Behövs det en ”Sjätte November-Rörelse” i Sverige ?

Idag är det den sjätte November, vilket är ganska naturligt med tanke på allt. Gårdagens datum var ju den femte, och i landet Trump långt västerut, genomförs det någotslags val. Jag påminner mig själv att det en gång fanns en extremiströrelse i Mellanöstern, som kallade sig ”Svarta September” och att det i Sovjet på sin tid firades en Röd Oktober, som man sa. Varför skulle då vi etniska svenskar inte kunna fira den sjätte November i vårt eget land, särskilt som det av hävd brukat vara Gustav Adolfs Dagen ?

En del brukar hylla Gustav Vasa som vår Landsfader, men det borde rätteligen vara Gustav II Adolf. Han grundade de flesta Ämbetsverken, gav oss början till en modern lagstiftning och inledde vår tid som Europeisk Stormakt – och gav oss Samhälls- samt Tjänstemanna-ansvar, något som vår nuvarande Regering totalt svikit…

I Älvsjö söder om Stockholm finns faktiskt en Sjätte November-gata, men någon Sjätte November rörelse har ännu inte sett dagens ljus. Kanske borde vi grunda en, och återinföra det samhällsanvar, som våra odugliga politiker och ledare totalt frånsvurit sig. Någon Regering har fortfarande inte bildats, och den nuvarande framstår som allt mer och mer obildbar.

Idag, till exempel, avstyrkte Lagrådet en av Regeringen Löfvéns alltmer bisarra och verklighetsfrämmande lagar. Före valet yrade Stefan Löfvén själv om att han skulle överväga att ”införa ett tredje kön” som han sa, en fullkomligt onödig lag som nog fått de flesta att överväga om inte Statsministern skulle ta fram sina biologiböcker från grundskolan istället. Många väljare övervägde också, att aldrig mer rösta på (S) har det visat sig, men nu har galenskapen burit frukt. Lagrådet har tvingats ingripa, och konstaterar besviket att vad svensk Socialdemokrati nyss försökt införa, är sällsynt illa utformat, och strider både emot Europakonventionen och FN:s barnkonvention, som är till för barns och ungdomars eget bästa.

Så långt har förfallet gått. Regeringen har börjat bryta emot landets grundlagar för hur själva lagstiftandet ska gå till, och kommer det äntligen något budgetförslag i slutet av denna månad, är det fara värt att flera viktiga sakpolitiska områden, bland annat Försvaret och Socialförsäkringarna blir lidande, eftersom budgeten antagligen kommer röstas ned.

Och nyval är vårt enda hopp om förbättring, för det står redan klart att vi inte kan behålla den nuvarande Regeringen vid makten.

I Finland – vårt närmaste grannland – firar man idag Svenska Dagen till stöd för den etniskt svenska minoriteten i det landet, en minoritet som den svenska Regeringen aldrig hjälpt på de senaste sjuttio åren, och helt glömt bort att bry sig om, liksom sina etniskt svenska medborgare i Sverige. Idag har Svenska Dagen till och med 110-års jubileum, och ännu finns det starka intresseorganisationer i Finland, som tar tillvara de etniska svenskarnas rätt.  Jag tänker på min gamle kollega Janne från Nylandsbrigaden, och alla de Svenskfinländare jag känt genom åren, och ännu känner. Ni har tur ni, som i alla fall har en fungerande Regering och ett Fungerande land att leva i, för trots orättvisorna emot er på senare tid, fungerar det mesta i Finland i alla fall mycket bättre än i Sverige.

Gustav II Adolfs Rike var en Östersjöstat, där tyskar, svenskar och finnar arbetade och byggde sitt land på lika villkor. Svenska var huvudspråket, men andra språk tolererades, och de främlingar som kunde arbeta och bidra till landets välstånd var välkomna hit – men inga andra. Vallonerna var en grupp, som valde att överge katolicismen, låta sig assimileras i kulturellt hänseende och ställa upp för Sverige. Mot Katoliker och sådana, som ville bryta ned det svenska samhället och ställa det under främmande överhöghet, var Gustav II Adolf skoningslös.

Värjan måste göra det bästa,” sade han – ”ty hon skämtar intet !” och han förstod, att vi aldrig någonsin kan kompromissa med något ”Europa” – vars enda mål är att förslava och underkuva oss. Ska vi alls ha en framtid, så är det vi själva och ingen annan, som ska få bestämma i vårt land.

Och kungen skrev också: ”Tattare borde jagas af rijket och aldrig tillåtas att löpa i städer och byar till att bedragha och beswära folk eller med trulldom, tiufwerij och puckande skada och betunga landet”. Idag sitter samma tattare på varje torg i varje svensk stad, utanför varje ICA-butik, utanför varje Stormarknad och varje galleria – och fortfarande är det samma tjuveri och ”puckande” vi svenskar får betala, betala och betala för. Hur länge skall det behöva fortgå, frågar jag er. Hur länge ?

tiufwerij och puckande skada”. På Gustav II Adolfs tid drev man dem ur landet….

