstmottagningen. Vi levererar dem med sigill, säkerhetstejp och annat, men vi har inte rätt att beordra valnämnderna – de bestämmer själva.

Men varför har vi så många osäkerhetsfaktorer inbyggda i det svenska valsystemet? Här ser vi ett antal situationer där valfusk kan genomföras?

– Vi som myndighet styr inte över detta. Vi kan bara förhålla oss till vallagen, och den har riksdagen beslutat om.

Inget system för att kontrollera valfusk

Högsta chef för Valmyndigheten är kanslichefen Anna Nyqvist. När vi äntligen når henne försöker hon först dribbla bort oss med att hänvisa till presstjänsten. Efter en stund går hon med på att svara på den viktiga frågan om hur Valmyndigheten kontrollerar att organiserat politiskt valfusk inte förekommer.

Har myndigheten ett system för att identifiera politiskt initierat valfusk?

– Nej! Svaret är nej.

Medborgare som vill klaga på exempelvis berusade röstmottagare eller försvunna valsedlar, ska de vända sig till kommunens valnämnd?

– Ja.

Det finns 290 kommuner i Sverige – samlas alla klagomål som kommer in till dem i en central databas hos er, så att ni kan analysera om det finns tendenser som pekar på fusk i en viss riktning?

– Nej, huvudsyftet med anmälningarna är att valnämnderna ska förbättra sitt arbete.

Redan på förhand tycks det alltså givet, att ingen som helst form av undersökningar kommer att ske, trots att man mycket väl vet, att valfusk förekommer.

Vad kallas det ? Är det inte just korruption det är fråga om i det här fallet, för varför alls då ha en myndighet som ska övervaka de allmänna valen i vårt land, och se till att allt går rätt till, om den inte kan sköta sitt arbete ?

 

Riksdagen i vårt land förutsätter i alla fall fortfarande, att det finns en Valprövningsnämnd – ovanför själva Valmyndigheten, och att den faktiskt kan beordra myndigheten att ingripa, givetvis under den förutsättningen, att det finns bevis eller i alla fall någon form av indicier och bekräftade misstankar i det aktuella fallet – hur svårbedömt det än anses vara för den svenska allmänheten.

Polisens Nationella Operativa avdelning lär i alla fall ta valfusket i Sverige på det allra största av allvar, om man får tro kvällstidningen Aftonbladet…

Således får det nog anses ganska säkerställt, att sådant valfusk verkligen blivit mer utbrett och faktiskt ägt rum, på allt fler platser i landet, även om Polisutredningen nog inte är färdig på ett tag..

I vissa fall får man göra om den individuella rösträkningen i en viss kommun eller i en viss valkrets får vi veta, och Valmyndigheten kan då inte bara ”blint slå ifrån sig” med att hävda, att man inte har någon möjlighet, inte har några resurser, inte har någon tid, ”inte visste något”, ”bara lydde order” och alla de vanliga standard-ursäkterna..

Med Lag skall Land byggas” har det alltid hetat. Inte genom demokratiförakt, eller vägran att samarbeta myndigheter eller partier emellan.

Som tur är, finns det en fast moralisk grund att stå på i det här fallet – liksom i alla andra liknande fall.

Det är vår egen Nordiska kultur och Tro – den som jag berättade om igår.

Inte bara ”Sveriges Rikes…” utan också Sveriges fattiges… och ALLA medborgares…

Annonser

Hednisk Guide inför Riksdagsvalet 2018

Om bara fem dagar är det Riksdagsval i Sverige, och förhoppningsvis får vi svenskar en stark Majoritetsregering, istället för de svaga och ofärdiga minoritetsregeringar som har präglat hela vårt land under de mörka åren med Reinfeldt och Löfvén. Regeringar utan egen majoritet har svårt att alls driva någon politik överhuvudtaget, och i ett litet land i norr som Sverige, är avsaknad av ledarskap katastrofalt. Om inte annat, borde sommarens riots, bilbränder och skogsbränder ha visat alla väljare, hur viktigt det är att ha en kompetent ledning i landet, om vi alls skall kunna klara av de framtida kriser som snart kan vara verklighet.

