”Att få bekräftat vad man REDAN vet” – Hedningen tar ett Gen-test

”Sorgligt nog kommer han ifrån Hydaspes kalla land,
som bara frambringar järn, hästar och soldater !”

– yttrande, tillskrivet Apollonius från Tyana, 15 – 97 ekr

”Sadly, he comes from the cold, Hydaspian lands,
which only brings forth iron, horses and soldiers !”

– attributed to Apollonius of Tyana, 3? – 97 AD

 

Såkallade Gen-tester på nätet blir allt populärare nuförtiden, och marknadsförs just nu hårt emot de Nordiska länderna. Hur många ”sanningar” och hur mycket DNA-analys kan man i så fall förvänta sig, om man köper en gen-test för strax under 2000 kronor ? Vad du får på köpet är egentligen en databas-tjänst med traditionell släktforskning i digitalt format – och den har fortfarande mycket högre bevisvärde än de högst tio generationers DNA du kan få tag i genom att spotta i ett provrör, sända in detta rör till ett certifierat laboratorium på Irland och sedan avvakta i ungefär två månader.

Du skulle också kunna prova mitokondiell DNA-analys och få besked om dina haplogrupper, vilket är åtskilligt säkrare och går åtskilligt länge bakåt i tiden, eller försöka med analys av exempelvis Y-kromosomens DNA, och spåra din härstamning enbart på fädernet, eftersom bara och endast bara män – men inte kvinnor – har tillgång till den. Kön är fortfarande en biologisk realitet, inte alls en social konstruktion som många helt felaktigt hävdar. Detta handlar bara om elementär mänsklig biologi, och det är inte ett dugg svårt att förstå.

Du bör inte tro på de PK-platityder, som cirkulerar i media och på nätet, typ ”nämen alla människor härstammar från Afrika egentligen” eller ”alla är vi en blandning” vilket inte alls är sant. Visst – 2 % vatten i apelsinjuice är också en blandning, sant nog – men vad du har i glaset, smakar fortfarande likförbannat apelsin.

Enkla överslagskalkyler av typen, ”nämen vi ärver ju 50 % av våra arvsanlag från vår mor respektive far”, 25 % från våra mor- och farföräldrar, 12,5 % från nästa generation och så vidare, tills ditt gentest – käre svensk ! – ofrånkomligen visar att du tvunget skall vara 10 % nigerian, eskimå, inka-indian och sannolikt också 138 % aborigin…Nej – de stämmer fortfarande inte – för allt sådant är ”falsk matematik”.  Redan Mendel på sin tid visste att det finns dominanta och recessiva anlag, och att det i rent medicinskt hänseende kan vara så att Nordeuropeer och Kaukasoider har ärvt anlag för Diabetes från sina ljushyade Neanderthal-förfäder, som långifrån var så primitiva som man vill få dig att tro.

Lustigt nog är vi nordbor påfallande toleranta – för laktos. Laktosintoleransen finns tydligen inbyggd i vissa västafrikanska folkgrupper, och om dessa skulle övergå till att äta en enbart nordisk kost, närmast lakto-vegetarisk med tydliga utbrott av köttfrossa kring Jul, strömmingsfiske och mycket annat, skulle Västafrikanerna helt klart må mycket dåligt och illa av det – och det ligger fortfarande inga som helst värdeomdömen i detta.

Tre stora utvandingsvågor har utgått från Afrika, under tidernas lopp. Tråkigt nog gäller fortfarande mångkärne-hypotesen, och den språngvisa hjärnförstoring och det människoblivande som plötsligt inträffade för Homo Erectus, skedde mer eller mindre samtidigt hos Heidelberg-människan och det som hette Peking-människan – men tråkigt nog förstördes och förslarvades alla de kinesiska originalfossil som fanns av denna människoras (ja – just det – jag skrev R-ordet – och Homo Sapiens var. Neanderthaliensis är och var fortfarande en ras – jämfört med rasen Sapiens Sapiens..) under Andra Världskriget, så att bara spridda rester i gips och andra rekonstruerade material återstår.

Det är sedan länge högsta mode ibland paleontologer och ”paleoartists” att stereotypt skildra exempelvis Denisovaner som genomgående svarta i hyn, trots att vi bar har kvar i stort sett enstaka tandfossil, och vi vet med säkerhet, att det bara tar trettio generationer – ungefär – för att stänga av eller aktivera den gen som styr melaninet eller detta med pigmentering, och som gör mörk hudfärg till ljus, eller tvärtom. Denisovanerna levde helt och hållet i en arktisk och centralasiatisk miljö, och var sannolikt bleka, eller  gulaktiga i hyn. Varför det stora språnget från en hjärnvolym långt under 1000 kubikcentimeter för tidiga Homo Erectus till de allra senaste exemplaren – innan utdöendet – med 1400 kubik neuroner eller mer egentligen skedde, har aldrig förklarats. Det kan mycket väl antas ha skett på flera kontinenter, dvs dels i Asien, Europa och Afrika – men aldrig någonsin Amerika eller Australien.