 

I SSU Malmö håller Löfvéns pojkar och islamisterna numera hov. I veckan har det bland annat avslöjats, hur S-ledningen – som under flera år kritiserats för grov antisemitism – känt till alltsammans. De kände till hur Islamistiska fanatiker tagit makten inom SSU Skåne. Hur SSU-Skånes vice ordförande Khloe Abdel Wahab direkt rekryterats från den egyptiska militärdiktaturens utrikesdepartement in i SAP Sverige. Hur SSU-Skånes styrelseledamot Omar al-Ganas, i år efter år spritt antisemitism på sociala media. Hur den förre ordförande för SSU-Skåne Rizwan Elahi, stött imamer som påstått att grisar är homosexuella.

Puckande Skada” som sagt – och milt sagt puckade uttalanden från riktiga tattare och klåpare..

En rejäl Sjätte November krävs kanske, trots allt ?

Annonser

6 November – ”Svenska Dagen” firas i Finland – och en konstnärlig björn hyllar Rikes Arv…

Idag är det ”Svenska Dagen” i Finland – medan vi här i Sverige firar Gustav II Adolfs dag, varom mera sedan.  Dagen firas för att hedra det svenska modersmålet, och den svenska kulturen i Finland, och är faktiskt äldre än både Svenska Flaggans Dag (sedermera Nationaldagen) i Sverige och den Finska Självständighetsdagen, 6 December, som även jag firar varje år – för att hedra vårt brödrafolk.  Eftersom det tyvärr finns dem, som tror att det skall gå att ha konkurrerande nationer eller nationaliteter i vårt eget land numera – något som jag vägrar erkänna – här är man antingen svensk medborgare, eller också medborgare i ett annat landmen man kan INTE ha ”dubbelt medborgarskap” eller ”oklar statstillhörighet”, för i så fall åker man ut ! – så kanske vi kan resonera i likhet med vår existerande ”sametingslag” som säger att:

1 kap. Inledande bestämmelser
2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan att länsstyrelsen därefter beslutat annat.

 

2041660

Analogt därmed, så är man svensk, om man anser sig vara det och HAR tilldelats ett medborgarskap, eller sannolikt haft svenska som modersmål, i hemmet, eller om ens föräldrar, eller far- eller morföräldrar var eller är svenskar – men aldrig annars. Med den definitionen, är också alla Finlandssvenskar, Estlandssvenskar, Runö-bor, Gammelsvenskbybor ( i Ukraina) och ett ganska stort antal ”Amerikasvenskar” också tillhörande folket – en kollega (mångårig medlem i ”Fredsbaskrarna”)  gav mig den här definitionen för något år sedan, och den behåller jag.

14-svyle-150696531974f8cf8ec

En kulturell identitet. Inte två eller flera. Ett medborgarskap, ett land – ett språk det är vad ”Svenska Dagen” i Finland handlar om – för så har det alltid varit där, och så kommer det att förbli.

finland2 Under Gustav II Adolf – trots förluster till Ryssland vid Stolbova-freden – var vårt Sverige mycket större än nu…

I Finland sa en känd finlandssvensk medlem av Svenska Folkpartiet följande, när dagen grundades…

Gustaf II Adolf är vår historias största minne, väl värt att bliva den medelpunkt, kring vilken Finlands svenska befolkning skrider till samling på en dag, då denna ur sina hävder vill hämta nytt mod och nya krafter i striden för sin rätt att vara sig själv, att bevara sin nationalitet

Där hör ni ju själva ! ”Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat” lyder ett numera klassiskt svensk-finskt citat, som väl kanske kunde gälla björnar så väl som människor – björnen bor ju åtminstone vintertid under närmsta gran, och bör ha gott om tid att lyssna till gransuset, medan den ligger i ide där… Och om djuren kunde tala eller uttrycka sig, blev de väl med min definition också medborgare av folket, ifall de kunde uttrycka sig på vårt modersmål.

100420d

I Finland finns numera minst en mycket uttrycksfull björn, vilket YLE Tv och flera internationella media har berättat om under de tre senaste dagarna:

Dess konst är som synes abstrakt, men otvivelaktigt inspirerad av den gemensamma fosterjorden !  Och om till och med en björn med tassavtryck och allt kan uttrycka detta, varför kan då inte du, käre läsare ?

I Sverige säger länsstyrelsens senaste rapporter, att den berömda Torslunda-björnen varit siktad vid Dalby kyrka, och som förutspåtts på denna sajt, närmar den sig nu Håga-högen...Ett tidens tecken, nu när också naturen själv börjat tala till oss.. Innan dagen är slut, publicerar jag denna bild från The Legacy of Tyr i USA – som jag skrev om för några dagar sedan. De har också fått Hedniska Tankar till skänks, som synes:

12109177_1647072312232117_7546549641877216121_n

Dags för lite samhällsnytta ? Att göra sin plikt…

tid

Ännu ett finländskt ordspråk…