Emellertid, en majoritetsregering verkar just nu föga sannolik, om man får tro opinionssiffrorna, och det påstås att det finns Europeiska länder, där minoritetsregeringar är förbjudna, även om ingen i svensk press har skrivit vilket land det nu skulle vara. En gång i tiden – under 1950-talet och hela efterkrigstiden fram till Mona Sahlin och Socialdemokratins definitiva försumpning och dekadens, fanns det något som hette Saltsjöbadsanda och Samförståndslösningar i svensk politik. Våra politiker insåg dåförtiden, att de inte kunde fortsätta att driva en ensidig konfrontationslinje eller lägga alltför extrema förslag, som de närapå juridiskt omöjliga lagar Regeringen Löfvén stiftade under våren. Istället borde alla politiker slå vakt om det egna landets och folkets bästa, och ge de etniska svenskarna deras Folkhem tillbaka – som det en gång var tänkt. Svensk Socialdemokrati styrde vårt land länge, skickligt och väl genom detta koncept, men på 1980-talet raserades alltsammans. Måste det gå ända till en verkligt djupgående ekonomisk kris, krig eller nya kravaller innan folk här i vårt land inser det pinsamt självklara, och våra politiker börjar samarbeta igen – för ALLAS och landets gemensamma bästa ?

Nejdå, det var inte vi som ”åt Sverige”…. Vårt land har ätits upp av några andra..

Nåväl. Min kollega i den Hedniska Bloggsofären, Henrik Andersson, ställde för några dagar sedan en fråga till ALLA större politiska partier i vårt land, både sådana som omfattar parlamentariska principer, och sitter med i Riksdagen, eller andra mer extrema och demokratiskt suspekta organisationer, typ FI eller Feministiskt Alternativ. Detta skedde den 24:e Augusti i år, och i de flesta fall fick Henrik Andersson svar..

Två Partier VÄGRADE dock svara på några frågor, oförskämt nog. De kommer INTE få ”The Asatru Vote”, sanna mina ord. Dessa två partier var Centerpartiet och Alternativ för Sverige, som jag därför uppmanar varje svensk hedning att BOJKOTTA. Ignorerar de oss, ignorerar vi dem, det är allt jag säger.

Centerpartiet är dessutom olämpligt att ha i Sveriges Riksdag av många andra skäl. Det är ett parti som ställer upp på extrem islamism, har extrema islamister typ Mehmet Kaplan i sina led, och som dessutom har tydliga kopplingar till ”Grå Vargarna” och andra odemokratiska rörelser i Europa. Därför kan ingen vettig människa rösta på dem, och saker som stöd till tvångs-burka, sharia i svenska domstolar, samt dess definition av ”medmänsklighet” och ”humanism” som innebär att minst 30 miljoner muslimer skall importeras till vårt land, är saker som lämnar en mycket dålig smak i munnen. Jag uppmanar varje svensk medborgare att ta klart avstånd ifrån Centerpartiet, sådan är min bestämda åsikt.

Att även Miljöpartiet hyser samma åsikter som Centern, torde vara välkänt. Ingen enda Hedning borde rösta på det partiet heller, av exakt samma skäl, samt det faktum att det partiets miljöpolitik inte alls fungerat. Mp är och förblir ett enfråge-parti, med mycket svagt stöd i opinionen, och en röst på dem är en förspilld röst – och ingenting för oss Hedningar. Förutom stödet till ”Grå Vargarna” och extrem islamism, är (Mp) känt för fullständigt verklighetsfrämmande förslag som att alla svenskar i städer och på landsbygd skall handla med hjälp av cykelkärror och annat, som har en högst marginell inverkan på klimatet, och inte leder någonstans, mer än till ökat bidragsfusk.

Om vi svenskar nu kan enas om att undvika ytterligheter – vilka partier skall vi då välja ifall vi är Asarna Trogna, och alltså Hedningar ? Fi, Feministiskt Alternativ har svarat oss med en blandning av rent hat, propaganda och osakligheter. De svarar med tillmälen, och skriver oss saker på näsan genom sitt informationskontor – som Henrik Anderssons inlägg klart visar.

Visst – (S) + (Mp) och (C) lovar runt, men håller tunt – De lovar ”mer jobb” vilket betyder höjd pensionsålder, höjd skatt och orimlig försörjningsbörda för etniska svenskar..

