Ännu en Nidstång funnen på nätet…

Idag är det Samernas Kulturdag, inte Nationaldag. Samefolket är nämligen ingen nation, och har aldrig någonsin varit det heller, för de har aldrig haft någon armé – för det första – en sådan är grunden till alla nationer, och heller aldrig någon självständig regering eller grundlag för det andra, vilket också är ett oavvisligt krav, en grundläggande definition och ett faktum ur verkligheten, som det inte går att förneka.  Det finns inget ”sameland” mer än som ett tämligen urvattnat geografiskt begrepp, och långt innan det fanns någon Samekultur, var Ahrensburg-kulturen och dess långskalliga, Kaukasoida, blåögda och blonda företrädare (jo faktiskt – de var inte alls mörkhyade, utan av haplogrupp I1 Nordic) etablerade i Norden. Detta skedde redan för 11 000 år sedan, och Komsa-kulturens svenska företrädare i  Pajala och Arjeplogstrakten bevisar, att det inte fanns några samer där heller, förrän sådär 2500 år före vår tideräkning, när de första kortskalliga, krumbenta och kortvuxna människorna av haplogrupp Ic invandrade österifrån. Innan dess fanns det inga renägande kulturer i Norden alls, bara renjägare, och som alla äkta samer faktiskt vet, är Renägande och Renjakt två helt motsatta saker, inte alls samma sak.

Samekulturen som vi nu känner den, fanns inte förrän på 1600-talet, om vi tar hänsyn till just den materiella kulturen, och inget annat. Andligt sett har all Lapsk eller Samisk mytologi som jag visat varit mycket starkt influerad av den Nordiska, och inte tvärtom – även om ”kulturell korsbefruktning” alltid förekommit och uppkommit. Svenskarna är det här landets urbefolkning, om vi med det menar individer av just haplogrupp I1, eftersom de bott här åtminstone 9500 år längre än alla andra, och förekom som en distinkt genetisk grupp redan för 30 000 år sedan, eller under den senaste istiden, och det var visst inte tal om några mörkhyade människor den gången, trots Kain Bojs i DN och hennes många ”fake news” artiklar i ämnet.

Man får trots allt hålla isär politik och nutida förhållanden, religion och materiell samt andlig kultur från varandra – för det ena innehåller inte alls det andra, utan är och förblir väsenskilt och betydelseskilt.

Genetik kan inte beblandas med Politik

 

Men det var inte därom jag skulle tala idag, kära publik, så håll inne med era vilda skrik, och ställ inte till med er djävla PK-kalabalik ! Idag skall jag behandla detta med Nidstänger på nätet, också ett ämne jag skrivit om förr, men som förblir aktuellt, därför att en broder i Särimner och en känd kollega just låtit uppresa en sådan. Han har skäl och god anledning till det, och vet ni inte ens vad en nidstång är för något, eller är såpass dumma; att ni inte ens kan skilja en sejdhjälle från en galder, tycker jag nog att ni ska läsa på ordentligt, först som sist, innan ni alls yttrar er, för det här förstår ni ändå inte. Angående Särimner, så: Vi är icke för envar, vi är ett esoteriskt samfund och icke ett exoteriskt, begriper ni inte ens den skillnaden kommer ni aldrig bli invalda, och aldrig någonsin ”flock members in good standing” )

”Rauf auf das Gesindel, hab’ ich ja gesagt !”

Nåja, vår broder, som känner Johanne Hildebrandt trent av – hon är ju författerska till flera romaner om den Hedniska tiden, men mycket mer etablerad i vissa journalistiska sammanhang, som alla också vet – behagar tillsända oss detta, som vi nu läser upp i obetydligt förändrad form:

Jag reser nidstång, jag reser nid!

Jag reser nid mot alla och envar
som söker söndra det som är mitt och de mina,
med svekfullt tal och genom
ovärdiga handlingar.

Jag reser nid mot alla de
som vill tysta mitt hjärta och förvrida
min tanke och syn.
Må deras handlingar vändas emot dem själva
och beröva dem framgång med sitt enfaldiga, skändliga tilltag.

Jag reser nid mot de
som sätter sina egna svekfulla tankar i verket
och försöker så split och tvedräkt.

Över de nidingar och illgärningsmän
nedkallar jag alla väsen och krafter att stå mig bi, min fylgia,
mina hjälpare.

Jag kallar vaner och vättar
att sända klåda åt deras kroppar
På att det att vi ständigt må störa deras sömn
och att ingenstans vila skall erbjudas dem.

Jag kallar Niflungar och alla Sindres söner
att slå deras bröst i kraftiga band och bojor,
På det att deras Hug och Hamn skall få trångt om plats i deras bröst
och att luften i deras lungor ej längre räcker till.
Att ständig andtrutenhet skall söka dem och alla deras företag skall synas dem som oöverstigligt arbetsamma.

Jag kallar Bergelmers ättlingar, köldjättarna,
Rimtursar ur djupaste Nifelheim.
Att ogärningsmän som vill mig ont måtte frysa så
intill märg och ben, att ingen värme skall finnas dem nog.

Jag kallar Muspelheims Eldtursar, Surt och Muspels söner
Att de må endast lämna bränd och ofruktsam jord åt de som vill mig ont.
Såväl bildligt som bokstavligt skall varken arbete eller tanke hos dem gro eller spira
-utan må allt för evigt och än längre vara avbränt och dött.

Jag kallar Vale och Narfes fader, Loke.
På det att han han må förvrida deras syn och förstånd.
Ingenting skall vara vad det verkar och ingenting bli som det var menat.

Jag kallar Vanadis, Freja -kärlekens gudinna.
På det att dessa skall berövas all form av kärlek
och aldrig finna en famn, hos kvinna eller man, att allt ska vara dem i röven krängt.
Varken tröst eller njutning skall dem bjudas.

Jag kallar Korpguden, Allfader Odin
Han som tillsammans med Vile och Ve
gav människan Hug, Hamn och Lit

Jag kallar Odin Och nornorna;
Urd, Verdandi och Skuld
Som tillsammans dömer oss var och en efter döden.
Att de må döma alla dessa för evigt med osedvanlig stränghet
Och att dessa inte ens i eftervärlden undkommer sina ondskans dåd.

Jag sätter detta nid intill dess
att dessa ondskans och illviljans svekfulla nidingar
fullständig avbön gör och står för sina gärningar för alla och envar.

Jag ristar runor, stinna och mycket kraftiga stavar,
på det att mitt nid når jorden runt och inget gömsle eller skydd
skall kunna finnas åt dem detta nid är ämnat och riktat….

Så långt våra bröder. Så långt våra kamrater och kollegor. Så långt deras egna ord, riktade till mig vid just precis detta tillfälle.

Alla de, som marscherat i samma led som oss, och som fortfarande marscherar där, i alla deras livsdagar, ja även om de vore aldrig så kristna och till och med utsedda till präster, ändå skulle Tors Hammare och Särimners Svarta Sol lysa just för dem. Och måtte våra fienders skägg börja växa inåt och långsamt förkväva dem !