Under Korpfanan..

I Östra Ukraina pågår fortfarande hårda strider under slaget om Sieverodonetsk. Svenska media har som vanligt inte observerat vad som hänt, och ignorerat det senaste skeendet, som utlöstes när ryssarna fick ett frontgenombrott vid Popasna. Det enda som vi här på Hedniska Tankar kunnat notera, är en mycket slarvig och oinsatt artikel skriven av Ossi Carp samt medarbetare – båda två verkar sakna väsentlig militär kompetens. Tvärtemot vad ISW och andra insatta bedömare utomlands säger, har Ryssland haft framgång med sina två inringningsförsök vid Popasna respektive Izium. Faran för att fler Ukrainska förband blir inneslutna i en ”kittel” vid Sieverodonetsk är långtifrån över, precis som Hedniska Tankar förutspådde redan i april, långt före svenska media alls observerade detta skede i kriget.

Svenska media spekulerar nu osakligt och oupplyst om att President Zelensky skulle inbjudit till nya fredsförhandlingar, samtidigt som han klart och tydligt deklarerat, att Ukraina inte kommer att uppge en enda tum av sin jord till de ryska aggressorerna – vilket är fullt förståeligt för alla bedömare utom Putins svansdinglare i Sverige.

Denna bild från sajten liveuamap.com redovisar vad som håller på att hända, och visar läget vidpass klockan 16 idag. Trots gott motstånd i norr, och det faktum att ryssarna inte lyckas lägga nya pontonbroar i norr, där terrängen är kuperad och småbruten, precis som i huvuddelen av Sverige, når Ryssland framgång i söder, och kan skära av Sievorodonetsk och Lychansk söderifrån. Sker detta, mister Ukraina ungefär två brigader och en väsentlig del av sina stridskrafter på detta frontavsnitt. Vad som sker vid Izium är också illavarslande.

Rysslands mål på operativ nivå torde framgå ganska tydligt, även för rena civilister som Carp och därmed likställda. Genom att rycka fram från sydkusten norrut försöker man skära av väsentliga delar av Donetsk oblast, för att skapa ännu en jättelik inringning. Det var detta som hände vid Mariupol, där nu alla de ukrainare som bjudit ett sådant heroiskt motstånd, och vunnit outplånlig ära i hela den fria Världen, fortfarande går ovissa öden till mötes. De kan mycket väl komma att avrättas, utsättas för rysk tortyr eller hamna i fångläger under rent helvetiska förhållanden, enbart därför att de tillhört Azov-bataljonen – där både soldater med judisk, ukrainsk och rysk bakgrund tjänstgjort – trots att vissa medier i Sverige fortsätter att papegojmässigt upprepa de ryska lögnerna om att detta på något sätt skulle rört sig om ”högerextrema” eller ”nynazister” – precis som man här i landet stämplar islam-motståndaren och aktivisten Rasmus Paludan som påstått ”högerextrem”.

Idag har ett toppmöte hållits, där det sidsteppade och kvästa Sverige – vars NATO-medlemskap nu är åtskilligt osäkert, pga Turkiets veto – spelar en ytterst undanskymd roll, i kölvattnet på den Socialdemokratiska Regeringens totala misslyckande med att tala Turkiet till rätta. Trots det uppenbara som nu skett – se vårt inlägg märkt ”Som man sår, får man skörda” jamsar den svenska pressen ständigt med, och upprepar fåraktigt de halvdebila flosklerna om att ”problemet med Turkiet nog löser sig” trots att Joe Biden själv så sent som igår deklarerade, att han och USA inte kommer ge den minsta hjälp till Sverige i detta avseende.

Mötet är en förberedelse inför ”Ukraine Contact Groups” konferens på NATO-basen Rammstein i Tyskland i morgon. ”Magadan Magda” Andersson har mörkat, hymlat och kommit med rena bortförklaringar inför mötet. Hon har redan i april vägrat att ge mer väpnat stöd till Ukraina, som fortfarande är hotat av rysk invasion, och de fåfänga förutspåelserna om att hon skall lyckas förhandla med Erdogan kommer säkerligen aldrig infrias. Till och med DN har nu upptäckt, hur Ann Linde spolierat alla chanser för Sverige att gå med i NATO, och hur hon allvarligt skadat Sveriges rykte och trovärdighet utomlands.