 

Sverigedemokraterna verkar också vara ett tveksamt alternativ ur ett hedniskt perspektiv, för de svarar såhär:

Vi är ett icke- konfessionellt parti som betraktar religionsfrihet som en naturlig del av det demokratiska samhället. Vi definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse. När det kommer till utövandet av religionen måste det dock finnas tydliga begränsningar. Religionsfrihet innebär enligt vår mening inte någon absolut rätt att få säga eller göra vad man vill i en religions namn. Religiösa och icke- religiösa medborgare skall lyda under samma lagar och regler. Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund för positiv särbehandling och religioner som gör anspråk på samhällsinflytande måste få diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska ideologier.

Vad innebär detta, mer exakt ? Det kan man filosofera en stund över. Å ena sidan lovar de att skydda oss från negativ särbehandling eller förföljelse, men å andra sidan skall vi få mindre inflytande, antyder man. Partiets tydligt kristna bias är välkänd, och utgör ett stort hinder. Å andra sidan måste man säga, att Sverigedemokraterna har rätt i mycket, och att de påpekat några av de allra värsta absurditeterna i Regeringen Löfvéns skadliga politik, och att många Hedningar och Sverigevänner kanske därför kommer att rösta på dem, givet deras politik i stort.

En sådan här öppet rasistisk politik från (S) regeringen är verkligen ”körd” och lönar sig inte för något land i Europa…

 

(S) svarar dessutom indifferent, ungefär som (SD) på alla våra frågor. Såhär skrev man:

Vi har religionsfrihet i Sverige. Socialdemokraterna som parti ger inte företräde till någon religion. De av staten erkända trossamfunden kan erhålla trossamfundsstöd.
Asatroende ska rösta på Socialdemokraterna därför att S är ett parti som inte diskriminerar någon uppfattning och som vill arbeta för ett samhälle som håller ihop.

Observera denna skrivning:De av staten erkända”… Nordiska Asa Samfundet godkändes av Svenska Staten redan 2014, men har inte fått en enda krona i bidrag, trots upprepade ansökningar. Det är helt klart ett fall av tydlig diskriminering, och därmed ser vi Hedningar och Asatroende – mer än 1800 medlemmar bara i detta samfund – att vi inte längre kan tro på (S) eller det partiets vallöften. Man påstår att man inte skulle diskriminera oss, men vad vi upplevt under den senaste mandatperioden ÄR faktiskt öppen diskriminering.  Ett sådant parti får antingen bättra sig ordentligt, eller också gå miste om våra röster.

FRIHET – Ditt namn är SÄRIMNER” – Just nu eldas det på med rykande hett VALFLÄSK – men kan vi tro på en sådan Regering ??

 

Till och med Vänsterpartiet, eller de verkligt gammel-gamla KOMMUNISTERNA svarar kortare, och en  bra bit ärligare än (S) – men deras hållning är också INDIFFERENT och ger inte oss hedningar några fördelar…

Hej, Vänsterpartiet är för religionsfrihet men har ingen partiuppfattning om Asatro eller någon annan religion heller.

Vänliga hälsningar Vänsterpartiets kansli

Moderaterna är i så fall något vänligare i tonen, och lovar liksom Liberalerna att beskydda oss från förföljelse, även om man inte nämner islam eller de kristna vid namn…

Religionsfriheten en av hörnstenarna i ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle. Alla människor ska ha rätt att själv välja vilken tro man vill bekänna sig till och rätten att utöva sin tro. Ingen ska någonsin behöva bli trakasserad eller förföljd på grund av sin tro.

Med vänlig hälsning Väljarkontakter

För att summera halvvägs, så är alltså Liberaler, Moderater och Sd på vår sida, efter vad de påstår. Kristdemokraterna, som ur vår synvinkel sett måste framstå som ytterst suspekta, svarar såhär, vilket visserligen är vänligt, taktfullt och hövligt – men ändå:

Bäste Brevskrivare,

Stort tack för ditt mejl. Ni undrar lite kring er övertygelse asatro. Som ni skriver har ni som samfund erkänts av staten.

Vår syn på asatro skiljer sig inte från vår syn på övriga religioner. Vi värnar religionsfriheten och allas rätt till sin egen bekännelse. Vi har dock inga planer på att gynna er religion särskilt.

Kristdemokraterna är ett parti som erkänner människans behov av en andlig dimension i sitt liv. Som vi uttrycker i vårt principprogram:

Ett av de mest karaktäristiska uttrycken för människans natur är förmågan och benägenheten att reflektera över sin egen existens. Detta har fött existentiella frågor som visat sig vara närvarande under hela mänsklighetens historia och som till exempel handlat om världens uppkomst, döden och meningen med livet. Till det djupast mänskliga hör således människans själsliga och andliga behov. (sid 74).

