Ännu en Nidstång funnen på nätet…

Idag är det Samernas Kulturdag, inte Nationaldag. Samefolket är nämligen ingen nation, och har aldrig någonsin varit det heller, för de har aldrig haft någon armé – för det första – en sådan är grunden till alla nationer, och heller aldrig någon självständig regering eller grundlag för det andra, vilket också är ett oavvisligt krav, en grundläggande definition och ett faktum ur verkligheten, som det inte går att förneka.  Det finns inget ”sameland” mer än som ett tämligen urvattnat geografiskt begrepp, och långt innan det fanns någon Samekultur, var Ahrensburg-kulturen och dess långskalliga, Kaukasoida, blåögda och blonda företrädare (jo faktiskt – de var inte alls mörkhyade, utan av haplogrupp I1 Nordic) etablerade i Norden. Detta skedde redan för 11 000 år sedan, och Komsa-kulturens svenska företrädare i  Pajala och Arjeplogstrakten bevisar, att det inte fanns några samer där heller, förrän sådär 2500 år före vår tideräkning, när de första kortskalliga, krumbenta och kortvuxna människorna av haplogrupp Ic invandrade österifrån. Innan dess fanns det inga renägande kulturer i Norden alls, bara renjägare, och som alla äkta samer faktiskt vet, är Renägande och Renjakt två helt motsatta saker, inte alls samma sak.

Samekulturen som vi nu känner den, fanns inte förrän på 1600-talet, om vi tar hänsyn till just den materiella kulturen, och inget annat. Andligt sett har all Lapsk eller Samisk mytologi som jag visat varit mycket starkt influerad av den Nordiska, och inte tvärtom – även om ”kulturell korsbefruktning” alltid förekommit och uppkommit. Svenskarna är det här landets urbefolkning, om vi med det menar individer av just haplogrupp I1, eftersom de bott här åtminstone 9500 år längre än alla andra, och förekom som en distinkt genetisk grupp redan för 30 000 år sedan, eller under den senaste istiden, och det var visst inte tal om några mörkhyade människor den gången, trots Kain Bojs i DN och hennes många ”fake news” artiklar i ämnet.

Man får trots allt hålla isär politik och nutida förhållanden, religion och materiell samt andlig kultur från varandra – för det ena innehåller inte alls det andra, utan är och förblir väsenskilt och betydelseskilt.

Genetik kan inte beblandas med Politik

 

Men det var inte därom jag skulle tala idag, kära publik, så håll inne med era vilda skrik, och ställ inte till med er djävla PK-kalabalik ! Idag skall jag behandla detta med Nidstänger på nätet, också ett ämne jag skrivit om förr, men som förblir aktuellt, därför att en broder i Särimner och en känd kollega just låtit uppresa en sådan. Han har skäl och god anledning till det, och vet ni inte ens vad en nidstång är för något, eller är såpass dumma; att ni inte ens kan skilja en sejdhjälle från en galder, tycker jag nog att ni ska läsa på ordentligt, först som sist, innan ni alls yttrar er, för det här förstår ni ändå inte. Angående Särimner, så: Vi är icke för envar, vi är ett esoteriskt samfund och icke ett exoteriskt, begriper ni inte ens den skillnaden kommer ni aldrig bli invalda, och aldrig någonsin ”flock members in good standing” )

”Rauf auf das Gesindel, hab’ ich ja gesagt !”

Nåja, vår broder, som känner Johanne Hildebrandt trent av – hon är ju författerska till flera romaner om den Hedniska tiden, men mycket mer etablerad i vissa journalistiska sammanhang, som alla också vet – behagar tillsända oss detta, som vi nu läser upp i obetydligt förändrad form:

Jag reser nidstång, jag reser nid!

Jag reser nid mot alla och envar
som söker söndra det som är mitt och de mina,
med svekfullt tal och genom
ovärdiga handlingar.