Det framgår med all önskvärd tydlighet, att Sveriges nuvarande Regering inte är skickad för att dra försorg om försvaret av vår nation, och att den fullständigt misslyckats med att hålla vad den lovat inför hela vårt folk, nämligen att återupprätta Nordens och Baltikums militära enighet, och leda oss in i NATO.

”Magadan Magda” och hennes Putin-vänliga regering utgör ett stort misslyckande på alla områden i svensk politik. Det finns bara ett enda alternativ kvar för oss etniska svenskar – och det är att rösta bort henne i höst – en gång för alla.

Först när hon är borta, kan vi komma med i NATO. Först när islams terror-sekter och ljusskygga kurder motas bort från vårt land, kan vi trygga vårt försvar.

Från fronten vid Charkiv, där Ukraina fortfarande inte lyckats mota bort de ryska styrkorna från sitt eget statsterritorium, rapporteras om hur Iskender-missilier – som tidigare riktats emot Sverige och Finland – nu baserats norr om den ryska gränsen nära Belogrod. Det återstår att se vad slags stridsladdningar de bär – den här gången. Amerikanska underrättelsekällor har meddelat, att delar av ryska första pansararmén kraftsamlat längre norrut, och nu förbereder ett nytt anfall emot Charkiv.

Vid fronten i söder, har ryska styrkor förskansat sig vid Kherson. Det sker inga Ukrainska motanfall, utan fronten står stilla i riktning Kryvyi Rih – och den viktiga järnvägsknutpunkten Snihurvika. Också i Gammalsvenskby – som ”Magadan Magda” och hennes Quislingar nekat all hjälp under hela det Ukrainska kriget, hör man ljudet från striderna i norr. Man befinner sig inte långt från fronten, men så länge Sveriges Regering vägrar hjälpa till, är man bortom all räddning.

 

Att i detta läge – till skillnad från alla västmakter och alla NATO-länder – vägra att sända Ukraina annat än ynka 500 miljoner i sk ”humanitärt stöd” är inte tillräckligt, och underminerar ytterligare Sveriges åtskilligt kantstötta förtroende inför alla NATO-länder. Vi behöver hålla en stram kurs, och tydligt visa var vi står.

Defaitism, pacifism och rödvinsvänsterns eviga Kakabaveh-och-fasa kackel kan inte längre tillåtas.

Vi här på Hedniska Tankar står upp för NATO. Vi står upp för ett enat Norden, där nordiska soldater tjänstgör under samma fana.

Det här är en bataljon danska infanterister, samlade under den Hedniska, Asatrogna KORPFANAN, som i motsats till den kristna Dannebrogen aldrig fallit ned från skyn; utan fortfarande hålls upprätt av starka, kämpande knytnävar.

Leve det fria Ukraina !

Hell våra fäder – Hell våra kämpande soldater – Hell Nordens styrka och samlade enhet !!

”Magadan Magda” vägrar ”snabbspår” till EU för Ukraina – Halva Europa tycker TVÄRTOM

”Magadan Magda” – eller som hon ibland också kallas – Sveriges Statsminister Magdalena Andersson har idag – efter EU:s ”toppmöte” i Versailles inlagt alla möjliga byråkratiska och formella hinder emot Ukrainas EU-medlemskap. Hon har enligt Dagens Nyheter idag sagt såhär – och det vore kanhända inte konstigt, om man nu får ifrågasätta på vems sida hon egentligen står:

– EU bygger på fördrag, lagar och regler. Även om situationen är fruktansvärd i Ukraina kan vi inte runda de lagarna och reglerna, säger Magdalena Andersson.

Stelbent formalism och byråkratiska undanflykter, med andra ord. Ryssland får som det vill, och Ukraina stängs ute från det fria Europa – mitt under det värsta, blodigaste kriget i Europa sedan Andra Världskriget. Alla länder i hela Östeuropa skall enligt Svenska Dagbladet ha intagit en helt annan ställning än denna mystiska Fru Andersson, som enligt DN så sent som igår har haft ”bilaterala kontakter” med en icke omnämnd stat. Vilken då, kantro ?