Asatroende får gärna rösta på oss. Vi går till val på ett Sverige du ska kunna lita på.

Man vill dock inte ”gynna oss särskilt” skriver man – och därför har detta parti tydligen inget att erbjuda. För övrigt hur kan man kalla sig ”Ebba Busch Thor” – Thor är ju en HEDNISK Gud – och påstå att kristendom skulle ha något med demokrati att göra – denna religion erkänner ju bara en enda gud, men förnekar alla andra, och enligt Bergspredikan – som finns i Bibeln – ska alla andra religioner utrotas. Tror dessa (KD) anhängare och goda kristna inte på Bibeln längre, eller vad menas ?

En röst på (KD) är en bortkastad röst… varför stödja ett parti av KRISTNA FANATIKER som balanserar på 4 % spärren ?

Landsbygdspartiet, slutligen – verkar i alla fall ha en del att erbjuda oss Hedningar. De svarar såhär:

Det enda sättet att fylla på/påverka och förändra vårt partiprogram är att skriva en motion i ett ämne, lämna in det på årsstämman och få den antagen och införd som officiell ståndpunkt i partiprogrammet.

Asatro är ett ämne vi inte har tagit ställning i. — —

Därför kan jag inte svara på huruvida Lpo kommer behandla Asatron i framtiden.

Varför Asatroende ska rösta på Lpo? Ja, för det första består vi av vanliga människor, som har som uppgift att bevaka landsbygdsfrågorna med allt vad det innebär; att man ska kunna bo och verka var man vill i Sverige t ex, vi vill även gå ur EU, och verka för lokal demokrati, dvs att man ska kunna påverka i sitt närområde. Vi vill vara 100 % självförsörjande på livsmedel, vi tycker att det är viktigt med lant- och skogsbruk, jakt och äganderätten mm mm mm.

Detta är i alla fall ett ärligt svar, som följer sunda, parlamentaristiska och demokratiska principer. Man är öppen för att ge oss inflytande, och hävdar Hedniska dygder som självförsörjande, jakt och äganderätt – alltsammans saker, som går hand i hand med Asatro – så detta parti får MIN röst…

Om vi inte har något BRA alternativ att rösta på, kan vi i alla fall välja det MINST DÅLIGA för framtiden, och våra barn…

Hur mycket kostar ett ärligt handslag – och vad är en svensk 11-årings liv värt ?

Jag kommer tänka på en gammal kollega, som förra Riksdagsvalet sade att han skulle ”sälja sin röst” till högstbjudande. Det hela skulle gå till så, att han skulle annonsera på Blocket, samt med email till alla möjliga eller rättare sagt omöjliga politiska partier, och sedan skulle han lägga upp en video på instagram, som skulle visa honom själv inuti det gröna valbåset på själva valdagen, där han skulle lägga sin valsedel i valkuvertet, och verkligen bevisa, att han SÅLT sin egen röst till det parti, som lovat honom mest pengar.

Voajör han bakom den gröna skärmen ?

Nu är det väl visserligen förbjudet att filma inne i vallokaler, tror jag – men att sälja och köpa röster är inte förbjudet enligt den svenska vallagen, vad jag kan se. Däremot ÄR det förbjudet enligt Brottsbalken, 17 Kap 8 § 3:e stycket – vilket jag faktiskt inte visste, men rätt ska vara rätt – det är jag den förste att hålla med om.

Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller inte rösta, döms, om det inte är tagande av muta, för tagande av otillbörlig förmån vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2012:301).

Dessutom är det inte är ärligt att göra så, eller särskilt bra för demokratin som helhet – för jag menar – vad skulle hända, om alla medborgare bar sig åt på det viset ?

Igår kom det till exempel fram, att Regeringspartiet i vårt land försökt ”köpa” röster av unga på just Instagram, och med mutor försökt att få ett antal personer att ställa upp bakom dess politik. Det är inte olagligt, kanske – men inte så snyggt – och knappast heller så produktivt i längden, för jag tror nog att de flesta väljare till slut genomskådar en sådan valstrategi. Det hela andas desperation, korruption och valfusk lång väg.