Jag reser nid mot alla de
som vill tysta mitt hjärta och förvrida
min tanke och syn.
Må deras handlingar vändas emot dem själva
och beröva dem framgång med sitt enfaldiga, skändliga tilltag.

Jag reser nid mot de
som sätter sina egna svekfulla tankar i verket
och försöker så split och tvedräkt.

Över de nidingar och illgärningsmän
nedkallar jag alla väsen och krafter att stå mig bi, min fylgia,
mina hjälpare.

Jag kallar vaner och vättar
att sända klåda åt deras kroppar
På att det att vi ständigt må störa deras sömn
och att ingenstans vila skall erbjudas dem.

Jag kallar Niflungar och alla Sindres söner
att slå deras bröst i kraftiga band och bojor,
På det att deras Hug och Hamn skall få trångt om plats i deras bröst
och att luften i deras lungor ej längre räcker till.
Att ständig andtrutenhet skall söka dem och alla deras företag skall synas dem som oöverstigligt arbetsamma.

Jag kallar Bergelmers ättlingar, köldjättarna,
Rimtursar ur djupaste Nifelheim.
Att ogärningsmän som vill mig ont måtte frysa så
intill märg och ben, att ingen värme skall finnas dem nog.

Jag kallar Muspelheims Eldtursar, Surt och Muspels söner
Att de må endast lämna bränd och ofruktsam jord åt de som vill mig ont.
Såväl bildligt som bokstavligt skall varken arbete eller tanke hos dem gro eller spira
-utan må allt för evigt och än längre vara avbränt och dött.

Jag kallar Vale och Narfes fader, Loke.
På det att han han må förvrida deras syn och förstånd.
Ingenting skall vara vad det verkar och ingenting bli som det var menat.

Jag kallar Vanadis, Freja -kärlekens gudinna.
På det att dessa skall berövas all form av kärlek
och aldrig finna en famn, hos kvinna eller man, att allt ska vara dem i röven krängt.
Varken tröst eller njutning skall dem bjudas.

Jag kallar Korpguden, Allfader Odin
Han som tillsammans med Vile och Ve
gav människan Hug, Hamn och Lit

Jag kallar Odin Och nornorna;
Urd, Verdandi och Skuld
Som tillsammans dömer oss var och en efter döden.
Att de må döma alla dessa för evigt med osedvanlig stränghet
Och att dessa inte ens i eftervärlden undkommer sina ondskans dåd.

Jag sätter detta nid intill dess
att dessa ondskans och illviljans svekfulla nidingar
fullständig avbön gör och står för sina gärningar för alla och envar.

Jag ristar runor, stinna och mycket kraftiga stavar,
på det att mitt nid når jorden runt och inget gömsle eller skydd
skall kunna finnas åt dem detta nid är ämnat och riktat….

Så långt våra bröder. Så långt våra kamrater och kollegor. Så långt deras egna ord, riktade till mig vid just precis detta tillfälle.

Alla de, som marscherat i samma led som oss, och som fortfarande marscherar där, i alla deras livsdagar, ja även om de vore aldrig så kristna och till och med utsedda till präster, ändå skulle Tors Hammare och Särimners Svarta Sol lysa just för dem. Och måtte våra fienders skägg börja växa inåt och långsamt förkväva dem !

 

 

Samernas ”nationaldag” något att fira ?

 

I fredags var det visst Samernas nationaldag, uppger SVT. Samma Samer har förklarats vara ”urbefolkning” i Sverige. Men – har de någonsin varit det ?

Olaus Magnus Historia om de nordiska folkenNej, Samer är INGEN ”Ursprungsbefolkning” i Sverige ! De har aldrig varit det heller, eftersom de redan i sig är en blandning av olika folkslag…

De äldsta påstått Samiska lämningar som överhuvudtaget hittats i vårt land är högst 7000 år gamla. De äldsta svenska lämningar som hittats – för ca 80 % av befolkningen hade då samma genetiska och etniska bakgrund – det här med etnicitet existerar faktiskt ! – är cirka 15 000 år gamla. Döm då själv om vilka det är som är den verkliga ”urbefolkningen” !