Jag citerar, från Svenska Dagbladet idag:

– Det ligger inte bara i vårt intresse att ge Ukraina ett medlemskapsperspektiv, utan det är också vår moraliska plikt att göra det. Ukraina kämpar inte bara för Ukraina, utan för Europa. Om inte nu, när då?, talade Estlands premiärminister Kaja Kallas i EU-parlamentet i onsdags.

Så långt Estlands premiärminister, alltså. Och Litauens president har meddelat följande på Twitter – ganska klart och entydigt får vi nog anse:

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU.

”Magadan Magda” verkar inte såvärst ”välkomnande” precis, och något mer stöd till Ukraina, varesig med pengar, sjukvård eller evakuering för våra Svenska landsmän i Gammalsvenskby, vill hon inte ställa upp med. Vilka slutsatser kan vi nu dra av detta, goda medborgare ? (för det är ni väl ?)

Svenska polisen, däremot, skänker ur sina förråd till Ukraina 367 skyddsvästar, 94 ballistiska hjälmar, 62 kikare, 5 drönare och 3 400 skydds- och klädesplagg enligt vad DN kan berätta.

 

Enligt lokaltidningen ”Hela Gotland” som är den enda svenska publikation som intresserar sig för Gammalsvenskbybornas öde, är nu hela byn omringad av ryska trupper. Explosioner hörs från Grannstaden, alltså Nova Kachovka.

Varför är vår Regering så ovillig att skicka minsta form av hjälp till de svensktalande i Ukraina, som varit Sverige trogna genom hundratals år av förföljelse, lidande och krig ? Gammalsvenskbyborna har behållit sin svenska identitet, trots dödsmarschen från Baltikum, trots mer än 110 år av livegenskap, första världskriget, ryska revolutionen, ”Holodomor” eller Stalins svältkampanj mot Ukraina, Andra Världskriget, deportation till Sibirien 1945-47 – och nu får de ingen hjälp från Sverige alls, utom via frivilliga insatser.. Vad är Magdalena Andersson för slags människa egentligen ? Hur står det till med hennes sk ”moraliska kompass” ??

 

SVT – vår älskade statstelevision, ni vet… kunde igår rapportera om den modige prästmannen Pasha Yakubenko från Centrumkyrkan i Stockholm. Fastän kristen, har han insett det nödvändiga. Han har samlat in krigsmateriell till Ukraina, i form av Motorsågar, skyddshjälmar och nattkikare. Även portabla elverk och annat som Ukrainas folk behöver, åker denne gode kristne ned med, i en egen minibuss. Hedniska Tankar stöder honom, för inför barbari och förtryck förenas vi alla, utan avseende på nation eller religion – vi är ett Europa, ett Norden emot slaktare och despoter.

”Läkare utan gränser” rapporterade för några dagar sedam att en första sändning med sjukvårdsmateriell har nått Lviv och Kiev – totalt rör det sig om cirka 40 m3 med material. Flera hjälpsändningar är på väg, och det här är en insamling som Hedniska Tankar stött med pengar – jag uppmanar er alla med kraft att göra samma sak !

Hjältestaden Kiev härdar ut och håller stånd, men enligt Amerikansk underrättelse-expertis har Ryssland låtit gårdagen förbli i huvudsak lugn, så när som på ständig artilleribeskjutning och bombangrepp emot civila mål. DN skriver att satellitfoton avslöjar att den ”stora konvojen” NV Kiev nu delat upp sig, och fortsätter mot Kiev – på ett dygn har den nått 5 km.

Vad DN INTE skriver är att terrängen NV Kiev är skogklädd, och att Kiev är en starkt kuperad stad – vilket gynnar försvararna. Utgången är ännu i hög grad oviss, och flygstyrkor skulle kunna avgöra slaget om Kiev till Ukrainas fördel. Alla ledare i vår Värld är nog inte av ”Magadan Magdas” skenheliga, ryssvänliga sort. Och det är nog tur. Ett ingripande från väst är den enda logiska följden – och låt oss alla hoppas att det sker SNART.