4000 spänn är vad SAP betalar för att få svenska ungdomar att sälja sin heder, och ställa upp bakom partilinjen. För egen del är jag ingen ungdom längre, och har heller inte ställt upp bakom någon partilinje alls, som denna blogg klart och tydligt utvisar.

Men, det är inte det enda de (S)-märkta mörkmännen och valstrategerna pysslar med. De har försökt sabotera Googles Internet-tjänster, till exempel, genom att muta google och betala pengar under bordet för att sökningar på Moderaterna eller SD istället skall leda till Socialdemokraternas hemsida, vilket har påståtts i flera media. SVT, DN och SvD har givetvis valt att dölja och tysta ned alltsammans – och den ”fixade” google-länken lär vara borttagen nu.

Valfusket i Sverige har nu gått så långt, att den internationella organisationen OSSE har fått sända observatörer till vårt land, vilket aldrig förr hänt i hela Sveriges historia. Tidigare var det bara Ukraina, rest-Jugoslavien och andra därmed likställda länder som behövde valobservatörer, men i Stefan Löfvéns Sverige är det alltså så, att vissa politiker misshandlas, valstugor tänds på och massor av valsedlar ”kommer bort” för vissa demokratiska partier. Så långt har förfallet i vårt land gått, och så kan vi ju inte ha det.

Minns ni Regeringen Löfvéns särskilda terror-samordnare ? Vad blev det av henne, förresten ?? (Ingen lyckades så bra som hon att samordna ren terror emot etniska svenskar…och deras plånböcker…)

 

Att ”Mollgan” Morgan Johansson i rollen som Sveriges inrikesminister också försökt framtvinga nät-censur, genom ”under bordet” överenskommelser med Google, Facebook med flera stora aktörer har också blivit känt inför detta val, och (S) regeringen påstår rakt fram att detta skulle vara för MSB ska få nya vapen för att hejda ”fake news” och så vidare. Må så vara – det kanske tjänare ett gott syfte, men kan vi tro ett så genomkorrumperat parti om gott, och lita på att skumrask-affärer inte har förekommit, när det visat sig att ”Das Partei” har ägnat sig åt det i så många andra, redan konstaterade och bevisade fall ?

Vestiga terrent, sade en gång de hedniska romarna. Om ni inte vet vad det betyder, kan jag avslöja att det betyder ”spåren förskräcker” på latin…

Polisen vet, att Rakmat Akilov, den islamske terrorist som dödade 5 människor och allvarligt skadade 15 fick 80 000 kronor i betalning från den kände (S) komikern Özz Nujen och hans familj, som har nära band till Socialdemokratins egen ”nomenklatura”.  Akilov skulle vara assistent till familjens målare, och därför skulle han ges hemlig bostad och lön i flera månader, undangömd på Gotland innan han kunde träda fram och utföra sina dåd.

Jag har tidigare i den här bloggen redovisat hur en viss Farah Alhajeh i Uppsala plötsligt tilldelades 40 000 kronor, därför att hon vägrat att skaka hand med kunderna i den Godisbutik, där hon skulle få jobb. I sammanhanget kan vi också erinra oss hur lite i ersättning de etniska svenskar fick, som såg sitt barn mördas av Akilov på Drottninggatan i Stockholm – det rörde sig visserligen om en något högre summa, men ersättningsnivåerna är ändå fullt jämförbara med en utebliven handskakning, som då ska ha ”kränkt” en kvinnlig muslim.

Är det ett rättvist samhälle, där det ledande partiet och Regeringen behandlar etniska svenskar på ett sådant sätt ? Flera medborgare än jag tycker inte det, i alla fall.

Och är ett försök till ett ärligt handslag, riktat emot en kvinnlig muslim i en godisbutik, egentligen någon ”kränkning” ? Vidare, är denna inbillade kränkning då så djup, att den motiverar ett skadestånd på hela 40 000 kronor från (S)-Regeringen – när ett barns liv värderas till liknande summor ? Och vem är egentligen denna Farah Alhajeh ? De senaste dagarna har nya fakta framkommit, som verkligen ställer vårt regeringsparti och DO, den sk ”Diskrimineringsombudsmannen” i väldigt, väldigt dålig dager – för här är det ren korruption på gång. Mygel med andra ord. Fusk, politiska mutor och ovarsamhet med statliga medel.