Vad du får – för ett 2000 kronors gentest – är – i motsats till ett för 20 000 eller mera, om du nu alls har råd eller lust att lägga ut den summan – högst 40 generationer bakåt i tiden, men inte längre – absolut inte mer än de senaste 1000 åren av utveckling, eller inte ens det. Kyrkböcker och släktforskning har högst bevisvärde – men i just er hednings fall – i Nordvästra Skåne – förstördes alla arkiv under slutfasen av det Stora Nordiska Kriget vid 1600-talets slut – vi kommer inte ens till dess början.

Bild, som talar sitt tydliga språk och som tyvärr inte kan motbevisas…

Att drömma om en ”mänsklighetens urmoder Eva” eller Embla är också totalt, kapitalt och brutalt förgäves i Hedningens fall – han är redan bortom en såpass enkel ”vad kom först, hönan eller ägget” hypotes.

Han är etnisk svensk – varken mer eller mindre – det är vad testet visar. Han kommer från de södra delarna av Götaland, närmare bestämt Skåne – på både mödernet och fädernet – och hans släktnamn – vilket databasen också tar hänsyn till – är delvis spritt också in över vad som är danskt område – idag, över 3 sekel senare. Han har enstaka släktingar – i ett enda fall i Australien – och i Mystic Seaport, Connecticut USA – som ståtar med ett av Amerikas största marinhistoriska museum, och liksom genom ett under eller en ren slump, ja ett sammanträffande fått besök av Draken Harald Hårfagre – när just det skeppet var världens absolut största seglande museumkopia av just ett Vikingaskepp, tänka sig.

 

Ph.D from Miskatonic University in the state of Euphoria ? (Kanske det…)

Inga icke-nordiska gener har påträffats i er hedning – punkt slut ! Inte en enda procent. Han hade gärna tänkt sig – jomenvisst ! – att en av hans förfäder skulle kunna ha instuckits under de svenska fanorna i form av en tysk, en böhmare exempelvis, en irländare eller en engelsman, eftersom hans förfäder tråkigt nog bara har varit enkla bönder, knektar och bondesoldater – varken mer eller mindre… De förlorar sig i det trettioåriga krigets töcken, ja – de tillbringade en livstid i krig.

Längre var inte deras generationsskiften, längre sträckte sig inte deras levnadslopp – och där har ni er hedning !

Senare förlöpte sig hans släkt genom två århundraden enligt det gamla och välkända schemat Bonde, Präst, Ämbetsman (eller Ombudsman, ja Tjänsteman!) enligt en numera bortglömd bok av en viss Sten Carlsson, utgiven år 1962. Roligare än så, eller mer pittoresk än så blir inte er Hednings historia – aldrig någonsin – det är vetenskapens och källforskningens nuvarande ståndpunkt.

Detta är hans anor, varken mer eller mindre.

Hans farfar blev kyrkoherde i ”Svenska” Kyrkan, men märkvärdigt nog snarast icke-troende – och kanske minns ni det samtal jag redan relaterat emellan en 5-6 årig Hedning och denne prästman, som förfäktade att prästers tro på gud – eller den katolske påvens – inte var bevisbar, och följaktligen inte alls något krav. Märkligt nog gav han också den unge Hedningen – som fortfarande bara var ett barn – böcker som ”Människor i Fest och Vardag under 500 000 år” från Bra Böckers Förlag, en ren omarbetning eller ett plagiat, översatt efter ett franskt original år 1968 – då hedningen var exakt 4 år gammal – men i denna garanterat kätterska bok kan man finna den åsikten, att redan Neanderthalarna hade passerat gränsen för människoblivandet, en tanke som er hedning senare kom att ta fasta på.

Roligare eller trevligare än såhär blir han aldrig, för han är långt bortom all frälsning, och vid hans dödsbädd kommer det gå alldeles som hos Von Döbeln enligt Runeberg, där Prelaten drevs ut, och denne konstaterade: ”Här har jag gjort nog, som människa och som präst”

Hedningen vet vad han vet, blir vad han är och redan har varit – och inte ens gentester förmår ändra honom. Där finns inga kända motbevis, helt enkelt.

Köp er ett dyrare test, analysera om och om igen – och ni kommer till samma tråkiga slutsats.

Skall vi slå vad ?