Sedan 2007 har en mängd genetiska undersökningar gjorts, som via mitokondriellt DNA och Y-kromosom-DNA visar att samerna huvudsakligen har ett europeiskt ursprung och inte är släkt med asiatiska folk, som många forskare tidigare hade trott. Våra egna förfäder har levt minst dubbelt så länge också i Norrbotten och övriga Norrland, inklusive Lappland. Den norska sk ”Komsa-kulturen” som existerade på Ofoten-öarna och vid Isranden invid Norra Norges kust har av många utpekats som det verkliga ursprunget till all senare samisk kultur. Märkligt nog är alla Komsa-renjägarnas redskap till förväxling lika Ahrensburg-kulturens redskap från centrala Tyskland, ca 11 000 – 9000 år före vår tideräkning. Och Komsa-kulturens gravfynd innehåller inga kortskalliga individer med en kroppslängd under 168 cm – utan bara långskallar med en medellängd på 180 cm eller mer, tråkigt nog för ”samenationalisterna”.

Ahrensburg_point

Lapska stenpilar nämns i de nordiska sagorna, men både Nordmän som Orvar Odd eller ”Finnar” använde dem… och där fanns inga Samer i sagan… (märkligt nog – eller ?)

Nästan alla Samer som lever idag torde vara helt eniga med mig att det är stor skillnad på att vara renjägare och renägare. Man kan faktiskt säga, att detta är två helt motsatta begrepp. Samernas påstådda ”rättigheter” handlar alla om renskötsel i industriell skala, vilket är ett mycket nymodigt fenomen, som aldrig tidigare förekommit i historien, och som blivit möjligt tack vare snöskoterns införande, och andra saker, som inte alls har med någon ”urbefolkning” att skaffa. och på ”Sametinget” – denna föga demokratiska församling – har bara de största renägarna den verkliga rösträtten… 20 000 Samer finns i Sverige – fler är det inte – och fler har de heller aldrig varit, ens under historisk tid.

Vi själva, däremot, har uppgått till 100 000-tals, sedan åtminstone den yngre bronsåldern.

Någon samisk etnicitet fanns inte före vår tideräknings början – därom är alla forskare ense. Tacitus kallar samerna för ”fennoi” alltså finnar, och språkligt sett är det än idag väldigt liten skillnad mellan Samiska och finska. Också Prokopios och andra klassiska källor var så sent som 500 eK helt eniga om att skrithifinnoi eller ”skridfinnarna” som alltså var ett skidåkande, renjagande (men inte renägande, för det fanns inga renägare då)  folk, bodde i Finland och inte i Sverige..

fenno-ugri heimo alue map-1

Före år 500 ungefär förekom ingen samisk inflyttning alls till Sverige, och då bara i Norrbottens älvdalar, där det redan bott folk mer än 9000 år tidigare… Vem var då ”urbefolkning” ?

 När den norrländska skifferkulturens stammar – som bott där sedan Komsa-tiden och än före (man har numera hittat stenåldersboplatser i Norrland med en ålder på 10500 år -men fortfarande hittar man bara ”långskallar” och inga samer ) mötte de från 2000 – 3000 sakta invandrande ”skridfinnarna” hände något. Nu först slutade man vara renjägare, och fram emot 700 – alltså under Vendeltiden – blev man renägare. Först då uppstod en verklig ”samekultur” i vårt land.

Äldre än så, är faktiskt inte den samiska kulturen – även om dagens samer och dagens svenskar alltså har gemensamma förfäder i mycket stor utsträckning. Nu är det i och för sig också så, att en kulturs ålder inte säger något om dess värde, särskilt inte i dagsläget – men skillnaderna mellan Nordiskt och Samiskt, var förmodligen mycket mindre än vi nu ens vill förstå..