För övrigt känner jag själv ett kvinnligt muslimskt kioskbiträde – på Enköpings Station av alla platser. Vi hälsar alltid mycket artigt på varandra, med handskakning från henne och Salaam Aleikum, från mig – vilket som bekant betyder ”frid vare med eder” på arabiska. Detta sker flera gånger i veckan, och jag kan intyga, att det är ingen där, som känt sig ovänligt behandlad eller ”kränkt” – för alla normala människor är inte så lättkränkta, nämligen. Ett barns liv är ju en sak, men handskakning eller inte, är som alla någotsånär sunt tänkande individer en ren bagatell.  Snask köper jag visserligen aldrig, hedning som jag är, men jag handlar frukt och vatten, vilket jag gjort hela den senaste månadens värmebölja.

Om en muslim ska ha en massa pengar för att en svensk vänligt sträcker fram sin hand till vedertagen hälsning, och muslimen vägrar hälsa, är det då inte SVENSKEN som blir kränkt ? Och varför får etniska svenskar då inte en enda krona i ersättning – ifall det nu ens ska behövas ??

Farah Alhajehs pappa är palestinsk aktivist i Sverige – Rachid Alhajeh. Han har bland annat föreläst för Göteborgs Unga Muslimer i maj 2015, och kandiderar för Socialdemokraterna till riksdagen i valet. Han tillhör nomenklaturan, helt enkelt – och därför får hans dotter massor av pengar för en inbillad eller påstådd kränkning. För övrigt kom han hit från Syrien på 70-talet vilket innebär att Farah är född i Sverige och hälsat på män ända tills hon blev konservativ muslim och började bära hijab. Så var det med de påstådda ”kränkningarna”

Det har också avslöjats, hur DO, diskrimineringsombudmannen, plötsligt avgjorde fallet med hjälp av märkvärdigt snabbt tillkallade ”islamexperter” som allesammans är salafister, extrema muslimer och liknande – några ifrån det ökända ”Studieförbundet Ibn Rushd” och andra grupper, som har klara kopplingar både till Rachid Alhaje och Socialdemokraterna – vars ”under bordet” överenskommelser med islamisterna är välkända…

DO:s sk ”referensgrupp” – som skulle vara opartisk och även ta hänsyn till svenskarna och det svenska samhället, bestod nämligen helt och hållet av följande personer:

Representation av det ”muslimska civilsamhället” i referensgruppen.

Shaimaa Abdelhady, Svenska Muslimer för fred och Rättvisa

Maimuna Abdullahi, Muslimsksa Mänskliga Rättighetskommittén

Kadidja Bedoui, oorganiserad, aktiv i flyktingfrågor

Ibrahim Bouraleh, Islamiska förbundet

Fatima Doubakil, Muslimska mänskliga rättighetskommittén

Hassanain Govani, frilansande iman, shiamulsimska församlingen i Märsta

Abdullahi Haji, Svensk-Somaliska Akademikers Forum

Rashid Musa, Sveriges Unga Muslimer

Awad Olwan, imam, Fisksätra moské

Zaynab Ouahabi, Ibn Rushd

 

”Partibröderna” (och systrarna) belönade sig själva. Ren korruption, med andra ord – alltsammans iscensatt inom det Socialdemokratiska partiet, och med dess goda minne…

Det är inte bara konservativa debattörer, som reagerat och protesterat. Även Nalin Pekgul, själv aktiv Socialdemokrat, tycker faktiskt att det räcker med korruptionen inom partiet nu.. Hon påstår sig till och med vilja lägga ned Diskrimineringsmannen, DO – trots att det vore mycket mer adekvat att lägga ned SST, den mycket märkliga myndighet som ger stöd till Islamiseringen, och allt det andra…

Det fanns faktiskt en tid i mitt liv när jag själv var troende Socialdemokrat, och alltså hade förtroende för det partiet, men den tiden är för länge sedan över. Jag kom så långt som till ordförande i en liten områdesförening, men när jag såg Mona Sahlin komma till makten, och hur partiet plötsligt övergav Folkhemstanken och varje försök att sätta svenska folkets intressen före partiets, gav jag upp. Importen av en ny ersatz-befolkning, bristen på Värdgrund, korruptionen, de paniska försöken att hänga kvar vid makten till varje pris -allt äcklar…

Inför årets val uppmanar jag ALLA läsare av denna blogg, att INTE rösta Socialdemokratiskt, och inte ge Regeringen Löfvén något fortsatt förtroende. Sådan är min åsikt, och den står jag för.