Samfundet Särimners Kalender 2023 – de sista 28 exemplaren…

Jultolften har nyss avslutats i Hednisk och Asatrogen tradition, eftersom det är etablerat sedan länge att Julen varar i minst tolv dagar, ja ända till Tjugonde dagen. I England firar man fortfarande ”Twelfth Night” men inte alls någon kristen trettondag. Asarnas antal är tolv, och några kristna ”epifanier” eller gudsuppenbarelser behöver vi inte alls, och enligt svenska bönders tro och Bondepraktika, betyder de ”tolv märkesdagarna” mycket, för av dem skall man kunna utläs hur året blir under nästa tolv månader.

Så har vi då börjat vårt år, och passerat the point of no return, ”Basic Finchley” station inbegripet (se föregående inlägg) – för om nu ingen av er läsare därute begrep det, handlade detta inlägg om olika kulturers inställning till olika saker, rent etnologiska observationer i stort – samt La condition humaine” eller det mänskliga tillståndet i allmänhet, för att nu säga det på franska…

Och – om ni fortfarande inte förstår någonting, föreslår jag att ni tillkallar Malin Kim, läkare från Västergötland; och läser hennes observationer på den utmärkta bloggen ”Kulturminnet” som denna gång bygger ett helt inlägg på vad en viss Per Brinkemo skriver i Bulletin, en svensknationell kulturell tidskrift – för sådana finns faktiskt, trots förföljelse och förbud mot allt som inte är ”PK” enligt svenska ”gammelmedia” – de senare läser ni väl ändå inte, kära läsare ?

Det gäller att tänka efter själv här i Världen, nämligen – hur förföljd man än blir.

Man har inte velat, att Samfundet Särimner – som är ett esoteriskt samfund och icke för envar – skulle utge ovanstående kalender. Man har försökt stoppa dess saluförande på olika sätt, genom ”fornsederi” inte minst, och mycket mer än bara illojal påverkan på butiker, exempelvis i centrala Stockholm. Men alltnog, 150 exemplar trycktes, och nu återstår bara 28 av dem.

Vårt Asatrogna år har redan börjat, och därför sänker vi priset. Nu kostar den 100 kronor jämnt – plus porto.

I kalendern presenteras många nordiska gudomar, och månens faser samt de gamla månadsnamnen presenteras – våra förfäders kalender var ju en kombinerad sol- och månkalender, liksom den vi har idag. Det rör sig aldrig någonsin om ”sed” som sagt, utan om verklig tro, och det i betydelse av trohet och vetande.

Allt du behöver göra för att köpa denna kalender är att beställa den från adressen hedniskatankar2@gmail.com med ett enkelt mail, där du anger NAMN och ADRESS dit kalendern skall skickas, och så sänder vi dig BETALNINGSINFORMATION på hur du betalar (enklast via bankkonto, men också via Paypal).

Kalendern säljes till ett pris av 100 svenska kronor, plus brevporto (26 kronor) alltså 126 kr – men det blir billigare om du köper flera exemplar, för då sänks portot.

12 månadsbilder tryckta på enkelsidigt papper ingår, liksom årets omslagsbild och en kort introduktion – här kommer några smakprov

SAMFUNDET SÄRIMNERS Kalender för 2023 nu TILL SALU…

SAMFUNDET SÄRIMNER är ett Esoteriskt samfund, alltså bara för de invigda och värdiga – men som många år förut, utger det nu sin kalender för 2023.

I kalendern presenteras många nordiska gudomar, och månens faser samt de gamla månadsnamnen presenteras – våra förfäders kalender var ju en kombinerad sol- och månkalender, liksom den vi har idag.

Allt du behöver göra för att köpa denna kalender är att beställa den från adressen hedniskatankar2@gmail.com med ett enkelt mail, där du anger NAMN och ADRESS dit kalendern skall skickas, och så sänder vi dig BETALNINGSINFORMATION på hur du betalar (enklast via bankkonto, men också via Paypal).

Kalendern säljes till ett pris av 150 svenska kronor, plus brevporto (26 kronor) alltså 176 kr – men det blir billigare om du köper flera exemplar.

12 månadsbilder tryckta på enkelsidigt papper ingår, liksom årets omslagsbild och en kort introduktion – här kommer några smakprov