Och det är faktiskt inte det enda som vi har gemensamt.

Vi har faktiskt också en gemensam mytologi, som vi ska se. Sejd – och att uppställa Hargar – med andra ord Seitar – ingår både i Lapsk Hedendom och Asatro.

2526246_1200_675En ”harg” eller en ”sejte” har oftast sett exakt likadan ut…

Sejden är en schamanistisk teknik, och den har vi gemensamt med både samer och finnar, även om vi alltid ansett att finnarna och lapparna varit de mest framstående sejdmän och sejdkvinnor man kan finna.

Tiermes, Horagalles eller Tore-Karl är exakt samma Gud som Tor finnarna kallade honom senare för Perkele – och i Ryssland kallas han för Perun och för litauerna är han Perkunas. Överallt samma tro, samma gud, samma hedendom fast i olika lokala varianter..

tierms

 Överallt – över hela det påstådda ”Sapmi” dyrkades en och samma Hammarlyftande Gud, vars namn är Tor eller Horagalles, Tore-Karl… ”Trolltrummor” fanns också i den nordiska traditionen…

Ancient_Nordic_Sami_people_offering_to_Diermes_or_Thor_by_Picart_1724

 Och inte bara det. Ukko, eller Jubmel – samernas övergud – heter hos oss Oden. Maderakka, den stora jordkvinnan, heter hos oss Gerd, Hertha, Earth, Nerthus.

Maderakka har i sin tur tre döttrar, Akkorna, som sitter under varje samisk kåta, och formar barns och människors öden. Vi känner dem som de tre Nornorna...

Raedie, den store Rådaren, eller ”Väralden Olmai” – ”Världs-mannen” är Tyr, den tidiga Järnålderns dominerande gud, som rådde över rättvisan.

Thiazzi-Olmai, vattnets gud, har rakt av övertagits in i Asatron som Tjatse, den väldige vatten- och forsjätten i örngestalt.

Hardy-Loki_ThjaziTjatse förekommer både hos Samer och i Asatro… ingen tillfällighet !

Bieggolmai, Kastskovel-Mannen, som går på skidor, är bronsålderns skidåkande solgud Ull, som också styr över vindarna…

bieggolmai ci_unc_sunset_mvideo_jan99När skidspets-formade moln syns på himlen, blir det snart snöstorm… Det visste både lappar och Vikingar…

Biejjenniejte, Soldottern är Freja eller Idun i en annan form, och solen, Päive – är Siv – också en solgudinna. Jukksakka – Pil-Akkan, en bågskjutande vintergudinna, motsvarar mycket väl Skade – från vilken hela Skandinavien fått sitt namn.. Såhär skildras hon av en modern samisk konstnärinna – likheten emot Asatro är slående…

Juksakka Skade eller Jukksakka hos Samerna är samma gudinna, samma attribut, samma funktioner…

juksakka-1

Sarakka – som sägs motsvara Venus eller Freja – även som stjärna – Freja är ju Mardöll, eller Aftonstjärnan – beskyddar kvinnorna, och underlättar deras födsel – liksom Freja.

3sys2

Återigen ser vi, att vi har mera som förenar, och mindre som skiljer. Samma väsen till hug, hamn och rot. Dörr-gumman” eller Ukksakka, slutligen, motsvarar Hel, hon som bevakar porten till nästa värld, eller Urd, den äldsta Nornan. Allt hänger samman – och i Hedendomens universum finns bara likheter, fast med lokala skillnader.

Till vad behöver vi då en ”samisk nationaldag” ?? Jag firar gärna en Samisk ”Kulturdag” – visst – men någon separat nation är samerna inte. Det har de aldrig varit, och kommer heller aldrig till att bli.

Vi har EN nationaldag, ty vi är ETT folk, ett land och ett släkte. Och Samekultur eller Asatro kan vi utöva varje dag, året om ifall vi så vill…

sarakkabild